Égéstermék-elvezető berendezések beton idomdarabjai

2023. szeptember 1-jén jelent meg európai pályázati forrásból az MSZ EN 1858:2008+A1:2011 Égéstermék-elvezető berendezések. Építőelemek. Beton idomdarabok szabvány magyar nyelvű változata, amelyet az MSZT/MB 114 Kémények nemzeti szabványosító műszaki bizottság dolgozott ki.

Az MSZ EN 1858:2008+A1:2011 az egy- és többhéjú égéstermék-elvezető berendezések leírásával, tervezésével, vizsgálatával és kivitelezésével foglalkozó összetartozó szabványok sorozatának egyike.

A szabvány az égéstermék-elvezető berendezésekben használt, a 3. fejezetben meghatározott előregyártott beton idomdarabok anyagait, méret- és teljesítménykövetelményeit írja elő. Az idomdarabok lehetnek egy- vagy többhéjú kialakításúak.

A dokumentum alkalmazható az emeletmagasságú és csak a kezeléshez megerősített égéstermék-idomdarabokhoz is.

Az idomdarabok héja vagy héjai előregyártott betonból készüljenek. A többhéjú idomdarabok béléscsövét és külső héját levegőréteg vagy hőszigetelés választhatja el. Ha a hőszigetelés az idomdarab részét képezi, akkor a gyártó által meghatározott ragasztott anyagból készüljön. Ha a hőszigetelést külön tételként szállítják, akkor azt az idomdarab gyártójának telepítési utasításai szerint kell felszerelni.

A szabvány példát tartalmaz a beton idomdarabok megjelölési rendszerére, táblázatosan közli a hőmérsékleti, a nyomásosztályokat, a tűzzel szembeni, továbbá a kondenzátummal szembeni ellenállás osztályait, a korrózióállósági osztályokat.

Az A melléklet vizsgálati módszereket ír le. A B melléklet példákat ad az egy- és többhéjú idomdarabformákra. A hővezetési ellenállás számítási módszerével a C melléklet foglalkozik. A mintavételi terv követelményeit a D melléklet tartalmazza. Az ajánlott vizsgálatsorozat rendjét az E melléklet adja meg, a ZA melléklet pedig a szabvány harmonizált szakaszait írja le.

 

Szendy Csabáné                                                        

2023. szeptember