Referenciaszabvány a CEN/TC 166 Kémények összes termékszabványához

2023. április 1-jén jelent meg az MSZ EN 1443:2019 Égéstermék-elvezető berendezések. Általános követelmények szabvány magyar nyelvű változata, amelyet az MSZT/MB 114 Kémények nemzeti szabványosító műszaki bizottság dolgozott ki részben MSZT-önköltségre, részben pályázati forrásból.

A szabvány követelményeket és alapvető teljesítményi feltételeket határoz meg az égéstermék-elvezető berendezésekre, a béléscsövekre, összekötő égéstermék-vezetékekre (a korábbi szabvány összekötő elemként határozta meg), alkotóelemekre és tartozékokra.

A szabvány megkülönböztet szilárd, folyékony és gáznemű tüzelőanyaggal üzemelő tüzelőberendezésekhez használt, koromégésnek ellenálló, valamint csak folyékony és gáznemű tüzelőanyaggal üzemelő tüzelőberendezésekhez használt, koromégésnek nem ellenálló égéstermék-elvezető berendezéseket, béléscsöveket, összekötő égéstermék-vezetékeket, idomdarabokat és tartozékokat. A szabvány a fentiek figyelembevételével rögzíti, hogy a koromégésnek nem ellenálló alkotóelemek és tartozékok nem alkalmasak szilárd tüzelőanyaggal üzemelő tüzelőberendezésekhez.

Ezen túlmenően a szabvány meghatározza a jelölésre, az utasításokra, a termékinformációra vonatkozó minimumkövetelményeket is, és útmutatást nyújt a teljesítmény állandóságának értékeléséhez és ellenőrzéséhez.

A szabvány nem alkalmazható a szabadon álló égéstermék-elvezető berendezésekre és a nem CE-jelölésű alkotóelemeket tartalmazó, külön rendelésre készült égéstermék-elvezető berendezésekre.

A dokumentum visszavonja és helyettesíti az MSZ EN 1443:2003-at. A kidolgozása során felülvizsgálták az előzményszabványban szereplő szakkifejezéseket és fogalommeghatározásokat.

Az előzményszabvány fűtőberendezéseket definiált, a felülvizsgált változata tüzelőberendezéseket határoz meg égésterméket termelő egységként, amelyek lehetnek például fűtőberendezések, főzőberendezések, motorok, kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő berendezések.

Az égéstermék-elvezető berendezés meghatározása is összetettebb: olyan héjból vagy héjakból álló, egy vagy több járatot körülzáró szerkezet, amely az égéstermékeket bármely tüzelőberendezésből a külső légtérbe vezeti.

Az alkotóelemek között megjelenik a támasz, az illesztés és a kitorkolló idomdarab.

Az égéstermék-elvezető berendezés megjelölésében változás, hogy megjelenik a távolság az éghető anyagoktól és annak a vizsgálószerkezetnek a típusa, amellyel a terméket vizsgálták.

Az EN 1443:2019 szabvány – az MSZ EN 1443:2019 forrásdokumentuma – kidolgozói felülvizsgálták a korrózióállósági osztályok és nyomásosztályok táblázatait, ezek részletesebbek, mint a korábbi kiadásban található táblázatok és jobban kitérnek a szilárd tüzelőanyagokra. Részletes táblázatok találhatók a vizsgálószerkezetek típusára és felépítésére. A szabvány több példát tartalmaz a különböző kialakítású égéstermék-elvezető berendezések teljesítménynyilatkozatára és azok részletes tartalmára, valamint CE-jelölésére.

A szabvány referenciaként szolgál a CEN/TC 166 Kémények európai műszaki bizottság összes termékszabványához.

 

Szendy Csabáné                                                         Dr. Barna Lajos

az MSZT/MB 114 műszaki bizottság tagja,

c. egyetemi tanár

2023. április