Hírek


Állványok, emelők a szórakoztatóiparban

2024. június 1-jén angol nyelvű magyar nemzeti szabványként megjelent az MSZ EN 17206-2:2024 Szórakoztatótechnikai termékek. Színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények gépezetei. 2. rész: Állványok és emelők biztonsági követelményei és az MSZ EN 17795-5:2024 Szórakoztatótechnikai termékek. Gyakorlati útmutató. 5. rész: Emelési és mozgatási műveletek a rendezvény során.

 

Kőanyaghalmazok és aszfaltkeverékek vizsgálata

Az MSZT 2024 júniusában három vizsgálati szabványt jelentetett meg magyar nyelven, amelyek a kőanyaghalmazokkal és az aszfaltkeverékekkel foglalkoznak. Ezekről rövid ismertető az alábbiakban olvasható.

 Háztartási villamos készülékek

2024. május 1-jén megjelent az MSZ EN IEC 60335-1:2024 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények (IEC 60335-1:2020 + COR1:2021) szabvány új kiadása. A szabvány a háztartási és hasonló célú villamos készülékek biztonságával foglalkozik, amelyek névleges feszültsége egyfázisú készülékek esetében legfeljebb 250 V, egyéb készülékek esetében pedig 480 V, beleértve az egyenáramú táplálású készülékeket és az akkumulátorral működő készülékeket is.

 

Földelés és áramütés elleni védelem. Szakszótár

A Magyar Szabványügyi Testület 2024. június 1-jén közzétette az MSZ IEC 60050-195:2024 Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 195. rész: Földelés és áramütés elleni védelem szabvány magyar nyelvű változatát. Az MSZ IEC 60050 sorozat e része az áramütés elleni védelemmel kapcsolatos alapvető szakkifejezéseket és meghatározásokat tartalmazza.

 

Új rendszer- és szoftverfejlesztési szabványok

Az informatikai rendszerek összetettsége soha nem látott mértékben növekszik korunkban. Ez új lehetőségekhez, de egyben fokozott kihívásokhoz is vezet a rendszereket létrehozó és alkalmazó szervezetek számára. Ezek a kihívások a rendszer teljes életciklusa során és az architektúra minden szintjén fennállnak. A rendszerek céljuk, alkalmazási területük, összetettségük, méretük, újdonságuk, alkalmazkodóképességük, mennyiségük, helyük, élettartamuk és fejlődésük szempontjából nagyon sokfélék.

 

Kiberbiztonság a vasúti ágazatban

2024. január 1-jén megjelent az MSZ CLC/TS 50701:2024 Vasúti alkalmazások. Kiberbiztonság szabvány, amely a vasút-üzemeltetők, rendszerintegrátorok és termékbeszállítók számára nyújt iránymutatást és előírásokat arra vonatkozóan, hogy az EN 50126-1 szerinti RAMS-életciklus-folyamat keretében hogyan kell kezelni a kiberbiztonságot.

 

Gépek biztonsága

2024. június 1-jén megjelent az MSZ EN ISO 13857:2020 Gépek biztonsága. Biztonsági távolságok a veszélyes terek felső és alsó végtagokkal való elérésének megakadályozására/megelőzésére (ISO 13857:2019) szabvány magyar nyelvű változata, mely az ISO 12100:2010 (MSZ EN ISO 12100:2011)-ben meghatározottak szerint egy B1 típusú szabvány.

 

Minőségirányítási szabványok. Vevői elégedettség

A vevői elégedettség a vállalatok legfontosabb célkitűzése lett, hiszen egyre nagyobb a vevőkért való versengés a fogyasztói piacokon. Napjainkban már egy vállalkozás sikerességét úgy tudják a legjobban megítélni, ha felmérik, mennyire elégedettek annak vevői

 

A Salmonella kimutatása

2024. június 1-jén megjelent az MSZ EN ISO 6579-1:2024 EV Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a Salmonella kimutatására, számlálására és szerotipizálására. 1. rész: A Salmonella spp. kimutatása (ISO 6579-1:2017 + Amd 1:2020) magyar nyelvű egyesített változat, amelynek kidolgozását európai pályázati támogatás tette lehetővé.

 

Vegetáriánus és vegán termékek

Az elmúlt években megnőtt a vegetáriánus (húsmentes) és vegán (akik nem fogyasztanak állati eredetű termékeket vagy azok melléktermékeit) termékek száma, valamint mindenhol új védjegyek jelentek meg a hús- és tejhelyettesítő termékek számára (pl. sajtimitátum, húsimitátumból készült gombócok stb.).

 

Projektmenedzsment

Az egyre nagyobb volumenű és költségvetésű komplex projektek megfelelő kivitelezéséhez elengedhetetlen a jó projektmenedzsment-gyakorlatok alkalmazása.

Ehhez nyújt hasznos támpontokat a 2024. június 1-jén magyar nyelven megjelent MSZ ISO 21502:2022 Projekt-, program- és portfóliómenedzsment. Útmutató a projektmenedzsmenthez szabvány.

 


Sürgősségi egészségügyi létesítmények építése

Az elmúlt néhány évtizedben gyakran fordultak elő természeti katasztrófák, ipari balesetek és súlyos járványok, amelyek jelentős élet- és vagyonveszteséget okoztak. Ha nagy létszámú az ellátottak köre, szükség lehet gyorsan elkészülő (ideiglenes) egészségügyi létesítményekre, amelyekhez a most elkészült IWA 38 ad útmutatót.

 

Közfürdők üzemeltetése

A Magyar Szabványügyi Testület 2024. május 1-jén tette közzé az MSZ EN 15288-2:2019 Közhasználatú fürdők. 2. rész: Az üzemeltetés biztonsági követelményei szabvány magyar nyelvű változatát.

 


Sugárterápiás berendezések

A sugárterápiát végző egészségügyi központokban általában több gyártótól származó készülékek találhatók. A kezelés megtervezéséhez és szimulálásához, a páciens beállításához és a sugárnyaláb irányításához az ilyen készülékek különböző szög- és lineáris pozíciókba helyezhetők, továbbá a mozgónyalábos sugárterápia esetében a páciens besugárzása során elforgathatók és eltolhatók. Lényeges, hogy a páciens helyzetét, valamint a kezelési tervben előírt sugárnyaláb méreteit, irányait és minőségét a sugárterápiás készüléken programokkal pontosan és félreértés nélkül állítsák be vagy változtassák.

 

Készülékcsatlakozók

A Magyar Szabványügyi Testület 2024. május 1-jén közzétette az MSZ EN IEC 60320-1:2022 Készülékcsatlakozók háztartási és hasonló általános célokra. 1. rész: Általános követelmények (IEC 60320-1:2021) szabvány magyar nyelvű változatát.

 


Teljesen körülzárt játszóeszközök

A Magyar Szabványügyi Testület 2024. május 1-jén közzétette az MSZ EN 1176-10:2024 Játszótéri eszközök és talajok. 10. rész: Teljesen körülzárt játszóeszközök kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei szabvány magyar nyelvű változatát.

 

Daruk oldható teherfelvevői

2024. május 1-jén megjelent az MSZ EN 13155:2021 Daruk. Biztonság. Oldható teherfelvevők szabvány magyar nyelvű változata, melynek kidolgozását európai pályázati támogatás tette lehetővé.

 

Új Eurocode-szabványok

Új szakaszba ért a második generációs Eurocode-szabványok bevezetési programja, amikor az MSZT 2024. május 1-jén megjelentetett 20 új Eurocode-szabványt nemzeti szabványként, köztük a tervezési alapokat ismertető MSZ EN 1990-et és a betonszerkezetek tervezésének előírásait tartalmazó MSZ EN 1992 összes részét.

 

Elfogadta az Európai Parlament a CPR módosított szövegét

Hosszú folyamat végére kerülhet pont, miután az Európai Parlament 2024. április 10-én elfogadta az építési termékekről szóló rendelet (Construction Product Regulation, CPR) módosított szövegét, így egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy megjelenhessen az építései termékek forgalomba hozataláról szóló új rendelet, amely komoly hatással bír a harmonizált szabványokra.

 

Számviteli és vállalati erőforrás-tervezési rendszerek auditadatai

A számviteli és vállalati erőforrás-tervezési (ERP-) szoftvercsomagokat széles körben használják a vállalkozások és a különböző kormányzati szervezetek az üzleti folyamatok kezelésére és nyomon követésére, a tranzakciók könyvelésére és a pénzügyi jelentések készítésére.

 

BIM a létesítmények üzemeltetési/használati fázisa során

Az MSZT 2024 májusában megjelentette az MSZ EN ISO 19650-3 Információk rendszerezése és digitalizációja az épületek és a mérnöki létesítmények esetében, beleértve az építményinformációs modellezést (BIM). Információmenedzsment építményinformációs modellezés felhasználásával. 3. rész: Létesítmények üzemeltetési/használati fázisa (ISO 19650-3:2020) szabvány magyar nyelvű változatát.

 

Színjelölési kód

A Magyar Szabványügyi Testület 2024. április 1-jén közzétette az MSZ EN IEC 60757:2022 Színjelölési kód (IEC 60757:2021) szabvány magyar nyelvű változatát. A dokumentum meghatározza a színek jelölésére használt betűkódokat, és szabályokat ad meg a színkombinációk jelölésére. A betűkódokat a villamos létesítmények, villamos berendezések és termékek műszaki dokumentációjában, valamint a villamos berendezések és termékek megjelölésekor használják.

 

Újabb tűzvédelmi osztályozási szabvány magyarul

Az MSZT 2024 áprilisában megjelentette az MSZ EN 13501-6:2018+A1 Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 6. rész: Az erősáramú, jelző- és távközlőkábelek osztályba sorolása tűzzel szembeni viselkedési vizsgálati eredményeik felhasználásával szabványt MSZT-önköltségre.

 


Vegyen részt az MSZT-Akadémia képzésein és fejlessze tudását

Napjainkban folyamatosan ügyelnünk kell arra, hogy megfelelő és korszerű szakmai ismeretekkel rendelkezzünk, fenntartva ezáltal versenyképességünket. Képzéseinket a nemzetközi szabványügyi szervezetek (ISO, IEC) szabványainak és a minőségirányítási rendszerek terminológiájának, továbbá a szabványkövetelmények figyelembevételével készítjük elő és szervezzük meg, így a képzéseinken részt vevők hiteles, nemzetközi forrásokon alapuló tananyagokból és segédletekből tanulhatnak. Válasszon képzéseink, szakmai fórumaink közül, bővítse hatékonyan szakmai tudását!

 

Gépek biztonsága

Az MSZT 2024 áprilisában megjelentette magyar nyelven az MSZ EN ISO 19353 Gépek biztonsága. Tűzmegelőzés és tűzvédelem (ISO 19353:2019) szabványt.

 

Takarmányvizsgálati szabványok magyar nyelven

2024. április 1-jén megjelent az MSZ EN 17256:2020 Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. Ergotalkaloidok és tropánalkaloidok meghatározása takarmány-alapanyagokban és összetett takarmányokban, LC-MS/MS-sel és az MSZ EN 17299:2020 Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. Az engedélyezett kokcidiosztatikumok szűrése és meghatározása additív, illetve 1%-os és 3%-os keresztszennyeződési szinten, valamint a nem regisztrált kokcidiosztatikumok és egy antibiotikum szűrése és meghatározása szubadditív szinteken, összetett takarmányokban, nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiával. Tandem-tömegspektrometriás kimutatás (LC-MS/MS) szabványok magyar nyelvű változata, melyek kidolgozását európai pályázati támogatás tette lehetővé.

 
Biotechnológia. Biobank-tevékenység

Biobank-tevékenységnek nevezzük  a meghatározott biológiai anyagok, valamint a kapcsolódó információk és adatok megszerzésének, tárolásának folyamatát, valamint a gyűjtési, előkészítési, megóvási, vizsgálati, elemzési és elosztási tevékenységeket.

 

Környezeti teljesítményértékelés

A környezetvédelemmel összefüggő, egyre specifikusabb, illetve részletesebb nemzetközi és európai szabványok nélkül az ipari szereplők nem lesznek képesek megvalósítani a nemzetközi és európai szinten előírt követelményeket. Számos szervezet keresi annak az útját, hogy miképp tudja megérteni, bizonyítani és fejleszteni saját környezeti teljesítményét.

 

Az ESG-beszámolót támogató szabványok

Egyre több vállalkozás számára válik kötelezővé az éves ESG-beszámoló készítése. Az ESG a környezeti (Environmental), a társadalmi (Social) és a vállalatirányítási (Governance) szavak rövidítése. A felkészülés, valamint a beszámolók készítése és minősítése során is jó szolgálatot tesznek a szabványok, főként az irányítási rendszerszabványok.

 

Közhasználatú fürdők

A Magyar Szabványügyi Testület 2024. április 1-jén tette közzé az MSZ EN 15288-1:2019 Közhasználatú fürdők. 1. rész: A tervezés és kivitelezés biztonsági követelményei szabvány magyar nyelvű változatát.

 

Játék a játszótéren – biztonságosan

Napjainkban a játszótereknek még nagyobb szerepe van a gyerekek életében, mint korábban volt. Sok gyerek szabadidejének jelentős részében zárt térben egyéb tevékenységek helyett szinte kizárólagosan csak különböző technikai eszközöket használ, így nem kapja meg a szükséges sokoldalú, sokféle ingert, mely az egészséges növekedéshez kell.

 Ostyák minősítése

Az MSZ 20986:2024 Ostyák mintavétele, vizsgálata és minősítése szabvány az ostyák mintavételére, összetételi és érzékszervi vizsgálatára, valamint minősítésére vonatkozó módszereket tartalmazza.

 

Fűtési célú, cseppfolyósított propán-, bután- és PB-gáz

Az MSZ 1601:2024 Fűtési célú, cseppfolyósított propán, bután és keverékeinek követelményei és vizsgálati módszerei szabvány az ásványolaj feldolgozásakor előállított vagy a földgázból kinyert, a tüzelőberendezések fűtőgázaként felhasználható cseppfolyósított propán-, bután- és PB-gáz minőségi követelményeit és vizsgálati módszereit tartalmazza. Tárgyalja továbbá a vitás eseteket, a megnevezést, a csomagolást, a tárolás és a szállítás feltételeit.

 

Jogi információ leírása és feltüntetése

Az MSZ ISO/TR 22038:2024 Információ és dokumentáció. Jogi információ leírása és feltüntetése műszaki jelentés a nyilvánosság számára elérhető digitális forrásokhoz fűződő szellemi tulajdonjogok és felhasználási feltételek betartásához ad iránymutatást a digitális gyűjtemények szolgáltatásfejlesztőinek annak érdekében, hogy olyan rendszereket tervezzenek, amelyek a végfelhasználók tájékoztatására szolgáló jogi információkat hatékonyan tüntetik fel.

 

Híd- és bakdaruk biztonsága

Az MSZ EN 15011:2021 Daruk. Híd- és bakdaruk szabvány a sínen (darupályán), az egyéb, kerekeken mozgó híd- és bakdarukra, valamint a kerék nélküli, rögzített helyzetű bakdarukra vonatkozik. Meghatározza a rendeltetésszerűen használt híd- és bakdaruk esetében lehetséges összes jelentős veszély, veszélyes helyzet és esemény miatt szükséges műszaki és biztonsági követelményt.

 

Robbanóképes közegek vizsgálata, osztályozása, minőségirányítási rendszere

Az MSZ EN ISO/IEC 80079-20-1:2020 Robbanóképes közegek. 20-1. rész: Anyagjellemzők a gázok és gőzök osztályozásához. Vizsgálati módszerek és adatok (ISO/IEC 80079-20-1:2017, tartalmazza a 2018. évi 1. helyesbítést) a gázok és a gőzök osztályozásához nyújt útmutatást. Az MSZ EN ISO/IEC 80079-20-2:2016 Robbanóképes közegek. 20-2. rész: Anyagjellemzők. Gyúlékony porok vizsgálati módszerei (ISO/IEC 80079-20-2:2016) vizsgálati módszereket ír le éghető por és éghető porrétegek azonosítására. Az MSZ EN ISO/IEC 80079-34:2020 Robbanóképes közegek. 34. rész: Minőségirányítási rendszerek alkalmazása robbanásbiztos termékek gyártásához (ISO/IEC 80079-34:2018) a tanúsítványoknak megfelelő robbanásbiztos termékek gyártásához szükséges minőségirányítási rendszer létrehozására és fenntartására vonatkozó egyedi követelményeket és információkat határozza meg.

 

CT-berendezések képalkotási jellemzői

Az MSZ EN IEC 61223-3-5:2020 Készülékek állapotfelmérése és időszakos vizsgálata gyógyászati képalkotó diagnosztikai osztályokon. 3-5. rész: Átvételi és állandósági vizsgálatok. Komputertomográfiás röntgenberendezések képalkotási jellemzői (IEC 61223-3-5:2019) szabvány meghatározza azokat a lényeges paramétereket, amelyek leírják a CT-berendezések teljesítőképességét képminőség, sugárzáskibocsátás és pácienspozicionálás szempontjából; a lényeges paraméterek vizsgálati módszereit; valamint a kísérő dokumentációban meghatározott paraméterek tűréseinek való megfelelőség kiértékelésének módját.

 

A sodronykötelek határállapotai

Az MSZ EN 13001-3-2:2014 Daruk. Általános kialakítás. 3-2. rész: Sodronykötelek határállapotai és megfelelőségének igazolása kötélhajtásokban szabvány a daruk sodronyköteleivel kapcsolatos mechanikai veszélyek megelőzése céljából tervezési (ellenőrzési) feltételeket, követelményeket és módszereket határoz meg. Segíti a tervezőt és az alkatrészgyártót a daru részegységeinek optimális kiválasztásakor.

