Égéstermék-elvezető berendezések tervezési, kialakítási és üzembe helyezési szabványai

Az égéstermék-elvezető berendezések szakszerű tervezése, kialakítása és üzembe helyezése alapvető fontosságú a kémények biztonságos működéséhez, az életet és egészséget veszélyeztető balesetek megelőzéséhez.

Ennek érdekében az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) 2023. július 26-án tette közzé a következő szabványokat, amelyek az előzményszabványok korszerűsített változatai:

EN 15287-1:2023 Chimneys. Design, installation and commissioning. Part 1: Chimneys and connecting flue pipes for non-room sealed combustion appliances (Égéstermék-elvezető berendezések. Tervezés, kivitelezés és üzembe helyezés. 1. rész: Nyitott égésterű tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezései és összekötő égéstermék-vezetékei)

EN 15287-2:2023 Chimneys. Design, installation and commissioning. Part 2: Chimneys and connecting flue pipes for room sealed combustion appliances (Égéstermék-elvezető berendezések. Tervezés, kivitelezés és üzembe helyezés. 2. rész: Zárt égésterű tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezései és összekötő égéstermék-vezetékei)

Magyarország EU-tagságából eredő kötelezettsége a fenti két európai szabvány 6 hónapon belüli kiadása magyar nemzeti szabványként. Megkezdődött a magyar szabványállományba való bevezetésük.

A jóváhagyó közleménnyel bevezetett szabványok magyar nyelvű kiadása elengedhetetlen további magyar szabványok, többek között az MSZ 845:2012 Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése szabvány korszerűsítése során az esetlegesen felmerülő értelmezési viták elkerülése érdekében, illetve az égéstermék-elvezető berendezésekre vonatkozó korszerű, egységesen értelmezhető és alkalmazható műszaki követelmények megteremtése végett. E három szabvány rendkívül fontos szerepet tölt be a kéményseprőmesterek szakmai munkájában is, a szabványok követelményeinek, útmutatásainak ismerete nélkülözhetetlen mindennapos gyakorlatukban, valamint a vizsgákra való felkészülésükben.

A fenti két európai szabvány magyar nyelvű változatának kidolgozását indokolja, továbbá hogy lehetőség legyen minél szélesebb körben való egyértelmű alkalmazásukra, mivel mindkét szabványt meghivatkozza a 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet, ezért a szabványok szerinti követelmények teljesítését úgy kell tekinteni, hogy e rendelet vonatkozó követelményei is teljesülnek. Ez a jogszabályi hivatkozás is mutatja, hogy a szabványok társadalmi érdeket, az élet és vagyon biztonságát szolgálják.

A szabványok magyar nyelvű változatának kidolgozásához az MSZT várja azon cégek, szolgáltatók, szervezetek stb. jelentkezését, akik az MSZT-vel együttműködve támogatnák a szabványok magyar nyelvű kiadását. A támogatással kapcsolatban további információkért, kérjük, keressen bennünket a szabvtit@mszt.hu elérhetőségen.

 

Szendy Csabáné

2023. szeptember