Projektmunkacsoportokról általában

Az európai szabványosításról szóló Európai Parlament és Tanács 1025/2012/EU rendelettel összhangban az MSZT Szabványügyi Tanács 4/2013. SZT határozatával jóváhagyta „a nemzeti szabványosító projektmunkacsoport (MSZT/PMCS) mint új MSZT szervezeti egység, továbbá ehhez kapcsolódva projektdíjfizetési rendszer bevezetését."

A nemzeti szabványosító projektmunkacsoport az MSZT önkéntes alapon szerveződő, egyetlen téma nemzeti szabványosítási feladatait operatívan és felelősséggel ellátó, korlátozott (meghatározott) ideig működő, feladatai befejezésekor automatikusan megszűnő szakértői csoport (a továbbiakban: projektmunkacsoport).

A projektmunkacsoport tagja lehet minden olyan MSZT-tag, aki befizette az adott évre megállapított MSZT-tagdíjat, de tagja lehet az is, aki nem MSZT-tagdíjat, hanem a tagdíjnál lényegesen alacsonyabb projektdíjat fizet. Ez utóbbi azok számára előnyös, akik az általános tagsági jogosultságnál szűkebb mértékben, az MSZT testületi szerveinek a munkájában nem, hanem kizárólag a projektmunkacsoport tevékenységében kívánnak részt venni, a projektmunkacsoport működési szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

A projektmunkacsoport megalakítását bárki kezdeményezheti.

A megalakításra javaslatot tevőknek ki kell tölteniük a jobb oldalon található 1. nyomtatványt, a belépni szándékozóknak pedig a 2. vagy 3. nyomtatványt (belépési nyilatkozatot).

Jelentkezés

Javaslat nemzeti szabványosító projektmunkacsoport megalakítására


Belépési nyilatkozat nemzeti szabványosító projektmunkacsoportba (MSZT-tagoknak)


Belépési nyilatkozat nemzeti szabványosító projektmunkacsoportba (nem MSZT-tagoknak)