Vasúti járművek hegesztése

2023. április 1-jén megjelent az MSZ EN 15085-6 Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek és részegységeik hegesztése. 6. rész: A járművek javítóhegesztésének követelményei szabvány magyar nyelvű változata a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés támogatásának köszönhetően.

A hegesztés a vasúti járművek és részegységeik gyártásának különleges folyamata. Az ehhez a folyamathoz szükséges előírásokat az MSZ EN ISO 3834 szabványsorozat tartalmazza. Az előírások alapját az alapvető hegesztési műszaki szabványok képezik, tekintettel a vasúti járművek gyártására vonatkozó speciális követelményekre.

Az MSZ EN 15085 Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek és részegységeik hegesztése szabványsorozat a következő részekből áll:

—        1. rész: Általános előírások

—        2. rész: A hegesztőüzemekre vonatkozó követelmények

—        3. rész: Tervezési követelmények

—        4. rész: Gyártási követelmények

—        5. rész: Ellenőrzés, vizsgálat és dokumentálás

—        6. rész: A járművek javítóhegesztésének követelményei

A szabvány azokat a minőségi követelményeket, valamint a hegesztésre vonatkozó tervezési és gyártási követelményeket határozza meg, amelyeket a gyártóknak követniük kell a vasúti járműveken és részegységeiken végzett karbantartás vagy javítási tevékenységek során.

A dokumentum ZA melléklete tartalmazza a szabvány és a 1302/2014/EU rendelet, valamint az (EU) 2016/797 irányelv közötti összefüggést.

Antal Andrea Zsuzsa

2023. április