 

Vasbeton szerkezetek méret- és alakhűsége, felületi állapota

Az MSZ 24803-7:2024 Épületszerkezetek megjelenési módjának előírásai. 7. rész: Előregyártott vasbeton szerkezetek szabvány az előregyártott vasbeton szerkezetek térbeli elhelyezkedésének, méret- és alakhűségének, helyi alakhűségének és felületi állapotának követelményrendszerét adja meg. Meghatározza az előregyártott vasbeton szerkezetek megjelenési módját igazoló vizsgálati szempontokat, valamint a hozzájuk tartozó vizsgálati módszereket, határértékeket és követelményeket. Az MSZT/MS 24802:2024 Mérési módszerek épületszerkezetek helyzetének megállapításához és ellenőrzéséhez műszaki specifikáció pedig az épületszerkezetek térbeli elhelyezkedésének, méret- és alakhűségének, helyi alakhűségének és felületi állapotának mérési módszereit határozza meg. Megadja a javasolt mérőfelszerelés-variációkat és a mérési eljáráshoz tartozó elvárható használati pontosságot is.

 

Tűzállósági vizsgálatok

Az MSZ EN 1366-1:2014+A1:2020 Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Légcsatornák szabvány szerinti vizsgálattal megállapítható, hogy egy légkezelő rendszer részét képező reprezentatív légcsatorna-szerkezet/légcsatornarendszer képes-e ellenállni a tűz egyik tűzszakaszról egy másik tűzszakaszra való átterjedésének a légcsatornán belüli vagy azon kívüli tűzhatás esetén. Az MSZ EN 13501-4:2016 Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 4. rész: A hő- és füstelvezető/füstgátló rendszerek komponenseinek osztályba sorolása tűzállósági vizsgálati eredményeik felhasználásával szabvány egy harmonizált eljárást határoz meg a hő- és füstelvezető/füstgátló rendszerek elemeit képező építési termékek tűzállóság szerinti osztályba sorolásához a releváns vizsgálati módszerek és a vonatkozó alkalmazási terület eljárásai alapján.

 

Hulladékok elem- és anyagtartalmának meghatározása

Az MSZ CEN/TS 17943:2024 Hulladékok jellemzése. Útmutató a hulladék elem- és anyagtartalmának meghatározásához műszaki specifikáció szerinti módszerrel a hulladék 0,1 tömegszázalék feletti elem- és anyagtartalma határozható meg. Ennek alapján felmérhető bármilyen ismeretlen vagy részben ismert összetételű hulladék veszélyessége.

 

Fenntartható, magas színvonalú egészségügyi rendszerek

Az ISO 7101:2023 Egészségügyi szervezetek irányítása. Minőségirányítási rendszerek az egészségügyi szervezetekben. Követelmények az első olyan nemzetközi szabvány, amely kifejezetten az egészségügyi ellátás minőségirányításával foglalkozik. A fenntartható, magas színvonalú egészségügyi rendszerek szisztematikus megközelítésének követelményeit írja elő.

 

Előregyártott betontermékek

Az MSZ EN 13369:2024 Előregyártott betontermékekre vonatkozó általános szabályok szabvány a betontermékek harmonizált szabványaihoz szolgál referenciaszabványként. A gyártóüzemi környezetben készített, előregyártott betontermékek általános követelményeit tartalmazza.

 


Kvantumtechnológiák nemzetközi szabványosítása

Napjaink globális kihívásainak kezelésében a kvantumtechnológiák óriási potenciállal bírnak, melynek fejlesztéséhez és elfogadásának felgyorsításához szükséges közös alap megteremtésében a nemzetközi szabványok kulcsfontosságú szerepet játszanak a különböző iparágakban és alkalmazásokban.

 


Folyékony ásványolajtermékek

2024. február 1-jén megjelent az MSZ EN ISO 22854:2021 Folyékony ásványolajtermékek. Gépjármű-motorbenzinekben és etanol (E85) gépjármű-hajtóanyagokban lévő szénhidrogéncsoportok és oxigenátok meghatározása. Multidimenzionális gázkromatográfiás módszer (ISO 22854:2021) szabvány magyar nyelvű változata.

 

Víznyelő- és aknalefedések termékszabványai magyarul

Az utcákon járva, aki figyelmesen néz a lába elé, annak ismerős lehet az „EN 124” felirat a víznyelő- vagy aknalefedések fedlapjairól, mivel ezeket a fedlapokat az MSZ EN 124 alapján kell osztályba sorolni, vizsgálni és forgalomba hozni. 2015-ben a szabványt sorozattá bővítették, melynek első két része 2024 februárjától magyar nyelven is elérhető.

 Új magyar nyelvű mikrobiológia-szabvány

2024. február 1-jén megjelent az MSZ EN ISO 19036:2020 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A mérési bizonytalanság becslése kvantitatív meghatározásokhoz (ISO 19036:2019) szabvány magyar nyelvű változata, melynek kidolgozását európai pályázati támogatás tette lehetővé.

 

Magyar nyelven elérhető a hegesztett kötések hajlítóvizsgálati szabványa

A Magyar Szabványügyi Testület 2024. február 1-jén tette közzé az MSZ EN ISO 5173:2023 Fémek hegesztett varratainak roncsolásos vizsgálatai. Hajlítóvizsgálatok (ISO 5173:2023) szabvány magyar nyelvű változatát a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés támogatásának köszönhetően. A szabvány elősegíti a hegesztők, az anyagvizsgálók és a hegesztett szerkezetek/termékek megrendelői közötti kommunikációt a hegesztett kötések megfelelőségértékelése és a hegesztési munkarend minősítése során, a szabvány szerinti korszerű hajlítóvizsgálati módszereknek köszönhetően a heterogén kötések esetén is.

 

Körforgásos gazdaság – megfelelőségértékelés

Az ember általában többet, jobbat, szebbet akar, azonban ezeket a vágyakat összhangba kell hozni a környezet realitásával. A korábbi évtizedek fejlődési terveiről bebizonyosodott, hogy ilyen formában nem tarthatók, az eddigi gazdasági gyakorlaton változtatni kell. A körforgásos gazdaság a klímaválság enyhítésének, az alkalmazkodási képesség növelésének, valamint társadalmunk fenntarthatóbbá tételének egy útja lehet.

 

Alumíniumöntvények vegyi összetétele és mechanikai tulajdonságai

A Magyar Szabványügyi Testület 2024. február 1-jén tette közzé az MSZ EN 1706:2020+A1:2022 Alumínium és alumíniumötvözetek. Öntvények. Vegyi összetétel és mechanikai tulajdonságok szabvány magyar nyelvű változatát, melynek elkészítéséhez a Qualiform Zrt. járult hozzá. Az alumíniumöntödék, a tervezők, a megrendelők számára egyaránt hasznos, az alumíniumöntvények egyik fontos adatokat tartalmazó szabványa vált magyar nyelven is elérhetővé.

 


Megfelelőségértékelés – Jártassági vizsgálatok

A jártassági vizsgálat a laboratóriumok vizsgálatra való felkészültségének, jártasságának meghatározása, melyet a laboratóriumok összehasonlító vizsgálat útján végeznek. Ennek során előre meghatározott kritériumok alapján, laboratóriumok közötti összehasonlítások segítségével meghatározzák a résztvevők vizsgálati teljesítményét.

 

Szennyvíztisztító telepek

Az első csatornahálózatok már az ókorban megjelentek szinte minden kultúrában, a szennyvíztisztítás maga azonban újkori gyakorlat. A szennyvíztisztítás a keletkező szennyvíz szennyező anyagainak eltávolítását, illetve átalakítását jelenti, célja, hogy a tisztított víz a természetes befogadóközegbe kerülve ne okozzon károsítást. A szennyvíz eredete szerint lehet háztartási (települési, kommunális), ipari vagy mezőgazdasági eredetű.

 

2023-ban alakult nemzetközi és európai bizottságok

2023-ban is számos új bizottság alakult nemzetközi és európai szinten. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) és a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC), valamint ezek európai megfelelői, az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) sok olyan innovatív témát vontak be a formális szabványosításba, amellyel korábban nem találkozhattunk. Az alábbi bizottságok közül sok már szerepelt korábbi Hírleveleinkben, azonban az átláthatóság érdekében az alábbiakban megtalálható egy összefoglaló lista.

 
Ívhegesztő berendezések

A Magyar Szabványügyi Testület 2024. január 1-jén közzétette az MSZ EN IEC 60974 Ívhegesztő berendezések szabványorozat 8. és 9. részének magyar nyelvű változatát.

 


Ochratoxin A (OTA) meghatározása

2024. január 1-jén megjelentek az MSZ EN 17250:2020 Élelmiszerek. Az ochratoxin A meghatározása fűszerek-ben, édesgyökérben, kakaóban és kakaótermékekben, IAC-tisztítással és HPLC-FLD-vel, valamint az MSZ EN 17251:2020 Élelmiszerek. Az ochratoxin A meghatározása sertéshúsban és az ezekből készült termékekben, IAC-tisztítással és HPLC-FLD-vel szabványok magyar nyelvű változatai, melyek kidolgozását európai pályázati támogatás tette lehetővé.

 

Takarmányvizsgálati szabványok magyar nyelven

2024. január 1-jén megjelentek az MSZ EN 17294:2020 Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. Szerves savak meghatározása ionkromatográfiás vezetőképesség-kimutatással (IC-CD) és az MSZ EN 17298:2020 Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. Benzoesav és szorbinsav meghatározása nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC) szabványok magyar nyelvű változatai, melyek kidolgozását európai pályázati támogatás tette lehetővé.

 

Élelmiszer-vizsgálati szabványok magyar nyelven

2024. január 1-jén megjelentek az MSZ EN 17424:2021 Élelmiszerek. Az aflatoxinok meghatározása fűszerekben, a paprika kivételével, IAC-tisztítással és HPLC-FLD-vel, oszlop utáni származékképzéssel és az MSZ EN 17425:2021 Élelmiszerek. Ergotalkaloidok meghatározása gabonafélékben és gabonatermékekben, dSPE-tisztítással és HPLC-MS/MS-sel szabványok magyar nyelvű változatai, melyek kidolgozását európai pályázati támogatás tette lehetővé.

 Bakteriofágok koncentrálása

 2024. január 1-jén megjelent az MSZ ISO 10705-3:2024 Vízminőség. Bakteriofágok kimutatása és megszámlálása. 3. rész: A vízből származó bakteriofágok koncentrálási módszereinek validálása szabvány magyar nyelvű változata.

 

Megjelent a fémek szakítóvizsgálatának szabványa magyar nyelven

Az MSZT 2024. január 1-jén tette közzé az MSZ EN ISO 6892-1:2020 Fémek. Szakítóvizsgálat. 1. rész: Vizsgálati módszer szobahőmérsékleten (ISO 6892-1:2019) magyar nyelvű változatát. A szakítóvizsgálat a különböző fémtermékek megfelelőségének értékelése és igazolása során elterjedten alkalmazott módszer, amelynek magyar nyelvű kiadása a szakítóvizsgálatok elvégzését és az akkreditálást is elősegíti.

 

Szakmai fórum a fémek hegesztési munkarendi előírásáról

A hegesztett termékek megfelelőségigazolásában és minőségbiztosításában alapvető szerepet játszik a hegesztési munkarendi előírás (WPS), amelynek tervezéséhez, minősítéséhez és alkalmazásához a vonatkozó szabványcsalád nyújt segítséget, mégis mindig felmerülnek nehezen értelmezhető és megoldható helyzetek. Az ilyen helyzetek szabványokon alapuló ismertetése és közös értelmezése céljából az MSZT és a MAHEG szakmai fórumot rendez Fémek hegesztési munkarendi előírása (WPS) címmel.

 

Elektromágneses terek

A Magyar Szabványügyi Testület 2024. január 1-jén az elektromágneses terek témakörében két szabvány magyar nyelvű változatát tette közzé.

 


87. IEC-közgyűlés

A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) 87. közgyűlését 2023. október 19. és november 2. között tartották kizárólag virtuális formában. Az eseménynek eredetileg Egyiptom adott volna otthont, azonban a szomszédjukban zajló konfliktus miatt, a résztvevők biztonsága érdekében, a házigazda lemondott a személyes találkozás lehetőségéről, és a rendezvényt inkább a virtuális térben bonyolították le.

 
Diagnosztikai röntgenberendezések minőség-egyenértékű szűrésének és állandó szűrésének meghatározása

A Magyar Szabványügyi Testület 2023. december 1-jén közzétette az MSZ EN IEC 60522-1:2021 Gyógyászati villamos készülékek. Diagnosztikai röntgenberendezések. 1. rész: A minőség-egyenértékű szűrés és az állandó szűrés meghatározása (IEC 60522-1:2020) és az MSZ IEC/TR 60522-2:2023 Gyógyászati villamos készülékek. Diagnosztikai röntgenberendezések. 2. rész: Útmutató és magyarázat a minőség-egyenértékű szűréshez és az állandó szűréshez szabványok magyar nyelvű változatát.

 

Módosítás a kisfeszültségű erősáramú vezetékek alapszabványához

Az MSZ EN 50525 szabványsorozat leírja a kisfeszültségű erősáramú vezetékek műszaki jellemzőit, gyártási követelményeit és a követelményeknek való megfelelőség ellenőrzésére való vizsgálati módszereket. Az előírások alkalmazásával az MSZ EN 50525 szabványsorozat szerinti vezetékek megfelelnek a kisfeszültségű irányelv (2014/35/EU) egészségre és biztonságra vonatkozó lényeges követelményeinek.

 


A digitális termékútlevél szabványosítása

A digitális termékútlevél (Digital Product Passport, DPP) egy termékre vonatkozó részletes információk, például a származás és az összetétel feltüntetésére szolgáló eszköz, amelyet már a 2019-es európai zöldmegállapodásban, az európai körforgásos gazdasági cselekvési tervben (CEAP), a 2020-as akkumulátorrendeletben és a 2022-es, fenntartható termékek környezetbarát tervezéséről szóló rendeletben (ESPR) is említettek.

 

Külön szabvány készült a cementek alkalmazására

Az MSZT 2023 decemberében MSZ 4799 azonosító jelzettel egy új, az MSZ 4798:2016 Q mellékletén alapuló szabványt tett közzé, és egyúttal megjelentette ez utóbbi MSZ 4798:2016/4M módosítását is, valamint az MSZ EN 12350-1 magyar nyelvű változatát. A szabványok kidolgozásához a CEMKUT Kft., a Holcim Magyarország Kft., a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség és a Szilikátipari Tudományos Egyesület járult hozzá.

 


Körülkerített emelőterű emelőberendezés

2023. december 1-jén jelent meg az MSZ 19170-5:2023 Emelőberendezések tervezésének és üzemeltetésének általános biztonságtechnikai előírásai. 5. rész: Legfeljebb 0,15 m/s függőleges emelési sebességű, körülkerített emelőterű emelőberendezés teheremeléshez magyar nemzeti szabvány új kidása, melynek kidolgozását az ECO-CRANES HUNGARY Kft. támogatása tette lehetővé.

 

Darufeljárók

2023. december 1-jén megjelent az MSZ EN 13586:2021 Daruk. Feljárók szabvány magyar nyelvű változata, melynek kidolgozását az Országos Emelőgépes Egyesület és a Magyar Mérnöki Kamara Anyagmozgató gépek, Építőgépek és Felvonók Tagozata támogatása tette lehetővé.

 

Gipszalapú ragasztók jellemzői és teljesítménye

2023. december 1-jén jelent meg az MSZ EN 14496:2017 Gipszalapú ragasztók hő- és hangszigetelő rétegelt panelekhez és gipszlemezekhez. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek szabvány magyar nyelvű változata, amelyet az MSZT/MB 118 Gipsz és gipszalapú termékek nemzeti szabványosító műszaki bizottság dolgozott ki részben MSZT-önköltségre, részben európai pályázati forrásból.

 

Előformázott gipszkarton mennyezeti szegélylécek

2023. december 1-jén jelent meg az MSZ EN 14209:2017 Előformázott gipszkarton mennyezeti szegélylécek. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek szabvány magyar nyelvű változata, amelyet az MSZT/MB 118 Gipsz és gipszalapú termékek nemzeti szabványosító műszaki bizottság dolgozott ki részben MSZT-önköltségre, részben európai pályázati forrásból.

 


Takarmányvizsgálati szabványok magyar nyelven

2023. november 1-jén megjelentek az MSZ EN 17212:2020 Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. A melamin- és cianursav-tartalom meghatározása tömegspektrometriás detektálással, folyadékkromatográfiás módszerrel (LC-MS/MS) és az MSZ EN 17362:2020 Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. A pentaklór-fenol (PCP) meghatározása takarmány-alapanyagokban és összetett takarmányokban, LC-MS/MS-sel szabványok magyar nyelvű változatai, melyek kidolgozását részben európai pályázati támogatás tette lehetővé.

 

Megjelent a JET-A1 hajtóanyagszabvány

2023. november 1-jén megjelent az MSZ 10870:2023 Gázturbinás légi járművek hajtóanyaga. JET-A1. Követelmények és vizsgálati módszerek magyar nemzeti szabvány, amely a gázturbinás légi járművek hajtóanyagának minőségi követelményeit és vizsgálati módszereit tartalmazza.

 

Egységes vasútipari terminológia

Minden ipari ágazatnak egységes terminológiára van szüksége az eredményes munkavégzéshez. Ez különösen igaz az olyan összetett ágazatokra, mint a vasút: a közös terminológia alapvető fontosságú annak biztosítása érdekében, hogy az adott műszaki szakkifejezés alatt a gyártók, az üzemeltetők és a vasúti infrastruktúra-fenntartók számtalan munkatársa ugyanazt értse.

 

Elkészült Magyarország leghosszabb gumibitumenes útszakasza

2023 októberében adták át Magyarország leghosszabb, 36 kilométeres gumibitumenes útszakaszát az M83 számú autóúton. Az útszakasz a Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (MOL) sikeres innovációjának eredménye, amelyhez hozzájárult az MSZT is az MSZ 930 és az MSZE 932 szabvány kidolgozásával.

 

Intelligens szabványok a piac és az ipar szemszögéből

Az intelligens szabványok „a legfontosabb eszközök”, amelyek segítségével megvalósítható az iparágak és a társadalom digitális átalakulása. Ez az IEC Piaci Stratégiai Testület (MSB) által kiadott új jelentés fő üzenete.

