Online adatvédelem

A XXI. században egyre szélesebb körben válik elérhetővé a kommunikációs infrastruktúra az otthoni széles sávú internet, az okostelefonok és hasonló digitális eszközök révén. Ezek azonban másodlagos tevékenységként adatokat is gyűjtenek rólunk, s a technológia fejlődésével ezeket az adatokat sokkal nagyobb mennyiségben lehet már gyűjteni és jobban ki lehet elemezni, mint korábban. Egyrészről ez kényelmesebbé teszi fogyasztói életünket, vonzóbb és értéknövelt szolgáltatásokat és árukat kaphatunk ezáltal. Másrészről azonban a fogyasztók érzékenyebbek lettek a magánélet tiszteletben tartásának kérdésére, problematikus lehet számukra a személyazonosításra alkalmas adatok online gyűjtése és felhasználása. Ez a bizalmatlanság sokszor annak tudható be, hogy nem tudják pontosan, hogyan dolgozzák fel, tárolják és kezelik ezeket az információkat a szervezetek.

A most megjelent MSZ EN ISO/IEC 29184:2023 Informatika. Online adatvédelmi értesítések és hozzájárulás szabvány meghatározza az ellenőrzést és a kapcsolódó további információkat a szervezetek számára:

  • hogyan nyújtsanak világos, könnyen érthető információkat arról, miként dolgozza fel a szervezet a gyűjtött adatokat, pl. szolgáltatás nyújtása során;
  • hogyan kérjenek jóváhagyást korrekt, átlátható, egyértelmű és visszavonható módon.

A szabvány bemutatja az MSZ EN ISO/IEC 29100:2020 Informatika. Biztonságtechnika. Adatvédelmi keretrendszer szabvány két adatvédelmi alapelvének – az 1. Beleegyezés és választás és a 7. Nyitottság, átláthatóság és értesítés – megvalósítását.

A szabványok magyar nyelvű változatának kidolgozásához az MSZT várja azon cégek, szolgáltatók, szervezetek stb. jelentkezését, akik az MSZT-vel együttműködve támogatnák a szabványok magyar nyelvű kiadását. A támogatással kapcsolatban további információkért, kérjük, keressen bennünket a szabvtit@mszt.hu elérhetőségen.

Zajdon Anna

2023. szeptember