Új IEC-rendszerbizottság a fenntartható villamosított közlekedéssel kapcsolatban

2018-ban az IEC egy ad hoc csoportot (AhG 81) hozott létre, amely az IEC villamos járművek területén betöltött szerepével foglalkozik. Ez egy új rendszerértékelő csoport (SEG 11) létrehozásához vezetett, amely az IEC lehetséges szerepét értékelte a jövő fenntartható közlekedése (FST) területén. A SEG 11 kidolgozott egy jelentést az FST-ről, amely megvizsgálja a közlekedés jelenlegi szabványosítási környezetét és azt, hogy az IEC ahhoz hogyan járulhat hozzá.

A SEG 11 munkájának és végső ajánlásainak jobb megértése érdekében egy interjú készült az IEC SEG 11 összehívóival, Feng Nivel és Alexander Kupferrel, valamint a SEG 11 3. munkacsoportjának összehívójával, Lili Li-vel.

Mi volt a SEG 11 célja?

A SEG 11 feladata az volt, hogy megvizsgálja a világ fejlett és fejlődő gazdaságaiban a fenntartható közlekedésre való áttérés támogatásának szükségességét, valamint hogy a jövő fenntartható közlekedésére vonatkozó útitervet/térképet készítsen, figyelembe véve a globális követelményeket és az IEC műszaki tevékenységei szempontjából releváns új technológiákat. A SEG 11 úgy döntött, hogy a 20 éven belüli felhasználási esetekre és a 10 éven belüli technológiákra összpontosít, továbbá hogy valamennyi közlekedési módot bevonja a hatáskörébe.

Melyek a jelentés fő ajánlásai a fenntartható közlekedést szolgáló szabványosítás fejlesztésének felgyorsítására?

A SEG 11 az első jelentésében azt javasolta, hogy az IEC-ben jelentős struktúraváltásokkal segítsék elő a munkát, hogy felgyorsítsák a közlekedési és energetikai (ITE-) rendszerek integrációjával kapcsolatos szabványosítási folyamatot, továbbá erősítsék az együttműködést az érintett szabványkidolgozó szervezetekkel, ipari partnerekkel és konzorciumokkal globális szinten.

Az IEC 2021. októberi ülésén jóváhagyta azt az ajánlást, hogy támogassák a nem közúti közlekedésben használt villamosenergia-rendszerekre és energiaátviteli rendszerekre vonatkozó ITE hozzáférési szintű szabványok gyorsított kidolgozását. Az új ITE-rendszerbizottság (SyC) létrehozására vonatkozó ajánlást azonban nem hagyták jóvá a meglévő SyC műszaki bizottságokkal (TC) való esetleges párhuzamosságok miatt. Ehelyett az SMB felkérte a SEG 11-et, hogy konzultáljon az érintett TC-kkel/SyC-kkel, és dolgozzon ki javaslatot a SyC ITE-től eltérő alternatív megoldásra.

Ennek eredményeképpen a SEG 11 új ajánlást javasolt a fenntartható villamosított közlekedéssel foglalkozó rendszerbizottság (SyC SET) létrehozására. A SET koncepciója túlmutat az ITE koncepcióján, és a jövő fenntartható közlekedésének valamennyi területére kiterjed, beleértve a közúti és a nem közúti közlekedést is. Nemcsak az okos energiával, hanem az okos városokkal, az intelligens közlekedési rendszerekkel (ITS), a kommunikációval, az automatizált vezetéssel stb. is összekapcsolódik. Alapvetően a SyC SET alkalmazási köre rendszerszinten fogja lefedni e jelentés ajánlásait.

A jelentés felhasználási eseteket gyűjtött össze az elemzéshez. Melyek voltak az IEC számára leginkább releváns, kiemelt fontosságú felhasználási esetek?

A SEG 11 összesen 81 felhasználási esetet gyűjtött össze különböző régiókból, köztük 10 üzleti szintű felhasználási esetet és 71 rendszerszintű felhasználási esetet. A 71 rendszerszintű felhasználási eset a közlekedési járművek villamosításának (ETV), az automatizált vezetésű járművek (ADV), az intelligens közlekedési rendszerek és az ITE-rendszerek négy fő műszaki területét fedi le.

A SEG 11 szakértőinek elemzése alapján a 71 rendszerszintű felhasználási esetből 39 releváns az IEC számára, főként az ETV és az ITE területén. A felhasználási esetek legfontosabb megállapításai azt mutatják, hogy az okos töltés témája nagyon sürgős, amelyet a nem közúti járművek töltési megoldásainak, a V2G-nek, valamint az ITS- és ITE-rendszerek integrációjának témája követ.

Hogyan tud az IEC együttműködni más szervezetekkel a fenntartható közlekedés előmozdítása érdekében?

Szélesebb körű tevékenységekre lesz szükség a fenntartható villamosított közlekedés (SET) rendszerszintű követelményeinek mélyebb megértéséhez. Például az olyan kérdések, mint a közlekedés új csomóponti struktúrái az autonóm áruszállítás vagy a multimodális személyszállítás korában, rendszerszemléletű megközelítést igényelnek. A fenntarthatóságot és a felmerülő követelményeket csak akkor lehet átfogóan kezelni, ha a nagyobb rendszerek és a közlekedési rendszer átfogó összefüggéseit értékeljük.

Az új SyC SET, amely együttműködik a magasan specializált IEC SyC-kkel/TC-kkel/SC-kkel, az IEC-t erős pozícióba helyezi a közlekedés területén, és a többi szabványkidolgozó szervezettel azonos szintre emeli. Mivel a közlekedés jövője az villamos közlekedés, a SyC SET felveti annak szükségességét, hogy az IEC együttműködjön a SET szabványosítási tevékenységeiben. Ez kiszélesítheti az IEC együttműködését az autóiparral, a közlekedéssel, a távközléssel és más érintett iparágakkal.

Forrás: https://etech.iec.ch/issue/2022-04/iec-sets-up-new-system-committee-on-sustainable-electrified-transport

 

Nagy Gábor

2023. március

Kapcsolat

Nagy Gábor​

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!