 


Acélok tűzihorganyzott bevonatai

Az MSZT 2023. november 1-jén tette közzé az MSZ EN ISO 1461:2023 Tűzihorganyzással előállított bevonatok kész vas- és acéltermékeken. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 1461:2022) magyar nyelvű változatát. A szabvány az MSZ EN ISO 1461:2009 helyébe lép.

 

A hegesztési eljárások elnevezései és azonosító számai

Az MSZT 2023. november 1-jén tette közzé az MSZ EN ISO 4063:2023 Hegesztés, forrasztás és termikus vágás. A hegesztési eljárások megnevezése és azonosító számuk (ISO 4063:2023) magyar nyelvű változatát, amelynek kidolgozásához a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés járult hozzá. A szabvány új kiadása elősegíti a műszaki dokumentációban (WPQR, WPS, műszaki rajzok és előírások) a korszerű hegesztési eljárások egyértelmű és rövid megnevezését.

 

Megjelent a korszerűsített bölcsődeszabvány

2023. november 1-jén jelent meg a bölcsődék tervezésére és létesítésére vonatkozó előírásokat megadó MSZ 24203-7 Nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai. 7. rész: Bölcsődék szabvány korszerűsített változata, amely – a főbb előírások változtatása nélkül – több ponton módosította a 2022-ben megjelent előző változatot.

 

Gyógyszerhatóanyagok meghatározása vízben

2023. november 1-jén megjelent az MSZ EN ISO 21676:2022 Vízminőség. Oldott gyógyszerhatóanyagok, származékaik és egyéb szerves anyagok meghatározása vízben és tisztított szennyvízben. Nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiás és tömegspektrometriás detektálást (HPLC-MS/MS vagy -HRMS) alkalmazó módszer közvetlen injektálás után (ISO 21676:2018) szabvány magyar nyelvű változata, melynek kidolgozását részben európai pályázati támogatás tette lehetővé, mivel szorosan kapcsolódik a 2000/60/EK Víz Keretirányelvhez (VKI).

 

Földhőszivattyúk

2023. november 1-jén a magyar szabványállomány része lett az MSZ EN 17522 Visszatöltött és injektált fúrólyukba elhelyezett geotermikus hőcserélők tervezése és kivitelezése európai forrásdokumentumú szabvány, mely a geotermikus energiarendszerekben használt injektált fúrólyukak hőcserélőivel foglalkozik.

 

Zuhanyfülkék

2023. november 1-jén jelent meg az MSZ EN 14428:2015+A1:2019 Zuhanyfülkék. Működési követelmények és vizsgálati módszerek szabvány magyar nyelvű változata, amelyet a Magyar Szabványügyi Testület MSZT/MB 133 Egészségügyi berendezések nemzeti szabványosító műszaki bizottsága dolgozott ki részben MSZT-önköltségre, részben pályázati forrásból.

 


Új taggal bővült az MSZ EN ISO 10545 sorozat

2023. november 1-jén jelent meg az MSZ EN ISO 10545-13:2017 Kerámiai burkolólapok. 13. rész: A kémiai ellenálló képesség meghatározása (ISO 10545-13:2016) szabvány magyar nyelvű változata, amelyet a Magyar Szabványügyi Testület MSZT/MB 104 Kerámiai burkolólapok nemzeti szabványosító műszaki bizottsága dolgozott ki MSZT-önköltségre.

 


3D nyomtatás az egészségügyben

A gyógyászati célú 3D nyomtatás gyorsan növekvő és fejlődő ágazat, amelyet a gyógyászati eszközöktől kezdve a sebészeten át a személyre szabott orvoslásig számos területen alkalmaznak. Kevés olyan iránymutatás létezik azonban, amely megkönnyítené az adatok és folyamatok megosztását, lehetővé téve a bennük rejlő lehetőségek jobb kiaknázását. Ennek segítésére tettek közzé egy új nemzetközi szabványt.

 

A mesterséges intelligenciával generált hamisítványok visszaszorítása

Az ETSI (Európai Távközlési Szabványügyi Intézet) közzétette az ETSI GR SAI 011 műszaki jelentést, melyet a mesterséges intelligencia biztonságossá tételéért tevékenykedő ISG SAI (Industry Specification Group Securing Artificial Intelligence) csoport dolgozott ki. Ez a dokumentum a mesterséges intelligencia személyábrázolások manipulálására való felhasználására összpontosít, és bemutatja az ebből eredő kockázatokat, valamint az ezek mérséklésére hozható intézkedéseket.

 

Távközlési szakszótárak módosításai

A távközléssel kapcsolatos szakkifejezéseket és meghatározásokat a Nemzetközi Elektrotechnikai Szótár 700-as részei tartalmazzák (IEC 60050-7XX). Ezeket az IEC/TC 1 Terminológia műszaki bizottság dolgozta ki még a 90-es években, melyek közül néhány a magyar nemzeti szabványállományba is bevezetésre került. Az évek során a technika fejlődésével újabb kifejezések meghatározása és a régiek pontosítása vált szükségessé, melyeket különálló módosításokként tettek közzé.

 

Tranzakcióbiztosítás az elektronikus kereskedelemben

A kereskedelem az elmúlt évtizedekben jelentős átalakuláson ment keresztül. Az internet fokozatos térnyerésével együtt az online tranzakciók is egyre gyakoribbá váltak, és az elektronikus kereskedelem napjainkra már a világ egyik legdinamikusabban fejlődő üzletágává vált.

 

Új szabvány az orvosi képalkotás területén

A röntgensugár az orvosi képalkotásban mindig jelentős szerepet töltött be. Wilhelm Conrad Röntgen egy más jellegű kísérlet során fedezte fel a később róla elnevezett sugarat, és készítette el 1895 decemberében az első röntgenfelvételt felesége kezéről.

 

Minőségi érzékelők sportmérésekhez

Legyen labdarúgás, jégkorong vagy maraton, a sportteljesítmény-követés és -elemzés fontos szerepet tölt be a jó eredmény elérésében. Az edzők és a csapatok különböző mutatókat és mérőszámokat használnak a játékosok teljesítményének elemzéséhez és javításához.

 

A csomagolás újrahasznosítása

1994-ben az Európai Parlament elfogadta a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló irányelvet (94/62/EK), mely kiterjed a forgalomba hozott csomagolás minden típusára és minden csomagolási hulladékra, fő céljaként pedig a csomagolási hulladék keletkezésének megelőzését tűzte ki.

 

Felvonók távvészjelző rendszere

2023. október 1-jén megjelent az MSZ EN 81-28:2022 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 28. rész: Személy- és személy-teher felvonók távvészjelző rendszere szabvány magyar nyelvű változata, melynek kidolgozását az MSZT saját költségre valósította meg.

 


A fák védelme új kiadásban

2023. október 1-jén megjelent az MSZ 12042:2023 Fák védelme építési területeken tiszta magyar szabvány, amelynek korszerűsítését az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., az ELMŰ Hálózati Elosztó Kft., az MVM Émász Áramhálózati Kft., az MVM Démász Áramhálózati Kft. és az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. támogatta.

 

Külső tűzhatásnak kitett tetők vizsgálata

Az MSZT 2023 októberében mind magyar, mind angol nyelven megjelentette az MSZ CEN/TS 16459:2023 Külső tűzhatásnak kitett tetők. A CEN/TS 1187 szerinti vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása műszaki specifikációt. Ehhez kapcsolódóan szintén megjelent az MSZ CEN/TS 1187:2023 Vizsgálati módszerek tetők külső tűzhatásnak való kitételére műszaki specifikáció angol nyelven.

 


Vegyen részt az MSZT-Akadémia képzésein, szakmai fórumain és fejlessze tudását!

Napjainkban folyamatosan ügyelnünk kell arra, hogy megfelelő és korszerű szakmai ismeretekkel rendelkezzünk, fenntartva ezáltal versenyképességünket. Képzéseinket a nemzetközi szabványügyi szervezetek (ISO, IEC) szabványainak és a minőségirányítási rendszerek terminológiájának, továbbá a szabványkövetelmények figyelembevételével készítjük elő és szervezzük meg, így a képzéseinken részt vevők hiteles, nemzetközi forrásokon alapuló tananyagokból és segédletekből tanulhatnak.

 
Biodigitális konvergencia

Az egyik legborzasztóbb és legnehezebb kihívás, amellyel a mentőmunkásoknak szembe kell nézniük, az összeomlott épületek romjai alatt rekedt emberek felkutatása. Még a speciálisan kiképzett kutyák sem képesek a törmelékeken átjutni, vagy nem férnek hozzá kellőképpen a túlélők kiszimatolásához. A szakértők úgy vélik, hogy a megoldást a videokamerákkal felszerelt kiborgcsótányok jelenthetik, amelyek képesek bejutni az ember és állat számára elérhetetlen helyekre.

 

Új terminológiaszabvány az IKT területén

2023 elején az ETSI közzétette az EG 203 499 útmutató újabb kiadását, melynek célja, hogy tovább egyszerűsítse a végfelhasználók hozzáférését az IKT-eszközökhöz, -szolgáltatásokhoz és -alkalmazásokhoz azáltal, hogy ajánlott kifejezéseket ad az alapvető és gyakran használt, IKT-val kapcsolatos tárgyakhoz és tevékenységekhez, nevezetesen olyan kifejezéseket, amelyekkel a végfelhasználók gyakran találkoznak.

 

Röntgendiagnosztikai képalkotásban használt, ionizációs kamrával és/vagy félvezető detektorral ellátott dózismérők

A röntgendiagnosztika a lakosságot érő mesterséges eredetű ionizáló sugárterhelés legjelentősebb összetevője. A gyógyászati radiológiában diagnosztikai vizsgálatokon vagy eljárásokon áteső pácienseket érő sugárterhelés csökkentése ezért az utóbbi években központi jelentőségűvé vált. A páciensdózis akkor lesz a lehető legkisebb, ha a röntgensugárzást létrehozó berendezést a képminőség és a sugárzáskibocsátás tekintetében megfelelően állítják be.

 

A hozzáférés-kezelés keretrendszere

Az információbiztonság kezelése összetett feladat, mely elsősorban kockázatalapú megközelítésen alapul. Ezt számos biztonságtechnikai rendszer támogatja, amelyek a szabályzásokkal és a szervezetpolitikával összhangban működnek. Az információbiztonságban a hozzáférés-kezelő rendszer kulcsszerepet tölt be a felek – az emberek vagy gépek és az információtechnológiai források – közötti kapcsolat kezelésében. 

 

Online adatvédelem

A XXI. században egyre szélesebb körben válik elérhetővé a kommunikációs infrastruktúra az otthoni széles sávú internet, az okostelefonok és hasonló digitális eszközök révén. Ezek azonban másodlagos tevékenységként adatokat is gyűjtenek rólunk, s a technológia fejlődésével ezeket az adatokat sokkal nagyobb mennyiségben lehet már gyűjteni és jobban ki lehet elemezni, mint korábban.

 


Napelemes rendszerek szakszótára

Az IEC egy egységes szószedetbe rendszerezte a fotovillamos iparban használt szakkifejezéseket és jelképeket, melynek magyar nyelvű változatát a Magyar Szabványügyi Testület 2023. augusztus 1-jén tette közzé.

 

Teobromin meghatározása takarmányokban

2023. augusztus 1-jén megjelent az MSZ EN 17270:2020 Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. Teobromin meghatározása takarmány-alapanyagokban és összetett takarmányokban, beleértve a kakaóból származó összetevőket, folyadékkromatográfiával szabvány magyar nyelvű változata, melynek kidolgozását európai pályázati támogatás tette lehetővé.

 

Riccardo Lama a CENELEC következő elnöke

A CENELEC, az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság 2023. június 22-én tartotta éves közgyűlését Belgrádban, melyen Riccardo Lama urat választották meg hároméves mandátummal (2025–2027) a CENELEC következő elnökének.

 

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök

A kísérleti orvostudományban a humán minta vizsgálatának célja olyan laboratóriumi eredmények előállítása, amelyek lehetővé teszik a klinikus számára a betegség kockázatának felmérését vagy az egészségügyi állapot diagnosztizálását, valamint a kezelési döntések meghozatalát.

 

Kőanyaghalmazok szemalaktényezője

Az MSZT 2023 augusztusában jelentette meg magyar nyelven az MSZ EN 933-4 Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 4. rész: A szemalak meghatározása. Szemalaktényező szabványt.

 

Mesterséges intelligencia

Habár a mesterséges intelligencia (MI) már az 1950-es évek óta létezik, az utóbbi években látványosan gyors fejlődésnek indult. Az egyre nagyobb mértékű tőkeinvesztálás a mesterségesintelligencia-rendszerekbe és az egyre szélesebb körű felhasználás pl. az egészségügy, a közlekedés, a mezőgazdaság stb. területén új kihívásokat teremt az ipar és a társadalom számára.

 

Műanyag kupakok

A műanyag sokrétű felhasználhatósága és viszonylag alacsony költségei miatt egyre inkább jelen van mindennapi életünkben. Az Európai Bizottság „A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia” című dokumentumban azt fogalmazta meg, hogy kezelni kell a műanyaghulladék-problémát, annak érdekében, hogy a műanyagok életciklusa körforgásos legyen.

 


Cementklinker

Az ISO/TC 74 Cement és mész nemzetközi műszaki bizottság Irán javaslatára új szabvány kidolgozását tervezi, amelynek címe: Specifications for Cement Clinker (Cement. Cementklinkerre vonatkozó előírások).

 

Környezeti DNS

2023. augusztus 1-jén angol nyelven megjelent az MSZ EN 17805:2023 Vízminőség. Környezeti DNS mintavétele, gyűjtése és tartósítása vízből szabvány.

 

Oktatási intézmények ülőbútorai és asztalai

2023. augusztus 1-jén angol nyelven megjelent az MSZ EN 1729-2:2023 Bútorok. Oktatási intézmények ülőbútorai és asztalai. 2. rész: Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek szabvány, mely felváltotta a korábbi 2016-os kiadást (MSZ EN 1729-2:2012+A1:2016).

 

Targoncákkal kapcsolatos szabványmódosítás

2023. augusztus 1-jén megjelent az MSZ EN ISO 3691-3:2016/A1:2023 Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 3. rész: Kiegészítő követelmények az emelhető kezelőhelyű és az emelt teherrel való közlekedésre tervezett targoncákra. 1. módosítás (ISO 3691-3:2016/Amd 1:2023) szabványmódosítás magyar nyelvű változata.

 


Ektoin, a biohulladék kincse

A szennyvíz és a települési szilárd hulladék szerves frakcióinak kezelése évente 138 millió tonna biohulladékot termel. A becslések szerint ennek 75%-át égetik el vagy hulladéklerakókban helyezik el, pedig a biohulladék sok értékes, újrafelhasználható anyagot tartalmaz, például a szennyvízcellulózt, a szerves szilárd hulladék pedig olyan anyagokat, mint pl. az ektoin, a PHA vagy a biometán.

 

Önjáró, változtatható gémkinyúlású targoncák

2023. július 1-jén jelentek meg angol nyelven, magyar címoldallal az MSZ EN ISO 3691-2:2023 Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 2. rész: Önjáró, változtatható gémkinyúlású targoncák (ISO 3691-2:2023) és az MSZ EN 16307-2:2023 Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 2. rész: Önjáró, változtatható gémkinyúlású targoncák kiegészítő követelményei szabványok.

 

„Vigyék jó hírét az országnak” – Az idegenvezetők képzésének követelményei

A világgazdaságban az 1950-es évek óta látványosan növekszik a szolgáltatási szektor, ezen belül pedig a turizmus szerepe válik egyre inkább hangsúlyosabbá. Újabb és újabb területek kapcsolódnak be a nemzetközi és a belföldi turizmusba egyaránt, így a versenyben csak az a látványosság, úti cél vagy turisztikai szereplő marad talpon, amely/aki magas színvonalú és minőségű szolgáltatásokat tud nyújtani.

 

Külföldi nyelvtanfolyamok

A nyelvtudás a mai világban alapvetővé vált sokunk számára. Régen is a műveltség része volt, manapság azonban a globalizációnak köszönhetően mindennapi életünk része lett – az interneten elérhető tartalmak, játékok stb. használatával. Az iskolában, a nyelvtanfolyamokon vagy akár az interneten elsajátított nyelvtudást nagyon meg tudja erősíteni egy néhány hetes külföldi, célnyelvi környezetben elvégzett nyelvtanfolyam. Ez nemcsak a nyelvtudást fejlesztheti látványos módon, hanem életre szóló élményeket, tapasztalatokat, kapcsolatokat is adhat a résztvevőknek.

 
Környezetvédelmi nyilatkozatok

2023. július 1-jén megjelent az MSZ EN ISO 14020:2023 Termékekre vonatkozó környezetvédelmi nyilatkozatok és programok. Alapelvek és általános követelmények (ISO 14020:2022) angol nyelvű magyar nemzeti szabvány.

 

Megjelent a munkahelyi pszichológiai egészség témájú szabvány magyar nyelven

Bár a Covid-világjárvány szerencsére visszaszorult, azonban a következményeivel még évekig, évtizedekig szembe kell néznünk. A világjárvány által okozott másodlagos következmények közül kiemelkedő szerepet játszik az emberekben kialakult pszichés szorongás, bizonytalanság-, és kiszolgáltatottságérzés. Szakemberek egybehangzó véleménye szerint e tünetek még mindig jelen vannak az emberek többségében és kihatnak a mindennapos tevékenységeikre, így a munkavégzésükre is.

 

Régi akkumulátorok átalakítása új erőforrásokká Afrikában

Az IEC azon elképzelése, mely egy biztonságosabb és hatékonyabb világ megteremtésére irányul, a közelmúltban további lendületet kapott az IEC Global Impact Fund (Globális Hatás Alap) első projektjének elindításával. A díjnyertes, tiszta energiával foglalkozó Aceleron vállalatot választották ki „A körforgásos modellek innovációjának katalizálása Afrikában – az akkumulátorok e-hulladékának villamos erőforrássá alakítása” elnevezésű első projekt megvalósítására.

 

Tűzjelzők

A Magyar Szabványügyi Testület 2023. július 1-jén két szabvány magyar nyelvű változatát jelentette meg a tűzjelzők témakörében.

