Új rendszer- és szoftverfejlesztési szabványok

Az informatikai rendszerek összetettsége soha nem látott mértékben növekszik korunkban. Ez új lehetőségekhez, de egyben fokozott kihívásokhoz is vezet a rendszereket létrehozó és alkalmazó szervezetek számára. Ezek a kihívások a rendszer teljes életciklusa során és az architektúra minden szintjén fennállnak. A rendszerek céljuk, alkalmazási területük, összetettségük, méretük, újdonságuk, alkalmazkodóképességük, mennyiségük, helyük, élettartamuk és fejlődésük szempontjából nagyon sokfélék. A rendszerfejlesztésben, az információs rendszerekben és a szoftverfejlesztésben a szoftverfejlesztési életciklus (SDLC) egy információ-rendszer tervezésére, létrehozására, tesztelésére és telepítésére szolgáló folyamat.

Az ISO, az IEC és az IEEE közös bizottsága a szoftver- és rendszerfejlesztés témakörében számos szabványt dolgozott ki, ezek közül a szoftveréletciklus-folyamatokkal foglalkozik az MSZ ISO/IEC/IEEE 12207:2024 Systems and software engineering. Software life cycle processes (Rendszer- és szoftverfejlesztés. Szoftveréletciklus-folyamatok) és az ISO/IEC/IEEE 15288:2023 Systems and software engineering. System life cycle processes (Rendszer- és szoftverfejlesztés. Rendszeréletciklus-folyamatok). A szabványok alkalmazása a szoftveréletciklus-folyamatok során attól függ, hogy milyen rendszert használnak. A két szabványban szereplő folyamatok célja és kimenetele megegyezik, de a szoftvermérnöki, illetve a rendszermérnöki tevékenységek és feladatok tekintetében különböznek egymástól.

Az ISO/IEC/IEEE 15288:2023 meghatározott folyamatokat ír le a beszerzők, beszállítók és más érdekelt felek közötti kommunikáció megkönnyítésére a szoftverrendszerek életciklusában. A szabvány a szoftverrendszerek, termékek és szolgáltatások teljes életciklusára vonatkozik, beleértve a koncepciót, a fejlesztést, a gyártást, a felhasználást, a támogatást és a kivonást, valamint a beszerzést és a szállítást, függetlenül attól, hogy az egy szervezeten belül vagy kívül történik. A szabványban szereplő életciklus-folyamatok egyidejűleg, iteratívan és rekurzívan alkalmazhatók egy szoftverrendszerre és annak elemeire.

A szabvány az egyedi szoftverrendszerekre, a széles körű kereskedelmi vagy nyilvános terjesztésre szánt szoftverrendszerekre és a testre szabott, adaptálható szoftverrendszerekre, továbbá az önálló szoftverrendszerre és azokra a szoftverrendszerekre is vonatkozik, amelyeket nagyobb, összetettebb és teljesebb rendszerekbe ágyaznak be és integrálnak.

Az MSZ ISO/IEC/IEEE 12207:2024 a rendszerek életciklusának leírására biztosít keretet az életciklus-folyamatok értékeléséhez és fejlesztéséhez, rendszerszintű megközelítést alkalmazva. A szabványban szereplő folyamatok olyan átfogó készletet alkotnak, amelyből egy szervezet termékeinek és szolgáltatásainak megfelelő szoftveréletciklus-modelleket építhet.

Az A melléklet iránymutatást ad a szoftveréletciklus-folyamatok testreszabásával kapcsolatban, a B melléklet példákat sorol fel a különböző folyamatokhoz társítható szoftvertermékekre és információelemekre, az F melléklet a szoftverrendszer-architektúra-modellt mutatja be, a G melléklet a szoftveréletciklus folyamatainak alkalmazását írja le, a H melléklet pedig az agilis módszertant adja meg.

A szabványok magyar nyelvű változatának kidolgozásához az MSZT várja azon cégek, szolgáltatók, szervezetek stb. jelentkezését, akik az MSZT-vel együttműködve támogatnák a szabványok magyar nyelvű kiadását. A támogatással kapcsolatban további információkért, kérjük, keressen bennünket a szabvtit@mszt.hu elérhetőségen.

Zajdon Anna

2024. június

Kapcsolat

Nagy Gábor

Kapcsolódó bizottságok

MSZT/MB 819 Informatika

ISO/IEC JTC 1/SC 7 Szoftverek és rendszerek tervezése

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!