Gépek biztonsága

Az MSZT 2024 áprilisában megjelentette magyar nyelven az MSZ EN ISO 19353 Gépek biztonsága. Tűzmegelőzés és tűzvédelem (ISO 19353:2019) szabványt.

A gépek tűzbiztonsága magában foglalja a tűzmegelőzést, a tűzvédelmet és a tűzoltást. Ezek általában műszaki, szerkezeti, szervezési és tűzoltási intézkedéseket tartalmaznak.

A dokumentum meghatározza a gépekből eredő tűzveszélyek azonosításának és a kockázatfelmérés elvégzésének módszereit, valamint a gépek tervezéséhez és szerkezeti kialakításához szükséges tűzmegelőzési és tűzvédelmi védőintézkedések alapelveit és módszertanát. Az intézkedések figyelembe veszik a gép rendeltetésszerű használatát és észszerűen előre látható nem rendeltetésszerű használatát. A szabvány iránymutatásokat ad a géptüzek elfogadható szintre csökkentésére a gép tervezésével, a kockázatfelméréssel és a kezelőknek szóló utasításokkal.

A dokumentum az alábbi ábrán látható intézkedéseket tárgyalja:

A szabvány nem alkalmazható:

  • a mobil gépekre;
  • a szabályozott égési folyamatokhoz tervezett gépekre (pl. belső égésű motorok, tüzelőberendezés), kivéve, ha ezek a folyamatok a tűz gyújtóforrását képezhetik a gépek más részeiben vagy a gépen kívül;
  • a potenciálisan robbanóképes közegekben, valamint a robbanásmegelőzésben és robbanásvédelemben használt gépekre; és
  • az épületek tűzbiztonsági rendszereibe beépített tűzjelző és tűzoltó berendezésekre.

A dokumentum nem alkalmazható a közzétételének dátuma előtt gyártott gépekre vagy géprészekre.

 

Zajdon Anna

2024. április