Nemzetközileg elismert auditorképzés az MSZT-ben

Az MSZT ismét meghirdeti minőségirányítási auditorképzését, amelynek a változásokat követő tematikája az új szabványok mellett az IT-eszközök alkalmazására és a távauditra is kiterjed. A nagy tapasztalattal rendelkező oktatókkal közösen végzett munka és a szituációs gyakorlatok segítik elő a minőségirányítási képzettségű jelentkezők számára az auditálási ismeretek és készségek magas szintű elsajátítását, valamint a gyakorlati jellegű felkészítést.

A nemzetközi szabványosítás egyik fontos célja, hogy a megfelelőségértékelés egységesítésével megszüntesse a kereskedelem műszaki akadályait. E cél eléréséhez a termékre/szolgáltatásra, a vizsgáló szervezetekre, szakemberekre és a vizsgálati módszerekre vonatkozó, egymással összhangban lévő szabványok alkalmazása szükséges.

Az irányítási rendszerek megfelelőségének egységes értékelésére is rendelkezésre állnak nemzetközi szabványok, azonban ezen a sajátos területen az auditoroknak különösen fontos szerepe van.

Az auditorok szabványoknak megfelelő, egységes, az etikus és tisztességes magatartásra, a kellő szakmai gondosságra, a bizonyítékokon alapuló megközelítésre vonatkozó követelményeknek eleget tevő felkészítése céljából az MSZT ismét elindítja korábbi sikeres minőségirányítási auditorképzését. A gyakorlati hasznosságra koncentráló felkészítés egységes keretét és tematikáját a vonatkozó szabványok adják. Az összefüggések megértését, az ismeretek és a készségek elsajátítását pedig a nagy auditálási tapasztalatokkal bíró oktatók, valamint az általuk vezetett szituációs gyakorlatok segítik elő. A képzést vegyes, tantermi és online formában tervezzük megtartani, mert az audittapasztalatok és a módszertani aktualitások között olyan kérdések is szerepelnek, mint az IT alkalmazása és a távaudit.

A képzésre minőségirányítási ismeretekkel rendelkezők jelentkezését várjuk. A Megfelelőségértékelő Testületek Nemzetközi Hálózata, az IQNET teljes jogú tagjaként az MSZT megkapta a jogot az IQNET-Akadémia oklevelének kiállítására, mivel az MSZT képzése egyenértékű az IQNET által elfogadott ISO 9001 Lead Auditor képzéssel. Így a képzés után a vizsgát eredményesen teljesítők nemzetközi elismerést adó IQNET-oklevelet is kapnak.

A képzésről bővebb tájékoztatást a MIR vezetőauditor-képzésre kattintva talál.

Szabó József

2022. július

 

 

További tájékoztatást ad:

Eitnerné Horváth Erika, e-mail-cím: oktatas@mszt.hu, telefonszám: 06-1-4566-925

További átfogó és részletes tájékoztatás a képzések és szakmai fórumok menüpontban található.

 

A képzéshez kapcsolódó szabványok:

MSZ EN ISO 9000:2015  Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár (ISO 9000:2015)

MSZ EN ISO 9001:2015  Minőségirányítási rendszerek. Követelmények (ISO 9001:2015)

MSZ EN ISO/IEC 17000:2020 Megfelelőségértékelés. Szakszótár és általános alapelvek (ISO/IEC 17000:2020, 2020. decemberi helyesbített változat)

MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016 Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 1. rész: Követelmények (ISO/IEC 17021-1:2015)

MSZ EN ISO/IEC 17021-3:2019 Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 3. rész: Kompetenciakövetelmények minőségirányítási rendszerek auditálásához és tanúsításához (ISO/IEC 17021-3:2017)

MSZ EN ISO 19011:2018 Útmutató irányítási rendszerek auditálásához (ISO 19011:2018)