Égéstermék-elvezető berendezések szabványai magyar nyelven

Az MSZT 2022. június 1-jén meghirdette az égéstermék-elvezető berendezések tartozékaival foglalkozó szabványsorozat két részének, az MSZ EN 16475-1:2020 Égéstermék-elvezető berendezések. Tartozékok. 1. rész: Hangtompítók. Követelmények és vizsgálati módszerek és az MSZ EN 16475-6:2020 Égéstermék-elvezető berendezések. Tartozékok. 6. rész: Tisztító- és ellenőrző nyílások. Követelmények és vizsgálati módszerek szabványok magyar nyelvű változatait, melyek kidolgozása részben európai pályázati forrásból, részben MSZT-önköltségre valósult meg. A dokumentum alapját képező európai szabványokat a CEN/TC 166 Kémények műszaki bizottság dolgozta ki és a CEN tette közzé 2020 áprilisában.

A szabványok alkalmazási területe:

Az MSZ EN 16475-1:2020 a fémből készült égéstermék-hangtompítók követelményeit és vizsgálati módszereit határozza meg, amelyeket az égéstermék-elvezető berendezések zajszintjének csökkentésére szolgáló tartozékokként használnak.

A szabvány az összekötő égéstermékjáratokban elhelyezett és az égéstermék-elvezető berendezés kitorkollására felszerelt hangtompítókra vonatkozik.

 

Az MSZ EN 16475-6:2020 a keretből és egy ajtóból vagy ajtókból álló tisztító- és ellenőrző nyílások követelményeit és vizsgálati módszereit határozza meg, amelyek hozzáférést biztosítanak az égéstermék-elvezető berendezés égéstermékjáratához ellenőrzés vagy tisztítás céljából.

A szabvány a legfeljebb 450 mm szélességű és legfeljebb 600 mm magasságú ajtónyílással kialakított tisztító- és ellenőrző nyílásokra korlátozódik.

 

Mire nem vonatkoznak a szabványok?

Az MSZ EN 16475-1 nem vonatkozik az égéstermék-elvezető berendezés szakaszaiba beépített hangtompítókra. Az aktív hangtompítók nem tartoznak a dokumentum alkalmazási területébe. Továbbá a szabvány nem vonatkozik a béléscsővel vagy a rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezéssel együtt vizsgált építőelemekre.

Az MSZ EN 16475-6 nem vonatkozik a 450 °C-nál magasabb névleges üzemi hőmérsékleten, túlnyomásos és nedves körülmények között üzemelő tisztító- és ellenőrző nyílásokra. Továbbá nem vonatkozik azokra a tisztító- és ellenőrző nyílásokra, amelyeket más rendszer jellegű égéstermék-elvezető termékekkel vagy más égéstermék-elvezető alkotóelemekkel, pl. égéstermék-béléscsövekkel együtt már vizsgáltak.

A szabad szellőzésű környezetben elhelyezett termékek nem tartoznak a szabvány alkalmazási területébe.

Mindkét szabvány meghatározza a termékek jelölésére, a gyártói előírásokra, a termékinformációra és az AVCP-információra (a teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése) vonatkozó követelményeket is.

A szabványok előírják, hogy a termékeket terméktájékoztató útmutatóval kell ellátni. Ezeknek az útmutatóknak az EU minden olyan országának nyelvén rendelkezésre kell állniuk, ahol a hangtompító, illetve a tisztító- és ellenőrző nyílás terméket forgalomba kívánják hozni.

A szabványok megadják azokat a minimális adatokat, amelyeket ezeknek az útmutatóknak tartalmazniuk kell.

 

Szendy Csabáné

2022. június