Új, az ADR-t és a RID-t támogató szabvány jelent meg magyar nyelven

2023. január 1-jén megjelent az MSZ EN 14564:2020 Tartályok veszélyes áruk szállítására. Terminológia szabvány magyar nyelvű változata, melynek kidolgozását európai pályázati támogatás tette lehetővé.

Az, hogy mi minősül veszélyes árunak, a közlekedésüzem és szállítmányozás szempontjából kiemelt jelentőségű. Veszélyes áru minden olyan anyag vagy termék, amely a közlekedés üzemét közvetlenül veszélyezteti. A veszélyes áruk szállítására, fuvarozására nemzetközi egyezmények vonatkoznak, melyeket az ENSZ és annak szervei adnak ki.

Az ADR a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás, melyet 1957-ben Genfben kötöttek. Magyarország 1979-ben csatlakozott hozzá.

A RID a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat, amelyet a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) C Függeléke ír elő.

 

 

Az MSZ EN 14564:2020 kiegészítő szakkifejezéseket és meghatározásokat tartalmaz az ADR-ben és a RID-ben szereplőkhöz. A CEN/TC 296 által összeállított dokumentumsorozat – melynek része a fenti szabvány – támogatja az ADR és a RID helyes alkalmazását.

Ez a dokumentum a veszélyes áruk szállítására használt tartányokra vonatkozik.

Ez a dokumentum nem vonatkozik a veszélyes áruk ömlesztett szállítására.

A tájékoztató A melléklet megismétel néhány, az ADR 2017 1.2. szakaszából átvett horizontális fogalommeghatározást, a tájékoztató B melléklet pedig megismétli az ADR 2017 6.7. fejezetéből átvett, a mobil tartányokra vonatkozó meghatározásokat.

A tájékoztató C, D és E melléklet az angol, francia és német szakkifejezések háromnyelvű betűrendes mutatója, mely az angol, a francia, illetve a német betűrendet követi.

Az előíró F melléklet a tartánynyílások és zárószerkezetek tartánykód szerinti vázlatrajzait tartalmazza.

 

Kámán Gergely

2023. január

Kapcsolat

Kámán Gergely​

Kapcsolódó bizottságok

MSZT/MCS 304 Közúti járművek, belső égésű motorok

CEN/TC 296 Tartályok veszélyes áruk szállítására

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!