Hírek


Erősödő együttműködés a nemzetközi színtéren

2022 végén a nemzetközi szabványosítás két szervezete, az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) és az IEC (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) közös nyilatkozatban részletezték az együttműködésükben elért sikereket. Közös céljük a párhuzamos munkavégzés elkerülése és a nemzetközi szabványosítási munka világszintű előmozdítása volt.

 


Szerves higany meghatározása a tenger gyümölcseiben

2023. január 1-jén megjelent az MSZ EN 17266 Élelmiszerek. Az elemek és ezek kémiai formáinak meghatározása. Szerves higany meghatározása a tenger gyümölcseiben elemihigany-analízissel szabvány magyar nyelvű változata, melynek kidolgozását európai pályázati támogatás tette lehetővé.

 Új szabványok és konferencia az egyenlő esélyű hozzáférés témakörében

Az MSZT 2023 márciusában az egyenlő esélyű hozzáférés témakörében két európai szabvány magyar nyelvű változatát teszi közzé, valamint két európai műszaki jelentést angol nyelven. Emellett az MSZT tervezi egy szakmai konferencia megszervezését is, ahol az érdeklődők megismerhetik az ezekben a dokumentumokban szereplő követelményeket és ajánlásokat.

 Elektrotechnikai termékek

2023. január 1-jén megjelent az MSZ EN 62321-1 Egyes anyagok meghatározása elektrotechnikai termékekben. 1. rész: Bevezetés és áttekintés (IEC 62321-1:2013) szabvány magyar nyelvű változata, melynek elkészítését európai pályázati támogatás tette lehetővé.

 

Oldott anionok meghatározása vízből

A Magyar Szabványügyi Testület 2023. január 1-jén tette közzé az MSZ EN ISO 10304-4:2022 Vízminőség. Oldott anionok meghatározása ionkromatográfiás módszerrel. 4. rész: Klorát, klorid és klorit meghatározása gyengén szennyezett vízben (ISO 10304-4:2022) szabvány magyar nyelvű változatát, melynek elkészítését európai pályázati támogatás tette lehetővé.

 

Zajmérés

Az Agrárminisztérium támogatásával 2023. január 1-jén megjelent az MSZ EN ISO 3743-2:2020 Akusztika. Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása hangnyomásméréssel. Műszaki módszerek kis méretű, hordozható zajforrásokhoz zengő térben. 2. rész: Különleges zengőszobákban alkalmazható módszerek (ISO 3743-2:2018) szabvány magyar nyelvű változata.

 


A cement és az építési mész termékkategória-szabályai

2023. január 1-jén megjelent az MSZ EN 16908:2017+A1:2022 Cement és építési mész. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. A termékkategóriára vonatkozó kiegészítő szabályok az EN 15804 szabványhoz magyar nyelvű változata, amelyet a Magyar Szabványügyi Testület MSZT/MB 102 Cement és mész nemzeti szabványosító műszaki bizottsága dolgozott ki részben MSZT-önköltségre, részben pályázati forrásból.

 


Légzésvédők

2023. január 1-jén megjelent az MSZ EN 143:2021 Légzésvédők. Részecskeszűrők. Követelmények, vizsgálat, megjelölés szabvány magyar nyelvű változata.

 


Faiskolai termékek minősége

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával 2022. decemberben megjelent az MSZ 12700 Faiskolai termékek minőségi követelményei szabvány. A dokumentum az árutermelő faiskolák szakmai alapkövetelményeit határozza meg. A szaporított és iskolázott, valamint továbbnevelésre vagy zöldfelületek kialakításához szükséges (kert-, tájépítési és közterület-fásítási célból) forgalmazásra szánt termékek (lomblevelű dísz-, sövény- és kúszócserjék, félcserjék, nemes rózsák, lombos fák és fenyők) minőségi követelményeit írja elő.

 

A lakóhelyi környezetek berendezéseinek zavarkibocsátási szabványa

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. december 1-jén tette közzé az MSZ EN IEC 61000-6-3:2021 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi környezetek berendezéseinek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-3:2020) magyar nyelvű változatát, melynek kidolgozását részben a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. támogatása, részben európai pályázati forrás tette lehetővé.

 

Hidrogéntechnológia

Ahhoz, hogy az energetikai átállás sikeres legyen, intelligens és innovatív megoldásokra van szükség, mivel az energiának megfizethetővé, biztonságossá és környezetbaráttá kell válnia. A hidrogén ebben kiemelt szerepet játszhat, mivel lehetővé teszi többek között az üvegházhatású gázok kibocsátásának drasztikus csökkentését. A hidrogén tehát nélkülözhetetlen az ipar, a közlekedés és a fűtési szektor energiaátállásának sikeréhez. A kormányok és az Európai Bizottság lehetőségként tekintenek a hidrogénre, ezért elfogadták az EU hidrogénstratégiáját, illetve a Nemzeti Hidrogénstratégiát.

 

Szennyvízmintavétel

2022. december 1-jén jelent meg az MSZ ISO 5667-10:2021 Vízminőség. Mintavétel. 10. rész: Útmutató a szennyvizek mintavételéhez szabvány magyar nyelvű változata, amelynek kidolgozását az MSZT saját forrásból biztosította.

 

A városok történelmi területeinek megóvása

A történelmi területeken bekövetkező katasztrófa kockázatának csökkentése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás egyedi szerkezetű fejlett technológiákat, modelleket, módszereket, folyamatokat és eszközöket egyaránt magában foglaló szemléletet igényel. Ennek a keretrendszerét ismerteti a most megjelenet CWA 17727 CEN munkaértekezleti megállapodás.

 

Épületburkolatok felületi hőmérsékletének csökkentése a városi hőszigethatások enyhítésére

A városokban az épületek, utak, parkolók nagymértékben elnyelik a hőt nappal, amelyet éjszaka kisugároznak. Ezt a jelenséget nevezzük városi hőszigethatásnak, mely probléma a klímaváltozással kapcsolatban kiemelkedő fontosságú. A most megjelent CWA 17890 CEN munkaértekezleti megállapodás az ún. „hűvös anyagok” használatának alapelveit mutatja be, amellyel ez a hatás csökkenthető.

 

Két új magyar nyelvű szabvány az útépítési anyagok területén

2022. december 1-jén két magyar nyelvű szabvány jelent meg, melyeket az MSZT/MB 132 Útépítési anyagok műszaki bizottság dolgozott ki. Az MSZ EN 13286-47:2022 a kaliforniai teherbírási hányados (CBR-érték) meghatározásának módszereit, míg az MSZ EN 13108-20:2016 az aszfaltkeverékek típusvizsgálatának követelményeit adja meg. A magyar nyelvű változatok a Magyar Út-, Híd- és Mélyépítő Laboratóriumok Szövetsége, a Colas Hungária Zrt. és a TPA HU Kft. támogatásával és közreműködésével készültek el.

 

Új társult tagok Európában

Az európai szabványügyi szervezetek – a CEN és a CENELEC – novemberi közgyűlésükön új társult tagok felvételéről döntöttek. A keleti partnerség megerősítéseként az ukrán (DSTU), a georgiai (GEOSTM) és a moldáv (ISM) nemzeti szabványügyi testületek társult tagokká váltak. A társult tagság kapu lehet a teljes tagság elnyeréséhez.

 

A Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság 2022. évi ülése

Az MSZT/NB 1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság 2022. október 6-án tartotta meg éves ülését a MAVIR Zrt. székházában. A bizottság tagjai tájékoztatást kaptak az MSZT jelenlegi helyzetéről, meghallgatták a titkár beszámolóját a nemzeti elektrotechnikai szabványosítás elmúlt évi eredményeiről, a nemzetközi és európai elektrotechnikai szabványosító szervezetek előző évi munkáiról, és rövid áttekintést kaptak az IEC-közgyűlés főbb eseményeiről. Ezen az eseményen került sor az IEC 1906 Award díj átadására is. Végül az alábbi nemzetközi műszaki bizottságokban részt vevő szakértők beszámolót tartottak a folyamatban levő szabványosítási munkákról.

 

Élelmiszer-allergének kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel

2022. november 1-jén megjelent az MSZ EN 15634-1:2020 Élelmiszerek. Élelmiszer-allergének kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel. 1. rész: Általános szempontok és az MSZ EN 15634-2:2020 Élelmiszerek. Élelmiszer-allergének kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel. 2. rész: Zeller (Apium graveolens). Specifikus DNS-szekvencia kimutatása főtt kolbászokban, valós idejű PCR-rel szabványok magyar nyelvű változata, melyek kidolgozását európai pályázati támogatás tette lehetővé.

 

Lépcsőfelvonók és ferdepályás emelőlapok

2022. november 1-jén megjelent az MSZ EN 81-40:2021 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Különleges személy- és teherfelvonók. 40. rész: Lépcsőfelvonók és ferdepályás emelőlapok mozgáskorlátozott személyek számára szabvány magyar nyelvű változata, melynek kidolgozását európai pályázati támogatás tette lehetővé.

 

Környezetvédelmi szabványok magyar nyelven

Az MSZ EN ISO 14064-2:2019 útmutató az üvegházhatású gázok kibocsátásainak csökkentésére vagy kivonásuk fokozására irányuló projektszintű tevékenység számszerűsítésére, figyelemmel kísérésére és jelentéstételére, azMSZ EN ISO 14064-3:2019 pedig az üvegházhatású gázokra vonatkozó nyilatkozatok verifikálására és validálására.Az MSZ EN ISO 14065:2022 a (környezeti) programtulajdonosok, a szabályozó hatóságok és az akkreditáló testületek számára nyújt alapot a validáló és verifikáló testületek kompetenciájának értékeléséhez és elismeréséhez.

 

Fitneszközpontok

Az elmúlt két évben a világ más részeihez hasonlóan Európát is súlyosan érintette a Covid19. Ebben a helyzetben a szabványok hatékonynak bizonyultak olyan megoldások kidolgozásával, amelyekkel csökkenthető a világjárvány európai gazdaságra és társadalomra gyakorolt hatása.

 

Levélszekrények és -tálcák bedobónyílásai

2022. november 1-jén megjelent az MSZ EN 13724:2013 Postai szolgáltatások. Kézbesítő levélszekrények és levéltálcák bedobónyílásai. Követelmények és vizsgálati módszerek szabvány magyar nyelvű változata, melynek kidolgozása európai pályázati forrásból és MSZT-önköltségre valósult meg.

 

A friss habarcs bedolgozhatósági és korrigálhatósági idejének meghatározása

Az MSZ EN 1015-9:2022 Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 9. rész: A friss habarcs bedolgozhatósági és korrigálhatósági idejének meghatározása szabvány a frissen bekevert habarcsok bedolgozhatósági és korrigálhatósági idejének meghatározására ír elő vizsgálati módszereket és eszközöket. Az A vizsgálati módszert kell alkalmazni az ásványi kötőanyagokat, valamint nehéz és könnyű adalékanyagokat tartalmazó általános felhasználású habarcsok (falazó- és vakolóhabarcsok) bedolgozhatósági idejének meghatározására. A B és a C vizsgálati módszert kell alkalmazni a vékony rétegű habarcsok bedolgozhatósági és korrigálhatósági idejének meghatározására.

 

Szabványosítási világnap

1946. október 14-én alakult meg a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO), amelynek célja az országok műszaki elszigeteltségének megszüntetése közös műszaki követelmények kidolgozásával. Minden évben e napon ünnepeljük a Szabványosítási Világnapot, amelyet a három nemzetközi szabványosítási szervezet, az IEC, az ISO és az ITU közösen szervez meg

 

A tömegközlekedés hatékonyabb irányítása

Az intelligens közlekedési rendszerek (ITS-ek) létfontosságú eszközt jelentenek a biztonság növelése, valamint Európa kibocsátási és torlódási problémáinak kezelése szempontjából. Az információs és kommunikációs technológiák személy- és áruszállítási módokra való alkalmazásával egyaránt hozzájárulhatnak ahhoz, hogy biztonságosabbá, hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tegyék közlekedésünket.

 

Terminológia

2022. október 1-jén megjelent az MSZ CEN/TS 17732:2022 Talajjavítók és termesztőközegek. Terminológia szabvány magyar nyelvű változata, európai pályázat és az MSZT együttes támogatásával.

 

Feszültségletörésekkel, rövid idejű feszültség-kimaradásokkal és feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrés-vizsgálat

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. október 1-jén közzé tette az MSZ EN IEC 61000-4-11:2020 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-11. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Fázisonként legfeljebb 16 A bemeneti áramú berendezések feszültségletörésekkel, rövid idejű feszültségkimaradásokkal és feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrés-vizsgálata (IEC 61000-4-11:2020) magyar nyelvű változatát.

 


Műanyagok szerepe a körforgásos gazdaságban

A műanyagok újrahasznosítása területén egy újabb lépés történt, melyben az európai szabványok kulcsszerepet fognak játszani. 2022. augusztus 2-án az Európai Bizottság értesítette a CEN-t és a CENELEC-et a műanyagok újrahasznosítására és az újrahasznosított műanyagokra vonatkozó új szabványosítási kérelemről, amely támogatja a műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégiát. A szabványosítási kérelem – amelyet a CEN és a CENELEC BT üdvözölt – az Európai Bizottsággal és az érintett felekkel folytatott kétéves intenzív együttműködés eredménye.

 

Kadmiumtartalom meghatározása

2022. október 1-jén megjelent az MSZ EN 14888 Műtrágyák és meszezőanyagok. A kadmiumtartalom meghatározása szabvány magyar nyelvű változata az Agrárminisztérium támogatásával.

 

Kivonatkészítés

2022. október 1-jén megjelent az MSZ CEN/TS 16177:2022 Iszap, kezelt biohulladék és talaj. Kivonat készítése az extrahálható ammónium, nitrát és nitrit meghatározásához dokumentum magyar nyelvű változata az Agrárminisztérium támogatásával.

 

Geoműanyag szigetelők

2022. október 1-jén megjelentek az MSZ EN 13361:2018 Geoműanyag szigetelők. A víztározók és a gátak szerkezetében való alkalmazás előírt jellemzői és az MSZ EN 13491:2018 Geoműanyag szigetelők. Az alagutak és a kapcsolódó föld alatti műtárgyak szerkezetében való alkalmazás előírt jellemzői szabványok magyar nyelvű változatai, melyek kidolgozását európai pályázati támogatás tette lehetővé.

 
Ömlesztőhegesztés minőségkövetelményei

Az MSZT 2022. szeptember 1-jén jelentette meg a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés támogatásával az MSZ EN ISO 3834-1:2022 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 1. rész: A minőségirányítási követelmények megfelelő szintjének kiválasztási feltételei (ISO 3834-1:2021) és az MSZ EN ISO 3834-5:2022 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. Az ISO 3834-2, az ISO 3834-3 és az ISO 3834-4 szerinti minőségirányítási követelményeknek való megfeleléshez szükséges dokumentumok (ISO 3834-5:2021) magyar nyelvű változatát.

