Az anyanyelv nemzetközi napja

1999-ben az UNESCO közgyűlése február 21-ét az anyanyelv nemzetközi napjává nyilvánította. A nemzetközi szervezet ezzel is felhívja a figyelmet a nyelvi sokszínűségre és az anyanyelv használatának fontosságára. A Földön több mint 6000 nyelvet beszélnek, ezeknek körülbelül a fele a veszélyeztetett nyelvek közé tartozik. A kutatások szerint havonta két, őshonos lakosok által beszélt nyelv hal ki, Európában pedig akár ötven nyelv is eltűnhet a következő évtizedekben.

Bár a magyar nyelvet nem fenyegeti az eltűnés veszélye, viszont jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt évtizedek során. A felgyorsult világ és az új kommunikációs eszközök voltak leginkább hatással az utóbbi időben nyelvünkre. Az anyanyelv használata és annak megóvása szabadság, öröm és felelősség egyszerre.

A téma kapcsán felvetődik a kérdés: miként kapcsolódik mindez a szabványokhoz/szabványosításhoz? A Magyar Szabványügyi Testület kiemelten fontosnak tartja, hogy a szabványalkalmazáshoz szükséges pontos és egyértelmű információközlés érdekében a közzétett európai és nemzetközi forrásdokumentumú magyar nemzeti szabványok közül minél több elérhető legyen magyar nyelven is. Ezért munkatársaink és szakértőink gondosan és alaposan, nagy idő- és energiaráfordítással foglalkoznak egy-egy szabvány szövegével, hogy minél inkább teljesíthessék ezt a célt. A szabványtárgyalások lehetőséget nyújtanak a szakértők számára a szabványalkalmazás/gyakorlat során felmerült kérdések megvitatására, a szakkifejezések tisztázására és a terminológiai egységesítésre, illetve szükség esetén teljesen új meghatározások bevezetésére. Sajnos az utóbbi időben az egyes szakterületek szabványtárgyalásain csökkent az aktív részvétel. Mivel ezek a szabványtárgyalások nagyban elősegíthetik, illetve megkönnyíthetik a szabványalkalmazó szakemberek munkáját, ezért kérjük a szakértőket és a tagszervezeteink által delegált tagokat, hogy éljenek e lehetőségekkel és minél szélesebb körben vegyenek részt egy-egy szabványtárgyaláson, hogy a magyar nyelvű változatok végső formája mindenki megelégedésére szolgálhasson és pontosan tükrözze az adott szakterület nyelvi és szakmai sajátosságait.

További cikkeink e témában:

http://www.mszt.hu/web/guest/a-szabvany-mint-szimfonia

 

Csík Gabriella

Zajdon Anna

2022. február