Külön szabvány készült a cementek alkalmazására

Az MSZT 2023 decemberében MSZ 4799 azonosító jelzettel egy új, az MSZ 4798:2016 Q mellékletén alapuló szabványt tett közzé, és egyúttal megjelentette ez utóbbi MSZ 4798:2016/4M módosítását is, valamint az MSZ EN 12350-1 magyar nyelvű változatát. A szabványok kidolgozásához a CEMKUT Kft., a Holcim Magyarország Kft., a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség és a Szilikátipari Tudományos Egyesület járult hozzá.

 

Az MSZ 4799:2023 Ajánlás a cementek alkalmazására az MSZ 4798-hoz az MSZ 4798:2016 Q mellékletének módosításával és új cementfajták beépítésével jött létre. A szabvány a cementfajták környezeti osztályok (a beton környezeti osztálya) szerinti alkalmazására ad meg ajánlásokat, így azt az MSZ 4798-cal együtt, az abban megadott környezeti osztályok és a betonfedésre vonatkozó N melléklet ismeretében és figyelembevételével kell alkalmazni. A dokumentum a magyarországi cementgyártók által e szabvány megjelenésének időpontjában forgalmazott cementfajtákra vonatkozik.

A szabvány kidolgozását az indokolta, hogy a körforgásos és karbonsemleges gazdaságra történő átállás új cementfajták megjelenését teszi szükségessé. Ezek alkalmazhatóságára az elmúlt időszakban folytak és jelenleg is folynak laboratóriumi vizsgálatok, melyek eredményei alapján kibővült a szabvány, a régiek mellett új cementfajtákra is megadja, hogy az adott környezeti osztályban az adott cementfajta javasolt, alkalmazható vagy nem javasolt. Azonban a folyamatos fejlődés következtében a munka nem állt meg. Az elkövetkezendő években várhatóan további cementfajták fognak megjelenni, amellyel párhuzamosan e szabvány is módosulni fog, kiegészülve az újabb és újabb cementfajtákra vonatkozó alkalmazási javaslatokkal.

 

Az MSZ 4798:2016/4M Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon szabványmódosítás bevezetése elengedhetetlenül szükséges volt az MSZ 4799 bevezetéséhez, azonban egyúttal sor került a teljes MSZ 4798 felülvizsgálatára is. Ennek eredményeként több ponton is módosult az MSZ 4798 „betonszabvány”. Ezek közül kiemeljük az alábbi lényeges változásokat:

  • technikai változások a Q melléklet tartalmának törlése következtében;
  • egyértelmű meghatározás, mely szerint az MSZ 4798, hacsak nincs külön jelezve, az 50 év tervezési élettartamú betonokra vonatkozik;
  • új előírások és szakkifejezés a „visszanyert, granulált adalékanyag”-ra;
  • az XV0(H) környezeti osztály törlése, új előírások a megengedett legnagyobb vízfelvételi együtthatóra;
  • egyértelműsítés, amely segítséget ad, hogy hogyan lehet meghatározni a talajok, valamint a talaj- és természetes vizek SO42–-tartalmát az MSZ EN 196-2 szerint;
  • új testsűrűségi osztályok a nehézbetonokra, valamint példa a nehézbetonok megjelölésére.

A beton készítésével, forgalomba hozatalával, vizsgálatával és beépítésével kapcsolatos általános műszaki követelményeket a következő érvényes nemzeti szabványok adják meg:

MSZ EN 206:2013+A2:2021  Az európai szabvány angol nyelvű bevezetése nemzeti kiegészítések nélkül.

MSZ 4798:2016 Az MSZ EN 206:2014 magyar nyelvű változata a kiegészítő nemzeti szabályozással együtt. Az egyértelmű megkülönböztetés érdekében az MSZ EN 206-tal megegyező szövegrészek álló betűkkel, míg a nemzeti kiegészítések szövege dőlt betűkkel szedett.

MSZ 4798:2016/1M:2017 Az MSZ EN 206:2013 európai szabvány A1 módosításait a nemzeti kiegészítésekkel együtt tartalmazó módosítás.

MSZ 4798:2016/2M:2018 Szabványmódosítás, amely az MSZ 4798:2016-ban szereplő kiegészítő nemzeti szabályozáshoz ad meg további nemzeti kiegészítéseket.

MSZ 4798:2016/3M:2021 Az MSZ EN 206:2013 európai szabvány A2 módosításait a nemzeti kiegészítésekkel együtt tartalmazó módosítás.

MSZ 4798:2016/4M:2023 Szabványmódosítás, amely az MSZ 4798:2016-ban szereplő kiegészítő nemzeti szabályozáshoz ad meg további nemzeti kiegészítéseket.

 

Az MSZ EN 12350-1 A friss beton vizsgálata. 1. rész: Mintavétel és közös vizsgálati eszközök szabvány két eljárást mutat be a friss beton mintavételére: a gyűjtőminták és az egyedi minták mintavételét. Ezenkívül felsorolja az MSZ EN 12350 A friss beton vizsgálata sorozat több részében és az MSZ EN 12390-2 A megszilárdult beton vizsgálata. 2. rész: Szilárdságvizsgálati próbatestek készítése és tárolása szabványban hivatkozott közös vizsgálati eszközöket, így a betonvizsgálati szabványok alapszabványának tekinthető.

Az MSZT tavaly áprilisban bevezette az MSZ EN 12390 A megszilárdult beton vizsgálata sorozat több részének is a magyar nyelvű változatát, továbbá a céljai között szerepel a betonvizsgálati szabványok két alapvető szabványsorozata, az MSZ EN 12350 és az MSZ EN 12390 mindegyik része tekintetében a magyar nyelvű változatok kidolgozása. Amennyiben támogatná ezen törekvésünket, kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen: szabvtit@mszt.hu.

 

 

Bernáth Csaba

Zajdon Anna

2023. december

Kapcsolat

Bernáth Csaba​

Kapcsolódó bizottságok

MSZT/MB 107 Beton és előregyártott betontermékek

CEN/TC 104 Beton és más betontermékek

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!