Hírek


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a veszélyes anyagokkal kapcsolatban.

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez nyújt segítséget a tájékoztató dokumentum.


Áttérés az új MSZ ISO 22163 szabványra

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 2023 júliusában megjelent az ISO 22163:2023 szabvány, amely az MSZ ISO/TS 22163:2017 forrásdokumentuma (ISO/TS 22163:2017) helyébe lép.

A tanúsított szervezetek áttérése az új szabványra

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) 2024. január 24-én megjelentette az áttérési ütemterv dokumentumát, amely tartalmazza a legfontosabb követelményeket az új szabványra való áttérésre vonatkozóan a hatóság és a tanúsító szervezetek számára.

A MÁV az MSZT új ügyfele visszaélés-bejelentési irányítási rendszer igazoló eljárása területén

A Magyar Szabványügyi Testület májusban lezárta a MÁV Zrt. visszaélés-bejelentő rendszerének (VIBIR) auditálását.

A MÁV Zrt. MSZ ISO 37002:2022 szabvány szerinti visszaélés-bejelentő rendszerének célja, hogy a szervezeti integritást sértő események és panaszok, különösen az Etikai Kódex normáinak megsértése, továbbá a közérdek sérelme esetén nyomon követhetően tárják fel az okokat – az egyenlő bánásmód elvét betartva, és olyan megoldások szülessenek, amelyek a MÁV–Volán-csoport, valamint a munkavállalók érdekeit egyaránt szolgálják.


Tanúsított partnereink visszajelzései

A partnerek elégedettsége, előremutató véleménye kiemelten fontos minden szervezet számára.

Az MSZT Tanúsítási Titkársága tevékenységéről, auditorainak munkájáról folyamatosan gyűjti és értékeli az észrevételeket, hogy figyelembe vegye, beépítse azokat szolgáltatásnyújtásának napi rutinjába.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni valamennyi tanúsított partnerünknek, akik az auditokat követően visszajelzéseikkel hozzájárulnak tanúsítási tevékenységünk fejlesztéséhez és magas szakmai színvonalon való nyújtásához.




A 2024. április 29-ei MIR-VIR-MEES auditor-továbbképzés programja

2024. április 29-én került sor a Magyar Szabványügyi Testület MIR-VIR-MEES auditorainak online továbbképzésére. Az auditortalálkozó célja a követelményszabványok és egyéb szabályozók előírásainak ismertetésén túl az elmúlt egy év akkreditációs és tanúsítási eredményeinek összefoglalása, tájékoztatás az MSZT eljárásainak, dokumentumainak változásairól, továbbá az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése, valamint az audittapasztalatok megbeszélése volt.


Az akkreditált tanúsítványok globális adatbázisa

Több éve igényként merült fel a vállalkozások és a kormányok részéről – akik nagyobb átláthatóságot kívántak döntéseik meghozatalának támogatására az ellátási láncaikban szereplő tanúsított szervezetek akkreditált státuszára vonatkozó információk rendelkezésre állásáról – egy adatbázis létrehozása.


Játszótéri eszközök biztonságosságának ellenőrzése

2004. február 1-jén lépett hatályba a gazdasági és közlekedési miniszter 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelete a játszótéri eszközök biztonságosságáról, amely előírja a közterületeken, óvodákban, iskolákban lévő játszótéri eszközök átfogó, országos szintű felülvizsgálatát. A játszótéri eszközök üzemeltetői a rendeletben meghatározott ideig, 2005. június 30-ig kötelesek voltak az eszközök állapotát és biztonságát szakmailag felkészült szervezettel ellenőriztetni, majd ezt a felülvizsgálatot az előírt rendszerességgel megismételni.


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a zajjal és rezgéssel kapcsolatban

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez nyújt segítséget a tájékoztató dokumentum.



ARANYOKLEVÉL az Országos Atomenergia Hivatal részére

Az Országos Atomenergia Hivatal részére az intézmény minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként a Magyar Szabványügyi Testület 2024. március 11-i dátummal aranyoklevelet adományozott.