 

Új, felvonókkal kapcsolatos szabványok jelentek meg magyar nyelven

2023. június 1-jén megjelent az EN 81 szabványsorozat újabb 3 részének magyar nyelvű változata, melyek kidolgozását a Magyar Felvonó Szövetség és a Magyar Mérnöki Kamara Anyagmozgató gépek, Építőgépek és Felvonók Tagozata támogatása tette lehetővé.

 

Az építési meszek vizsgálati módszerei

2023. június 1-jén jelent meg az MSZ EN 459-2:2021 Építési mész. 2. rész: Vizsgálati módszerek szabvány magyar nyelvű változata, amelyet az MSZT/MB 102 Cement és mész nemzeti műszaki bizottság dolgozott ki részben MSZT-önköltségre, részben pályázati forrásból.

 

Energiagazdálkodási irányítási rendszerek tanúsítása

Egy szervezet irányítási rendszerének, például környezetközpontú, minőségirányítási vagy információbiztonság-irányítási rendszerének tanúsítása a bizalomkeltés egy eszköze lehet, mivel mutatja, hogy a szervezet bevezetett egy rendszert tevékenységei, termékei és szolgáltatásai megfelelő szempontok szerinti irányítására, általános politikájával és megfelelő nemzetközi irányítási rendszerszabványok követelményeivel összhangban.

 

Gyógyászati diagnosztikai röntgencsőegységek villamos és terhelési jellemzői

A Magyar Szabványügyi Testület 2023. június 1-jén tette közzé az MSZ EN 60613:2010 Gyógyászati diagnosztikai röntgencsőegységek villamos és terhelési jellemzői (IEC 60613:2010) szabvány magyar nyelvű változatát, mely a forgóanódú röntgencsővel vagy állóanódú röntgencső nélkül üzemelő gyógyászati diagnosztikai röntgencsőegységekre vonatkozik. Röntgenegytank esetében annak röntgencsőegység-vonatkozásai is a szabvány alkalmazási területébe tartoznak.

 


Fotovillamos rendszerek karbantartása

A Magyar Szabványügyi Testület 2023. június 1-jén tette közzé az MSZ EN IEC 62446-2:2020 Fotovillamos (PV-) rendszerek. Vizsgálati, dokumentációs és karbantartási követelmények. 2. rész: Hálózatra kapcsolt rendszerek. Fotovillamos rendszerek karbantartása (IEC 62446-2:2020) szabvány magyar nyelvű változatát, melynek kidolgozásához a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. járult hozzá.

 

Alumínium színpadok és -vázak tervezése és gyártása

2023. június 1-jén angol nyelven megjelent az MSZ EN 17736:2023 Szórakoztatótechnikai termékek. Műszaki előírások alumínium színpadok és színpadi vázak tervezésére és gyártására szabvány, mely a DIN 15921:2015-09 német szabvány, valamint a múltbeli tapasztalatok és kockázatelemzések alapján készült.

 

Biohulladék gyűjtése

Egy átlag európai évente 200 kg kommunális biohulladékot (azaz konyhai és élelmiszer-hulladékot) termel, mely évi szinten Európára vetítve ~125 millió tonna. A jelenlegi biohulladék-kezelés (égetés vagy komposztálás) nem aknázza ki teljeskörűen a biohulladékban rejlő potenciált, pl. a hulladékban lévő anyagok hasznosítását.

 

Stratégiai elemzés

Manapság a gazdasági és egyéb szervezetek alapvetően bizonytalan, érzékeny és komplex környezetben működnek, melyet növekvő információáramlás/tudásáramlás, fokozódó globális verseny és nagy fokú változékonyság jellemez. Ez szükségessé teszi a változás előrejelzését, a környezet lehetséges befolyásolását, valamint a gyors és tudatos döntést a szükséges újításokkal kapcsolatban.

 

Kvantumtechnológiák szabványosítása

A kvantumtechnológia ígéretes terület a digitális átmenetben való eligazodáshoz szükséges készségek fejlesztése terén. E gyorsan fejlődő terület szabványosítási munkájának irányítása érdekében a CEN és a CENELEC a közelmúltban két fontos dokumentumot tett közzé: egy szabványosítási ütemtervet és egy jelentést a kvantumtechnológiák felhasználási eseteiről. A két dokumentum átfogó képet ad a kvantum-számítástechnika, a kvantumkommunikáció és a kvantummetrológia európai szabványosítási igényeiről.

 Ivóvíz-mintavétel elosztóhálózatokból

2023. május 1-jén megjelent az MSZ ISO 5667-5:2023 Vízminőség. Mintavétel. 5. rész: Útmutató az ivóvíz mintavételéhez vízkezelő művekből és elosztóhálózatokból szabvány magyar nyelvű változata, mely részben minisztériumi támogatásból és részben MSZT-önköltségből valósulhatott meg.

 


Környezeti feltételek osztályozása

A Magyar Szabványügyi Testület 2023. május 1-jén két szabvány magyar nyelvű változatát jelentette meg a környezeti feltételek osztályozása témakörében.

 


A munka világának új trendjei

A munka világában a szereplők kapcsolata gyökeresen megváltozott a Covid19-járvány óta. A megszokott életrend felborulása, majd az azt követő energiaválság és a háború megvilágította és felerősítette a munkahelyi töréspontokat, leginkább a munkahelyi státuszt és az önmegvalósítást illetően.

 


Közösségi mosdósorok

2023. május 1-jén jelent meg az MSZ EN 14296:2015+A1:2019 Egészségügyi berendezések. Közösségi mosdósorok szabvány magyar nyelvű változata, amelyet a Magyar Szabványügyi Testület MSZT/MB 133 Egészségügyi berendezések nemzeti szabványosító műszaki bizottsága dolgozott ki részben MSZT-önköltségre, részben pályázati forrásból.

 

Közúti villamos járművek töltése

Napjainkban a forgalomban lévő villamos meghajtású közúti járművek számának ugrásszerű növekedésével a töltőpontok iránt is fokozódó igény mutatkozik. A megfelelő sűrűséggel elhelyezkedő vezetékes töltőrendszerek kialakítása kulcsfontosságú, melyeknek számos követelményt kell teljesíteniük. Erre vonatkozóan tartalmaz előírásokat két, májusban magyar nyelven megjelent szabvány is.

 


Szakmai fórum az antikorrupciós és visszaélés-bejelentési irányítási rendszerekről

Az MSZT 2023. május 18-án szakmai fórumot szervez „ANTIKORRUPCIÓS ÉS VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK” címen, ahol az érdeklődők részletesebben is megismerhetik a magyar nyelven 2022. decemberében megjelent MSZ ISO 37002:2022 Visszaélés-bejelentési irányítási rendszerek. Irányelvek szabványt, valamint a hozzá szorosan kapcsolódó, magyar nyelven szintén elérhető MSZ ISO 37001:2019 Antikorrupciós irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval szabványt.

 

Vasúti járművek hegesztése

2023. április 1-jén megjelent az MSZ EN 15085-6 Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek és részegységeik hegesztése. 6. rész: A járművek javítóhegesztésének követelményei szabvány magyar nyelvű változata a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés támogatásának köszönhetően.

 

30 éves az egységes piac – az akadályok leküzdése

A tányérunkon lévő étel mögött az európai élelmiszer-feldolgozók, mezőgazdasági termelők, kiskereskedők és logisztikai szakemberek éjjel-nappal dolgoznak az élelmiszer-ellátási lánc működéséért.

 Zéró szén-dioxid-kibocsátású energiarendszerek

Világszerte több mint 130 ország kötelezte el magát a nettó zéró szén-dioxid-kibocsátás elérése mellett. Ez a kihívás mélyreható következményekkel jár egy olyan ország villamosenergia-rendszerére nézve, amelynek meg kell szüntetnie szén-dioxid-kibocsátását, valamint szén-dioxid-mentes kapacitást kell beépítenie az új villamosenergia-fogyasztási igényeknek való megfeleléshez. Ez hatalmas erőfeszítéseket igényel majd az érdekeltek széles körétől, akik a politika, a szabályozás, a szabványosítás és a technológia területén tevékenykednek.

 

Akadálymentes turizmus

A turizmus a világgazdaság egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata, ugyanakkor, mivel a világ népességének 15%-a valamilyen módon sérült, illetve bizonyos segítségre szorul, ez kihívást és feladatot jelent a teljes turisztikai lánc számára is. A megkülönböztetett figyelemre, s az ehhez szükséges megfelelő eszközökre, illetve térkialakításra nemcsak a különböző fizikailag, érzelmileg vagy kognitívan sérült személyeknek van szükségük, hanem az időseknek és a gyermekeknek is.

 

Gyakorlati útmutató a szabványosításhoz kutatók számára

2023 márciusában az Európai Bizottság kiadta a Gyakorlati útmutató a szabványosításhoz kutatók számáracímű dokumentumot. Az útmutató ajánlásokat tartalmaz az államilag finanszírozott kutatásokban és innovációs programokban részt vevők számára, hogyan használják a projekteredményeket a szabványosításban. A dokumentum felhasználói körébe az egyetemek, állami kutatóintézetek, döntéshozók és szabványosító szervezetek tartoznak.

 


Aszfaltkeverékek vizsgálati módszerei

Az MSZ EN 12697 Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek szabványsorozat két újabb tagjának magyar nyelvű változata jelent meg 2023 áprilisában: a 39. és a 48. rész, melyek kidolgozásához a Magyar Út-, Híd- és Mélyépítő Laboratóriumok Szövetsége, a Colas Hungária Zrt. és a TPA HU Kft. járult hozzá.

 


Kőanyaghalmazok vizsgálati módszerei

Az MSZ EN 1097 Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata szabványsorozat két újabb tagjának magyar nyelvű változata jelent meg 2023 áprilisában: a 2. és a 8. rész, melyek kidolgozásához a Magyar Út-, Híd- és Mélyépítő Laboratóriumok Szövetsége, a Colas Hungária Zrt. és a TPA HU Kft. járult hozzá.

 

Szabványok, amelyek segítik a kerékpárválasztást!

Beköszöntött a tavasz, és hamarosan elárasztják az utakat és a természetet a kerékpárosok. Magyarországon a lakosság közel 60%-ának van saját kerékpárja és 16%-ának a kerékpár az elsődleges közlekedési eszköze.

 


Módosult az egyenlő esélyű hozzáférési konferencia napirendje

Az MSZT 2023. március 21-én szakmai fórumot szervez „Egyenlő eséllyel hozzáférhető és használható épített környezet” címmel, amelyet Dr. Lovászy László Gábor PhD, ENSZ fogyatékosságügyi szakértő fog megnyitni, aki 2013–2021 között a Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) tagja volt és jelenleg a Miniszterelnökség miniszteri főtanácsadója.

 


Dokumentum a kiterjesztett valóságról

A CEN nyilvános véleményezésre bocsátja az eXtended Reality for Learning and Performance Augmentation. Methodology, techniques, and data formats (Kiterjesztettvalóság-alkalmazások tanulásra és teljesítménynövelésre. Módszertan, technikák és adatformátumok) munkaértekezleti megállapodást.

 

Oktatási és képzési szolgáltatások

Az oktatás mindig fontos szerepet töltött be az életünkben. Modern korunk hangsúlyozza az élethosszig tartó tanulás fontosságát – gyorsan változó világunkban ez szinte már elvárás lett. De a tanulás nem csak a munkához kapcsolódóan fontos, hiszen a kíváncsi ember a maga örömére is akar új dolgokat megismerni és elsajátítani – s erre számtalan módja van már.

 

A pH meghatározása

2023. március 1-jén megjelent az MSZ EN ISO 10390:2022 Talaj, kezelt biohulladék és iszap. A pH meghatározása (ISO 10390:2021) szabvány magyar nyelvű változata, melynek kidolgozását európai pályázati támogatás tette lehetővé.

 


Megfelelőségértékelés

2023. március 1-jén megjelent az MSZ EN ISO/IEC 17029:2020 Megfelelőségértékelés. Validáló és verifikáló testületekre vonatkozó általános alapelvek és követelmények (ISO/IEC 17029:2019) szabvány magyar nyelvű változata, melynek kidolgozását európai pályázati támogatás tette lehetővé.

 

Új IEC-rendszerbizottság a fenntartható villamosított közlekedéssel kapcsolatban

2018-ban az IEC egy ad hoc csoportot (AhG 81) hozott létre, amely az IEC villamos járművek területén betöltött szerepével foglalkozik. Ez egy új rendszerértékelő csoport (SEG 11) létrehozásához vezetett, amely az IEC lehetséges szerepét értékelte a jövő fenntartható közlekedése (FST) területén. A SEG 11 kidolgozott egy jelentést az FST-ről, amely megvizsgálja a közlekedés jelenlegi szabványosítási környezetét és azt, hogy az IEC ahhoz hogyan járulhat hozzá.

 

Tartós nedves meleg vizsgálatok

A Magyar Szabványügyi Testület 2023. március 1-jén közzétette az MSZ EN 60068-2-78:2013 Környezetállósági vizsgálatok. 2-78. rész: Vizsgálatok. Cab vizsgálat: Tartós nedves meleg (IEC 60068-2-78:2012) magyar nyelvű változatát.

 


Tokozott védelmi eszközök burkolatainak kiegészítő követelményei

A Magyar Szabványügyi Testület 2023. március 1-jén közzétette az MSZ EN 60670-24:2013 Dobozok és burkolatok háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos berendezések villamos szerelési anyagaihoz. 24. rész: Tokozott védelmi eszközök és egyéb, energiát kibocsátó villamos berendezések burkolatainak kiegészítő követelményei (IEC 60670-24:2011, módosítva) szabvány magyar nyelvű változatát.

 

Elhunyt prof. dr. Zöld András

Fájó szívvel tudatjuk, hogy életének 83. évében elhunyt prof. dr. Zöld András gépészmérnök, nyugalmazott egyetemi tanár, az MSZT/MB 106 elnöke. Munkássága, szellemisége meghatározó volt az épületenergetika, az épületfizika tudományágak, valamint a rehabilitációs tervezés vonatkozásában. Távozásával betölthetetlen űrt hagy maga után nemcsak vitathatatlan szakmai érdemei, hanem személyisége, támogató tanácsai miatt is.

 

Pezsgőfürdők követelményei

2023. március 1-jén megjelent az MSZ EN 12764:2015+A1:2019 Egészségügyi berendezések. Pezsgőfürdők előírásai szabvány magyar nyelvű változata, amelyet a Magyar Szabványügyi Testület MSZT/MB 133 Egészségügyi berendezések nemzeti szabványosító műszaki bizottsága dolgozott ki részben MSZT-önköltségre, részben pályázati forrásból.

 

Bidék működési jellemzői és vizsgálati módszerei

2023. március 1-jén megjelent az MSZ EN 14528:2015+A1:2019 Bidék. Működési követelmények és vizsgálati módszerek szabvány magyar nyelvű változata, melyet a Magyar Szabványügyi Testület MSZT/MB 133 Egészségügyi berendezések nemzeti szabványosító műszaki bizottsága dolgozta ki részben MSZT-önköltségre, részben pályázati forrásból.

 

Redőnyök és külső reluxák biztonsági követelményei

Az MSZT 2023. március 1-én tette közzé az MSZ EN 13659:2015 Redőnyök és külső reluxák. Teljesítőképességi követelmények a biztonság figyelembevételével magyar nyelvű változatát, amelyet az MSZT/MB 101 Nyílászárók nemzeti szabványosító műszaki bizottság dolgozott ki részben MSZT-önköltségre, részben pályázati forrásból.

 


Helyhez kötött légszennyező pontforrások emisszióméréseihez szükséges mérőszakaszok és mérési helyszínek kialakítása

2023. február 1-jén az Agrárminisztérium támogatásával megjelent az MSZ EN 15259:2008 Levegőminőség. Helyhez kötött légszennyező források emissziójának mérése. A mérőszakaszok és mérési helyszínek, valamint a mérés céljának, tervének és eredményközlésének követelményei szabvány magyar nyelvű változata, ennek örömére megragadom az alkalmat, hogy felhívjam a figyelmet a szabvány gyakorlati alkalmazásában tapasztalható hiányosságokra.

 


86. IEC Közgyűlés

Az IEC 2022. évi közgyűlését október 31. és november 4. között rendezték meg San Franciscóban.

 

2022-ben alakult új szabványosító műszaki bizottságok

2022-ben is számos új műszaki bizottság alakult nemzetközi és európai szinten. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) és a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC), valamint ezek európai megfelelői, az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) sok olyan innovatív témát vontak be a formális szabványosításba, amellyel korábban nem találkozhattunk. Az alábbi bizottságok közül sok már szerepelt korábbi Hírleveleinkben, azonban az átláthatóság érdekében az alábbiakban megtalálható egy összefoglaló lista.

 

Dokumentum a kutatási-mentési műveletekről

A CEN nyilvános véleményezésre bocsátja a CWA Requirements for acquiring digital information from victims during Search and Rescue operations (kutatási-mentési műveletek során az áldozatoktól begyűjtött digitális információk követelményei) munkaértekezleti megállapodást. A dokumentum meghatározza a digitális áldozat-nyomkövető rendszerek követelményeit a kutatási-mentési műveletek során.

 

Megfelelőségértékelés – A jó gyakorlat kódexe

A megfelelőségértékelés különböző meghatározott követelmények teljesítését igazolja. Ezeknek számtalan formája lehet – termékek, folyamatok, szolgáltatások, rendszerek, projektek, adatok, személyek vagy szervezetek stb. vagy ezek kombinációja. A megfelelőségértékelés különböző típusú biztosítékot ad arra nézve, hogy a különféle dokumentumokban – európai, nemzetközi és nemzeti szabványokban, útmutatókban, ajánlásokban – megfogalmazott követelmények teljesültek.

 


Az ETSI tevékenységei a mesterséges intelligencia területén

Az ETSI régóta foglalkozik szabványok kidolgozásával a mesterséges intelligencia és azt használó és támogató rendszerek területén. Ennek kapcsán készítettek egy kiadványt „Az ETSI tevékenységei a mesterséges intelligencia területén” címmel, mely minden érdekelt fél számára támogatást nyújt, valamint összefoglalja az ETSI-ben folyó erőfeszítéseket és a tervezett jövőbeli tevékenységeket.

