Számviteli és vállalati erőforrás-tervezési rendszerek auditadatai

A számviteli és vállalati erőforrás-tervezési (ERP-) szoftvercsomagokat széles körben használják a vállalkozások és a különböző kormányzati szervezetek az üzleti folyamatok kezelésére és nyomon követésére, a tranzakciók könyvelésére és a pénzügyi jelentések készítésére. A vállalkozások és a kormányzati szervezetek számos ERP-csomagot használnak, amelyek kialakítása (pl. interfészek, adattartalom, adatformátumok, működési jelentések, vezetői jelentések, pénzügyi jelentések) nagymértékben eltérhet egymástól. Ezek és más tervezési különbségek kihívást jelentenek az auditálási felügyelet számára az adatok összegyűjtése során.

Az ISO néhány éve megkezdte az auditadatokkal kapcsolatos szabványok kidolgozását a területhez kapcsolódó adatok és -formátumok egységesítése céljából. Ezzel kapcsolatosan a következő szabványok jelentek meg.

ISO 21378:2019 Audit data collection (Auditadat-gyűjtés)

Ez az adatgyűjtési szabvány meghatározza a számviteli adatelemekre vonatkozó szakkifejezéseket, valamint leírja a releváns könyvvizsgálati adatok kinyeréséhez szükséges információkat. Segít áthidalni a könyvvizsgálati folyamat különböző résztvevői – a könyvvizsgálók, az ellenőrzött szervezetek, a szoftverfejlesztők és az informatikai szakemberek – közötti szakadékot azáltal, hogy egy olyan mechanizmust hoz létre, amely a számvitelben közös információkat a számviteli és a vállalati erőforrás-tervezési (ERP-) rendszerektől független módon fejezi ki.

Az ISO 21378 a számviteli és az ERP-rendszerek főbb üzleti moduljaira összpontosít, ideértve a beszerzést, az értékesítést, a készletezést, a befektetett eszközök és a pénzügyi beszámolás területét, azzal a céllal, hogy azonosítsa és meghatározza az auditáláshoz szükséges adatelemeket és fájlformátumokat.

ISO/TS 21377:2023 Exchange formats for the audit data collection standard: XML and JSON (Csereformátumok az auditadat-gyűjtési szabványhoz: XML és JSON)

A dokumentum az ISO 21378 szabványban meghatározott funkcionális tartalom kimeneti fájlformátumaként használt adatcsere-formátumok specifikációjára vonatkozik. Az XML- és JSON-sémák konzisztens módon történő generálásához az ISO 21378 szabványból adatmodellt állítanak fel, melyet a következetes csereformátum-specifikációk létrehozására alkalmaznak.

ISO 5401:2024 Audit data collection. Customs and indirect tax extension (Auditadat-gyűjtés. A vám és a közvetett adó kiterjesztése)

A szabvány az ISO 21378 szabványra épülő funkcionális követelményeket határozza meg a vámok és a közvetett adók [pl. általános forgalmi adó (ÁFA) és a jövedéki adók] területén végzett ellenőrzésekre vonatkozóan. A gyakorlatban ez a dokumentum az ellátási lánc teljes folyamatának minden egyes lépésére vonatkozik, és kiterjed az árukra, a szolgáltatásokra és az építési beruházásokra is. Magában foglalja a belföldi tranzakciókat, a határokon átnyúló tranzakciókat (import és export), és kiterjedhet mind a harmadik féllel, mind a vállalaton belüli tranzakciókra vagy akár az ugyanazon vállalaton belüli árumozgásokra is.

A dokumentum az adóköteles műveletekkel/tevékenységekkel kapcsolatos adatok szabványos cseréjéről szól a vállalkozások számára, hogy automatizált tesztek révén hatékonyabban és eredményesebben végezzenek ellenőrzéseket és auditálásokat. Tartalmazza az adószámítás eredményét, az ERP-rendszerek és/vagy a közvetett adórendszerek/vámrendszerek által feldolgozható releváns alapparamétereket, valamint a közvetett adó- és vámjogszabályoknak és alaki követelményeknek való megfeleléshez szükséges adatokat.

A szabvány magyar nyelvű változatának kidolgozásához az MSZT várja azon cégek, szolgáltatók, szervezetek stb. jelentkezését, akik az MSZT-vel együttműködve támogatnák a szabvány magyar nyelvű kiadását. A támogatással kapcsolatban további információkért, kérjük, keressen bennünket a szabvtit@mszt.hu elérhetőségen.

 

 

Zajdon Anna

2024. május

Kapcsolódó bizottságok

ISO/TC 295 Auditadat-szolgáltatások

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!