A Magyar Szabványügyi Testület tagsági státuszát megerősítő nyilatkozat került kiadásra a Megfelelőségértékelő Testületek Nemzetközi Hálózatának (IQNET) ügyvezetője által

A svájci (Bern) székhelyű IQNET (The International Certification Network – Megfelelőségértékelő Testületek Nemzetközi Hálózata) (www.iqnet-certification.com) szervezete jelenleg 34 tagszervezetet tudhat soraiban. A Magyar Szabványügyi Testület 1998. június 12. óta az IQNET teljes jogú tagja.


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a levegővel kapcsolatban

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Az elvárt jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez szükséges intézkedések meghatározása érdekében elengedhetetlen a jogszabályok változásának nyomon követése.



Párizsi megállapodás – klímasemleges gazdaság és társadalom

Az EU és valamennyi tagállama által aláírt és ratifikált „Párizsi megállapodás” szerint az uniós országok megállapodtak abban, hogy az Európai Unió 2050-re az első klímasemleges gazdaság és társadalom legyen. A 2050-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrend végrehajtásának a nemzetközi irányítási rendszerszabványok is eszközei. A cél elérése érdekében azonban ezeket a szabványokat ki kell egészíteni, illetve módosítani kell. A változások a szervezet és környezetének megértése, valamint az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak megértése témaköröket (szabványszakaszokat) érintik.


ARANYOKLEVÉL – a GRANIT Csiszolószerszám Kft. integrált irányítási rendszere működtetésének elismerése

Az MSZT azoknak a szervezeteknek adományoz ARANYOKLEVELET, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül fenntartják a Magyar Szabványügyi Testületnél. A GRANIT Csiszolószerszám Kft. MSZ EN ISO 9001szerinti minőségirányítási rendszere meglétét és működését 2003 óta, az MSZ EN ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszere meglétét és működését pedig 2009 óta tanúsítja a Magyar Szabványügyi Testület. Az minőségirányítási rendszer tanúsított alkalmazási területe: köszörű- és csiszolószerszámok, tűzálló anyagok és burkolólapok fejlesztése, gyártása és kereskedelme.


Az MSZT és más IQNET-tagok együttműködése – közös hazai auditok/igazoló eljárások

Az MSZT az elmúlt évben – külföldi IQNET-tagok felkérésére – három alkalommal vett részt magyarországi telephellyel rendelkező, más IQNET-partner által tanúsított szervezet irányítási rendszerének auditálásában, illetve jogi megfelelőségi auditokban/igazoló eljárásokban. Az ilyen együttműködés jelentősen csökkenti a tanúsítással kapcsolatos költségeket (pl. utazási és szállásköltségek), hatékonyabb és gördülékenyebb kommunikációt tesz lehetővé (magyar vagy kétnyelvű audit, nyelvi félreértések elkerülése, optimális auditidő), magasabb szintű helyi jogszabályismeretet garantál, így hasznos fejlesztési lehetőségeket tárhat fel.


A felszín alatti vízzel és a földtani közeggel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Az elvárt jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez szükséges intézkedések meghatározása érdekében elengedhetetlen a jogszabályok változásának nyomon követése.



Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzverseny – a JQA, az IQNET és az UNICEF közös felhívása

A JQA japán tanúsító szervezet a svájci székhelyű Megfelelőségértékelő Testületek Nemzetközi Hálózatával (IQNET) közösen, az UNICEF Tokiói Iroda támogatásával ebben az évben már huszonnegyedik alkalommal hirdeti meg a Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzversenyt. A verseny célja a gyermekek környezet szeretetére és védelmére való nevelése. A tavaly meghirdetett 23. versenyre 83 országból és régióból összesen 9947 pályamunkával regisztráltak. Ebből 1453 db rajz Magyarországról érkezett be a japán versenyirodához. Ezzel Magyarország lett a második legtöbb rajzpályázatot benyújtott ország. A nemzetközi szekció első helyezettjei között hat magyar kislány volt és további két kislány munkáját is díjazták. A jelentkezési lap elérhetősége: https://childrens-drawing.com/drawing/image/24flyerENG.pdf.


