Közhasználatú fürdők

A Magyar Szabványügyi Testület 2024. április 1-jén tette közzé az MSZ EN 15288-1:2019 Közhasználatú fürdők. 1. rész: A tervezés és kivitelezés biztonsági követelményei szabvány magyar nyelvű változatát.

 A biztonságos fürdő kialakításához a tervezés kulcsfontosságú tényező. Azok számára, akik részt vesznek új fürdő tervezésében vagy fürdőfelújításban, elsődleges szempontnak kell lennie, hogy a fürdőzők és a személyzet számára biztonságos létesítményt hozzanak létre.

A fürdő tervezéséhez ajánlott műszaki tervezési szabványoknak, ismereteknek meghatározott információs tárháza van, pl.

  • MSZ EN 13451-1:2021 Uszodai berendezések. 1. rész: Közhasználatú medencékbe beépített/beszerelt berendezések/eszközök általános biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei
  • MSZ EN 13451-2:2015+A1:2021 Uszodai berendezések. 2. rész: Létrák, lépcsőfokos létrák és íves fogódzkodók kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei
  • MSZ EN 13451-3:2022 Uszodai berendezések. 3. rész: Közhasználatú medencékbe beépített/beszerelt befúvások, vízelvezetések és vizes/levegős vízi élményelemek kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei
  • MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás
  • MSZ EN 12193:2019 Fény és világítás. Sportlétesítmények világítása
  • MSZ EN ISO 7010:2020 Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések. Regisztrált biztonsági jelzések (ISO 7010:2019, 2020. júniusi helyesbített változat)
  • MSZ HD 60364-7-702:2011 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-702. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Úszómedencék és szökőkutak (IEC 60364-7-702:2010, módosítva)
  • MSZ EN 50849:2017 Hangrendszerek veszélyhelyzetekhez

Mindenkinek, aki részt vesz a tervezésben és a kivitelezésben, ismernie és alkalmaznia kell ezeket a tervezési szabványokat.

Lényeges felhívni a tervezési folyamatban részt vevők figyelmét arra, hogy munkájuk hatással van a fürdő üzemeltetésére. A medence elrendezésében vagy a burkolatok esetében a nem jelentősnek vélt változtatásoknak is jelentős hatása lehet a fürdő biztonságos üzemeltetésére. Ha ez a változtatás átgondolatlan, az komoly tervezési hibához vezet, melynek eredményeként a balesetek száma megnövekedhet.

A tervezési döntések üzemeltetési következményeinek előrejelzésére a legjobb módszer, ha a tervezőcsoportba bevonnak egy képzett/szakértő fürdőüzemeltető személyt, aki megfelelő tanácsokat és iránymutatásokat tud adni a projekt különböző szakaszaiban.

E szabványsorozat 2. része (MSZ EN 15288-2:2019), mely a közfürdők üzemeltetését tartalmazza, várhatóan 2024. május 1-jén jelenik meg magyar nyelven.

 

Csík Gabriella

2024. április