 

Megjelent az MSZ EN ISO 9712 új kiadásának magyar nyelvű változata

2022 szeptemberében megjelent az MSZ EN ISO 9712:2022 Roncsolásmentes vizsgálat. Roncsolásmentes vizsgálatot végző személyzet minősítése és tanúsítása (ISO 9712:2021) szabvány magyar nyelvű változata, melynek kidolgozásához a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés és a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség járult hozzá.

 

A felrakóhegesztés munkarendvizsgálata

2022. szeptember 1-jén megjelent a hegesztési munkarend vizsgálatára és minősítésére vonatkozó MSZ EN ISO 15614 szabványsorozat újabb részénekaz MSZ EN ISO 15614-7:2020 Fémek hegesztési munkarendjének előírása és minősítése. A hegesztési munkarend vizsgálata. 7. rész: Felrakóhegesztés (ISO 15614-7:2016) szabványnak a magyar nyelvű változata, amelynek elkészítéséhez a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés járult hozzá.

 Elektromechanikus elemi relék vizsgálata

2022. szeptember 1-jén megjelent magyar nyelven az MSZ EN 61810 szabványsorozat két része, az MSZ EN 61810-2:2018 Elektromechanikus elemi relék. 2. rész: Megbízhatóság (IEC 61810-2:2017) és az MSZ EN 61810-2-1:2018 Elektromechanikus elemi relék. 2-1. rész: Megbízhatóság. Eljárás a B10 értékek ellenőrzésére (IEC 61810-2-1:2017). A szabványok magyar nyelvű kiadását a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. támogatta.

 Nemzetközi elismertségű auditorképzés az MSZ EN ISO/IEC 17021 és az MSZ EN ISO 9001 alapján

A Magyar Szabványügyi Testület a személyes megjelenést és az online oktatást kombinálva minőségirányítási auditorképzését indít. A képzés fő témakörei: a változások – az új szabványok – ismertetése; bevezetés az irányítási rendszerek auditálásába az MSZ EN ISO 9001 és az MSZ EN ISO/IEC 17021 szabványsorozat követelményei szerint; az audit meghatározása, célja és típusai; audittervezés; kockázatfelmérés; az auditprogram és végrehajtása; IT alkalmazása, távaudit; az auditor eszközei és viselkedése; információgyűjtés; nemmegfelelőségek meghatározása és osztályozása; auditjelentés és nyomon követése; szituációs gyakorlatok. Az MSZT képzése egyenértékű az IQNET által elfogadott ISO 9001 Lead Auditor képzéssel. A képzés utáni vizsgát eredményesen teljesítők ezért az MSZT-oklevéllel együtt megkapják a nemzetközi elismerést adó IQNET-Akadémia oklevelét is.

 

Fenntartható közlekedés

A közlekedés jövőbeli fenntarthatósága érdekében szükség van a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontok összekapcsolására.

 


Az MSZ EN 50525 szabványsorozat 2022-ben magyar nyelven megjelenő részei

Az MSZ EN 50525 szabványsorozat leírja a kisfeszültségű erősáramú vezetékek műszaki jellemzőit, gyártási követelményeit és a követelményeknek való megfelelőség ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati módszereket. Az előírások alkalmazásával az MSZ EN 50525 szabványsorozat szerinti vezetékek megfelelnek a kisfeszültségű irányelv (2014/35/EU) egészségre és biztonságra vonatkozó lényeges követelményeinek.

 

Projektmenedzsment – Megjelent az ISO 21503 és az ISO 21504 új, felülvizsgált kiadása

A projektalapú vállalatirányítás túlmutat a klasszikus projekttevékenységeken, mint például a célkitűzés, az alkalmazási terület és a költségvetés meghatározása, valamint a határidők betartása. A vezetőség által a tervezéstől a végleges lezárásig támogatott projektek értelmet adnak a munkának, és különösen inspirálják a projekt kivitelezésére megbízott csapat tagjait: a sikeres projektmunka céltudatosságot, összetartást és sikerélményt ad a dolgozóknak.

 

Önjáró targoncák kiegészítő követelményei

2022. augusztus 1-jén megjelent az MSZ EN 16307-1:2020 Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 1. rész: Önjáró targoncák kiegészítő követelményei, kivéve a vezető nélküli, a változtatható gémkinyúlású és a teherszállító targoncákat szabvány magyar nyelvű változata, melynek kidolgozását európai pályázati támogatás tette lehetővé.

 

Új szabvány a tűzoltók védelmére

„A tűzoltók hősök”. Ezzel a mondattal talán mindannyian egyetértünk – hiszen a tűzoltók nap mint nap kockára teszik az életüket a közösség tagjainak és anyagi javainak védelme érdekében. Meglepő módon viszont az egyik legnagyobb veszélyt nem maguk a lángok jelentik számukra, hanem a védőöltözetük.

 
Okoseszközök a mezőgazdaságban

A világ népességének növekedésével az élelmezés egyre nagyobb kihívást jelent – egyre több jó minőségű élelmiszert kell előállítani hatékonyan, mindenki számára elérhető, fenntartható módon. A mezőgazdaságban is egyre elterjedtebbé válik az okoseszközök használata. A várakozások szerint ezek segítségével többet lehet majd termelni kevesebb erőforrás felhasználásával

 


Kőanyaghalmazok vizsgálószitái: megjelent magyarul az MSZ EN 933-2

2022 augusztusában megjelent a számtalan szabvány rendelkező hivatkozásai között szereplő MSZ EN 933-2 Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: A szemmegoszlás meghatározása. Vizsgálósziták, a szitanyílások névleges mérete szabvány magyar nyelvű változata, mely a vizsgálósziták névleges nyílásméretének táblázatát tartalmazza.

 


Pályázati lehetőség az építési termékek azbeszttartalmát meghatározó dokumentum kidolgozására

CEN/TC 351 Építési termékek. A veszélyes anyagok kibocsátásának értékelése műszaki bizottság az M/366 mandátum alapján egy horizontális szabványt készít, amely alátámasztja az építési termékekre vonatkozó jogszabályokban az azbeszttartalomra megadott előírásokat. Ezek az előírások szorosan kapcsolódnak a 305/2011/EU (CPR) rendeletben megadott „Higiénia, egészség és környezetvédelem” építményekre vonatkozó alapvető követelményekhez.

 


Az MSZT 100. Hírlevelel

A Magyar Szabványügyi Testület Hírlevele első alkalommal 2014 áprilisában jelent meg, majd ezt követően minden hónapban, jelen Hírlevéllel elérve a 100. kiadást. A Hírlevél elindításának célja az volt, hogy a szabványokkal, szabványosítással kapcsolatos legfrissebb tudnivalók szinte automatikusan, áttekinthetően, az olvasó érdeklődése szerinti válogatást lehetővé téve eljussanak a gazdaság szereplőihez. Saját döntésükre bízva, hogy egy-egy hírtől elindulva megismerjék a hír mögötti részletes, bő háttéranyagot is. A Hírlevéllel valóra vált, hogy minden hónapban, minden érdeklődő „asztalán ott van” egy „jelentés” a szabványok megjelenéséről, a nemzeti szabványállomány változásairól, a hazai, az európai és a nemzetközi szabványosításról és eredményeiről, a nemzeti szabványok kidolgozásának programba vételéről, a magyar nyelven bevezetett szabványokról (gyakran tartalmukról is), az MSZT szolgáltatásairól (rendszertanúsítás, oktatás, tartalomszolgáltatás), valamint az MSZT testületi munkájáról.

Bár a Hírlevél tartalma folyamatosan bővül – ma már mindama információk nagy része megtalálható benne, amelyekhez korábban csak a Szabványügyi Közlöny előfizetői fértek hozzá – növelhetné hasznosságát és tartalmának értékét az olvasók javaslata, véleménye, amelyeket az ugyvtit@mszt.hu címre lehet megküldeni.

A mindenkori aktuális Hírlevél és a korábbi Hírlevelek (Hírlevélarchívum) megtalálhatók az MSZT honlapján. A Hírlevelet az MSZT-tagok automatikusan, a nem MSZT-tagok kérés (feliratkozás) alapján kapják meg. A Hírlevél megküldését az MSZT honlapján lehet kérni (mszthirlevel@mszt.hu).


Meghatározott antibiotikumok szűrése takarmányokban

2022. július 1-jén jelent meg az MSZ EN 16936:2017 Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. A tilozin, virginiamicin, spiramicin, cink-bacitracin és az avoparcin antibiotikumok szűrése szubadditív szinteken, összetett takarmányokban, mikrobiológiai lemezvizsgálattal szabvány magyar nyelvű változata.

 


A hőre lágyuló műanyagok hegesztett kötéseinek eltérései és minőségszintjei

Az MSZT/MB 412 Hegesztés és rokon eljárások nemzeti szabványosító műszaki bizottság és az MSZT/MB 711 Műanyagok nemzeti szabványosító műszaki bizottság a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés támogatásának köszönhetően kidolgozta az MSZ EN 14728:2019 Eltérések a hőre lágyuló műanyagok hegesztett kötéseiben. Osztályozás és az MSZ EN 16296:2021 Eltérések a hőre lágyuló műanyagok hegesztett kötéseiben. Minőségszintek magyar nyelvű változatát.

 


Új magyar nyelvű szabványok a tűzvédelem területén

Az MSZT 2022 júliusában három, tűzzel szembeni viselkedéssel kapcsolatos szabvány magyar nyelvű változatát jelentette meg, melyek a vizsgálati módszerekkel, valamint a vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazásával foglalkoznak.

 

Idősödő világ

A világ népessége gyorsuló ütemben idősödik – 2050-re megkétszereződhet a 65 év felettiek száma. Egyes kutatók szerint nemsokára akár 150 évet is élhet az ember. Az idősek számának növekedésével át kell alakítani a társadalom hozzáállását a 65 év feletti korosztályhoz. Meg kell találni annak módját, hogyan lehet hasznosítani az idősek tudását. Lehet, hogy sokuk már nem tud lépést tartani a gyorsan változó világgal és a technológiai fejlődéssel, azonban sok tapasztalatuk van, amely értékes. A sztereotípiák megváltoztatása fontos a mindenkit egyenlően megillető jogok és a méltóság szempontjából is.

 

Vízfolyások hidromorfológiája

Európai pályázati támogatás keretében 2022. július 1-jén megjelent az MSZ EN 14614:2021 Vízminőség. Útmutató a vízfolyások hidromorfológiai jellemzőinek értékeléséhez szabvány magyar nyelvű változata.

 

Új dokumentum jelent meg az ökológiai lábnyom értékeléséről

Nemrégiben elkészült a CWA 17898:2022 Methodology to quantify the global agricultural crop footprint including soil impacts (Módszer a talajhasználat globális mezőgazdasági lábnyomának mennyiségi értékeléséhez) európai munkaértekezleti megállapodás. A dokumentum kidolgozásának alapvető célja az volt, hogy elősegítse az intelligens műtrágyák kifejlesztését, figyelembe véve a talaj-mikrobiom-növény rendszert. E CWA kiadásával megtették az első lépést egy új mezőgazdasági forradalom irányába, amely megfelelhet a jövő élelmiszerigényeinek, csökkentheti a környezeti hatásokat, valamint biztosíthatja a talaj termékenységének megőrzését.

 

Az ötödik generációs vezetékes hálózatok (F5G) első specifikációja

Az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) ötödik generációs vezetékes hálózatokkal foglalkozó munkacsoportja (ISG F5G) kiadta az F5G hálózati architektúrára vonatkozó első specifikációját, az ETSI GS F5G 004-et. Ez az architektúra a lakossági és üzleti ügyfelek számára különböző szolgáltatásokat fog nyújtani egyetlen fizikai hálózaton keresztül, garantált szolgáltatási szintű megállapodásokkal.

 

Ívhegesztő berendezések

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. július 1-jén közzétette az MSZ EN IEC 60974 Ívhegesztő berendezések szabványsorozat 2., 3. és 5. részének magyar nyelvű változatát.

 


EMC a targoncák területén

2022. június 1-jén megjelent az MSZ EN 12895:2015+A1:2020 Ipari targoncák. Elektromágneses összeférhetőség szabványmódosítás magyar nyelvű változata, melyben az új vagy módosított szövegrészek elejét és végét az
 jelzések jelölik. A dokumentum kidolgozása európai pályázati forrásból valósult meg.

 


Az első okosszerződésekre vonatkozó előírások

Az Európai Távközlési Szabványosítási Intézet (ETSI) az év elején tette közzé a GS PDL 011-et, az első olyan specifikációt, mely az engedélyezett elosztott főkönyvek (PDL) megvalósításával foglalkozik. Ez a dokumentum segít a tranzakciók nyilvántartásának decentralizált megközelítéséből fakadó számos működési és biztonsági előny megvalósításában, miközben az olcsóbban kivitelezhetővé és skálázhatóbbá válik.

 

Városi információs modellezés

Az IEC Okos városok rendszerbizottsága és az ISO/IEC JTC 1/SC 41 Tárgyak internete és digitális iker bizottság 2021. június 22–23-án nemzetközi konferenciát rendezett Conversation between City Information Modelling and Urban Digital Twins: 2021 Virtual Forum címmel, melynek eredményét egy jelentésben tették közzé.

 

A környezetvédelem világnapja

Június 5-e a környezetvédelem világnapja, melyet 1974-ben tartottak meg először, s melyhez mára több millióan csatlakoznak különféle módon a világ minden tájáról. Ötven évvel ezelőtt, 1972-ben Svédországban tartották meg az első, emberi környezetről szóló ENSZ-konferenciát „Ember és bioszféra” címmel.

 

Termékszabvány fekvőhézag-vasalásra

2022. június 1-jén jelent meg az MSZ EN 845-3:2013+A1:2016 Falazatok kiegészítő elemeinek követelményei. 3. rész: Fekvőhézag-vasalás acélhálóval szabvány magyar nyelvű változata, melyet az MSZT/MB 108 Falazat nemzeti szabványosító műszaki bizottság dolgozott ki. A szabvány kidolgozása részben európai pályázati forrásból, részben MSZT-önköltségre valósult meg.

 

Égéstermék-elvezető berendezések szabványai magyar nyelven

Az MSZT 2022. június 1-jén meghirdette az égéstermék-elvezető berendezések tartozékaival foglalkozó szabványsorozat két részének, az MSZ EN 16475-1:2020 Égéstermék-elvezető berendezések. Tartozékok. 1. rész: Hangtompítók. Követelmények és vizsgálati módszerek és az MSZ EN 16475-6:2020 Égéstermék-elvezető berendezések. Tartozékok. 6. rész: Tisztító- és ellenőrző nyílások. Követelmények és vizsgálati módszerek szabványok magyar nyelvű változatait, melyek kidolgozása részben európai pályázati forrásból, részben MSZT-önköltségre valósult meg. A dokumentum alapját képező európai szabványokat a CEN/TC 166 Kémények műszaki bizottság dolgozta ki és a CEN tette közzé 2020 áprilisában.