 

A logisztikai szektor törekvései a nettó nulla kibocsátásra

A logisztikai és áruszállítási szektor a globális szén-dioxid-kibocsátás több mint egyharmadáért felelős, így számos fejlett országban ez a legnagyobb kibocsátó ágazat. Ez az arány folyamatosan nő, 2021-ben az ágazat tevékenysége 7,7 gigatonna (Gt) szén-dioxid-kibocsátással  járt, ami 8%-os növekedés a járványügyi intézkedések feloldása óta. Ma a világ teljes éves CO2 kibocsátása körülbelül 35 Gt.

 

Tokoferol- és tokotrienoltartalom meghatározása

2023. február 1-jén megjelent az MSZ EN ISO 9936:2016  Állati és növényi zsírok és olajok. Tokoferol- és tokotrienoltartalom meghatározása nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiával (ISO 9936:2016) szabvány magyar nyelvű változata, melynek kidolgozását Agrárminisztériumi támogatás tette lehetővé.

 

Makroszkópos és mikroszkópos vizsgálatok

Az MSZT 2022. július 1-jén tette közzé az MSZ EN ISO 17639:2014 helyett az MSZ EN ISO 17639:2022 Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálatai. Varratok makroszkópos és mikroszkópos vizsgálata (ISO 17639:2022) szabványt angol nyelven, melynek magyar nyelvű változata a Magyar Hegesztési Egyesület hozzájárulásának köszönhetően 2023. február 1-jén jelent meg.

 

Új szabványok faipari termékekhez

Az Agrárminisztérium támogatásával az MSZT két új szabványt jelentetett meg 2023. február 1-jén magyar nyelven a faipari termékekhez kapcsolódóan. Az MSZ EN 844 egy négynyelvű szakszótár, amely megadja a leggyakrabban használt vonatkozó szakkifejezéseket. Az MSZ EN 1315 a hengeres faanyagok csoportosítását adja meg.

 Erősödő együttműködés a nemzetközi színtéren

2022 végén a nemzetközi szabványosítás két szervezete, az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) és az IEC (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) közös nyilatkozatban részletezték az együttműködésükben elért sikereket. Közös céljük a párhuzamos munkavégzés elkerülése és a nemzetközi szabványosítási munka világszintű előmozdítása volt.

 


Szerves higany meghatározása a tenger gyümölcseiben

2023. január 1-jén megjelent az MSZ EN 17266 Élelmiszerek. Az elemek és ezek kémiai formáinak meghatározása. Szerves higany meghatározása a tenger gyümölcseiben elemihigany-analízissel szabvány magyar nyelvű változata, melynek kidolgozását európai pályázati támogatás tette lehetővé.

 Új szabványok és konferencia az egyenlő esélyű hozzáférés témakörében

Az MSZT 2023 márciusában az egyenlő esélyű hozzáférés témakörében két európai szabvány magyar nyelvű változatát teszi közzé, valamint két európai műszaki jelentést angol nyelven. Emellett az MSZT tervezi egy szakmai konferencia megszervezését is, ahol az érdeklődők megismerhetik az ezekben a dokumentumokban szereplő követelményeket és ajánlásokat.

 Elektrotechnikai termékek

2023. január 1-jén megjelent az MSZ EN 62321-1 Egyes anyagok meghatározása elektrotechnikai termékekben. 1. rész: Bevezetés és áttekintés (IEC 62321-1:2013) szabvány magyar nyelvű változata, melynek elkészítését európai pályázati támogatás tette lehetővé.

 

Oldott anionok meghatározása vízből

A Magyar Szabványügyi Testület 2023. január 1-jén tette közzé az MSZ EN ISO 10304-4:2022 Vízminőség. Oldott anionok meghatározása ionkromatográfiás módszerrel. 4. rész: Klorát, klorid és klorit meghatározása gyengén szennyezett vízben (ISO 10304-4:2022) szabvány magyar nyelvű változatát, melynek elkészítését európai pályázati támogatás tette lehetővé.

 

Zajmérés

Az Agrárminisztérium támogatásával 2023. január 1-jén megjelent az MSZ EN ISO 3743-2:2020 Akusztika. Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása hangnyomásméréssel. Műszaki módszerek kis méretű, hordozható zajforrásokhoz zengő térben. 2. rész: Különleges zengőszobákban alkalmazható módszerek (ISO 3743-2:2018) szabvány magyar nyelvű változata.

 


A cement és az építési mész termékkategória-szabályai

2023. január 1-jén megjelent az MSZ EN 16908:2017+A1:2022 Cement és építési mész. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. A termékkategóriára vonatkozó kiegészítő szabályok az EN 15804 szabványhoz magyar nyelvű változata, amelyet a Magyar Szabványügyi Testület MSZT/MB 102 Cement és mész nemzeti szabványosító műszaki bizottsága dolgozott ki részben MSZT-önköltségre, részben pályázati forrásból.

 


Légzésvédők

2023. január 1-jén megjelent az MSZ EN 143:2021 Légzésvédők. Részecskeszűrők. Követelmények, vizsgálat, megjelölés szabvány magyar nyelvű változata.

 


Faiskolai termékek minősége

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával 2022. decemberben megjelent az MSZ 12700 Faiskolai termékek minőségi követelményei szabvány. A dokumentum az árutermelő faiskolák szakmai alapkövetelményeit határozza meg. A szaporított és iskolázott, valamint továbbnevelésre vagy zöldfelületek kialakításához szükséges (kert-, tájépítési és közterület-fásítási célból) forgalmazásra szánt termékek (lomblevelű dísz-, sövény- és kúszócserjék, félcserjék, nemes rózsák, lombos fák és fenyők) minőségi követelményeit írja elő.

 

A lakóhelyi környezetek berendezéseinek zavarkibocsátási szabványa

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. december 1-jén tette közzé az MSZ EN IEC 61000-6-3:2021 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi környezetek berendezéseinek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-3:2020) magyar nyelvű változatát, melynek kidolgozását részben a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. támogatása, részben európai pályázati forrás tette lehetővé.

 

Hidrogéntechnológia

Ahhoz, hogy az energetikai átállás sikeres legyen, intelligens és innovatív megoldásokra van szükség, mivel az energiának megfizethetővé, biztonságossá és környezetbaráttá kell válnia. A hidrogén ebben kiemelt szerepet játszhat, mivel lehetővé teszi többek között az üvegházhatású gázok kibocsátásának drasztikus csökkentését. A hidrogén tehát nélkülözhetetlen az ipar, a közlekedés és a fűtési szektor energiaátállásának sikeréhez. A kormányok és az Európai Bizottság lehetőségként tekintenek a hidrogénre, ezért elfogadták az EU hidrogénstratégiáját, illetve a Nemzeti Hidrogénstratégiát.

 

Szennyvízmintavétel

2022. december 1-jén jelent meg az MSZ ISO 5667-10:2021 Vízminőség. Mintavétel. 10. rész: Útmutató a szennyvizek mintavételéhez szabvány magyar nyelvű változata, amelynek kidolgozását az MSZT saját forrásból biztosította.

 

A városok történelmi területeinek megóvása

A történelmi területeken bekövetkező katasztrófa kockázatának csökkentése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás egyedi szerkezetű fejlett technológiákat, modelleket, módszereket, folyamatokat és eszközöket egyaránt magában foglaló szemléletet igényel. Ennek a keretrendszerét ismerteti a most megjelenet CWA 17727 CEN munkaértekezleti megállapodás.

 

Épületburkolatok felületi hőmérsékletének csökkentése a városi hőszigethatások enyhítésére

A városokban az épületek, utak, parkolók nagymértékben elnyelik a hőt nappal, amelyet éjszaka kisugároznak. Ezt a jelenséget nevezzük városi hőszigethatásnak, mely probléma a klímaváltozással kapcsolatban kiemelkedő fontosságú. A most megjelent CWA 17890 CEN munkaértekezleti megállapodás az ún. „hűvös anyagok” használatának alapelveit mutatja be, amellyel ez a hatás csökkenthető.

 

Két új magyar nyelvű szabvány az útépítési anyagok területén

2022. december 1-jén két magyar nyelvű szabvány jelent meg, melyeket az MSZT/MB 132 Útépítési anyagok műszaki bizottság dolgozott ki. Az MSZ EN 13286-47:2022 a kaliforniai teherbírási hányados (CBR-érték) meghatározásának módszereit, míg az MSZ EN 13108-20:2016 az aszfaltkeverékek típusvizsgálatának követelményeit adja meg. A magyar nyelvű változatok a Magyar Út-, Híd- és Mélyépítő Laboratóriumok Szövetsége, a Colas Hungária Zrt. és a TPA HU Kft. támogatásával és közreműködésével készültek el.

 

Új társult tagok Európában

Az európai szabványügyi szervezetek – a CEN és a CENELEC – novemberi közgyűlésükön új társult tagok felvételéről döntöttek. A keleti partnerség megerősítéseként az ukrán (DSTU), a georgiai (GEOSTM) és a moldáv (ISM) nemzeti szabványügyi testületek társult tagokká váltak. A társult tagság kapu lehet a teljes tagság elnyeréséhez.

 

A Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság 2022. évi ülése

Az MSZT/NB 1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság 2022. október 6-án tartotta meg éves ülését a MAVIR Zrt. székházában. A bizottság tagjai tájékoztatást kaptak az MSZT jelenlegi helyzetéről, meghallgatták a titkár beszámolóját a nemzeti elektrotechnikai szabványosítás elmúlt évi eredményeiről, a nemzetközi és európai elektrotechnikai szabványosító szervezetek előző évi munkáiról, és rövid áttekintést kaptak az IEC-közgyűlés főbb eseményeiről. Ezen az eseményen került sor az IEC 1906 Award díj átadására is. Végül az alábbi nemzetközi műszaki bizottságokban részt vevő szakértők beszámolót tartottak a folyamatban levő szabványosítási munkákról.

 

Élelmiszer-allergének kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel

2022. november 1-jén megjelent az MSZ EN 15634-1:2020 Élelmiszerek. Élelmiszer-allergének kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel. 1. rész: Általános szempontok és az MSZ EN 15634-2:2020 Élelmiszerek. Élelmiszer-allergének kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel. 2. rész: Zeller (Apium graveolens). Specifikus DNS-szekvencia kimutatása főtt kolbászokban, valós idejű PCR-rel szabványok magyar nyelvű változata, melyek kidolgozását európai pályázati támogatás tette lehetővé.

 

Lépcsőfelvonók és ferdepályás emelőlapok

2022. november 1-jén megjelent az MSZ EN 81-40:2021 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Különleges személy- és teherfelvonók. 40. rész: Lépcsőfelvonók és ferdepályás emelőlapok mozgáskorlátozott személyek számára szabvány magyar nyelvű változata, melynek kidolgozását európai pályázati támogatás tette lehetővé.

 

Környezetvédelmi szabványok magyar nyelven

Az MSZ EN ISO 14064-2:2019 útmutató az üvegházhatású gázok kibocsátásainak csökkentésére vagy kivonásuk fokozására irányuló projektszintű tevékenység számszerűsítésére, figyelemmel kísérésére és jelentéstételére, azMSZ EN ISO 14064-3:2019 pedig az üvegházhatású gázokra vonatkozó nyilatkozatok verifikálására és validálására.Az MSZ EN ISO 14065:2022 a (környezeti) programtulajdonosok, a szabályozó hatóságok és az akkreditáló testületek számára nyújt alapot a validáló és verifikáló testületek kompetenciájának értékeléséhez és elismeréséhez.

 

Fitneszközpontok

Az elmúlt két évben a világ más részeihez hasonlóan Európát is súlyosan érintette a Covid19. Ebben a helyzetben a szabványok hatékonynak bizonyultak olyan megoldások kidolgozásával, amelyekkel csökkenthető a világjárvány európai gazdaságra és társadalomra gyakorolt hatása.

 

Levélszekrények és -tálcák bedobónyílásai

2022. november 1-jén megjelent az MSZ EN 13724:2013 Postai szolgáltatások. Kézbesítő levélszekrények és levéltálcák bedobónyílásai. Követelmények és vizsgálati módszerek szabvány magyar nyelvű változata, melynek kidolgozása európai pályázati forrásból és MSZT-önköltségre valósult meg.

 

A friss habarcs bedolgozhatósági és korrigálhatósági idejének meghatározása

Az MSZ EN 1015-9:2022 Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 9. rész: A friss habarcs bedolgozhatósági és korrigálhatósági idejének meghatározása szabvány a frissen bekevert habarcsok bedolgozhatósági és korrigálhatósági idejének meghatározására ír elő vizsgálati módszereket és eszközöket. Az A vizsgálati módszert kell alkalmazni az ásványi kötőanyagokat, valamint nehéz és könnyű adalékanyagokat tartalmazó általános felhasználású habarcsok (falazó- és vakolóhabarcsok) bedolgozhatósági idejének meghatározására. A B és a C vizsgálati módszert kell alkalmazni a vékony rétegű habarcsok bedolgozhatósági és korrigálhatósági idejének meghatározására.

 

Szabványosítási világnap

1946. október 14-én alakult meg a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO), amelynek célja az országok műszaki elszigeteltségének megszüntetése közös műszaki követelmények kidolgozásával. Minden évben e napon ünnepeljük a Szabványosítási Világnapot, amelyet a három nemzetközi szabványosítási szervezet, az IEC, az ISO és az ITU közösen szervez meg

 

A tömegközlekedés hatékonyabb irányítása

Az intelligens közlekedési rendszerek (ITS-ek) létfontosságú eszközt jelentenek a biztonság növelése, valamint Európa kibocsátási és torlódási problémáinak kezelése szempontjából. Az információs és kommunikációs technológiák személy- és áruszállítási módokra való alkalmazásával egyaránt hozzájárulhatnak ahhoz, hogy biztonságosabbá, hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tegyék közlekedésünket.

 

Terminológia

2022. október 1-jén megjelent az MSZ CEN/TS 17732:2022 Talajjavítók és termesztőközegek. Terminológia szabvány magyar nyelvű változata, európai pályázat és az MSZT együttes támogatásával.

 

Feszültségletörésekkel, rövid idejű feszültség-kimaradásokkal és feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrés-vizsgálat

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. október 1-jén közzé tette az MSZ EN IEC 61000-4-11:2020 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-11. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Fázisonként legfeljebb 16 A bemeneti áramú berendezések feszültségletörésekkel, rövid idejű feszültségkimaradásokkal és feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrés-vizsgálata (IEC 61000-4-11:2020) magyar nyelvű változatát.

 


Műanyagok szerepe a körforgásos gazdaságban

A műanyagok újrahasznosítása területén egy újabb lépés történt, melyben az európai szabványok kulcsszerepet fognak játszani. 2022. augusztus 2-án az Európai Bizottság értesítette a CEN-t és a CENELEC-et a műanyagok újrahasznosítására és az újrahasznosított műanyagokra vonatkozó új szabványosítási kérelemről, amely támogatja a műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégiát. A szabványosítási kérelem – amelyet a CEN és a CENELEC BT üdvözölt – az Európai Bizottsággal és az érintett felekkel folytatott kétéves intenzív együttműködés eredménye.

 

Kadmiumtartalom meghatározása

2022. október 1-jén megjelent az MSZ EN 14888 Műtrágyák és meszezőanyagok. A kadmiumtartalom meghatározása szabvány magyar nyelvű változata az Agrárminisztérium támogatásával.

 

Kivonatkészítés

2022. október 1-jén megjelent az MSZ CEN/TS 16177:2022 Iszap, kezelt biohulladék és talaj. Kivonat készítése az extrahálható ammónium, nitrát és nitrit meghatározásához dokumentum magyar nyelvű változata az Agrárminisztérium támogatásával.

 

Geoműanyag szigetelők

2022. október 1-jén megjelentek az MSZ EN 13361:2018 Geoműanyag szigetelők. A víztározók és a gátak szerkezetében való alkalmazás előírt jellemzői és az MSZ EN 13491:2018 Geoműanyag szigetelők. Az alagutak és a kapcsolódó föld alatti műtárgyak szerkezetében való alkalmazás előírt jellemzői szabványok magyar nyelvű változatai, melyek kidolgozását európai pályázati támogatás tette lehetővé.

 
Ömlesztőhegesztés minőségkövetelményei

Az MSZT 2022. szeptember 1-jén jelentette meg a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés támogatásával az MSZ EN ISO 3834-1:2022 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 1. rész: A minőségirányítási követelmények megfelelő szintjének kiválasztási feltételei (ISO 3834-1:2021) és az MSZ EN ISO 3834-5:2022 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. Az ISO 3834-2, az ISO 3834-3 és az ISO 3834-4 szerinti minőségirányítási követelményeknek való megfeleléshez szükséges dokumentumok (ISO 3834-5:2021) magyar nyelvű változatát.

 

Megjelent az MSZ EN ISO 9712 új kiadásának magyar nyelvű változata

2022 szeptemberében megjelent az MSZ EN ISO 9712:2022 Roncsolásmentes vizsgálat. Roncsolásmentes vizsgálatot végző személyzet minősítése és tanúsítása (ISO 9712:2021) szabvány magyar nyelvű változata, melynek kidolgozásához a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés és a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség járult hozzá.

 

A felrakóhegesztés munkarendvizsgálata

2022. szeptember 1-jén megjelent a hegesztési munkarend vizsgálatára és minősítésére vonatkozó MSZ EN ISO 15614 szabványsorozat újabb részénekaz MSZ EN ISO 15614-7:2020 Fémek hegesztési munkarendjének előírása és minősítése. A hegesztési munkarend vizsgálata. 7. rész: Felrakóhegesztés (ISO 15614-7:2016) szabványnak a magyar nyelvű változata, amelynek elkészítéséhez a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés járult hozzá.

 Elektromechanikus elemi relék vizsgálata

2022. szeptember 1-jén megjelent magyar nyelven az MSZ EN 61810 szabványsorozat két része, az MSZ EN 61810-2:2018 Elektromechanikus elemi relék. 2. rész: Megbízhatóság (IEC 61810-2:2017) és az MSZ EN 61810-2-1:2018 Elektromechanikus elemi relék. 2-1. rész: Megbízhatóság. Eljárás a B10 értékek ellenőrzésére (IEC 61810-2-1:2017). A szabványok magyar nyelvű kiadását a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. támogatta.

