Megfelelőségértékelés – A jó gyakorlat kódexe

A megfelelőségértékelés különböző meghatározott követelmények teljesítését igazolja. Ezeknek számtalan formája lehet – termékek, folyamatok, szolgáltatások, rendszerek, projektek, adatok, személyek vagy szervezetek stb. vagy ezek kombinációja. A megfelelőségértékelés különböző típusú biztosítékot ad arra nézve, hogy a különféle dokumentumokban – európai, nemzetközi és nemzeti szabványokban, útmutatókban, ajánlásokban – megfogalmazott követelmények teljesültek.

A gyors technológiai fejlődés, a gazdasági és termelési rendszerek integrációja, valamint a nemzetközi kereskedelem megnövekedett szintje rámutatott a megfelelőségértékelési gyakorlatok és rendszerek közelítésének szükségességére. A nemzetközi szabványok a verseny javításának és a kereskedelem technikai akadályainak csökkentésére irányuló erőfeszítések általánosan elfogadott eszközei.

A megfelelőségértékelési rendszerek fejlődése a bizalom növekedését eredményezheti a megfelelőségi rendszer szolgáltatásait használók között, ideértve az ipart, a szabályozó szervezeteket és a fogyasztókat, és a különféle módszerek általánosan elfogadottá válhatnak.

A nem megfelelő megfelelőségértékelési gyakorlatok és követelmények, karöltve a megfelelőségértékelési eredmények felismerésének hiányával korlátozhatják a termékek és szolgáltatások cseréjét. Törekedni kell arra, hogy minden megfelelőségértékelési rendszer és gyakorlat:

  • bevonja az összes részt vevő felet;
  • legyen diszkriminációmentes, transzparens, pártatlan; és
  • hárítsa el a szükségtelen akadályokat a kereskedelem elől.

A nemrégiben megjelent ISO/IEC 17060 Conformity assessment. Code of good practice (Megfelelőségértékelés. A jó gyakorlat kódexe) szabvány célja, hogy leírja és népszerűsítse az olyan megfelelőségértékelési politikát és gyakorlatot, mely elősegíti a kereskedelmet, társadalmi előnnyel jár nemzetközi, regionális vagy országos szinten, és elősegíti a hitelességet és az állandóságot. Jó gyakorlatokat ajánl a megfelelőségértékelés minden elemére – cél, követelmények, tevékenységek, testületek, rendszerek, sémák és eredmények.

Az alábbi linkekre kattintva megtekinthetők a terméktanúsítás, a vállalattanúsítás és a megfelelőségértékelés nemzetközi és magyar nemzeti szabványai:

A nemzetközi szabványok magyar nemzeti szabványként való bevezetésével kapcsolatban a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen érdeklődhet.

A szabványok megvásárolhatók a kitöltött megrendelőlap következő e-mail-címre való megküldésével: kiado@mszt.hu.

 

Zajdon Anna

2023. február

Kapcsolódó bizottságok

ISO/CASCO Megfelelőségértékelés

MSZT/MCS 903 Megfelelőségtanúsítás

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!