 

Az európai szabványosítás hozzájárulása a fenntartható fejlődéshez

Az európai szabványosítás rendszere fontos eleme a fenntartható fejlődés megvalósításának. Ezt igazolja az az új online felület is, amely az ENSZ fenntartható fejlődési céljait köti össze olyan konkrét szabványokkal, amelyek elősegítik e célok megvalósítását. Az ENSZ 17 célkitűzéséhez az eszköz 4783 konkrét szabványt rendel hozzá, ebből is látható a szabványosítás hatása a fenntartható feljődés sikerességére.

 

Új korszak a munkahelyi mentális egészségvédelemben

A COVID–19-járvány az egész világot felkavaró zűrzavart okozott, ugyanakkor segített ráirányítani a figyelmet a mentális egészség fontosságára a munkahelyeken. A munkahelyi mentális problémák megoldása felé vezető út kezdeti lépéseként elkezdtek új irányelveket és szabványokat kidolgozni, hogy segítsék a munkáltatókat a dolgozók testi és lelki biztonságához szükséges környezet megteremtésében. Mind az irányelvek, mind a szabványok kidolgozása során független tényezőnek számították azt, hogy a munkát a helyszínen vagy online, otthon végzik.

 

Kiberbiztonsági szabványosítási konferencia 2022

Az európai szabványügyi szervezetek (CEN, CENELEC, ETSI) az ENISA-val (Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség) közösen 2022. március 15-én megtartották éves konferenciájukat, melynek fő témája az „Európai szabványosítás az EU kiberbiztonsági jogszabályainak támogatására” volt.

 

Biodiverzitás védelmének világnapja – május 22.

A biológiai sokféleség (biodiverzitás) védelmének világnapja minden év május 22-én az élővilág sokféleségére, illetve az azt fenyegető veszélyekre igyekszik ráirányítani a nyilvánosság figyelmét. 1992-ben ezen a napon fogadták el a Biológiai Sokféleség Egyezmény végleges szövegét. Az ENSZ-egyezmény „azt a célt tűzte ki, hogy 2010-re világszinten jelentősen mérsékelni kell a biológiai sokféleség csökkenésének jelenlegi ütemét. A 2010-re vonatkozó célkitűzést később a Fenntartható Fejlődés Világcsúcs is elfogadta.” Az eredmények azonban elmaradtak a várakozásoktól, hiszen a biológiai sokszínűség fogyatkozásáról nagyságrendekkel több hír szól, mint e terület sikereiről.

 

Vízben oldható összes sótartalom meghatározása

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával 2022. május 1-jén megjelent az MSZ 18010:2022 Tőzegek, tőzegkészítmények, programozott feltáródású műtrágyát tartalmazó földkeverékek és táptalajok vizsgálata. A vízben oldható összes sótartalom meghatározása szabvány, mely módszert ír elő a tőzegek, tőzegkészítmények, programozott feltáródású műtrágyát tartalmazó készítmények, valamint mesterséges termesztőközegek (komposztok, virágföldek, gilisztahumuszok stb.) vízben oldható összes sótartalmának meghatározására. A dokumentum visszavonja és helyettesíti az MSZ-08-0012-9:1987 szabványt.

 

Validálási útmutató

Az Agrárminisztérium támogatásával 2022. május 1-jén megjelent az MSZ CEN/TS 16800:2022 Útmutató a fizikai-kémiai analitikai módszerek validálásához szabvány magyar nyelvű változata.

 

Termésnövelő anyagokkal kapcsolatos CEN-dokumentumok jelentek meg

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1009 rendelete az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályokról (FPR – Fertilising Products Regulation) 2022 júliusában lép érvénybe, visszavonva a 2003/2003/EK rendeletet. Az új szabályzat új követelményeket állít fel a minőséget, a biztonságot, az anyagok címkézését illetően, valamint kiterjeszti az alkalmazási területet az organikus termésnövelő anyagokra, szerves ásványi trágyákra, táptalajokra, biostimulátorokra és egyéb termékekre. A rendelet harmonizálja a szerves hulladékokból és melléktermékeikből származó anyagokra/termékekre vonatkozó európai uniós szabályokat, és előírásokat ad meg a másodlagos nyersanyag tápanyag-visszanyerését illetően.

 

Új EMC-szabványok magyar nyelven

2022. május 1-jén két EMC-szabvány magyar nyelvű változata jelent meg, melyek elkészítéséhez a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. járult hozzá.

 


Előregyártott beton falelemek követelményei

Az MSZT 2022 májusában jelentette meg az MSZ EN 14992:2007+A1:2013 Előregyártott betontermékek. Falelemek szabvány magyar nyelvű változatát, amelynek elkészítéséhez a Magyar Betonelemgyártó Szövetség járult hozzá. A harmonizált szabvány megadja az előregyártott beton falelemek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó követelményeket.

 

Megjelent a biológiai úton lebomló poliolefinanyagok vizsgálataira és követelményeire vonatkozó MSZ 29017 szabvány

Az MSZT a BSI engedélyével, a PAS 9017 (Plastics. Biodegradation of polyolefins in an open-air terrestrial environment. Specification) alapján kiadta az MSZ 29017:2022 Műanyagok. A poliolefinek biológiai lebomlása szabadtéri, földfelszíni környezetben. Előírás című szabványt. A szabvány alkalmazása hozzájárulhat a korszerű, biológiailag lebomló poliolefinanyagok hazai elterjedéséhez, és ennek következtében csökkenhet a természetet terhelő műanyaghulladék mennyisége.

 

Új rendszer és új magyar nyelvű szabvány a nyomástartó berendezések területén

A nyomástartó berendezések új rendszer szerint karbantartott szabványai közül elsőként az MSZ EN 13445-2:2021 Nem fűtött nyomástartó edények. 2. rész: Anyagok szabvány magyar nyelvű változata jelent meg 2022. május 1-jén. A karbantartás egyszerűsítését a szabványok tartamának 20 év alatt elért viszonylagos állandósulása és a változások könnyebb követhetősége iránti igény indokolta.

 

Hegesztési helyzetek

A Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés támogatásának köszönhetően 2022. május 1-jén megjelent az MSZ EN ISO 6947:2020 Hegesztés és rokon eljárások. Hegesztési helyzetek (ISO 6947:2019) szabvány magyar nyelvű változata. A hegesztési helyzet a hegesztett termékek minőségét befolyásoló lényeges paraméter, ezért fontos a szabvány szerinti egységes értelmezése, megnevezése és jelölése a hegesztők minősítése során vagy a hegesztési folyamat-előírásokban.

 

Az ISO 14002 szabványsorozat részei

Napjainkban az iparosodott világgazdaság és a túlfogyasztás által okozott, egyre növekvő mértékű környezetszennyezésre a különböző szervezetek a maguk módján próbálnak reagálni, a károkat csökkenteni, megfékezni, de legalább elindítani egy olyan folyamatot, mely a jövő generációja számára egy kevésbé katasztrofális utat jelöl ki.

 Három, faipari tiszta MSZ-szabvány korszerűsített változata jelent meg

Európai szabványok magyar nyelvű változatainak elkészítését követően idén tavasszal tiszta MSZ-szabványok korszerűsítésével folytatódott a hengeres és hasított faválasztékokkal, valamint fűrészárukkal kapcsolatos szabványosítás az Agrárminisztérium támogatásának köszönhetően.

 

Hat betonvizsgálati szabvány jelent meg magyarul

Az MSZT 2022 áprilisában megjelentette az MSZ EN 12390 A megszilárdult beton vizsgálata szabványsorozat 2–5. és 7–8. részeit magyar nyelven. A szabványsorozat részeinek alkalmazása alapvető az MSZ EN 206 és az MSZ 4798 szerinti betongyártás és -átvétel során. A szabványok kidolgozását az MSZT saját forrásból biztosította.

 

Mindig van új a nap alatt

2022 márciusában megjelent az ISO 9488:2022 Solar energy. Vocabulary (Napenergia. Szakszótár), mely magyar nemzeti szabványként legkésőbb 2023 első negyedévében kerülhet bevezetésre.

 


A járófelületek letapogatható burkolóelemei

z épített környezetben minden időben a különböző burkolatok meghatározó szerepet töltöttek be. Legyen a burkolat épület, építmény vagy közlekedési létesítmény burkolata, minden esetben meghatározott céllal készült szerkezetről van szó.

 

Megjelent magyar nyelven a felügyeleti láncról szóló szabvány

Az Agrárminisztérium támogatásával 2022 áprilisában megjelent az MSZ ISO 22095 Felügyeleti lánc. Általános terminológia és modellek szabvány magyar nyelvű változata. A szabvány alkalmazása segít a gyártók és a fogyasztók közötti bizalom növelésében, valamint lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hatékonyan csökkentsék az ellátási lánc költségeit és kezeljék a többféle felügyeletilánc-rendszer okozta problémák sokaságát.

 

CEN-CENELEC workshop az életkornak megfelelő digitális tartalmakért

Bizonyos internetes szolgáltatások tartalmai nem mindig megfelelőek, esetenként károsak is lehetnek a fiatalabb korosztály számára. E tartalmak mennyisége egyre nagyobb növekedést mutat. Éppen ezért a szülők több mint egynegyede megpróbálja felügyelni és szabályozni, hogy gyermeke mennyi időt tölthet az online térben, ezzel minimálisra csökkentve annak kockázatát, hogy gyermeke az életkorának nem megfelelő tartalommal találkozzon.

 


Húsvéti megújulás

A tavasz a megújulás ideje – kirügyeznek a fák, kibújnak a földből a virágok, és újból látható élettel telivé válik a természet. Ez az időszak sokunkban elindítja a megújulás iránti vágyat. A húsvétot megelőző időszak a nagyböjt. A böjt lényege a felkészülés, a megtisztulás. A megtisztulásnak és megújulásnak testi és lelki oldala is van. A testi aspektusát könnyebb megfogni, hisz a megújulást legtöbbször a böjttel, az önmegtagadással kapcsoljuk össze: megvonunk magunktól valamit, megszabadulunk a felesleges dolgainktól, átrendezzük, csinosítjuk a lakásunkat, nagytakarítást végzünk. A másik a lelki aspektus: kicsit eltávolodva a világtól befelé fordulni és lecsöndesedni, átgondolni és újrarendezni az életünk irányát – mire is szánunk minőségi időt, mi a valóban fontos, mi pusztán felesleges időtöltés. Mint egy lelki-szellemi GPS, lehetőséget ad az élet újratervezésére.

 

A kritikus infrastruktúra védelme

A kritikus infrastruktúra védelme lényeges az olyan komplex társadalomban, mint amilyenben mi élünk. A CEN a védelem megelőzéssel való optimalizálásának érdekében dolgozta ki az MSZT által nemrégiben bevezetett MSZ EN 17483-1:2021 Magánbiztonsági szolgáltatások. A kritikus infrastruktúra védelme. 1. rész: Általános követelmények szabványt.

 


Garázsajtók, kapuk termékszabványa magyar nyelven

2022. március 1-jén megjelent az MSZ EN 13241:2003+A2:2017 Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Termékszabvány, teljesítőképességi jellemzők szabvány magyar nyelvű változata, melyet az MSZT/MB 101 Nyílászárók műszaki bizottság dolgozott ki, és melynek elkészítése részben MSZT-önköltségre, részben pályázati forrásból valósult meg. A szabvány tartalma iránt igen élénk érdeklődés mutatkozott, mivel a termékkör nagyrészt lakossági felhasználókat érint. A nagyszámú, értékesített termékre vonatkozó CE-jelölés miatt fontos volt, hogy az előírásokat és a termékek tulajdonságait pontosan értelmezhessék a tervező építészmérnökök, a szakcégek, a forgalmazók és nem utolsósorban a terméket megrendelő felhasználók.

 

Európai szabványosítás – áttekintő

A szabvány elismert szervezet által kidolgozott és jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan műszaki dokumentum, amely tevékenységre vagy annak eredményére vonatkozik, valamint általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzőket tartalmaz. (Az 1995. évi XXVIII. törvény és azMSZ EN 45020 alapján.)

 


Vezetékhosszabbító készletekkel kapcsolatos problémák

2022. február 2-i hír volt, hogy a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szakmai irányítása alá tartozó Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal tizenhárom vezetékhosszabbító készlet (köztük „több férőhelyes”, ún. „elosztós” készlet) esetében tizenhármat talált nem megfelelőnek. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriumában a megvizsgált vezetékhosszabbító készletek kábelének vezetőkeresztmetszete egyik esetben sem érte el az előírt legkisebb értéket.

 

Felülvizsgáljuk szabványállományát

A szabványok alkalmazása mellett fontos azok naprakészen tartása is, ehhez nyújt segítséget az MSZT szabványérvényességi felülvizsgálat szolgáltatása. E szolgáltatás igénybevételével biztos lehet benne, hogy az Ön által alkalmazott szabvány tekintetében a legfrissebb információkkal fog rendelkezni

 


Takarmány- és állateledel-előállítás

2022. március 1-jén az Agrárminisztérium támogatásával megjelent az MSZ ISO/TS 22002-6 Élelmiszer-biztonsági előfeltételi programok. 6. rész: Takarmány- és állateledel-előállítás műszaki specifikáció magyar nyelvű változata, melynek forrásdokumentuma az ISO/TS 22002 sorozat legújabb része.

 

Illóolaj-tartalom meghatározása

2022. március 1-jén az Agrárminisztérium támogatásával megjelent az MSZ EN ISO 6571 Fűszerek, ízesítők és gyógynövények. Az illóolaj-tartalom meghatározása (hidrodesztillációs módszer) (ISO 6571:2008 + Amd 1:2017) szabvány magyar nyelvű egyesített – az alapszabványt és annak módosítását is tartalmazó – változata.

 

Körforgásos gazdaság

A természetben az anyagok, a levegő, a víz és a talaj állandó körforgásban és átalakulásban vannak. Minden hasznosul, és nincs hulladék. Ezzel szemben az emberi tevékenység, de főként az ipari forradalom óta kialakult gazdasági rendszer alapvetően nem a körforgáson, hanem a linearitáson alapul. A nyersanyagokat kitermeljük, feldolgozzuk, termékeket állítunk elő belőlük, vagy elégetjük azokat energiatermelés céljából, és az elromlott, megunt tárgyakat kidobjuk. Bár az újrahasznosítás és az újrafeldolgozás különböző formái egyre jobban terjednek, még mindig hatalmas mennyiségben termelünk szemetet, melyet a hulladéklerakókban vagy a hulladékégetőkben semmisítünk meg amennyire lehet – s ez nemcsak környezeti probléma, hanem gazdaságilag is óriási erőforrás-pazarlást jelent.

 

Nők a tudományos világban

Március 8-án ünnepeljük a nemzetközi nőnapot, melynek kapcsán adódik a lehetőség, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a nőkre a tudomány világában végzett tevékenységük szempontjából is.

 

Új Európai szabványosítási stratégia

Az Európai Unió nevében az Európai Bizottság a február elején kiadott Európai szabványosítási stratégiával – új megközelítéssel – törekszik arra, hogy megerősítse az európai szabványok globális piacon betöltött stratégiai szerepét. Az innováció felgyorsult üteme, a zöld- és digitális technológiák stratégiai megközelítést tesznek szükségessé a szabványosítás terén. A körforgásos, klímabarát gazdaság nem valósítható meg európai szabványok nélkül.