 Nemzetközi elismertségű auditorképzés az MSZ EN ISO/IEC 17021 és az MSZ EN ISO 9001 alapján

A Magyar Szabványügyi Testület a személyes megjelenést és az online oktatást kombinálva minőségirányítási auditorképzését indít. A képzés fő témakörei: a változások – az új szabványok – ismertetése; bevezetés az irányítási rendszerek auditálásába az MSZ EN ISO 9001 és az MSZ EN ISO/IEC 17021 szabványsorozat követelményei szerint; az audit meghatározása, célja és típusai; audittervezés; kockázatfelmérés; az auditprogram és végrehajtása; IT alkalmazása, távaudit; az auditor eszközei és viselkedése; információgyűjtés; nemmegfelelőségek meghatározása és osztályozása; auditjelentés és nyomon követése; szituációs gyakorlatok. Az MSZT képzése egyenértékű az IQNET által elfogadott ISO 9001 Lead Auditor képzéssel. A képzés utáni vizsgát eredményesen teljesítők ezért az MSZT-oklevéllel együtt megkapják a nemzetközi elismerést adó IQNET-Akadémia oklevelét is.

 

Fenntartható közlekedés

A közlekedés jövőbeli fenntarthatósága érdekében szükség van a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontok összekapcsolására.

 


Az MSZ EN 50525 szabványsorozat 2022-ben magyar nyelven megjelenő részei

Az MSZ EN 50525 szabványsorozat leírja a kisfeszültségű erősáramú vezetékek műszaki jellemzőit, gyártási követelményeit és a követelményeknek való megfelelőség ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati módszereket. Az előírások alkalmazásával az MSZ EN 50525 szabványsorozat szerinti vezetékek megfelelnek a kisfeszültségű irányelv (2014/35/EU) egészségre és biztonságra vonatkozó lényeges követelményeinek.

 

Projektmenedzsment – Megjelent az ISO 21503 és az ISO 21504 új, felülvizsgált kiadása

A projektalapú vállalatirányítás túlmutat a klasszikus projekttevékenységeken, mint például a célkitűzés, az alkalmazási terület és a költségvetés meghatározása, valamint a határidők betartása. A vezetőség által a tervezéstől a végleges lezárásig támogatott projektek értelmet adnak a munkának, és különösen inspirálják a projekt kivitelezésére megbízott csapat tagjait: a sikeres projektmunka céltudatosságot, összetartást és sikerélményt ad a dolgozóknak.

 

Önjáró targoncák kiegészítő követelményei

2022. augusztus 1-jén megjelent az MSZ EN 16307-1:2020 Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 1. rész: Önjáró targoncák kiegészítő követelményei, kivéve a vezető nélküli, a változtatható gémkinyúlású és a teherszállító targoncákat szabvány magyar nyelvű változata, melynek kidolgozását európai pályázati támogatás tette lehetővé.

 

Új szabvány a tűzoltók védelmére

„A tűzoltók hősök”. Ezzel a mondattal talán mindannyian egyetértünk – hiszen a tűzoltók nap mint nap kockára teszik az életüket a közösség tagjainak és anyagi javainak védelme érdekében. Meglepő módon viszont az egyik legnagyobb veszélyt nem maguk a lángok jelentik számukra, hanem a védőöltözetük.

 
Okoseszközök a mezőgazdaságban

A világ népességének növekedésével az élelmezés egyre nagyobb kihívást jelent – egyre több jó minőségű élelmiszert kell előállítani hatékonyan, mindenki számára elérhető, fenntartható módon. A mezőgazdaságban is egyre elterjedtebbé válik az okoseszközök használata. A várakozások szerint ezek segítségével többet lehet majd termelni kevesebb erőforrás felhasználásával

 


Kőanyaghalmazok vizsgálószitái: megjelent magyarul az MSZ EN 933-2

2022 augusztusában megjelent a számtalan szabvány rendelkező hivatkozásai között szereplő MSZ EN 933-2 Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: A szemmegoszlás meghatározása. Vizsgálósziták, a szitanyílások névleges mérete szabvány magyar nyelvű változata, mely a vizsgálósziták névleges nyílásméretének táblázatát tartalmazza.

 


Pályázati lehetőség az építési termékek azbeszttartalmát meghatározó dokumentum kidolgozására

CEN/TC 351 Építési termékek. A veszélyes anyagok kibocsátásának értékelése műszaki bizottság az M/366 mandátum alapján egy horizontális szabványt készít, amely alátámasztja az építési termékekre vonatkozó jogszabályokban az azbeszttartalomra megadott előírásokat. Ezek az előírások szorosan kapcsolódnak a 305/2011/EU (CPR) rendeletben megadott „Higiénia, egészség és környezetvédelem” építményekre vonatkozó alapvető követelményekhez.

 


Az MSZT 100. Hírlevelel

A Magyar Szabványügyi Testület Hírlevele első alkalommal 2014 áprilisában jelent meg, majd ezt követően minden hónapban, jelen Hírlevéllel elérve a 100. kiadást. A Hírlevél elindításának célja az volt, hogy a szabványokkal, szabványosítással kapcsolatos legfrissebb tudnivalók szinte automatikusan, áttekinthetően, az olvasó érdeklődése szerinti válogatást lehetővé téve eljussanak a gazdaság szereplőihez. Saját döntésükre bízva, hogy egy-egy hírtől elindulva megismerjék a hír mögötti részletes, bő háttéranyagot is. A Hírlevéllel valóra vált, hogy minden hónapban, minden érdeklődő „asztalán ott van” egy „jelentés” a szabványok megjelenéséről, a nemzeti szabványállomány változásairól, a hazai, az európai és a nemzetközi szabványosításról és eredményeiről, a nemzeti szabványok kidolgozásának programba vételéről, a magyar nyelven bevezetett szabványokról (gyakran tartalmukról is), az MSZT szolgáltatásairól (rendszertanúsítás, oktatás, tartalomszolgáltatás), valamint az MSZT testületi munkájáról.

Bár a Hírlevél tartalma folyamatosan bővül – ma már mindama információk nagy része megtalálható benne, amelyekhez korábban csak a Szabványügyi Közlöny előfizetői fértek hozzá – növelhetné hasznosságát és tartalmának értékét az olvasók javaslata, véleménye, amelyeket az ugyvtit@mszt.hu címre lehet megküldeni.

A mindenkori aktuális Hírlevél és a korábbi Hírlevelek (Hírlevélarchívum) megtalálhatók az MSZT honlapján. A Hírlevelet az MSZT-tagok automatikusan, a nem MSZT-tagok kérés (feliratkozás) alapján kapják meg. A Hírlevél megküldését az MSZT honlapján lehet kérni (mszthirlevel@mszt.hu).


Meghatározott antibiotikumok szűrése takarmányokban

2022. július 1-jén jelent meg az MSZ EN 16936:2017 Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. A tilozin, virginiamicin, spiramicin, cink-bacitracin és az avoparcin antibiotikumok szűrése szubadditív szinteken, összetett takarmányokban, mikrobiológiai lemezvizsgálattal szabvány magyar nyelvű változata.

 


A hőre lágyuló műanyagok hegesztett kötéseinek eltérései és minőségszintjei

Az MSZT/MB 412 Hegesztés és rokon eljárások nemzeti szabványosító műszaki bizottság és az MSZT/MB 711 Műanyagok nemzeti szabványosító műszaki bizottság a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés támogatásának köszönhetően kidolgozta az MSZ EN 14728:2019 Eltérések a hőre lágyuló műanyagok hegesztett kötéseiben. Osztályozás és az MSZ EN 16296:2021 Eltérések a hőre lágyuló műanyagok hegesztett kötéseiben. Minőségszintek magyar nyelvű változatát.

 


Új magyar nyelvű szabványok a tűzvédelem területén

Az MSZT 2022 júliusában három, tűzzel szembeni viselkedéssel kapcsolatos szabvány magyar nyelvű változatát jelentette meg, melyek a vizsgálati módszerekkel, valamint a vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazásával foglalkoznak.

 

Idősödő világ

A világ népessége gyorsuló ütemben idősödik – 2050-re megkétszereződhet a 65 év felettiek száma. Egyes kutatók szerint nemsokára akár 150 évet is élhet az ember. Az idősek számának növekedésével át kell alakítani a társadalom hozzáállását a 65 év feletti korosztályhoz. Meg kell találni annak módját, hogyan lehet hasznosítani az idősek tudását. Lehet, hogy sokuk már nem tud lépést tartani a gyorsan változó világgal és a technológiai fejlődéssel, azonban sok tapasztalatuk van, amely értékes. A sztereotípiák megváltoztatása fontos a mindenkit egyenlően megillető jogok és a méltóság szempontjából is.

 

Vízfolyások hidromorfológiája

Európai pályázati támogatás keretében 2022. július 1-jén megjelent az MSZ EN 14614:2021 Vízminőség. Útmutató a vízfolyások hidromorfológiai jellemzőinek értékeléséhez szabvány magyar nyelvű változata.

 

Új dokumentum jelent meg az ökológiai lábnyom értékeléséről

Nemrégiben elkészült a CWA 17898:2022 Methodology to quantify the global agricultural crop footprint including soil impacts (Módszer a talajhasználat globális mezőgazdasági lábnyomának mennyiségi értékeléséhez) európai munkaértekezleti megállapodás. A dokumentum kidolgozásának alapvető célja az volt, hogy elősegítse az intelligens műtrágyák kifejlesztését, figyelembe véve a talaj-mikrobiom-növény rendszert. E CWA kiadásával megtették az első lépést egy új mezőgazdasági forradalom irányába, amely megfelelhet a jövő élelmiszerigényeinek, csökkentheti a környezeti hatásokat, valamint biztosíthatja a talaj termékenységének megőrzését.

 

Az ötödik generációs vezetékes hálózatok (F5G) első specifikációja

Az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) ötödik generációs vezetékes hálózatokkal foglalkozó munkacsoportja (ISG F5G) kiadta az F5G hálózati architektúrára vonatkozó első specifikációját, az ETSI GS F5G 004-et. Ez az architektúra a lakossági és üzleti ügyfelek számára különböző szolgáltatásokat fog nyújtani egyetlen fizikai hálózaton keresztül, garantált szolgáltatási szintű megállapodásokkal.

 

Ívhegesztő berendezések

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. július 1-jén közzétette az MSZ EN IEC 60974 Ívhegesztő berendezések szabványsorozat 2., 3. és 5. részének magyar nyelvű változatát.

 


EMC a targoncák területén

2022. június 1-jén megjelent az MSZ EN 12895:2015+A1:2020 Ipari targoncák. Elektromágneses összeférhetőség szabványmódosítás magyar nyelvű változata, melyben az új vagy módosított szövegrészek elejét és végét az
 jelzések jelölik. A dokumentum kidolgozása európai pályázati forrásból valósult meg.

 


Az első okosszerződésekre vonatkozó előírások

Az Európai Távközlési Szabványosítási Intézet (ETSI) az év elején tette közzé a GS PDL 011-et, az első olyan specifikációt, mely az engedélyezett elosztott főkönyvek (PDL) megvalósításával foglalkozik. Ez a dokumentum segít a tranzakciók nyilvántartásának decentralizált megközelítéséből fakadó számos működési és biztonsági előny megvalósításában, miközben az olcsóbban kivitelezhetővé és skálázhatóbbá válik.

 

Városi információs modellezés

Az IEC Okos városok rendszerbizottsága és az ISO/IEC JTC 1/SC 41 Tárgyak internete és digitális iker bizottság 2021. június 22–23-án nemzetközi konferenciát rendezett Conversation between City Information Modelling and Urban Digital Twins: 2021 Virtual Forum címmel, melynek eredményét egy jelentésben tették közzé.

 

A környezetvédelem világnapja

Június 5-e a környezetvédelem világnapja, melyet 1974-ben tartottak meg először, s melyhez mára több millióan csatlakoznak különféle módon a világ minden tájáról. Ötven évvel ezelőtt, 1972-ben Svédországban tartották meg az első, emberi környezetről szóló ENSZ-konferenciát „Ember és bioszféra” címmel.

 

Termékszabvány fekvőhézag-vasalásra

2022. június 1-jén jelent meg az MSZ EN 845-3:2013+A1:2016 Falazatok kiegészítő elemeinek követelményei. 3. rész: Fekvőhézag-vasalás acélhálóval szabvány magyar nyelvű változata, melyet az MSZT/MB 108 Falazat nemzeti szabványosító műszaki bizottság dolgozott ki. A szabvány kidolgozása részben európai pályázati forrásból, részben MSZT-önköltségre valósult meg.

 

Égéstermék-elvezető berendezések szabványai magyar nyelven

Az MSZT 2022. június 1-jén meghirdette az égéstermék-elvezető berendezések tartozékaival foglalkozó szabványsorozat két részének, az MSZ EN 16475-1:2020 Égéstermék-elvezető berendezések. Tartozékok. 1. rész: Hangtompítók. Követelmények és vizsgálati módszerek és az MSZ EN 16475-6:2020 Égéstermék-elvezető berendezések. Tartozékok. 6. rész: Tisztító- és ellenőrző nyílások. Követelmények és vizsgálati módszerek szabványok magyar nyelvű változatait, melyek kidolgozása részben európai pályázati forrásból, részben MSZT-önköltségre valósult meg. A dokumentum alapját képező európai szabványokat a CEN/TC 166 Kémények műszaki bizottság dolgozta ki és a CEN tette közzé 2020 áprilisában.

 

Az európai szabványosítás hozzájárulása a fenntartható fejlődéshez

Az európai szabványosítás rendszere fontos eleme a fenntartható fejlődés megvalósításának. Ezt igazolja az az új online felület is, amely az ENSZ fenntartható fejlődési céljait köti össze olyan konkrét szabványokkal, amelyek elősegítik e célok megvalósítását. Az ENSZ 17 célkitűzéséhez az eszköz 4783 konkrét szabványt rendel hozzá, ebből is látható a szabványosítás hatása a fenntartható feljődés sikerességére.

 

Új korszak a munkahelyi mentális egészségvédelemben

A COVID–19-járvány az egész világot felkavaró zűrzavart okozott, ugyanakkor segített ráirányítani a figyelmet a mentális egészség fontosságára a munkahelyeken. A munkahelyi mentális problémák megoldása felé vezető út kezdeti lépéseként elkezdtek új irányelveket és szabványokat kidolgozni, hogy segítsék a munkáltatókat a dolgozók testi és lelki biztonságához szükséges környezet megteremtésében. Mind az irányelvek, mind a szabványok kidolgozása során független tényezőnek számították azt, hogy a munkát a helyszínen vagy online, otthon végzik.

 

Kiberbiztonsági szabványosítási konferencia 2022

Az európai szabványügyi szervezetek (CEN, CENELEC, ETSI) az ENISA-val (Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség) közösen 2022. március 15-én megtartották éves konferenciájukat, melynek fő témája az „Európai szabványosítás az EU kiberbiztonsági jogszabályainak támogatására” volt.

 

Biodiverzitás védelmének világnapja – május 22.

A biológiai sokféleség (biodiverzitás) védelmének világnapja minden év május 22-én az élővilág sokféleségére, illetve az azt fenyegető veszélyekre igyekszik ráirányítani a nyilvánosság figyelmét. 1992-ben ezen a napon fogadták el a Biológiai Sokféleség Egyezmény végleges szövegét. Az ENSZ-egyezmény „azt a célt tűzte ki, hogy 2010-re világszinten jelentősen mérsékelni kell a biológiai sokféleség csökkenésének jelenlegi ütemét. A 2010-re vonatkozó célkitűzést később a Fenntartható Fejlődés Világcsúcs is elfogadta.” Az eredmények azonban elmaradtak a várakozásoktól, hiszen a biológiai sokszínűség fogyatkozásáról nagyságrendekkel több hír szól, mint e terület sikereiről.

 

Vízben oldható összes sótartalom meghatározása

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával 2022. május 1-jén megjelent az MSZ 18010:2022 Tőzegek, tőzegkészítmények, programozott feltáródású műtrágyát tartalmazó földkeverékek és táptalajok vizsgálata. A vízben oldható összes sótartalom meghatározása szabvány, mely módszert ír elő a tőzegek, tőzegkészítmények, programozott feltáródású műtrágyát tartalmazó készítmények, valamint mesterséges termesztőközegek (komposztok, virágföldek, gilisztahumuszok stb.) vízben oldható összes sótartalmának meghatározására. A dokumentum visszavonja és helyettesíti az MSZ-08-0012-9:1987 szabványt.

 

Validálási útmutató

Az Agrárminisztérium támogatásával 2022. május 1-jén megjelent az MSZ CEN/TS 16800:2022 Útmutató a fizikai-kémiai analitikai módszerek validálásához szabvány magyar nyelvű változata.

 

Termésnövelő anyagokkal kapcsolatos CEN-dokumentumok jelentek meg

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1009 rendelete az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályokról (FPR – Fertilising Products Regulation) 2022 júliusában lép érvénybe, visszavonva a 2003/2003/EK rendeletet. Az új szabályzat új követelményeket állít fel a minőséget, a biztonságot, az anyagok címkézését illetően, valamint kiterjeszti az alkalmazási területet az organikus termésnövelő anyagokra, szerves ásványi trágyákra, táptalajokra, biostimulátorokra és egyéb termékekre. A rendelet harmonizálja a szerves hulladékokból és melléktermékeikből származó anyagokra/termékekre vonatkozó európai uniós szabályokat, és előírásokat ad meg a másodlagos nyersanyag tápanyag-visszanyerését illetően.

 

Új EMC-szabványok magyar nyelven

2022. május 1-jén két EMC-szabvány magyar nyelvű változata jelent meg, melyek elkészítéséhez a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. járult hozzá.

