Új szabvány jelent meg a karbantartás területén

Új, hiánypótló európai szabvány jelent meg 2021 júniusában, melyet az MSZT 2021. október 1-jén vezetett be angol nyelvű magyar nemzeti szabványként.

Az MSZ EN 17485:2021 Karbantartás. Karbantartás a tárgyi eszközök kezelésén belül. Keretrendszer a tárgyi eszközök értékének növelésére, teljes életciklusuk alatt szabvány karbantartási módszereket és eljárásokat ír le a tárgyi eszközök kezelésére, melyek a szervezeti menedzsment minden szintjén és működési területén alkalmazhatók, beleértve a tervezésirányítást, az üzemirányítást, a műszaki és termelésirányítást, a pénzügyi irányítást, az eszközgazdálkodást, a karbantartás-irányítást és a minőségirányítást.

Ezzel a területtel foglalkozik az MSZ EN 16446:2015 Karbantartás. Fizikai eszközök kezelése keretében végzett karbantartás szabvány is, azonban míg e dokumentum általános keretet ad a karbantartás szerepének és feladatainak meghatározásához a tárgyi eszközök kezelésének tágabb keretein belül, addig az új MSZ EN 17485 részletes módszereket és eljárásokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy hogyan kezeljük a tárgyieszköz-vagyont.

Az EN 17485 továbbá segítheti a szervezeteket az ISO 55000 szabvány (magyar nemzeti szabványként: MSZ ISO 55000:2015 Vagyongazdálkodás. Áttekintés, alapelvek és terminológia) követelményeinek végrehajtásában is, melyek a stratégiai vagyongazdálkodási tervezést, a tárgyi eszközökre vonatkozó követelményeket és a tárgyi eszközök által teremtett értéket helyezik előtérbe.

Az EN 17485-ben leírt részletes módszerek és eljárások a rendszerszemléletű irányítási megközelítéshez adnak hasznos útmutatást, melynek célja többek között:

  • a szervezetek üzleti, tárgyieszköz-kezelési és -karbantartási tevékenységei közötti kapcsolat kiépítése és rendszerezése;
  • a tárgyi eszközök kezelésére, valamint a karbantartásra ható külső és belső befolyásoló tényezők meghatározása;
  • a szervezeti szintek közötti keresztfunkciós együttműködés megteremtése;
  • az átláthatóság biztosítása a döntéshozók számára;
  • a bizonytalanság kezelése a döntéshozatal minőségi javulása érdekében.

A szabvány alkalmazása számos előnnyel járhat a szervezetek számára, például:

  • a vállalati tőke hatékonyabb és eredményesebb felhasználása (az eszközberuházás megtérülése);
  • pontos, hosszú távú életciklusra vonatkozó kalkulációk a döntéstámogatáshoz;
  • integrált beruházási és karbantartási tervezés;
  • a teljesítmény és az ellenőrzés hatékony és adekvát értékelése.

A dokumentummal kapcsolatos további információkért kérjük, keresse Antal Andreát az a.antal@mszt.hu e-mail-címen.

 

Antal Andrea Zsuzsa

2022. január