 

Megjelent a korszerűsített bölcsődeszabvány

A 2021 decemberében megjelent korszerűsített óvodaszabvány (MSZ 24203-1:2021) után 2022. márciusában megjelent a szabványsorozat bölcsődékre vonatkozó része is, az MSZ 24203-7 Nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai. 7. rész: Bölcsődék, mely a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) közreműködésével és támogatásával készült.

 

Újabb hat aszfaltvizsgálati szabvány érhető el magyarul

2022 márciusában az MSZT hat, aszfaltkeverékekkel foglalkozó európai szabványt jelentetett meg magyar nyelven a Magyar Út-Híd és Mélyépítő Laboratóriumok Szövetsége (ÚTLAB), a Colas Hungária Zrt. és a TPA HU Kft. támogatásával és közreműködésével, az ÚTLAB és az MSZT közötti rendszeres együttműködés keretében.

 

Módosult az MSZ EN ISO 13688 védőruházati szabvány

2022 februárja óta a magyar szabványállomány része az MSZ EN ISO 13688:2013/A1:2022 Védőruházat. Általános követelmények. 1. módosítás (ISO 13688:2013/Amd 1:2021), mely fontos változásokat vezet be a védőruházatok témakörével foglalkozó alapdokumentumba, továbbá kiegészítéseket tartalmaz a jobb érthetőség és a könnyebb alkalmazhatóság érdekében.

 

Fotovillamos rendszerek. Vizsgálati, dokumentációs és karbantartási követelmények

2022. március 1-jén megjelent az MSZ EN 62446-1:2022 Fotovillamos (PV-) rendszerek. Vizsgálati, dokumentációs és karbantartási követelmények. 1. rész: Hálózatra kapcsolt rendszerek. Dokumentáció, üzembe helyezési vizsgálatok és szemrevételezés (IEC 62446-1:2016 + AMD1:2018) szabvány magyar nyelvű egyesített változata, mely azokat az információkat és dokumentációkat határozza meg, amelyeket át kell adni az ügyfélnek a hálózatra kapcsolt PV-rendszerek telepítését követően. Továbbá leírja az elvárt üzembe helyezési vizsgálatokat, a szemrevételezési feltételeket és dokumentációkat, amelyekkel igazolható a rendszer biztonságos telepítése és helyes működése. Alkalmazható időszakos vizsgálatokhoz is.

 


CEN/CENELEC műszaki jelentések (CEN/TR, CLC/TR) 2021-ben

Az európai szabványosító szervezetek 27 szakterületen összesen 81 db műszaki jelentést adtak ki 2021-ben. Műszaki jelentések (TR – Technical Report) akkor készülnek, ha az európai szabványosító szervezetek műszaki bizottságai (TC-i) sürgős vagy hasznos tájékoztatást szeretnének adni a CEN/CENELEC/ETSI tagjainak, az Európai Bizottságnak, az EFTA titkárságának vagy más kormányzati szerveknek, illetve kívülálló testületeknek. A TR kidolgozásakor nincs szüneteltetési eljárás, nincs nemzeti köröztetés (Enquiry), nemzeti szintű bevezetése nem kötelező. A TR informatív tartalmú dokumentum, amely korlátlan ideig érvényben maradhat.

 

CEN/CENELEC műszaki specifikációk (CEN/TS, CLC/TS) 2021-ben

Az európai szabványosító szervezetek 34 szakterületen összesen 74 db műszaki specifikációt adtak ki 2021-ben. Műszaki specifikációkat (TS – Technical Specification)az európai szabványosító műszaki bizottságok (TC-k) elsősorban az európai piac fejlődésének támogatását célzó témakörök szempontjainak közzétételére, az előírásokra és a kapcsolódó vizsgálati módszerekre vonatkozó piaci iránymutatáshoz, valamint a kísérleti körülmények és/vagy fejlődő technológiák előírásainak megalkotására hoznak létre. A TS normatív tartalmú dokumentum. Akkor is TS-t dolgoznak ki, ha bizottsági szinten nincs meg a megfelelő támogatás az EN kiadásához. Több TS is létezhet azonos témakörben, de EN-nel nem lehet ellentétes a műszaki tartalmuk. A TS kidolgozásakor nincs szüneteltetési eljárás, nincs nemzeti köröztetés (Enquiry). A TS-eket 3 évente felül kell vizsgálni. Nemzeti szintű bevezetésük nem kötelező.

 

CEN munkaértekezleti megállapodások (CWA) 2021-ben

2021-ben 10 szakterületen összesen 15 db munkaértekezleti megállapodás kiadására került sor. Munkaértekezleti megállapodásokat (CWA – CEN Workshop Agreement) az európai szabványosító szervezetek munkaértekezletei során dolgoznak ki, tehát nem a hagyományos műszaki bizottsági eljárással készülnek  és az európai szabványosítás három hivatalos nyelve (angol, német, francia) közül legalább az egyiken kiadják. Olyan megállapodás, amely meghatározott egyének vagy szervezetek, vagyis a kidolgozók közötti megegyezést tükrözi. Ezek az egyének vagy szervezetek felelősek a megállapodás tartalmáért. A munkaértekezleti megállapodás esetében a közmegegyezés korlátozott. Bevezetése, nemzeti szintű jóváhagyása nem kötelező. A CWA 3 évig érvényes, de lehetőség van érvényességének egyszeri meghosszabbítására.

 

Új európai és nemzetközi szabványosító műszaki bizottságok 2021-ben

A korábbi gyakorlatnak megfelelően 2021-ben is számos új szakterületet vont be a szabványosításba a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet(ISO) és európai megfelelője, az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN), valamint a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) és európai megfelelője, az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) (ISO és IEC: 3 új terület; CEN és CENELEC: 20 új terület). A szabványosító bizottságok megalakulásáról a korábbi hírlevelek már tájékoztattak, végleges jegyzékük összeállítására azonban csak most nyílt lehetőség.

 

Megjelent a szabadvezetékek létesítési előírásai tárgyú szabvány korszerűsített kiadása – MSZ 151-8

Az MSZ 151-8 Villamos energetikai szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai szabvány a legfeljebb 1 kV-os (kisfeszültségű), váltakozó áramú, (csupasz és szigetelt) szabadvezetékekre, valamint a vezeték tartozékaira vonatkozik, beleértve a szabadvezeték tartószerkezetére szerelt bármilyen más vezetéket is. A tartószerkezetekre és alapozásokra vonatkozó előírásokat az MSZ 151-8, az MSZ EN 50341-1 és az MSZE 50341-2 együttesen tartalmazzák.

 

Felvonószabványok magyar nyelven – MSZ EN 81 szabványsorozat

Felvonók üzemelése/üzemeltetése tűz esetén

Magyar nyelven megjelent az MSZ EN 81 szabványsorozat következő négy tagja: az MSZ EN 81-20:2020 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher felvonók; az MSZ EN 81-50:2020 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálatok és vizsgálatok. 50. rész: Felvonórészegységek tervezési előírásai, számításai, ellenőrzései és vizsgálatai; az MSZ EN 81-72:2020 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 72. rész: Tűzoltófelvonók és az MSZ EN 81-73:2020 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén.

 

Tea és illóolaj – ISO-szabványok magyar nyelven

A februárban magyar nyelven megjelent MSZ ISO 3103 Tea. Teafőzet-készítés érzékszervi vizsgálathoz szabvány egy módszert ír elő az érzékszervi vizsgálatokban felhasznált teafőzet tealevél áztatásával történő elkészítésére; az MSZ ISO 212 Illóolajok. Mintavétel szabvány az illóolajtételek érzékszervi, fizikai és kémiai jellemzőit határozza meg a minták vizsgálatával; az MSZ ISO 19332 Kamilla-illóolaj [Matricaria chamomilla L. syn. Chamomilla recutita (L.) Rauschert] szabvány pedig a kamilla-illóolaj [Matricaria chamomilla L. syn. Chamomilla recutita (L.) Rauschert] bizonyos jellemzőit határozza meg a minőségértékelés megkönnyítése érdekében.

 

Kereskedelmi és enyhén ipari területek professzionális berendezéseinek zavarkibocsátása – az MSZ EN IEC 61000-6-8:2021 magyar nyelven

Megjelent az MSZ EN IEC 61000-6-8:2021 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-8. rész: Általános szabványok. A kereskedelmi és enyhén ipari helyszíneken használatos professzionális berendezések zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-8:2020) magyar nyelvű változata. A szabvány a 0 Hz-től 400 GHz-ig terjedő frekvenciatartományra érvényes zavarkibocsátási követelményeket foglalja magában. A 400 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban a vezetett és sugárzott zavarkibocsátási követelmények – meghatározott elektromágneses környezetben – megfelelő szintű védelmet nyújtanak a rádióvétellel szemben.

 

Villamos háztartási és hasonló célokra szolgáló hordozható készülékek (PRCD-készülékek) szabványának módosítása magyar nyelven

Megjelent magyar nyelven az MSZ HD 639 S1:2004 Villamos szerelési anyagok. Hordozható áram-védőkapcsolós készülékek, beépített túláramvédelem nélkül, háztartási és hasonló célokra (PRCD-készülékek) (IEC 61540:1997 + A1:1998, módosítva) szabvány második módosítása, az MSZ HD 639 S1:2002/A2:2011. Az eredeti dokumentum D mellékletének D2. táblázatát módosítja, amely megadja a vizsgálatokat, a próbadarabok számát, a kiegészítő vizsgálatsorozatokat és a minimális feltételeket a PRCD-készülékek megfelelőségének EMC-követelményei szerinti ellenőrzéséhez.

 

Útmutató a hulladékkivonatok elemzéséhez – MSZ CEN/TR 16192

Megjelent magyar nyelven az MSZ CEN/TR 16192:2020 Hulladékok. Útmutató a kivonatok elemzéséhez, amely a hulladékok elhelyezésének végső szabályozását hivatott segíteni nemzeti szinten. Összefoglalja a hulladékok jellemzésére készített vizes kivonatokban lévő pH, ammónium, AOX, As, Ba, Cd, Cl–, könnyen felszabadítható cianid, Co, Cr, Cr(VI), Cu, DOC/TOC, elektromos vezetőképesség, F–, Hg, Mo, Ni, NO2–, Pb, fenolindex, összes S, Sb, Se, SO42–, összes oldott szilárd anyag (TDS), V és Zn meghatározásának módszereit..

 

Megosztásalapú gazdaság (sharing economy) – ISO 42500

Az internet és a mobiltechnológiák térhódításának egyenes következménye a megosztásalapú gazdaság (sharing economy) fejlődése és az átalakuló fogyasztói szokások. A megosztásalapú gazdasághoz Magyarországon jelenleg öt ágazatban mintegy 40 online platform tevékenysége köthető: közlekedés (telekocsi), térmegosztás (lakáskiadás, közösségi irodák), emberierőforrás-közvetítés, pénzügyi és kiskereskedelmi szektor. Az ISO 42500 Sharing economy. General principles (Megosztásalapú gazdaság. Általános alapelvek) szabvány a biztonságos és megbízható szolgáltatásnyújtást segíti elő. A dokumentum egy szabványsorozat első tagja, amelyet – az elképzelések szerint – a különböző szakterületeken továbbiak követnek majd.

 

A dolgok internete (Internet of Things – IoT) biztonságáért nemzetközi/európai szabványokkal

A dolgok internete a több milliárd összekapcsolt okoseszközt és az ezek közötti, felfoghatatlan mennyiségű adatcserét jelenti. A rendszer folyamatosan bővülő, új kapcsolódási lehetőségeinek árnyoldalaként növekszik a támadásoknak való kitettsége is. Az MSZ ISO/IEC 27001 és az MSZ EN ISO/IEC 27002 közös nyelvet biztosítanak az információbiztonsággal kapcsolatos irányítási, kockázati és megfelelőségi kérdések kezelésére. Az ISO/IEC 27031 és az ISO/IEC 27035 segítik a szervezeteket a kibertámadások hatékony kezelésében és a támadások utáni helyreállításban. Az ISO/IEC 27001 szabványcsalád az összegyűjtött adatok biztonságos megőrzését segíti. Ezeken a szabványokon túl azonban most már olyanok is kellenek, amelyek kifejezetten az IoT által felvetett kockázatokkal foglalkoznak.

 

Kvantuminformációs technológia (QIT) – IEC-kiadvány

A kialakulóban levő kvantuminformációs technológia olyan új lehetőségeket nyit meg a számítástechnikában, amelyek meghaladják a hagyományos számítástechnikai rendszerek kapacitását, ezért a nemzeti kormányok számára már most kiemelt kutatási területnek számít. Az IEC Quantum information technology című kiadványa a kvantumtechnológiákkal és a szabványosítás szerepével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Áttekintést ad a jelenlegi fejlettségi állapotról a kutatás, a technológia, az ipar és a piac felkészültsége szempontjait figyelembe véve. A kiadvány hangsúlyozza, hogy a szabványosítást össze kell hangolni a QIT-kutatásokkal. Ehhez elengedhetetlen egy egységes szabványsorozat elkészítése az ipar meghatározó szerepvállalásával.

 

Az e-hulladék ártalmatlanításának globális megközelítése – IEC szabványosítási program

Az IEC egy program elindítását tervezi az e-hulladékok szisztematikus, fenntartható kezelésének támogatására. A program célja az ártalmatlanításra kerülő e-hulladék mennyiségének csökkentése az újrahasználat/újrafeldolgozás támogatásával; a nem megfelelő ártalmatlanítás megelőzése; a szabványokat (vagy azokkal egyenértékű követelményeket) figyelmen kívül hagyó e-hulladék-átadás/e-hulladék-átvétel megelőzése.

 

Klímavédelem – Londoni nyilatkozat – nemzetközi és európai szabványosítási együttműködés

A CEN és a CENELEC elkötelezett a környezetbarát szabványok kidolgozásában, ezért 2022. január 13-án Brüsszelben mindkét európai szervezet aláírta a Londoni nyilatkozatot (London Declaration), amelyet az ISO tagjai, valamint az IEC tanácsadó testülete 2021 szeptemberében fogadtak el. Az aláírással a nemzetközi szabványosító közösség elkötelezi magát, hogy tevékenységével (szabványaival) hozzájárul a párizsi klímamegállapodás, valamint az ENSZ Fenntartható fejlődési célok (UN SDGs) és a zöldmegállapodás (Green Deal) által meghatározott célkitűzések megvalósításához.

 

Hüvelyes termékek világnapja – február 10.