 


Előregyártott beton falelemek követelményei

Az MSZT 2022 májusában jelentette meg az MSZ EN 14992:2007+A1:2013 Előregyártott betontermékek. Falelemek szabvány magyar nyelvű változatát, amelynek elkészítéséhez a Magyar Betonelemgyártó Szövetség járult hozzá. A harmonizált szabvány megadja az előregyártott beton falelemek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó követelményeket.

 

Megjelent a biológiai úton lebomló poliolefinanyagok vizsgálataira és követelményeire vonatkozó MSZ 29017 szabvány

Az MSZT a BSI engedélyével, a PAS 9017 (Plastics. Biodegradation of polyolefins in an open-air terrestrial environment. Specification) alapján kiadta az MSZ 29017:2022 Műanyagok. A poliolefinek biológiai lebomlása szabadtéri, földfelszíni környezetben. Előírás című szabványt. A szabvány alkalmazása hozzájárulhat a korszerű, biológiailag lebomló poliolefinanyagok hazai elterjedéséhez, és ennek következtében csökkenhet a természetet terhelő műanyaghulladék mennyisége.

 

Új rendszer és új magyar nyelvű szabvány a nyomástartó berendezések területén

A nyomástartó berendezések új rendszer szerint karbantartott szabványai közül elsőként az MSZ EN 13445-2:2021 Nem fűtött nyomástartó edények. 2. rész: Anyagok szabvány magyar nyelvű változata jelent meg 2022. május 1-jén. A karbantartás egyszerűsítését a szabványok tartamának 20 év alatt elért viszonylagos állandósulása és a változások könnyebb követhetősége iránti igény indokolta.

 

Hegesztési helyzetek

A Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés támogatásának köszönhetően 2022. május 1-jén megjelent az MSZ EN ISO 6947:2020 Hegesztés és rokon eljárások. Hegesztési helyzetek (ISO 6947:2019) szabvány magyar nyelvű változata. A hegesztési helyzet a hegesztett termékek minőségét befolyásoló lényeges paraméter, ezért fontos a szabvány szerinti egységes értelmezése, megnevezése és jelölése a hegesztők minősítése során vagy a hegesztési folyamat-előírásokban.

 

Az ISO 14002 szabványsorozat részei

Napjainkban az iparosodott világgazdaság és a túlfogyasztás által okozott, egyre növekvő mértékű környezetszennyezésre a különböző szervezetek a maguk módján próbálnak reagálni, a károkat csökkenteni, megfékezni, de legalább elindítani egy olyan folyamatot, mely a jövő generációja számára egy kevésbé katasztrofális utat jelöl ki.

 Három, faipari tiszta MSZ-szabvány korszerűsített változata jelent meg

Európai szabványok magyar nyelvű változatainak elkészítését követően idén tavasszal tiszta MSZ-szabványok korszerűsítésével folytatódott a hengeres és hasított faválasztékokkal, valamint fűrészárukkal kapcsolatos szabványosítás az Agrárminisztérium támogatásának köszönhetően.

 

Hat betonvizsgálati szabvány jelent meg magyarul

Az MSZT 2022 áprilisában megjelentette az MSZ EN 12390 A megszilárdult beton vizsgálata szabványsorozat 2–5. és 7–8. részeit magyar nyelven. A szabványsorozat részeinek alkalmazása alapvető az MSZ EN 206 és az MSZ 4798 szerinti betongyártás és -átvétel során. A szabványok kidolgozását az MSZT saját forrásból biztosította.

 

Mindig van új a nap alatt

2022 márciusában megjelent az ISO 9488:2022 Solar energy. Vocabulary (Napenergia. Szakszótár), mely magyar nemzeti szabványként legkésőbb 2023 első negyedévében kerülhet bevezetésre.

 


A járófelületek letapogatható burkolóelemei

z épített környezetben minden időben a különböző burkolatok meghatározó szerepet töltöttek be. Legyen a burkolat épület, építmény vagy közlekedési létesítmény burkolata, minden esetben meghatározott céllal készült szerkezetről van szó.

 

Megjelent magyar nyelven a felügyeleti láncról szóló szabvány

Az Agrárminisztérium támogatásával 2022 áprilisában megjelent az MSZ ISO 22095 Felügyeleti lánc. Általános terminológia és modellek szabvány magyar nyelvű változata. A szabvány alkalmazása segít a gyártók és a fogyasztók közötti bizalom növelésében, valamint lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hatékonyan csökkentsék az ellátási lánc költségeit és kezeljék a többféle felügyeletilánc-rendszer okozta problémák sokaságát.

 

CEN-CENELEC workshop az életkornak megfelelő digitális tartalmakért

Bizonyos internetes szolgáltatások tartalmai nem mindig megfelelőek, esetenként károsak is lehetnek a fiatalabb korosztály számára. E tartalmak mennyisége egyre nagyobb növekedést mutat. Éppen ezért a szülők több mint egynegyede megpróbálja felügyelni és szabályozni, hogy gyermeke mennyi időt tölthet az online térben, ezzel minimálisra csökkentve annak kockázatát, hogy gyermeke az életkorának nem megfelelő tartalommal találkozzon.

 


Húsvéti megújulás

A tavasz a megújulás ideje – kirügyeznek a fák, kibújnak a földből a virágok, és újból látható élettel telivé válik a természet. Ez az időszak sokunkban elindítja a megújulás iránti vágyat. A húsvétot megelőző időszak a nagyböjt. A böjt lényege a felkészülés, a megtisztulás. A megtisztulásnak és megújulásnak testi és lelki oldala is van. A testi aspektusát könnyebb megfogni, hisz a megújulást legtöbbször a böjttel, az önmegtagadással kapcsoljuk össze: megvonunk magunktól valamit, megszabadulunk a felesleges dolgainktól, átrendezzük, csinosítjuk a lakásunkat, nagytakarítást végzünk. A másik a lelki aspektus: kicsit eltávolodva a világtól befelé fordulni és lecsöndesedni, átgondolni és újrarendezni az életünk irányát – mire is szánunk minőségi időt, mi a valóban fontos, mi pusztán felesleges időtöltés. Mint egy lelki-szellemi GPS, lehetőséget ad az élet újratervezésére.

 

A kritikus infrastruktúra védelme

A kritikus infrastruktúra védelme lényeges az olyan komplex társadalomban, mint amilyenben mi élünk. A CEN a védelem megelőzéssel való optimalizálásának érdekében dolgozta ki az MSZT által nemrégiben bevezetett MSZ EN 17483-1:2021 Magánbiztonsági szolgáltatások. A kritikus infrastruktúra védelme. 1. rész: Általános követelmények szabványt.

 


Garázsajtók, kapuk termékszabványa magyar nyelven

2022. március 1-jén megjelent az MSZ EN 13241:2003+A2:2017 Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Termékszabvány, teljesítőképességi jellemzők szabvány magyar nyelvű változata, melyet az MSZT/MB 101 Nyílászárók műszaki bizottság dolgozott ki, és melynek elkészítése részben MSZT-önköltségre, részben pályázati forrásból valósult meg. A szabvány tartalma iránt igen élénk érdeklődés mutatkozott, mivel a termékkör nagyrészt lakossági felhasználókat érint. A nagyszámú, értékesített termékre vonatkozó CE-jelölés miatt fontos volt, hogy az előírásokat és a termékek tulajdonságait pontosan értelmezhessék a tervező építészmérnökök, a szakcégek, a forgalmazók és nem utolsósorban a terméket megrendelő felhasználók.

 

Európai szabványosítás – áttekintő

A szabvány elismert szervezet által kidolgozott és jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan műszaki dokumentum, amely tevékenységre vagy annak eredményére vonatkozik, valamint általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzőket tartalmaz. (Az 1995. évi XXVIII. törvény és azMSZ EN 45020 alapján.)

 


Vezetékhosszabbító készletekkel kapcsolatos problémák

2022. február 2-i hír volt, hogy a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szakmai irányítása alá tartozó Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal tizenhárom vezetékhosszabbító készlet (köztük „több férőhelyes”, ún. „elosztós” készlet) esetében tizenhármat talált nem megfelelőnek. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriumában a megvizsgált vezetékhosszabbító készletek kábelének vezetőkeresztmetszete egyik esetben sem érte el az előírt legkisebb értéket.

 

Felülvizsgáljuk szabványállományát

A szabványok alkalmazása mellett fontos azok naprakészen tartása is, ehhez nyújt segítséget az MSZT szabványérvényességi felülvizsgálat szolgáltatása. E szolgáltatás igénybevételével biztos lehet benne, hogy az Ön által alkalmazott szabvány tekintetében a legfrissebb információkkal fog rendelkezni

 


Takarmány- és állateledel-előállítás

2022. március 1-jén az Agrárminisztérium támogatásával megjelent az MSZ ISO/TS 22002-6 Élelmiszer-biztonsági előfeltételi programok. 6. rész: Takarmány- és állateledel-előállítás műszaki specifikáció magyar nyelvű változata, melynek forrásdokumentuma az ISO/TS 22002 sorozat legújabb része.

 

Illóolaj-tartalom meghatározása

2022. március 1-jén az Agrárminisztérium támogatásával megjelent az MSZ EN ISO 6571 Fűszerek, ízesítők és gyógynövények. Az illóolaj-tartalom meghatározása (hidrodesztillációs módszer) (ISO 6571:2008 + Amd 1:2017) szabvány magyar nyelvű egyesített – az alapszabványt és annak módosítását is tartalmazó – változata.

 

Körforgásos gazdaság

A természetben az anyagok, a levegő, a víz és a talaj állandó körforgásban és átalakulásban vannak. Minden hasznosul, és nincs hulladék. Ezzel szemben az emberi tevékenység, de főként az ipari forradalom óta kialakult gazdasági rendszer alapvetően nem a körforgáson, hanem a linearitáson alapul. A nyersanyagokat kitermeljük, feldolgozzuk, termékeket állítunk elő belőlük, vagy elégetjük azokat energiatermelés céljából, és az elromlott, megunt tárgyakat kidobjuk. Bár az újrahasznosítás és az újrafeldolgozás különböző formái egyre jobban terjednek, még mindig hatalmas mennyiségben termelünk szemetet, melyet a hulladéklerakókban vagy a hulladékégetőkben semmisítünk meg amennyire lehet – s ez nemcsak környezeti probléma, hanem gazdaságilag is óriási erőforrás-pazarlást jelent.

 

Nők a tudományos világban

Március 8-án ünnepeljük a nemzetközi nőnapot, melynek kapcsán adódik a lehetőség, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a nőkre a tudomány világában végzett tevékenységük szempontjából is.

 

Új Európai szabványosítási stratégia

Az Európai Unió nevében az Európai Bizottság a február elején kiadott Európai szabványosítási stratégiával – új megközelítéssel – törekszik arra, hogy megerősítse az európai szabványok globális piacon betöltött stratégiai szerepét. Az innováció felgyorsult üteme, a zöld- és digitális technológiák stratégiai megközelítést tesznek szükségessé a szabványosítás terén. A körforgásos, klímabarát gazdaság nem valósítható meg európai szabványok nélkül.

 

Megjelent a korszerűsített bölcsődeszabvány

A 2021 decemberében megjelent korszerűsített óvodaszabvány (MSZ 24203-1:2021) után 2022. márciusában megjelent a szabványsorozat bölcsődékre vonatkozó része is, az MSZ 24203-7 Nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai. 7. rész: Bölcsődék, mely a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) közreműködésével és támogatásával készült.

 

Újabb hat aszfaltvizsgálati szabvány érhető el magyarul

2022 márciusában az MSZT hat, aszfaltkeverékekkel foglalkozó európai szabványt jelentetett meg magyar nyelven a Magyar Út-Híd és Mélyépítő Laboratóriumok Szövetsége (ÚTLAB), a Colas Hungária Zrt. és a TPA HU Kft. támogatásával és közreműködésével, az ÚTLAB és az MSZT közötti rendszeres együttműködés keretében.

 

Módosult az MSZ EN ISO 13688 védőruházati szabvány

2022 februárja óta a magyar szabványállomány része az MSZ EN ISO 13688:2013/A1:2022 Védőruházat. Általános követelmények. 1. módosítás (ISO 13688:2013/Amd 1:2021), mely fontos változásokat vezet be a védőruházatok témakörével foglalkozó alapdokumentumba, továbbá kiegészítéseket tartalmaz a jobb érthetőség és a könnyebb alkalmazhatóság érdekében.

 

Fotovillamos rendszerek. Vizsgálati, dokumentációs és karbantartási követelmények

2022. március 1-jén megjelent az MSZ EN 62446-1:2022 Fotovillamos (PV-) rendszerek. Vizsgálati, dokumentációs és karbantartási követelmények. 1. rész: Hálózatra kapcsolt rendszerek. Dokumentáció, üzembe helyezési vizsgálatok és szemrevételezés (IEC 62446-1:2016 + AMD1:2018) szabvány magyar nyelvű egyesített változata, mely azokat az információkat és dokumentációkat határozza meg, amelyeket át kell adni az ügyfélnek a hálózatra kapcsolt PV-rendszerek telepítését követően. Továbbá leírja az elvárt üzembe helyezési vizsgálatokat, a szemrevételezési feltételeket és dokumentációkat, amelyekkel igazolható a rendszer biztonságos telepítése és helyes működése. Alkalmazható időszakos vizsgálatokhoz is.

 


CEN/CENELEC műszaki jelentések (CEN/TR, CLC/TR) 2021-ben

Az európai szabványosító szervezetek 27 szakterületen összesen 81 db műszaki jelentést adtak ki 2021-ben. Műszaki jelentések (TR – Technical Report) akkor készülnek, ha az európai szabványosító szervezetek műszaki bizottságai (TC-i) sürgős vagy hasznos tájékoztatást szeretnének adni a CEN/CENELEC/ETSI tagjainak, az Európai Bizottságnak, az EFTA titkárságának vagy más kormányzati szerveknek, illetve kívülálló testületeknek. A TR kidolgozásakor nincs szüneteltetési eljárás, nincs nemzeti köröztetés (Enquiry), nemzeti szintű bevezetése nem kötelező. A TR informatív tartalmú dokumentum, amely korlátlan ideig érvényben maradhat.

 

CEN/CENELEC műszaki specifikációk (CEN/TS, CLC/TS) 2021-ben

Az európai szabványosító szervezetek 34 szakterületen összesen 74 db műszaki specifikációt adtak ki 2021-ben. Műszaki specifikációkat (TS – Technical Specification)az európai szabványosító műszaki bizottságok (TC-k) elsősorban az európai piac fejlődésének támogatását célzó témakörök szempontjainak közzétételére, az előírásokra és a kapcsolódó vizsgálati módszerekre vonatkozó piaci iránymutatáshoz, valamint a kísérleti körülmények és/vagy fejlődő technológiák előírásainak megalkotására hoznak létre. A TS normatív tartalmú dokumentum. Akkor is TS-t dolgoznak ki, ha bizottsági szinten nincs meg a megfelelő támogatás az EN kiadásához. Több TS is létezhet azonos témakörben, de EN-nel nem lehet ellentétes a műszaki tartalmuk. A TS kidolgozásakor nincs szüneteltetési eljárás, nincs nemzeti köröztetés (Enquiry). A TS-eket 3 évente felül kell vizsgálni. Nemzeti szintű bevezetésük nem kötelező.

 

CEN munkaértekezleti megállapodások (CWA) 2021-ben

2021-ben 10 szakterületen összesen 15 db munkaértekezleti megállapodás kiadására került sor. Munkaértekezleti megállapodásokat (CWA – CEN Workshop Agreement) az európai szabványosító szervezetek munkaértekezletei során dolgoznak ki, tehát nem a hagyományos műszaki bizottsági eljárással készülnek  és az európai szabványosítás három hivatalos nyelve (angol, német, francia) közül legalább az egyiken kiadják. Olyan megállapodás, amely meghatározott egyének vagy szervezetek, vagyis a kidolgozók közötti megegyezést tükrözi. Ezek az egyének vagy szervezetek felelősek a megállapodás tartalmáért. A munkaértekezleti megállapodás esetében a közmegegyezés korlátozott. Bevezetése, nemzeti szintű jóváhagyása nem kötelező. A CWA 3 évig érvényes, de lehetőség van érvényességének egyszeri meghosszabbítására.

 

Új európai és nemzetközi szabványosító műszaki bizottságok 2021-ben

A korábbi gyakorlatnak megfelelően 2021-ben is számos új szakterületet vont be a szabványosításba a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet(ISO) és európai megfelelője, az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN), valamint a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) és európai megfelelője, az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) (ISO és IEC: 3 új terület; CEN és CENELEC: 20 új terület). A szabványosító bizottságok megalakulásáról a korábbi hírlevelek már tájékoztattak, végleges jegyzékük összeállítására azonban csak most nyílt lehetőség.

 

Megjelent a szabadvezetékek létesítési előírásai tárgyú szabvány korszerűsített kiadása – MSZ 151-8

Az MSZ 151-8 Villamos energetikai szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai szabvány a legfeljebb 1 kV-os (kisfeszültségű), váltakozó áramú, (csupasz és szigetelt) szabadvezetékekre, valamint a vezeték tartozékaira vonatkozik, beleértve a szabadvezeték tartószerkezetére szerelt bármilyen más vezetéket is. A tartószerkezetekre és alapozásokra vonatkozó előírásokat az MSZ 151-8, az MSZ EN 50341-1 és az MSZE 50341-2 együttesen tartalmazzák.

 

Felvonószabványok magyar nyelven – MSZ EN 81 szabványsorozat

Felvonók üzemelése/üzemeltetése tűz esetén

Magyar nyelven megjelent az MSZ EN 81 szabványsorozat következő négy tagja: az MSZ EN 81-20:2020 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher felvonók; az MSZ EN 81-50:2020 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálatok és vizsgálatok. 50. rész: Felvonórészegységek tervezési előírásai, számításai, ellenőrzései és vizsgálatai; az MSZ EN 81-72:2020 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 72. rész: Tűzoltófelvonók és az MSZ EN 81-73:2020 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén.

