Megjelent az MSZ EN ISO 14155 szabvány magyar nyelvű változata

2022 októberében megjelent az MSZ EN ISO 14155:2020 Orvostechnikai eszközök humánklinikai vizsgálata. Helyes klinikai gyakorlat szabvány magyar nyelvű változata, melynek kidolgozását a Magyar Szabványügyi Testület részben európai uniós pályázati finanszírozás keretében valósította meg.

A dokumentum azzal a helyes klinikai gyakorlattal (GCP) foglalkozik, melyet az orvostechnikai eszközök klinikai teljesítőképességének és biztonságának értékelése során, az embereken végzett klinikai vizsgálatok tervezéséhez, elvégzéséhez és dokumentálásához kell alkalmazni.

A szabvány követelményei összhangban vannak a Helsinki Nyilatkozatból eredeztethető etikai elvekkel, melyek legfontosabb elemei a következők:

  • A klinikai vizsgálat megkezdése előtt mérlegelni kell az előre látható kockázatokat és nehézségeket a várható egyéni és társadalmi előnyökhöz képest. Klinikai vizsgálatot csak akkor szabad indítani és végezni, ha a várható előnyök igazolják a kockázatot.
  • A humán vizsgálati alanyok jogai, biztonsága és jólléte a legfontosabb szempontok, ezek a tudomány és a társadalom érdekei felett állnak.
  • A klinikai vizsgálatoknak tudományosan megalapozottaknak kell lenniük, azokat egyértelműen részletezett klinikai vizsgálati tervben (CIP-ben) kell leírni.
  • A klinikai vizsgálatot a tervnek megfelelően kell végezni, amely előzőleg megkapta az etikai bizottság és a szabályozó hatóságok jóváhagyását.
  • A vizsgálati alanyok orvosi ellátása és a velük kapcsolatos orvosi döntések meghozatala kizárólag képesítéssel rendelkező egészségügyi szakember felelőssége lehet.
  • A klinikai vizsgálatban való részvételt megelőzően minden vizsgálati alanytól önkéntes tájékoztatáson alapuló beleegyező nyilatkozatot kell beszerezni.

Ezeket az alapelveket szem előtt tartva a dokumentum olyan általános követelményeket határoz meg a helyes klinikai gyakorlatra, melyek:

— védik a humán vizsgálati alanyok jogait, biztonságát és jóllétét;

— biztosítják a klinikai vizsgálat tudományos szempontú lefolytatását és a klinikai vizsgálati eredmények hitelességét;

— meghatározzák a megbízó és a vizsgálatvezető felelősségét; és

— segítik a megbízókat, a vizsgálókat, az etikai bizottságokat, a szabályozó hatóságokat és az orvostechnikai eszközök megfelelőségértékelésében részt vevő egyéb szerveket.

A harmonizált szabvány ZA melléklete a 93/42/EGK [OJ L 169] irányelv I. mellékletének alapvető követelményei közötti összefüggésről, míg ZB melléklete a 90/385/EGK [OJ L 189] irányelv I. mellékletének alapvető követelményei közötti összefüggésről nyújt részletes tájékoztatást.

 

Antal Andrea Zsuzsa

2022. október

Kapcsolódó bizottságok

ISO/TC 194 Orvostechnikai eszközök biológiai és klinikai értékelése

CEN/TC 206 Orvostechnikai eszközök biológiai és klinikai értékelése

MSZT/MCS 211 Orvostechnika

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!