Az ISO számos szabványt dolgozott ki a hüvelyes termékekre/élelmiszerekre, biztonságos tárolásukra [ISO 6322 Storage of cereals and pulses (Gabonafélék és hüvelyesek tárolása), háromrészes szabványsorozat], a kártevőkre [ISO 6639 Cereals and pulses. Determination of hidden insect infestation (Gabonafélék és hüvelyesek. A rejtett, rovarok okozta fertőzés meghatározása), négyrészes szabványsorozat]; tisztán tartásukra (MSZ ISO 605 A hüvelyes magvak tisztaság-, magméret-, idegenszag-, rovarszennyezettség-vizsgálata és faj-, fajtameghatározása);a nedvesség mérésére [ISO 24557 Pulses. Determination of moisture content. Air-oven method (Hüvelyesek. A nedvességtartalom meghatározása. Légkemencés módszer)]; és a rájuk is érvényes élelmiszer-biztonságra [(MSZ EN ISO 22000 Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek. Az élelmiszerláncban részt vevő szervezetekre vonatkozó követelmények (ISO 22000)]. Az ISO-nak több mint 1600, az élelmiszer-ágazattal kapcsolatos szabványa van. További információkért tekintse meg a tájékoztatót.

 

Az anyanyelv nemzetközi napja (február 21.) és a szabványosítás

1999-ben az UNESCO közgyűlése február 21-ét az anyanyelv nemzetközi napjává nyilvánította. Anyanyelvünk, a magyar nyelv pontos és egyértelmű használata mind az önálló (külföldi forrásdokumentum nélküli) szabványok, mind az idegen nyelvű szabványok magyar nyelven való bevezetése esetében rendkívüli jelentőséggel bír, mivel a nyelv a szabványosítás „munkaeszköze”. Az eredendően magyar nyelvű szabványok kidolgozásakor, az idegen nyelvű szabványok bevezetésekor pedig különösképpen szükséges új fogalmak bevezetése, illetve régi fogalmak átértelmezése. Ez anyanyelvünk  biztos ismeretét és alkalmazásának készségét, valamint „nyelvújítási” készséget igényel. Ez a feltétele a közérthetőségnek és annak, hogy a magyar (műszaki) nyelv kövesse a döbbenetes gyorsaságú műszaki fejlődést. Ehhez elengedhetetlen, hogy a szabványok kidolgozásában, a magyar nyelvű változatok kialakításában minél több, a magyar nyelvet használó, ismerő, a magyar nyelv iránt elkötelezett szakember vegyen részt.

 

Bevezetés az ergonómiába – MSZT-Akadémia

A Magyar Szabványügyi Testület új képzést indít ergonómia témakörben. Az ergonómia feladata az emberi adottságoknak legjobban megfelelő munkaeszközök és munkakörnyezet kialakítása annak érdekében, hogy a dolgozó az adottságainak megfelelő legmagasabb teljesítményt nyújtsa, megőrizhesse, továbbfejleszthesse szellemi és fizikai teljesítőképességét; megőrizhesse egészségét, biztonságát, testi épségét. A képzés tárgya az ergonómia általános ismertetése, az ergonómia emberrel való kapcsolata, a munkatudomány általános kérdései és az ergonómiai ismeretek alkalmazása.

 

Lehetséges hibamód- és hatáselemzés – MSZT-Akadémia

A Magyar Szabványügyi Testület új képzést indít az FMEA témakörében. A Lehetséges hibamód- és hatáselemzés (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis) eredetileg az amerikai hadiiparban alkalmazott módszer volt a hibák bekövetkezési valószínűségének csökkentésére és a hibák által okozott katasztrófák megelőzésére azáltal, hogy a hibaforrások feltárására helyezték a hangsúlyt. Alkalmazása a gazdaságban – civil életben – költséghatékonyság-növekedést, jobb minőségű termékek előállítását és/vagy szolgáltatást, hosszú távú gazdasági és versenyképességi előnyöket eredményez.

 IT-szolgáltatásmenedzsment

A szolgáltatásmenedzsmentnek többféle megközelítése van. A mai, technológia uralta környezetben a két vezető módszertan a szoftverfejlesztés és az információtechnológia világából származik. A szolgáltatásmenedzsment-rendszer strukturált megvalósítása számos előnnyel jár egy szervezet számára, többek között nagyobb hatékonysággal és jobb ügyfélkapcsolattal.

 

Tradicionális kulináris élmény

Amikor útra kelünk, s távolabbi helyeket keresünk fel, az utazások egyik emlékezetes és kalandos része lehet, ha kipróbáljuk a helyi ételeket, s ez nemcsak külföldön történhet, hanem akár hazánk különböző tájegységeinek meglátogatásakor is. Sokszor ez azonban nem is olyan egyszerű – különbséget tenni a valóban tradicionális konyhájú, illetve a turistacsalogató, ám valójában nem autentikus éttermek között.

 

EMC-terminológia

Az elektromágneses összeférhetőséggel (EMC-vel) kapcsolatos szakkifejezéseket és meghatározásokat a Nemzetközi elektrotechnikai szótár 161. része tartalmazza (IEC 60050-161).

 

Fűrészáruszabványok magyar nyelven

Megjelentek az MSZ EN 1309-3:2018 Hengeres faanyagok és fűrészáru. Mérési módszerek. 3. rész: Fahibák és biológiai károsodások, az MSZ EN 1313-1:2010 Hengeres faanyagok és fűrészáru. Megengedett méreteltérések és ajánlott méretek. 1. rész: Fenyő fűrészáru, valamint az MSZ EN 1316-1:2013 Hengeres faanyagok lombos fafajokból. Minőségi osztályozás. 1. rész: Tölgy és bükk szabványok magyar nyelvű változatai.

 

Hegesztési szabványok magyar nyelven

Megjelentek az MSZ EN ISO 15607:2020 Fémek hegesztési munkarendi előírása és hegesztési munkarendjének minősítése. Általános szabályok (ISO 15607:2019), az MSZ EN ISO 15612:2018 Fémek hegesztési folyamat-előírása és minősítése. Minősítés sztenderd hegesztési folyamat-előírás átvételével (ISO 15612:2018), az MSZ CEN ISO/TR 20172:2022 Hegesztés. A fémek csoportosítási rendszere. Európai anyagok (ISO/TR 20172:2021) és az MSZ EN ISO 13916:2018 Hegesztés. Az előmelegítési hőmérséklet, a sorközi hőmérséklet és az előmelegítés-fenntartási hőmérséklet mérése (ISO 13916:2017) szabványok magyar nyelvű változatai.Gyógyszerbiztonsági figyelmeztető rendszerek

A klinikai döntés- és folyamattámogató informatikai rendszereknek (Clinical Decision Support Systems – CDSS) fontos szerepük van a betegbiztonság területén, mivel a páciensek egészségügyi adatainak elektronikus nyilvántartása támogatást nyújt a klinikusok részére a gyógyszerek felírásához és adagolásához.

 

Új gyakorlati útmutató a hatékony kockázatmenedzsmenthez

A világjárványok, a természeti katasztrófák és a kiberbűnözés folyamatosan jelen van a világunkban, ezért a bizonytalanság az egyetlen biztos tényező. Ennek okán az üzleti életben is elengedhetetlen az alkalmazkodóképesség és a felkészültség a zavart okozó tényezők előfordulására.

 

Karbantartási/vagyonkezelési szabványok

Magyar nemzeti szabványként, de még csak angol nyelven érhetők el az MSZ EN 17485:2021 Karbantartás. Karbantartás a tárgyi eszközök kezelésén belül. Keretrendszer a tárgyi eszközök értékének növelésére, teljes életciklusuk alatt, az MSZ EN 16446:2015 Karbantartás. Fizikai eszközök kezelése keretében végzett karbantartás, valamint az MSZ ISO 55000:2015 Vagyongazdálkodás. Áttekintés, alapelvek és terminológia szabványok. Ezek közül a legújabb az MSZ EN 17485:2021, amely karbantartási módszereket és eljárásokat ír le a tárgyi eszközök kezelésére, amelyek a szervezeti menedzsment minden szintjén és működési területén alkalmazhatók, beleértve a tervezésirányítást, az üzemirányítást, a műszaki és termelésirányítást, a pénzügyi irányítást, az eszközgazdálkodást, a karbantartás-irányítást és a minőségirányítást.

 

A csecsemőtápszerek tápanyagtartalmának vizsgálata

Egy kisbaba táplálására az anyatej az ideális. Azonban előfordul, hogy különböző okok miatt a szoptatás nem megvalósítható, ilyen esetekben a tápszer jelenti a megoldást. A szülőknek, gyermekorvosoknak manapság jóval könnyebb dolguk van, mint pár évvel, évtizeddel ezelőtt, mert mára a tápszerek fejlesztése igen magas szintet ért el. Komoly kutatómunkák, kísérletsorozatok eredményeképpen sikerült a tápszerek összetételét az anyatejéhez nagyon hasonlóvá tenni.

 

A laboratóriumi eredményekbe vetett bizalom növelése

Az élelmiszerekben lévő mikroorganizmusok vizsgálata az élelmiszer-biztonsági folyamat alapvető lépése annak megállapítására, hogy jelen vannak-e olyan organizmusok vagy kórokozók, amelyek valószínűleg ártalmasak.

 

Az első átfogó ETSI-szabvány az okostelefonok biztonságáért

Napjainkban okostelefonjaink és táblagépeink az életünk részei, amelyek a felhasználói adatainkat és az alkalmazásainkat is tárolják. Ezzel együtt megnövekedtek a rosszindulatú alkalmazásokkal és a hálózati lehallgatással elkövetett biztonsági támadások is. Az okostelefonokra és táblagépekre vonatkozó biztonsági és szavatossági követelmények meghatározására, a potenciális kockázatok mérséklésére, valamint a felhasználók védelme érdekében az ETSI kiadott egy műszaki specifikációt. Az ETSI TS 103 732 Consumer Mobile Device Protection Profile (Fogyasztói mobileszköz védelmi profilja) meghatározza a felhasználói adatokkal kapcsolatos legfontosabb biztonsági és adatvédelmi kockázatokat, valamint a megfelelő védelmet.

 

Környezetvédelmi terméknyilatkozat – B2B kommunikáció

A CEN a környezetvédelmi terméknyilatkozatokhoz kapcsolódó szabványok korszerűsítési folyamata részeként nemrég tette elérhetővé az EN 15942:2021 Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Communication format business-to-business (Építmények fenntarthatósága. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. Vállalkozások közötti kommunikáció) szabvány korszerűsített változatát, amelynek magyar nemzeti szabványként való megjelenése 2022 tavaszán várható.

 

A klímaváltozás hatásai a városokra

A becslések szerint 2050-re a világ népességének 68%-a városokban fog élni, a városoknak tehát kiemelten kell foglalkozniuk a klímaváltozás hatásaival és alkalmazkodniuk kell azokhoz. Az ISO-nak számtalan olyan szabványa van, mely ezzel a témakörrel foglalkozik.

 

Megjelent a korszerűsített óvodaszabvány – MSZ 24203-1:2021

A nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai tárgyú, hét szabványból álló szabványcsalád első részének, azaz az MSZ 24203-1:2021 Nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai. 1. rész: Óvodák szabványnak, decemberben megjelent a korszerűsített változata. Az új óvodaszabványban – a 2012-es előzményszabványhoz képest – hat főbb változtatásra került sor.

 

Vasúti járművek hegesztése szabvány magyarul – MSZ EN 15085-2

Decemberben megjelent az MSZ EN 15085-2 Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek és részegységeik hegesztése. 2. rész: A hegesztőüzemekre vonatkozó követelmények szabvány magyar nyelvű változata, mely a hegesztett részegységek osztályozási szintjeit, a jellemző tevékenységek típusait, valamint azokat a követelményeket határozza meg, amelyeket a megfelelőség igazolása érdekében teljesíteni kell.

 

Megjelent a cementek CaSO4-tartalmú kötésszabályozó anyagaira vonatkozó szabvány korszerűsített, új kiadása – MSZ 4717:2021

A szabvány a cementek kalcium-szulfát-tartalmú természetes és mesterséges eredetű kötésszabályozó anyagainak mechanikai, fizikai és kémiai tulajdonságait, valamint ezek vizsgálatát írja le. Célja a cement természetes nyersanyagainak, így például a gipszkő helyettesítése más ipari folyamatokból származó melléktermékekkel. E környezetvédelmi szempontból fontos igény és a mesterséges eredetű, kalcium-szulfát-tartalmú anyagokkal végzett vizsgálatok és tapasztalatok alapozták meg az új, korszerűsített szabvány kiadását.

 

Minőségirányítási szabványok a hegesztés területén – magyar nyelven

Decemberben megjelentek az MSZ EN ISO 3834-2:2021, az MSZ EN ISO 3834-3:2021, és az MSZ EN ISO 3834-4:2021 szabványok magyar nyelvű változatai. Az MSZ EN ISO 3834 jelzetű, a fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei tárgyú szabványsorozat tagjai a fémek ömlesztőhegesztésével kapcsolatos események során követendő intézkedéseket határozzák meg: szerződéskötéskor (a hegesztés minőségirányítási követelményeinek előírása); a gyártás során (a hegesztés minőségirányítási követelményeinek kialakítása és fenntartása); a gyártási szabályzatok vagy alkalmazási szabványokat kidolgozásakor (a hegesztés minőségirányítási követelményeinek meghatározása); a hegesztés minőségirányítása teljesítményének független felek általi értékelésekor (a követelmények teljesítésének igazolása).

 

Magyar nyelvű szabvány a projekt-, a program- és a portfóliómenedzsment témakörében – MSZ ISO 21500:2021

Decemberben megjelent az MSZ ISO 21500:2021 Projekt-, program- és portfóliómenedzsment. Környezet és koncepciók szabvány magyar nyelvű változata, mely a projekt-, program- és portfóliómenedzsment szervezeti környezetét és alapkoncepcióit határozza meg, valamint útmutatást nyújt az ezekhez a szakterületekhez kapcsolódó szabványok együttes alkalmazásához (pl. MSZ ISO 21503:2019; MSZ ISO 21504:2017). A szabvány alkalmazásának lehetőségeit, módját és várható hatását a közeljövőben szakmai fórum tárja fel. Ennek időpontjáról, tematikájáról és a részvétel feltételeiről az MSZT honlapján, az MSZT akadémia linken tájékozódhat.

 

Cigaretták vizsgálati szabványai magyarul

2021 decemberében magyar nyelven megjelent az MSZ ISO 4387 Cigaretták. Az összes és a nikotinmentes száraz részecskefázis meghatározása rutinanalitikai cigarettaelszívató géppel; az MSZ ISO 10362-1 Cigaretták. A főfüstből származó összes részecskefázisban lévő víz meghatározása. 1. rész: Gázkromatográfiás módszer; az MSZ ISO 20193 Dohány és dohánygyártmányok. A vágott dohány vágatszélességének meghatározása; az MSZ ISO 13276 Dohány és dohánygyártmányok. A nikotin tisztaságának meghatározása. Gravimetriás módszer szilikovolfrámsav felhasználásával; valamint az MSZ ISO 22980 Dohány. Az összes alkaloid (nikotintartalom) meghatározása. Folyamatos áramlásanalízises módszer KSCN/DCIC felhasználásával nemzetközi cigarettavizsgálati szabvány.