 

Tea és illóolaj – ISO-szabványok magyar nyelven

A februárban magyar nyelven megjelent MSZ ISO 3103 Tea. Teafőzet-készítés érzékszervi vizsgálathoz szabvány egy módszert ír elő az érzékszervi vizsgálatokban felhasznált teafőzet tealevél áztatásával történő elkészítésére; az MSZ ISO 212 Illóolajok. Mintavétel szabvány az illóolajtételek érzékszervi, fizikai és kémiai jellemzőit határozza meg a minták vizsgálatával; az MSZ ISO 19332 Kamilla-illóolaj [Matricaria chamomilla L. syn. Chamomilla recutita (L.) Rauschert] szabvány pedig a kamilla-illóolaj [Matricaria chamomilla L. syn. Chamomilla recutita (L.) Rauschert] bizonyos jellemzőit határozza meg a minőségértékelés megkönnyítése érdekében.

 

Kereskedelmi és enyhén ipari területek professzionális berendezéseinek zavarkibocsátása – az MSZ EN IEC 61000-6-8:2021 magyar nyelven

Megjelent az MSZ EN IEC 61000-6-8:2021 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-8. rész: Általános szabványok. A kereskedelmi és enyhén ipari helyszíneken használatos professzionális berendezések zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-8:2020) magyar nyelvű változata. A szabvány a 0 Hz-től 400 GHz-ig terjedő frekvenciatartományra érvényes zavarkibocsátási követelményeket foglalja magában. A 400 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban a vezetett és sugárzott zavarkibocsátási követelmények – meghatározott elektromágneses környezetben – megfelelő szintű védelmet nyújtanak a rádióvétellel szemben.

 

Villamos háztartási és hasonló célokra szolgáló hordozható készülékek (PRCD-készülékek) szabványának módosítása magyar nyelven

Megjelent magyar nyelven az MSZ HD 639 S1:2004 Villamos szerelési anyagok. Hordozható áram-védőkapcsolós készülékek, beépített túláramvédelem nélkül, háztartási és hasonló célokra (PRCD-készülékek) (IEC 61540:1997 + A1:1998, módosítva) szabvány második módosítása, az MSZ HD 639 S1:2002/A2:2011. Az eredeti dokumentum D mellékletének D2. táblázatát módosítja, amely megadja a vizsgálatokat, a próbadarabok számát, a kiegészítő vizsgálatsorozatokat és a minimális feltételeket a PRCD-készülékek megfelelőségének EMC-követelményei szerinti ellenőrzéséhez.

 

Útmutató a hulladékkivonatok elemzéséhez – MSZ CEN/TR 16192

Megjelent magyar nyelven az MSZ CEN/TR 16192:2020 Hulladékok. Útmutató a kivonatok elemzéséhez, amely a hulladékok elhelyezésének végső szabályozását hivatott segíteni nemzeti szinten. Összefoglalja a hulladékok jellemzésére készített vizes kivonatokban lévő pH, ammónium, AOX, As, Ba, Cd, Cl–, könnyen felszabadítható cianid, Co, Cr, Cr(VI), Cu, DOC/TOC, elektromos vezetőképesség, F–, Hg, Mo, Ni, NO2–, Pb, fenolindex, összes S, Sb, Se, SO42–, összes oldott szilárd anyag (TDS), V és Zn meghatározásának módszereit..

 

Megosztásalapú gazdaság (sharing economy) – ISO 42500

Az internet és a mobiltechnológiák térhódításának egyenes következménye a megosztásalapú gazdaság (sharing economy) fejlődése és az átalakuló fogyasztói szokások. A megosztásalapú gazdasághoz Magyarországon jelenleg öt ágazatban mintegy 40 online platform tevékenysége köthető: közlekedés (telekocsi), térmegosztás (lakáskiadás, közösségi irodák), emberierőforrás-közvetítés, pénzügyi és kiskereskedelmi szektor. Az ISO 42500 Sharing economy. General principles (Megosztásalapú gazdaság. Általános alapelvek) szabvány a biztonságos és megbízható szolgáltatásnyújtást segíti elő. A dokumentum egy szabványsorozat első tagja, amelyet – az elképzelések szerint – a különböző szakterületeken továbbiak követnek majd.

 

A dolgok internete (Internet of Things – IoT) biztonságáért nemzetközi/európai szabványokkal

A dolgok internete a több milliárd összekapcsolt okoseszközt és az ezek közötti, felfoghatatlan mennyiségű adatcserét jelenti. A rendszer folyamatosan bővülő, új kapcsolódási lehetőségeinek árnyoldalaként növekszik a támadásoknak való kitettsége is. Az MSZ ISO/IEC 27001 és az MSZ EN ISO/IEC 27002 közös nyelvet biztosítanak az információbiztonsággal kapcsolatos irányítási, kockázati és megfelelőségi kérdések kezelésére. Az ISO/IEC 27031 és az ISO/IEC 27035 segítik a szervezeteket a kibertámadások hatékony kezelésében és a támadások utáni helyreállításban. Az ISO/IEC 27001 szabványcsalád az összegyűjtött adatok biztonságos megőrzését segíti. Ezeken a szabványokon túl azonban most már olyanok is kellenek, amelyek kifejezetten az IoT által felvetett kockázatokkal foglalkoznak.

 

Kvantuminformációs technológia (QIT) – IEC-kiadvány

A kialakulóban levő kvantuminformációs technológia olyan új lehetőségeket nyit meg a számítástechnikában, amelyek meghaladják a hagyományos számítástechnikai rendszerek kapacitását, ezért a nemzeti kormányok számára már most kiemelt kutatási területnek számít. Az IEC Quantum information technology című kiadványa a kvantumtechnológiákkal és a szabványosítás szerepével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Áttekintést ad a jelenlegi fejlettségi állapotról a kutatás, a technológia, az ipar és a piac felkészültsége szempontjait figyelembe véve. A kiadvány hangsúlyozza, hogy a szabványosítást össze kell hangolni a QIT-kutatásokkal. Ehhez elengedhetetlen egy egységes szabványsorozat elkészítése az ipar meghatározó szerepvállalásával.

 

Az e-hulladék ártalmatlanításának globális megközelítése – IEC szabványosítási program

Az IEC egy program elindítását tervezi az e-hulladékok szisztematikus, fenntartható kezelésének támogatására. A program célja az ártalmatlanításra kerülő e-hulladék mennyiségének csökkentése az újrahasználat/újrafeldolgozás támogatásával; a nem megfelelő ártalmatlanítás megelőzése; a szabványokat (vagy azokkal egyenértékű követelményeket) figyelmen kívül hagyó e-hulladék-átadás/e-hulladék-átvétel megelőzése.

 

Klímavédelem – Londoni nyilatkozat – nemzetközi és európai szabványosítási együttműködés

A CEN és a CENELEC elkötelezett a környezetbarát szabványok kidolgozásában, ezért 2022. január 13-án Brüsszelben mindkét európai szervezet aláírta a Londoni nyilatkozatot (London Declaration), amelyet az ISO tagjai, valamint az IEC tanácsadó testülete 2021 szeptemberében fogadtak el. Az aláírással a nemzetközi szabványosító közösség elkötelezi magát, hogy tevékenységével (szabványaival) hozzájárul a párizsi klímamegállapodás, valamint az ENSZ Fenntartható fejlődési célok (UN SDGs) és a zöldmegállapodás (Green Deal) által meghatározott célkitűzések megvalósításához.

 

Hüvelyes termékek világnapja – február 10.

Az ISO számos szabványt dolgozott ki a hüvelyes termékekre/élelmiszerekre, biztonságos tárolásukra [ISO 6322 Storage of cereals and pulses (Gabonafélék és hüvelyesek tárolása), háromrészes szabványsorozat], a kártevőkre [ISO 6639 Cereals and pulses. Determination of hidden insect infestation (Gabonafélék és hüvelyesek. A rejtett, rovarok okozta fertőzés meghatározása), négyrészes szabványsorozat]; tisztán tartásukra (MSZ ISO 605 A hüvelyes magvak tisztaság-, magméret-, idegenszag-, rovarszennyezettség-vizsgálata és faj-, fajtameghatározása);a nedvesség mérésére [ISO 24557 Pulses. Determination of moisture content. Air-oven method (Hüvelyesek. A nedvességtartalom meghatározása. Légkemencés módszer)]; és a rájuk is érvényes élelmiszer-biztonságra [(MSZ EN ISO 22000 Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek. Az élelmiszerláncban részt vevő szervezetekre vonatkozó követelmények (ISO 22000)]. Az ISO-nak több mint 1600, az élelmiszer-ágazattal kapcsolatos szabványa van. További információkért tekintse meg a tájékoztatót.

 

Az anyanyelv nemzetközi napja (február 21.) és a szabványosítás

1999-ben az UNESCO közgyűlése február 21-ét az anyanyelv nemzetközi napjává nyilvánította. Anyanyelvünk, a magyar nyelv pontos és egyértelmű használata mind az önálló (külföldi forrásdokumentum nélküli) szabványok, mind az idegen nyelvű szabványok magyar nyelven való bevezetése esetében rendkívüli jelentőséggel bír, mivel a nyelv a szabványosítás „munkaeszköze”. Az eredendően magyar nyelvű szabványok kidolgozásakor, az idegen nyelvű szabványok bevezetésekor pedig különösképpen szükséges új fogalmak bevezetése, illetve régi fogalmak átértelmezése. Ez anyanyelvünk  biztos ismeretét és alkalmazásának készségét, valamint „nyelvújítási” készséget igényel. Ez a feltétele a közérthetőségnek és annak, hogy a magyar (műszaki) nyelv kövesse a döbbenetes gyorsaságú műszaki fejlődést. Ehhez elengedhetetlen, hogy a szabványok kidolgozásában, a magyar nyelvű változatok kialakításában minél több, a magyar nyelvet használó, ismerő, a magyar nyelv iránt elkötelezett szakember vegyen részt.

 

Bevezetés az ergonómiába – MSZT-Akadémia

A Magyar Szabványügyi Testület új képzést indít ergonómia témakörben. Az ergonómia feladata az emberi adottságoknak legjobban megfelelő munkaeszközök és munkakörnyezet kialakítása annak érdekében, hogy a dolgozó az adottságainak megfelelő legmagasabb teljesítményt nyújtsa, megőrizhesse, továbbfejleszthesse szellemi és fizikai teljesítőképességét; megőrizhesse egészségét, biztonságát, testi épségét. A képzés tárgya az ergonómia általános ismertetése, az ergonómia emberrel való kapcsolata, a munkatudomány általános kérdései és az ergonómiai ismeretek alkalmazása.

 

Lehetséges hibamód- és hatáselemzés – MSZT-Akadémia

A Magyar Szabványügyi Testület új képzést indít az FMEA témakörében. A Lehetséges hibamód- és hatáselemzés (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis) eredetileg az amerikai hadiiparban alkalmazott módszer volt a hibák bekövetkezési valószínűségének csökkentésére és a hibák által okozott katasztrófák megelőzésére azáltal, hogy a hibaforrások feltárására helyezték a hangsúlyt. Alkalmazása a gazdaságban – civil életben – költséghatékonyság-növekedést, jobb minőségű termékek előállítását és/vagy szolgáltatást, hosszú távú gazdasági és versenyképességi előnyöket eredményez.

 IT-szolgáltatásmenedzsment

A szolgáltatásmenedzsmentnek többféle megközelítése van. A mai, technológia uralta környezetben a két vezető módszertan a szoftverfejlesztés és az információtechnológia világából származik. A szolgáltatásmenedzsment-rendszer strukturált megvalósítása számos előnnyel jár egy szervezet számára, többek között nagyobb hatékonysággal és jobb ügyfélkapcsolattal.

 

Tradicionális kulináris élmény

Amikor útra kelünk, s távolabbi helyeket keresünk fel, az utazások egyik emlékezetes és kalandos része lehet, ha kipróbáljuk a helyi ételeket, s ez nemcsak külföldön történhet, hanem akár hazánk különböző tájegységeinek meglátogatásakor is. Sokszor ez azonban nem is olyan egyszerű – különbséget tenni a valóban tradicionális konyhájú, illetve a turistacsalogató, ám valójában nem autentikus éttermek között.

 

EMC-terminológia

Az elektromágneses összeférhetőséggel (EMC-vel) kapcsolatos szakkifejezéseket és meghatározásokat a Nemzetközi elektrotechnikai szótár 161. része tartalmazza (IEC 60050-161).

 

Fűrészáruszabványok magyar nyelven

Megjelentek az MSZ EN 1309-3:2018 Hengeres faanyagok és fűrészáru. Mérési módszerek. 3. rész: Fahibák és biológiai károsodások, az MSZ EN 1313-1:2010 Hengeres faanyagok és fűrészáru. Megengedett méreteltérések és ajánlott méretek. 1. rész: Fenyő fűrészáru, valamint az MSZ EN 1316-1:2013 Hengeres faanyagok lombos fafajokból. Minőségi osztályozás. 1. rész: Tölgy és bükk szabványok magyar nyelvű változatai.

 

Hegesztési szabványok magyar nyelven

Megjelentek az MSZ EN ISO 15607:2020 Fémek hegesztési munkarendi előírása és hegesztési munkarendjének minősítése. Általános szabályok (ISO 15607:2019), az MSZ EN ISO 15612:2018 Fémek hegesztési folyamat-előírása és minősítése. Minősítés sztenderd hegesztési folyamat-előírás átvételével (ISO 15612:2018), az MSZ CEN ISO/TR 20172:2022 Hegesztés. A fémek csoportosítási rendszere. Európai anyagok (ISO/TR 20172:2021) és az MSZ EN ISO 13916:2018 Hegesztés. Az előmelegítési hőmérséklet, a sorközi hőmérséklet és az előmelegítés-fenntartási hőmérséklet mérése (ISO 13916:2017) szabványok magyar nyelvű változatai.Gyógyszerbiztonsági figyelmeztető rendszerek

A klinikai döntés- és folyamattámogató informatikai rendszereknek (Clinical Decision Support Systems – CDSS) fontos szerepük van a betegbiztonság területén, mivel a páciensek egészségügyi adatainak elektronikus nyilvántartása támogatást nyújt a klinikusok részére a gyógyszerek felírásához és adagolásához.

 

Új gyakorlati útmutató a hatékony kockázatmenedzsmenthez

A világjárványok, a természeti katasztrófák és a kiberbűnözés folyamatosan jelen van a világunkban, ezért a bizonytalanság az egyetlen biztos tényező. Ennek okán az üzleti életben is elengedhetetlen az alkalmazkodóképesség és a felkészültség a zavart okozó tényezők előfordulására.

 

Karbantartási/vagyonkezelési szabványok

Magyar nemzeti szabványként, de még csak angol nyelven érhetők el az MSZ EN 17485:2021 Karbantartás. Karbantartás a tárgyi eszközök kezelésén belül. Keretrendszer a tárgyi eszközök értékének növelésére, teljes életciklusuk alatt, az MSZ EN 16446:2015 Karbantartás. Fizikai eszközök kezelése keretében végzett karbantartás, valamint az MSZ ISO 55000:2015 Vagyongazdálkodás. Áttekintés, alapelvek és terminológia szabványok. Ezek közül a legújabb az MSZ EN 17485:2021, amely karbantartási módszereket és eljárásokat ír le a tárgyi eszközök kezelésére, amelyek a szervezeti menedzsment minden szintjén és működési területén alkalmazhatók, beleértve a tervezésirányítást, az üzemirányítást, a műszaki és termelésirányítást, a pénzügyi irányítást, az eszközgazdálkodást, a karbantartás-irányítást és a minőségirányítást.

 

A csecsemőtápszerek tápanyagtartalmának vizsgálata

Egy kisbaba táplálására az anyatej az ideális. Azonban előfordul, hogy különböző okok miatt a szoptatás nem megvalósítható, ilyen esetekben a tápszer jelenti a megoldást. A szülőknek, gyermekorvosoknak manapság jóval könnyebb dolguk van, mint pár évvel, évtizeddel ezelőtt, mert mára a tápszerek fejlesztése igen magas szintet ért el. Komoly kutatómunkák, kísérletsorozatok eredményeképpen sikerült a tápszerek összetételét az anyatejéhez nagyon hasonlóvá tenni.

 

A laboratóriumi eredményekbe vetett bizalom növelése

Az élelmiszerekben lévő mikroorganizmusok vizsgálata az élelmiszer-biztonsági folyamat alapvető lépése annak megállapítására, hogy jelen vannak-e olyan organizmusok vagy kórokozók, amelyek valószínűleg ártalmasak.

 

Az első átfogó ETSI-szabvány az okostelefonok biztonságáért

Napjainkban okostelefonjaink és táblagépeink az életünk részei, amelyek a felhasználói adatainkat és az alkalmazásainkat is tárolják. Ezzel együtt megnövekedtek a rosszindulatú alkalmazásokkal és a hálózati lehallgatással elkövetett biztonsági támadások is. Az okostelefonokra és táblagépekre vonatkozó biztonsági és szavatossági követelmények meghatározására, a potenciális kockázatok mérséklésére, valamint a felhasználók védelme érdekében az ETSI kiadott egy műszaki specifikációt. Az ETSI TS 103 732 Consumer Mobile Device Protection Profile (Fogyasztói mobileszköz védelmi profilja) meghatározza a felhasználói adatokkal kapcsolatos legfontosabb biztonsági és adatvédelmi kockázatokat, valamint a megfelelő védelmet.

 

Környezetvédelmi terméknyilatkozat – B2B kommunikáció

A CEN a környezetvédelmi terméknyilatkozatokhoz kapcsolódó szabványok korszerűsítési folyamata részeként nemrég tette elérhetővé az EN 15942:2021 Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Communication format business-to-business (Építmények fenntarthatósága. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. Vállalkozások közötti kommunikáció) szabvány korszerűsített változatát, amelynek magyar nemzeti szabványként való megjelenése 2022 tavaszán várható.

 

A klímaváltozás hatásai a városokra

A becslések szerint 2050-re a világ népességének 68%-a városokban fog élni, a városoknak tehát kiemelten kell foglalkozniuk a klímaváltozás hatásaival és alkalmazkodniuk kell azokhoz. Az ISO-nak számtalan olyan szabványa van, mely ezzel a témakörrel foglalkozik.

 

2021-as hírek

2020-as hírek

2019-es hírek

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!