 

Nanotermékek gyártása – Fenntartható Nanogyártási Keretrendszer (SNF) – új CEN/CWA kidolgozásának megkezdése

A CEN/CWA (CEN-munkaértekezleti megállapodás) témája a nanotermékek gyártási folyamatának fenntartható irányításához szükséges Fenntartható Nanogyártási Keretrendszer (SNF) meghatározása. Célja az alapkövetelmények meghatározása a nanotermékeket gyártók fenntarthatóság-szempontú értékeléséhez és a gyártóüzem fejlődése figyelemmel kíséréséhez, valamint a fejlesztési tervek kidolgozása. Az SNF-modell 3 lényeges fenntarthatósági szempontot vesz figyelembe: társadalmi, környezeti és gazdasági. A projektindító online ülésre 2022. január 22-én 9 és 12 óra között kerül sor. Az ülésre bárki bejelentkezhet (fmachicado@une.org), illetve küldhet észrevételeket, javaslatokat.

 

IPv6 által felgyorsított innováció – ETSI GR IPE 001

Megjelent az ETSI első, az IPv6 által felgyorsított innovációról szóló jelentése (ETSI GR IPE 001 „IPv6 Enhanced Innovation: Gap Analysis”). A jelentés átfogóan elemzi azokat a jelenségeket, amelyek az új szolgáltatások (pl. 5G és felhő) igénybevételekor keletkeztek. A jelentés szerint a digitalizáció és automatizálás területén az új technológiák [5G, a dolgok internete (Internet of Things: IoT), a felhőalapú számítástechnika, a felhőhálózatok konvergenciája és a peremhálózati számítástechnika] alkalmazása ugrásszerű fejlődést eredményez.

 

Okosközlekedés/okosszállítás – gyorsabb és biztonságosabb adatfeldolgozás – ISO 37180

A közlekedésben, illetve a szállításban az azonosításhoz és a hitelesítéshez használt QR-kódok használatát segíti a közelmúltban kiadott ISO 37180 Smart community infrastructures. Guidance on smart transportation with QR code identification and authentification in transportation and its related or additional services (Okosközösségi infrastruktúrák. Útmutató az okosközlekedéshez QR-kód-azonosítással és -hitelesítéssel a szállításban és a kapcsolódó vagy kiegészítő szolgáltatásokban) szabvány, melynek célja, hogy a szállítási szolgáltatások kényelmesebbek legyenek az ügyfelek és a szolgáltatók számára, miközben védik adataikat. Ez magában foglalja az olyan szempontokat, mint az okosközlekedés biztonsága, szervezése és működtetése QR-kód-azonosítással és -hitelesítéssel, valamint az okosszállítási szolgáltatások minőségi karbantartása.

 

Épületek nulla energia-, illetve szén-dioxid-kibocsátása – ISO/TS 23764

Az építőipar, valamint az épített környezet az üvegházhatású gázok kibocsátásának mintegy 35%-áért felelős. Az épületek nettó nulla energiakibocsátása jelentősen és jó irányba befolyásolná a klímaváltozást. Az ISO/TS 23764 Methodology for achieving non-residential zero-energy buildings (ZEBs) (Nem lakóépületek nulla energiafogyasztása elérésének módszertana) lépésről lépésre leírja, hogyan lehet csökkenteni az épületek energiafogyasztását és ez által a szén-dioxid-kibocsátást, hogyan lehet alkalmazni a megújuló erőforrásokat. Az útmutató olyan paramétereket vizsgál, mint a fűtés, a hűtés, a meleg víz, a világítás, a megújuló energiaforrások használata, az energiamenedzsment stb.

 

85. IEC-közgyűlés

2021-ben Az IEC 85. közgyűlését október 3. és 7. között rendezték meg Dubaiban, az IEC történetében először hibrid módon. A közgyűlésen megválasztották az IEC új elnökét, Jo Copsot. Elnöki mandátumának három kulcsfontosságú célkitűzése: „Növekedés”, „Piac” és „Digitálizáció”. A Tanács megvitatta és jóváhagyta az IEC szervezeti felépítésének módosítását. Ismételten sor került az IEC Bootcamp (a nemzetközi szabványosítási folyamat ismertetése) népszerűsítésére, az IEC Akadémia és Kapacitásépítés céljainak és eredményeinek megbeszélésére. Ülést tartott az SMB (Szabványosítási Igazgatóság) és a CAB (Megfelelőségértékelő Testület). A CB (Tanács) ülésén megvitatták és döntöttek a SMART szabványokról, a kockázati keretrendszerről és az IEC Alapítványi Projektekről, amelyek mindegyike elengedhetetlen az IEC jövőbeni munkájához és átláthatóságához az új kihívások és lehetőségek tekintetében.

 


Digitális fizetőeszközök egységesített rendszere – ISO 24165-1 és ISO 24165-2

Az ISO 24165-1 Digital token identifier (DTI). Registration, assignment and structure. Part 1: Method for registration and assignment és az ezt kiegészítő ISO 24165-2 Digital token identifier (DTI). Registration, assignment and structure. Part 2: Data elements for registration nemzetközi szabványok a felhasználók és a komoly játékosok számára a cserélhető digitális tokenekhez véletlenszerű, egyedi, egyértelmű, nyilvánosan elérhető és rögzített hosszúságú azonosító alkalmazására adnak lehetőséget.

 

30 éves a Bécsi Egyezmény

Az 1991 júniusában aláírt bécsi egyezmény megalapozta a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) és az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) közötti együttműködést.

 

Energiamegtakarítás lépésről lépésre

Az energiafelhasználás optimalizálására bevezetett energiagazdálkodási irányítási rendszerek hatékonyan tudják segíteni a szervezeteket, hogy folyamatosan javíthassák energiahatékonyságukat.

 


Iszap, kezelt biohulladék és talajvizsgálat

Magyar nyelven megjelentek az MSZ EN 15933:2013 Iszap, kezelt biohulladék és talaj. A pH meghatározása és az MSZ CEN/TS 16188:2021 Iszap, kezelt biohulladék és talaj. Elemek meghatározása királyvízben és salétromsavban történő feltárás után. Láng-atomabszorpciós spektrometriás módszer (FAAS) szabványok, melyek forrásszabványai az Európai Bizottság megbízása alapján készültek.

 

Gyalogos turistautak jelzései

Megjelent az MSZ 20587:2021 Gyalogos turistautak jelzései és azok alkalmazása szabvány, amely előzményszabványának korszerűsített, új változata. A dokumentum szerinti logika és sorrendiség segíti a gyalogos turistautak jelzéseinek értelmezését és használatát.

 

Megjelent az MSZ EN 197-5:2021 cementszabvány magyar nyelvű változata

Megjelent az MSZ EN 197-5:2021 Cement. 5. rész: CEM II/C-M kompozit-portlandcement és CEM VI kompozitcement szabvány magyar nyelvű változata. A szabvány a címében szereplő, a közelmúltban kifejlesztett két cementtel kapcsolatos követelményeket írja le. Tartalmazza a közzétételekor elérhető teljesítményjellemzők (kötési idő, szilárdság, térfogat-állandóság, hidratációs hő meghatározása) vizsgálati eljárásainak hivatkozásait is.

 

Betonszabvány – módosultak a gyártásellenőrzésre vonatkozó előírások

Megjelent az MSZ 4798:2016/3M:2021 Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon szabványmódosítás, amely magyar nyelven tartalmazza az MSZ EN 206:2013+A2:2021-ben megjelent, valamint a nemzeti kiegészítések ezekkel összefüggő módosításait is. Az MSZ EN 206:2014 2. módosítása egyértelműsíti a megfelelőségértékelésre vonatkozó útmutatást (10.2. szakasz), valamint ehhez kapcsolódva helyesbíti a gyártásellenőrzés értékelésére, felügyeletére és tanúsítására vonatkozó utasításokat tartalmazó C mellékletet is.

 

A falazóelemek síklapúságának meghatározására európai vizsgálati szabvány (MSZ EN 772-20) magyar nyelven

Megjelent magyar nyelven az MSZ EN 772-20:2021 Falazóelemek vizsgálati módszerei. 20. rész: Falazóelemek felületi síklapúságának meghatározása szabvány, mely az MSZ EN 772-20:2000 és az MSZ EN 772-20:2000/A1:2005 egyesített változata. A dokumentum leírja a vizsgálat végrehajtásához szükséges berendezéseket és a mintadarabok előkészítését, magát a vizsgálati eljárást, az eredmények kiszámítását és kiértékelését, továbbá meghatározza a vizsgálati jegyzőkönyvben szerepeltetendő adatokat.

 

Megjelent az új ISSN-szabvány (MSZ ISO 3297) magyar nyelvű változata

A magyar nyelven megjelent MSZ ISO 3297:2021 Információ és dokumentáció. Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma (ISSN) szabványnak az időszaki kiadványok és más „folytatódó források” tömör, egyedi és egyértelmű, nemzetközi szinten elfogadott azonosító kódja a tárgya. A „szabványos kód” nagymértékben megkönnyíti a könyvtárak, a referáló szolgáltatások és más tartalomfelhasználók, rendszerszolgáltatók, terjesztők és egyéb közvetítők, továbbá kiadók és más tartalom-előállítók között az információcserét, valamint az egymáshoz kapcsolódó „folytatódó források” csoportba rendezését.

 

Térben és időben változtatható dinamikus jelzések – ISO 23456-1

Az ISO 23456-1 Dynamic signs in physical environments. Part 1: General requirements (Dinamikus jelzések fizikai környezetben. 1. rész: Általános követelmények) szabványnak az autópályákon, szabadtéren, középületekben és gyárakban használt, térben és időben változó, az adott állapotnak megfelelő és a biztonságot szem előtt tartó dinamikus jelzések helyes ergonómiája – beleértve a láthatóságot, a vizuális képbiztonságot és a hozzáférhetőséget – a tárgya. A szabvány az eszközgyártók és a tartalomkészítők számára egyaránt hasznos útmutató, mivel fontos szempontokat ad a jelzések technológiai fejlesztéséhez.

 

Megjelent a közművezetékek elrendezése tárgyú szabvány (MSZ 7484) korszerű, új kiadása

Az MSZ 7487 Közművezetékek elrendezése szabvány összevonja és korszerűsíti a korábbi MSZ 7487 szabványsorozat részeit. A korszerűsített szabványban egységes nézőpont szerint – a korszerűtlen követelményeket törölve – találhatók az előzményszabvány előírásai, valamint az előzményszabványok megjelenése óta megjelent változások és új technológiák. A dokumentum célja a közterület alatti és fölötti tér célszerű és rendezett felhasználásának meghatározásával, az egységes elhelyezési rend rögzítésével a nyomvonal jellegű létesítmények megépítéséhez, ellenőrzéséhez, karbantartásához, javításához és zavartalan működéséhez szükséges térbeli viszonyok megteremtése.

 

A kiberbiztonsági katasztrófa kockázatának minimalizálása ISO/IEC szabványokkal

Az ISO/IEC JTC 1/SC 27 albizottság létrehozott egy munkacsoportot, amelytől azt remélik, hogy a posztkvantum titkosítással kapcsolatos munkájuk segíti minimalizálni egy esetleges biztonsági és adatvédelmi katasztrófa kockázatát. A számítógépek fejlődése, illetve a bűnözők technológiai erőforrásainak bővülése miatt a kriptográfusok a matematika (bonyolult matematikai algoritmusok) helyett a kvantummechanika törvényeire fókuszálnak a nagyobb biztonság érdekében. A kvantumkriptográfia a kvantumrészecskék viselkedésén alapul. Például egy kvantumkulcsszétosztásnak (QKD) nevezett titkosítási rendszer a fényrészecskék tulajdonságait felhasználva kódolja az üzeneteket. A hackerek egyetlen lehetősége a kulcs feloldására a részecskék mérése. A mérés azonban megváltoztatja a részecskék viselkedését és hibákat okoz, amelyek biztonsági riasztásokat váltanak ki.

 

Tiszta levegőt a kék égért – világnap

Szeptember 7. a Tiszta levegő világnapja. Ebben az évben a világnap célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a levegőszennyezés hatásaira és a levegő megtisztításának, illetve az ENSZ által megfogalmazott fenntartható fejlődési célok (3. Egészség és jólét, 7. Megfizethető és tiszta energia, 13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen) megvalósításának szükségességére. Az ISO több száz szabványt adott már ki ebben a témakörben: a kültéri és beltéri levegőszennyezés kezelése, a légszennyező anyagok kibocsátásának mérése, a munkahelyi levegő, az épületen kívüli és belüli szennyezéscsökkentési technológiák stb.

 

Európai „piszoárszabvány”

Megjelent az MSZ EN 13407:2015+A1:2019 Falivizeldék. Működési követelmények és vizsgálati módszerek szabvány magyar nyelvű változata. A szabvány a két osztályba, illetve négy altípusba sorolt, személyi higiénia felhasználású, egészségügyi kerámiából vagy rozsdamentes acélból készült falivizeldék vizsgálati módszereit írja le, valamint meghatározza a szerkezetre és teljesítményre vonatkozó jellemzőket.

 

40 éves az együttműködés az ISO és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség között

1981-ben írt alá együttműködési megállapodást a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) és az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet). Ennek keretében az ISO-tagok közreműködnek az IAEA nukleáris biztonságról, hulladékkezelésről, szállítási biztonságról, valamint a vészhelyzeti készültségről és reagálásról szóló biztonsági szabványainak kidolgozásában és felülvizsgálatában. Az IAEA szakértői pedig részt vesznek az ISO atomenergiával, minőségirányítással, víz- és levegőminőséggel foglalkozó műszaki bizottságainak munkájában, legutóbb az új nukleáris ellátási lánccal és az ivóvíz rádiumtartalmával kapcsolatos szabványok kidolgozásában.

 

Új ISO-szabványok a zöldfinanszírozás területén – a klímaváltozás elleni pénzügyi befektetések biztonsága

Az ISO 14030 Environmental performance evaluation. Green debt instruments (Környezeti teljesítményértékelés. Zöldhitelviszonyt megtestesítő értékpapírok) szabványsorozat nemzetközileg elfogadott ütemtervet biztosít a zöldkötvény-kibocsátáshoz és a zöld hiteligényléshez. Az új szabványok azokat a követelményeket és útmutatókat fedik le, melyek alapján az egyes támogató projekteket, eszközöket és tevékenységeket finanszírozó kötvények és hitelek „zöldnek” minősíthetők. A szabványok segítik a környezeti hatások, valamint a bevételek felhasználásának nyomon követését.

 

Silók és tartályok tervezése földrengésre

Megjelent az MSZ EN 1998-4 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 4. rész: Silók, tartályok és csővezetékek szabvány magyar nyelvű változata, amely magában foglalja a nemzeti előírásokat (NA nemzeti mellékletet) is. A szabvány a térszint feletti és térszint alatti csővezetékrendszerekből, valamint különböző típusú és eltérő célokra használt tárolótartályokból álló létesítmények vagy tartószerkezetileg független építmények tartószerkezetének földrengésre való tervezésekor mértékadó alapelveket és alkalmazási szabályokat tartalmazza. Az A és a B melléklet az alapelveken és módszertani megközelítéseken túlmutató, részletes analízismódszereket ír le.

 

Nagy szulfáttartalmú kohósalakcementek

Megjelent az MSZ EN 15743:2010+A1:2015 Nagy szulfáttartalmú kohósalakcement. Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek szabvány magyar nyelvű változata. A szabvány meghatározza és megadja a nagy szulfáttartalmú kohósalakcement, valamint alkotórészei arányait és követelményeit. Tartalmazza az alkotórészekkel szembeni mechanikai, fizikai, kémiai követelményeket, beleértve a hidratációs hőt, valamint a megfelelőségi kritériumokat is.

 

A hegesztési munkarendi előírások tartalma

Megjelent az MSZ EN ISO 15609-1:2020 Fémek hegesztési munkarendjének előírása és minősítése. Hegesztési munkarendi előírás. 1. rész: Ívhegesztés (ISO 15609-1:2019) és az MSZ EN ISO 15609-2:2020 Fémek hegesztési munkarendjének előírása és minősítése. Hegesztési munkarendi előírás. 2. rész: Gázhegesztés (ISO 15609-2:2019) magyar nyelvű változata. A hegesztési munkarendi előírás (WPS) tartalmazza a hegesztett kötés minőségét befolyásoló jellemzőknek azokat az igazolt értékeit, amelyek betartásával a követelményeknek megfelelő kötés állítható elő. A szabványok az előző kiadáshoz képest több fontos változást tartalmaznak.

 

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén – MSZ EN ISO 21904-1 magyar nyelven

Megjelent az MSZT által 2020 augusztusában angol nyelven bevezetett négyrészes MSZ EN ISO 21904 szabványsorozat első részének, az MSZ EN ISO 21904-1 Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. Hegesztési füstöt elszívó és leválasztó berendezések. 1. rész: Általános követelmények (ISO 21904-1:2020) szabványnak a magyar nyelvű változata. A szabvány – egyebek mellett – a hegesztés és rokon eljárások (pl. ívhegesztés és termikus vágás) által generált füst elszívására és leválasztására használt légtechnikai berendezések általános követelményeit, valamint az elszívóberendezések megjelöléséhez szükséges adatokra, minden részük tervezésére és elkészítésére, valamint az expozíció szempontjából biztonságos munkahelyi gyakorlatra vonatkozó követelményeket is tartalmazza.

 


Megújult az Online Szabványkönyvtár

Az MSZT Online Szabványkönyvtár – a felhasználók igényeit figyelembe véve – szeptemberben jelentősen megújult. A korábbi felhasználói felülethez képest megszűnt a szabványoldal harmadolt töredezettsége; a képernyő bal felső részében a korlátozott láthatóság; a JNLP-fájlként való fájlmegnyitás; a Java program szükségessége a dokumentumok megnyitásához.

Újdonság, hogy a szabványoldal teljes oldalként látható és a képernyő méretéhez igazodik; a fájlmegnyitás PDF-jellegű, ezáltal gyorsabb az igények kiszolgálása; a szolgáltatás mobileszközökön is használható; egyszerre több fájl is megnyitható, így a fájlok tartalmi összehasonlítása is lehetséges; a szabványokban a tartalomjegyzékben szereplő fejezetcímek szerint lehet navigálni (kivéve a csak képi formátumban digitalizálható/digitalizált régi szabványokat).

 

Kormányzati támogatás az Online Szabványkönyvtár előfizetéséhez

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a 2020. évi program folytatásaként, ebben az évben is támogatja minden előfizető Online Szabványkönyvtár előfizetését. Ennek köszönhetően, felhasználóhelyenként 40.000 Ft-tal kevesebbet kell fizetni a teljes (bruttó) előfizetési díjnál. A támogatást 2021. december 10-ig, illetve/vagy a rendelkezésre álló támogatási összeg határáig lehet igénybe venni.

 

Kiváló minőségű szolgáltatás

Mindannyian tudjuk, hogy a szolgáltatás minősége milyen jelentős különbséget eredményez, és azok a cégek, amelyek ezt nem veszik figyelembe, könnyen veszteségesek lehetnek.

 


Mobiltelefonok töltése

A JQA japán tanúsító szervezet huszonegyedik alkalommal hirdette meg a Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzversenyt.

 

Lassítás – a bolygó érdekében

Az okosvárosok különféle innovatív megoldásokat alkalmaznak annak érdekében, hogy csökkentsék a környezeti terhelést. Ennek egyik módja a tömegközlekedési eszközök sebességének átgondolt szabályozása – ezzel kapcsolatban jelent meg nemrégiben az ISO 37167:2021 Okosvárosok infrastruktúrája. Okosközlekedés az energiamegtakarítás érdekében megtervezett lassítással.

 

Új szabványok viselhető technológiákra

Az első példa a viselhető technológiákra a XVI. századra vezethető vissza, amikor az órákat viselték nyakláncként csakúgy, mint karkötőként, később pedig zsebben.

 

Kültéri fitneszeszközök

Magyar nyelven megjelent – 2021. szeptember 1-jén – az MSZ EN 16630 Állandóra telepített kültéri fitneszeszközök. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek szabvány.

 


Targoncákkal kapcsolatos szabványmódosítások

2021. szeptember 1-jével megjelentek az alábbi szabványmódosítások magyar nyelven: MSZ EN ISO 3691-1:2015/A1:2020 Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 1. rész: Önjáró ipari targoncák, a vezető nélküli, a változtatható kinyúlású és a teherszállító targoncák kivételével. 1. módosítás (ISO 3691-1:2011/Amd 1:2020) és az MSZ EN ISO 3691-5:2015/A1:2020 Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 5. rész: Gyalogkíséretű targoncák. 1. módosítás (ISO 3691-5:2014/Amd 1:2020).

 

Betonban használt rögzítések

Az MSZT 2021. szeptember 1-jén jelentette meg az MSZ EN 1992-4 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 4. rész: Betonban használt rögzítések tervezése szabványt magyar nyelven, amely az első a legújabb generációs Eurocode-szabványok között. A magyar nyelvű változat kidolgozásában részt vettek az MSZT/MB 119 Teherhordó szerkezetek erőtani tervezése és az MSZT/MB 107 Beton és előregyártott betontermékek műszaki bizottság tagjai is.

 Az olimpiai doppingellenes laboratórium megbízhatóságának biztosítása

Az olimpiai játékok során rendszeresen előfordulnak doppingvétségek, melyek Tokiót sem kerülték el. Mivel a világ legjobb sportolóinak hírneve és karrierje függ a vizsgálati eredményektől, elengedhetetlen, hogy a tesztek megbízhatók és az eredmények nemzetközileg összehasonlíthatók legyenek.

 

Orvostechnikai eszközök grafikus szimbólumai

Az orvostechnikai eszközökön megadandó tájékoztatást az ellátási lánc bármely nyelven beszélő résztvevője számára érthetően kell feltüntetni. Ebből kifolyólag számos nemzetközileg elfogadott grafikus szimbólum van használatban, melyek szabványát az ISO nemrég vizsgálta felül.

 


Az online szállásfoglalás szabályozása

Az utóbbi években az online szállásfoglalás mértéke jelentősen megnőtt – a Condor Ferries adatai szerint a szállásfoglalások közel 60%-a a világhálón keresztül történik. Becslések szerint 2023-ra a világon mintegy 700 millió ember már online fog szobát foglalni.

 

Kis sebességű automatizált vezetési rendszerek

A kis sebességű automatizált vezetési (LSAD-) rendszerek lehetőséget biztosítanak a városoknak a torlódások és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére, ezáltal hozzájárulva a nettó zéró kibocsátási célokhoz és az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz. Ezeket a rendszereket előre meghatározott útvonalakon való üzemeltetésre tervezték, kis sebességű környezetben, és gyakran használják kereskedelmi, üzleti helyeken vagy egyetemeken.

 


Műtrágyavizsgálati szabványok magyar nyelven

Az MSZT 2021. augusztus 1-jén megjelentetett két új műtrágya témájú szabványt magyar nyelven, melyeket az MSZT/MB 709 Műtrágyák és talajjavítók műszaki bizottság készített el.

 

Mikrobiológiai vizsgálatok az élelmiszerláncban

Az MSZT 2021 augusztusában megjelentette az élelmiszerlánc mikrobiológiájáról szóló két 2017-es szabvány magyar nyelvű változatát, melyeket az MSZT/MB 609 Élelmiszer-mikrobiológia műszaki bizottság készített el.

 

„Hűvös anyagok” az élhető városi klímáért

Jelenleg az emberek fele él városokban, azonban az előrejelzések szerint ez az arány 2050-re eléri a 80%-ot, ami a népességnövekedést figyelembe véve már 8 milliárd embert jelent. A városokban termelik meg a GDP 80%-át, s itt használják fel az energia 70%-át, valamint a hulladéktermelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának 75%-áért is felelősek. Ennek egyik oka a városi hőszigethatás, amely a „hűvös anyagok” használatával csökkenthető.

 Bővül az MSZ EN 16475 szabványsorozat

A CEN 2020 áprilisában tette közzé az égéstermék-elvezető berendezések tartozékaival foglalkozó EN 16475 szabványsorozat utolsó két tagját, az EN 16475-1-et és az EN 16475-6-ot. A két szabványt a CEN/TC 166 Kémények műszaki bizottság dolgozta ki.

 Változatlan marad az ISO 9001

A legkedveltebb, világszinten több millió szervezet által alkalmazott minőségirányítási szabvány, az ISO 9001 nemrég kapta meg „alkalmassági bizonyítványát”.  

 

Visszanyert szilárd tüzelőanyagok

A hulladék tiszta energiaforrássá való átalakítása, a visszanyert szilárd tüzelőanyagok a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének egy módját, s ezáltal a zöldgazdaság kiépítésének egyik eszközét jelentik.

 


ETSI-kiadvány az IKT jövőbeli trendjeiről

„Az információs és kommunikációs technológia (IKT) egy izgalmas és dinamikus terület, amely folyamatos innovációban van a meglévő elképzelések és technológiák fejlődésén keresztül, ugyanakkor a zavaró technológiák és a váratlan új felhasználási esetek révén is.”

 

Fogyasztói segítség az internetes feltételek megértéséhez – Új bizottság

Az internethasználók körében gyakori és elfogadott jelenség a hosszadalmas és egy átlagfelhasználó számára keveset jelentő jogi szöveg – a szerződési feltételek – olvasás nélküli elfogadása. De mit tehet egy felelős szervezet, ha az a célja, hogy a vevői tényleg felelős döntést hozzanak a kattintás előtt? Az ISO legújabb bizottsága pont ezzel foglalkozik.

 

Az épített környezet hozzáférhetősége és biztonsága

Az épületeket, valamint azok környezetét az emberek többsége nehézségek nélkül, problémamenetesen tudja használni: be tud lépni az épületbe, a lépcsőn az emeletre probléma nélkül fel tud jutni, gond nélkül használja a lakását és az ott található berendezéseket. Nem tekintjük létfontosságú tényezőnek az akadálymentességet.

 


Díszvilágítási füzérek

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. július 1-jén az MSZ EN 60598 Lámpatestek sorozat két részének magyar nyelvű változatát tette közzé.

 


Turizmus a járvány sújtotta világban

Új útmutató készült az iparág biztonságos újraélesztésére

 

Az elmúlt időszak egyik legjobban sújtott ágazata a turizmus – mely a munkahelyek 10%-át biztosítja világszerte, a GDP jelentős hányadát adja, és sok millió ember megélhetését befolyásolja. Ezenkívül hatással van más területekre is, mint például a természetvédelem, kultúra és kulturális örökség.

 E-sport és online játékok – Új bizottság

Az e-sport és az online játékok világa a szabványosítás számára új terület. Az iparág világszinten felívelőben van, értéke meghaladja az 1 milliárd dollárt; az e-sportok szakértői – becslések alapján – a 2020–2027-es időszakra évente mintegy 25%-os növekedést prognosztizálnak. Az ISO a DIN-nel együttműködve márciusban konferenciát is rendezett a témáról (https://www.iso.org/iso-din-e-sports.html), melynek eredményeként megindult a szabványügyi szerveződés a területen.

 

Feszültségminőség

A hálózati feszültség minősége számos paramétertől függ, melyekre kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy a fogyasztók villamos berendezései kifogástalanul és károsodás nélkül tudjanak üzemelni a nap 24 órájában. Az elosztóhálózatok feszültségjellemzőit és vizsgálati módszereit több szabvány is részletezi, többek között az MSZ EN 50160, melynek magyar nyelvű változata 2021. június 1-jén jelent meg.

 

ETSI Security Week 2021

Az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) virtuálisan ebben az évben is megrendezi kiberbiztonsági rendezvényét június 14–18. között.

 


Referenciaanyagokkal foglalkozó új ISO-bizottság alakult

Az igény a világ bármely laboratóriumai közötti összevethető mérési eredményekre sosem volt nagyobb, mint napjainkban. Ehhez alapvető a metrológiailag visszavezethető referenciaanyagok használata a kalibrálás és validálás során. Ezeket nevezik tanúsított referenciaanyagoknak (certified reference material – CRM). A referenciaanyagok általánosságban is fontosak a vizsgálat minőségbiztosításának szempontjából – mindezek indokolták egy új, ezzel foglalkozó ISO műszaki bizottság létrehozását.

 100 éve alakult meg az első magyar szabványosító szervezet

100 éve, 1921. április 28-án tartotta alakuló ülését a magyar szabványosítás első hivatalos szervezete, a Magyar Ipari Szabványosító Bizottság. Az alapítók – a mai napig érvényes iránymutatásként – a Bizottság „feladatát abban állapították meg, hogy az összegyűjtött adatoknak és a külföldi eredményeknek felhasználásával az ipar közreműködésével magyar szabványokat állapítson meg. Evégett alakítandónak tartott: főbizottságot, elnökséget, szakbizottságokat, tanácsot, titkárságot”.

 

A vasút éve

Európában 2021 a vasút éve. Ebből az alkalomból a CEN és a CENELEC büszkén mutatja be szabványait.

 


A hangnyomásszintek meghatározása

Az MSZT 2021. május 1-jén közzétette az MSZ ISO 1996-2:2021 Akusztika. A környezeti zaj leírása, mérése és értékelése. 2. rész: A hangnyomásszintek meghatározása szabványt.

 Legyen újra jó érzés bent lenni…

Bár a jelen járványos időszakban a zárt helyek, épületek a fertőzésveszély miatt kockázati tényezőt jelenthetnek, ezért ezeket igyekszünk elkerülni, ennek ellenére az épületek továbbra is fontos szerepet töltenek be, nélkülözhetetlenek számunkra. Lényeges, hogy biztonságos, környezetbarát, akadálymentes és kellemes, valamint „egészséges” épületeink legyenek – ennek eléréséhez nyújtanak segítséget az alábbi ISO-szabványok is.

 

Új ISO-projektbizottság jött létre

Az ISO Műszaki Igazgatótanácsa elfogadta a 37/2021 határozatot, melynek értelmében létrejött az ISO/PC 335 Útmutató szervezetek számára az online szerződési feltételek fogyasztói értelmezhetőségének javítására elnevezésű projektbizottság.

 


Élelmiszerekkel érintkező anyagok és termékek

E témában 2021. május 1-jén az MSZT két magyar nyelvű szabványt jelentetett meg: MSZ EN 1186-13:2003 Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek. Műanyagok. 13. rész: A nagy hőmérsékleten való teljes migráció vizsgálati módszerei; MSZ EN 15136:2006 Élelmiszerekkel érintkező anyagok és termékek. Bizonyos, korlátozott felhasználású epoxiszármazékok. A BADGE, a BFDGE és azok hidroxi- és klórozott származékainak meghatározása élelmiszer-utánzó modellanyagokban.

 

Elektromágneses összeférhetőségről szóló szabványok magyarul

2021. május 1-jén az MSZ EN IEC 61000 Elektromágneses összeférhetőség (EMC) sorozat további három része jelent meg magyar nyelven. Ezeket az általános EMC-zavartűrési szabványokat akkor kell alkalmazni, ha nincs ilyen célú termék- vagy termékcsaládszabvány.

 

Gépek biztonsága

A gépek biztonsága tárgykörében 2021. május 1-jén két szabvány jelent meg magyar nyelven: az MSZ EN ISO 14118:2018 és az MSZ EN ISO 20607:2020. Mindkét dokumentum különösen fontos a gépgyártók; az egészségügyi és biztonsági testületek; a géphasználók/munkáltatók és munkavállalók; a gépkarbantartók és egyéb, a gépipar területén működő piaci szereplők számára.

 
Közlemény időpontváltozásról

Természetes világítás épületekben.
Az MSZ EN 17037:2019 szabványT ismertető SZAKMAI FÓRUM

Az MSZT 2021. április 29-ére hirdette meg az MSZ EN 17037 Természetes világítás épületekben szabványt ismertető szakmai fórumot.

A szabvány kidolgozását és a szakmai fórumot szervező munkatársunk, Kosák Gábor tragikus eltávozása miatt az MSZT későbbi időpontban rendezi meg a fórumot.

Felhívom az érdeklődők figyelmét arra, hogy a szakmai fórum új időpontja
2021. május 13., csütörtök.

 

Erdők az egészséges bolygóért és az egészséges emberért

Az ember természeti lény, bármennyire is a városokba, a hatalmas házak, üvegfelületek és sugárutak közé szorulva él. Ha azonban kimegy a természetbe, az erdőbe, háta mögött hagyja a nyüzsgő várost, annak számtalan pozitív hatása van.

 

Az MSZ EN/IEC 61724 szabványsorozat magyarul

2021. április 1-jén megjelent az IEC 61724 szabványsorozat 3 része magyar nyelven, melyeket az MSZT/MB 882 Fotovillamos napenergia-rendszerek nemzeti szabványosító műszaki bizottság dolgozott ki. A magyar nyelvű változatok elkészítéséhez a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. járult hozzá.

 

Frekvenciavédelem működési követelményei

Az MSZT 2021. április 1-jén megjelentette az MSZ EN IEC 60255-181 Mérőrelék és védelmi készülékek. 181. rész: A frekvenciavédelem működési követelményei (IEC 60255-181:2019) szabvány magyar nyelvű változatát, melyet az MSZT/MB 808 Erősáramú relék nemzeti szabványosító műszaki bizottság készített el. A szabvány magyar nyelvű változatának elkészítéséhez a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. járult hozzá.

 

Információbiztonság-irányítási rendszerek

Az információbiztonság tárgykörében 2021. április 1-jén jelent meg az MSZ EN ISO/IEC 27006:2021 Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények magyar nyelvű változata, mely a korábbi kiadás (ISO/IEC 27006:2015) mellett tartalmazza annak 2020-as módosítását (ISO/IEC 27006:2015/AMD 1:2020) is.

 


Új szabvány a takarmányok vizsgálatára

Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) fontosnak tartja az élelmiszer- és takarmánybiztonságra összpontosító európai szabványokat, melyeket a CEN/TC 327 műszaki bizottság dolgoz ki takarmányok mintavételére és elemzésére vonatkozóan – beleértve a kémiai, biokémiai, mikrobiológiai, fizikai és mikroszkópos módszereket is.

 

A legfinomabb spárga kiválasztása

A spárgát a görögök és a rómaiak több mint kétezer évvel ezelőtt kezdték el termeszteni fiatal hajtásaiért, és azóta is népszerű. Julius Caesar például olvasztott vajjal fogyasztotta, a németek pedig annyira szeretik, hogy spárgamúzeumot tartanak fenn Schrobenhausen városkában.

 

Járványkezelés szabványokkal

A Covid19-járvány arra kényszerített bennünket, hogy gyorsan alkalmazkodjunk a változó körülményekhez. Ma már számos olyan szabvány létezik, mely segítséget nyújt a járványhelyzet kezeléséhez.

 

Kosák Gábor (1960-2021)

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Kosák Gábor kollégánk, aki 2008 óta dolgozott a Magyar Szabványügyi Testületnél. Halálával nagy veszteség érte a magyar villamosipari szabványosítás egészét. Lelkiismeretesen látta el szabványosítási feladatait; emellett a kultúra szenvedélyes támogatója volt.

 


A fémek csoportosítása hegesztéshez

A hegesztők és a hegesztési munkarend gazdaságos minősítésében nagy jelentősége van annak, hogy egy anyagminőség minősítése érvényes lehet a hasonló alapanyagok hegesztésére is.

 

A klímaváltozás értékelése

A klímaváltozás sokunknak jelent komoly problémát – az extrém időjárás, a biodiverzitás csökkenése, a környezeti katasztrófák: ezek a Világgazdasági Fórum listáján a vezető globális kockázati tényezők, melyekkel szembe kell néznünk.

 

Adatok védelme az okosvárosokban

A felhőalapú számítástechnika, a tárgyak internete, a mobilhálózatok és a mesterséges intelligencia csak néhány eszköz, amelyet a városok használnak a hatékonyság növelése és az állampolgárok életminőségének javítása érdekében.

 


Füstérzékelők

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. március 1-jén tette közzé az MSZ EN 54-12:2015 Tűzjelző berendezések. 12. rész: Füstérzékelők. Optikai elven, fénysugárral működő vonali érzékelők magyar nyelvű változatát.

 


Természetes fény épületekben

2020 októberében megjelent az MSZ EN 17037 Természetes világítás épületekben című szabvány magyar nyelvű változata, amelynek forrásszabványát a CEN/TC 169 Alkalmazott világítástechnika európai szabványosító bizottság készítette el. A Magyar Szabványügyi Testület április 29-ére szabványismertető fórumot szervez.

 Az OLED-világításnak bealkonyult?

A 2021. január 21-én tartott CLC/TC 34 értekezleten az európai szabványosító bizottság javasolta, hogy – figyelembe véve a piaci érdektelenséget és a rendelkezésre álló erőforrások (elsősorban szakértők) hiányát – vonják vissza az EN 62868 Szerves fénykibocsátó diódás (OLED-) panelek általános világításra szabványsorozat már megjelent részeit, és hagyjanak fel a jelenleg folyó, illetve jövőbeli szabványtervezetek kidolgozásával.

 

A CEN és a CENELEC hosszú távú stratégiája

A CEN és a CENELEC 2021 februárjában hosszú kidolgozási folyamat és az azt követő egyeztetés után kiadta a 2030-ig szóló közös, hosszú távú stratégiáját. A magas szintű, jövőbe tekintő dokumentum a következő évtizedben meghatározza az európai szabványosítás jövőjét, formába önti a két szervezet 44 tagjának és a közös szabványosításban együtt dolgozó 34 európai országnak a törekvéseit.

 

Megjelentek az első magyar nyelvű BIM-szabványok

Március 1-jén új korszak nyílt hazánk építésgazdaságának történetében. Az MSZT megjelentette a teljes építésgazdasági szektor szabványos BIM-gerincű modernizációját megalapozó MSZ EN ISO 19650 szabványsorozat két kulcsfontosságú szabványának magyar nyelvű változatát.

 


Figyelmeztető jelzések

A figyelmeztető jelzések életbevágóan fontosak mindennapi életünk során – elképzelhetetlen katasztrófákat és anyagi károkat okozna, ha például nem jeleznék az útépítést, a veszélyes kanyarokat, a (nagy)feszültséget…

 

Biztonsági berendezések létesítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. március 1-jén tette közzé az MSZ HD 60364-5-56:2019 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-56. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Biztonsági berendezések (IEC 60364-5-56:2018) magyar nyelvű változatát.

 


Környezetvédelmi szabványok

A CEN-CENELEC megjelentetett egy kiadványt a környezetvédelmet segítő szabványokról, e cikk ennek kivonatát tartalmazza.

 Fűszerek régen és ma

A sáfrány, a vanília, a szerecsendió és egyéb egzotikus fűszerek egykor annyit értek, mint az azonos súlyú arany – városokat és uralkodókat tettek gazdaggá. A fűszer-kereskedelem évszázadokon át fontos szerepet töltött be, mely a hatalomról és a gazdagságról szólt. Számos értékes fűszer Indiából, Kínából és Indonéziából származott.

 

Az ellátás helyén végzett vizsgálatok (POCT)

2021. február 1-jén megjelent az MSZ EN ISO 22870 Az ellátás helyén végzett vizsgálatok (POCT). Minőségi és felkészültségi követelmények szabvány magyar nyelvű változata, amely olyan kórházak, klinikák, valamint ambuláns ellátást nyújtó egészségügyi szervezetek számára készült, amelyek POCT-t is végeznek.

 A Covid19 hatása az európai és a nemzetközi szabványosítás folyamataira

Sajnálatos módon a koronavírus továbbra is része maradt mindennapi életünknek, ezzel együtt a szabványosítás, a szabványalkotás folyamataiba is beépült. A napokban sajtóközleményben nyilatkozott az európai és a nemzetközi szabványügyi szervezetek vezetősége a kényszerintézkedések fenntartásáról, és ennek megfelelően az MSZT is hasonlóképp cselekszik.

 

2020-ban alakult új szabványosító műszaki bizottságok

A 2020-as évben is számos új bizottság alakult nemzetközi és európai szinten, a Covid kihívásainak ellenére is. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) és a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC), valamint ezek európai megfelelői, az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) a szabványosítás területén sok olyan témát vont be a formális szabványosításba, amellyel korábban nem találkozhattunk.

 


A virtuális valóság oktatásban való alkalmazása

A Covid19-járvány világszerte sok millió ember oktatási szokásait változtatta meg. Az online oktatás általánosan elterjedtté vált. Az innovatív technológiák, például a virtuális valóság (VR), átalakíthatják az oktatást a valós világ élményeinek (mint például a kirándulások) szimulálásával.

 


Hő- és áramlástechnika

2019 júliusában a CEN megjelentette a hő- és áramlástechnikai méretezési eljárásokkal foglalkozó szabványsorozat (EN 13384) első két részének módosított változatát, melyeket az MSZT első lépésben 2020 áprilisában jóváhagyó közleménnyel vezetett be, majd 2021. február 1-jén jelent meg magyar nyelven.

 Egy csepp se menjen kárba…

A világ népességének fele olyan helyen él, ahol évente legalább egy hónapon keresztül vízhiány van, és mintegy 500 millió ember él elsivatagosodott térségben.

 


„Környezeti információk” értékelése

A Föld népessége az utóbbi 200 évben exponenciálisan növekszik, ezért egyre sürgetőbbé válik, hogy bolygónk erőforrásait helyes és megfelelő módon használjuk fel.

 

Megújult a Magyar Szabványügyi Testület hivatalos lapja​

Az új esztendővel megújult a Szabványügyi Közlöny is. A minden hónap elsején megjelenő Szabványügyi Közlöny tartalma és felépítése követi a már jól megszokott, a szabványosítási közlemények közzétételére vonatkozó módszertant és eleget tesz a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény rendelkezéseinek.

 

A felhő szerepe​

Sokunk számára a felhő egyfajta virtuális meghajtót jelent. A felhő az adatok, videók és képek biztonságos tárolására szolgál a kibertérben. A felhő bárhol elérhető, ahol internetkapcsolat van, és nem foglalja a tárhelyet a laptopon vagy a telefonon. De ennél többet is tud. Támogatja a videókonferencia-technológiát, mely most a világjárvány idején milliók munkáját, ezenkívül az online kereskedelmet is segíti.

 
Háztartási hűtőkészülékek – jellemzők és vizsgálati módszerek​

2019 folyamán az Európai Bizottság új környezetbarát tervezési és energiacímkézési követelményeket fogadott el az egyes, energiával kapcsolatos termékcsoportokhoz, például a háztartási hűtőkészülékekhez. A követelmények új módszereket tartalmaznak a termékek energiafogyasztásának meghatározására, pontos vizsgálati eredmények elérésére és a tényleges használati körülményeknek megfelelő teljesítmény értékelésére.

 

Kiberbiztonsági szabványosítási konferencia 2021​

Az európai szabványügyi szervezetek (CEN, CENELEC és ETSI) és az ENISA (az Európai Unió Kiberbiztonsági Ügynöksége) virtuális kiberbiztonsági szabványosítási konferenciát tart 2021. február 2–4-én. A rendezvény fő témája az „Európai szabványosítás az EU kiberbiztonsági törvényének támogatására”, amely mellett a rádióberendezésekről szóló irányelv (RED), a dolgok fogyasztói internete (CIoT) és az 5G is napirendre kerül.

 

Tetoválás és szoláriumozás szabványosan​

Nemrég jelent meg az MSZ EN 17169:2020 Tetoválás. Biztonsági és higiéniai előírások című szabvány, amely követelményeket és javaslatokat tartalmaz a higiénikus és biztonságos tetoválási gyakorlattal kapcsolatban, melyek alkalmazásával mind az ügyfelek, mind a tetoválók megvédhetők a fertőzésektől. A tetoválás okozta fertőzésveszély minimálisra csökkentése az ügyfelek, a tetoválók és más, a tetoválási helyiségekben dolgozók érdekében a megfelelő higiéniai eljárások alkalmazásával lehetséges.

 

ISO-IEC együttműködés 2020–2021​

2019 végén az ISO és az IEC tájékoztatta tagjait arról, hogy az információtechnológiai (IT) területen növelni szeretnék az együttműködést. Már akkor látszott, hogy ez nem elegendő, szükség lesz egyfajta közös kultúra kiépítésére is. 2020 kezdetén úgy tűnt, hogy megindulhat a szorosabb kooperáció továbbfejlesztése, mellyel növelhetik a hatékonyságot és a globális kapacitásépítési tevékenységeket, csökkenthetik a párhuzamos munkát egy adott szabvány kidolgozásakor, valamint bővíthetik a szabványosítási témák körét.

 

Szabványok a tűzállósági vizsgálatokról​

Az MSZT 2020 decemberében és 2021 januárjában a tűzállósági vizsgálatok alapvető követelményeit megadó két magyar nyelvű szabványt jelentetett meg az ÉMI Nonprofit Kft. szakmai támogatásával és hozzájárulásával: az MSZ 14800-6:2020-at és az MSZ EN 1363-1:2020-at.

 


2020-as hírek

2019-es hírek

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!