ARANYOKLEVÉL – a RAPPAI CSAVAR Kft. minőségirányítási rendszere működtetésének elismerése

Az MSZT azoknak a szervezeteknek adományoz ARANYOKLEVELET, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül fenntartják a Magyar Szabványügyi Testületnél. A RAPPAI CSAVAR Kft. MSZ EN ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerét első alkalommal 1999-ben tanúsította a Magyar Szabványügyi Testület. A minőségirányítási rendszer tanúsított alkalmazási területe: kötőelemek és rögzítéstechnikai anyagok, szerelési kiegészítők, kéziszerszámok és kisgépek kis- és nagykereskedelme.


Játszótéri eszközök biztonságosságának ellenőrzése

Az MSZT hatóságilag kijelölt, a gyártóktól és az üzemeltetőktől független szervezetként 2023 decemberében 336 db, közterületeken, óvodákban és iskolákban lévő játszótéri eszköz állapotát és biztonságosságát vizsgálta meg a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet, valamint a rendelethez kapcsolódó MSZ EN 1176 szabványsorozat követelményei alapján.


Vízzel és szennyvízzel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Az elvárt jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez szükséges intézkedések meghatározása érdekében elengedhetetlen a jogszabályok változásának nyomon követése.




ARANYOKLEVÉL – a NEURO CT Pécsi Diagnosztikai Központ Kft minőségirányítási rendszere működtetésének elismerése

Az MSZT azoknak a szervezeteknek adományoz ARANYOKLEVELET, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül fenntartják a Magyar Szabványügyi Testületnél. A NEURO CT Pécsi Diagnosztikai Központ Kft MSZ EN ISO 9001:2015 szerinti minőségirányítási rendszerét első alkalommal 2008-ban tanúsította a Magyar Szabványügyi Testület. A minőségirányítási rendszer tanúsított alkalmazási területe: járóbeteg szakellátás - képalkotó diagnosztikai szolgáltatás: CT vizsgálat (komputer tomográfiás vizsgálat), MRI vizsgálat (mágneses rezonanciás vizsgálat), DEXA vizsgálat (csontsűrűség mérés).


Az IQNET év végi ülése – Brazília, 2023. november

Az IQNET (Megfelelőségértékelő Testületek Nemzetközi Hálózata) 2023. november 20–24. között, Fortalezában (Brazília) tartotta év végi hibrid (online videókonferencia, valamint személyes megjelenés) üléssorozatát. Az üléssorozaton a tagok az IQNET szolgáltatásait, a harmonizációs elveket, a tagság frissítésével kapcsolatos témákat vitatták meg, illetve ezekkel kapcsolatban hagytak jóvá döntéseket. Az MSZT-t az SCH, Harmonizációs és Legjobb Gyakorlat Állandó Bizottság ülésén a Tanúsítási Titkárságról 1 fő képviselte (online részvétellel). Az MSZT 1998 óta teljes jogú tagja az IQNET-nek.


Hulladékokkal és hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése az környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Az elvárt jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez szükséges intézkedések meghatározása érdekében elengedhetetlen a jogszabályok változásának nyomon követése.




A Siemens Mobility Kft. integrált irányítási rendszere tanúsításának megújítása és új információbiztonsági irányítási rendszerének tanúsítása

A Magyar Szabványügyi Testület a Siemens Mobility Kft. integrált irányítási rendszerének (MIR-KIR-MEBIR-VIR) okirat-megújító auditját és információbiztonsági irányítási rendszerének (IBIR) tanúsítási auditját két szakaszban végezte el. A sikeres auditok eredményeként az eddigi integrált rendszer, illetve az ezt alkotó rendszerek (MIR-KIR-MEBIR-VIR), valamint az új rendszer is (IBIR) rendelkezik érvényes nemzeti MSZT- és nemzetközi IQNET-tanúsítvánnyal. A jövőben az integrált rendszert ez az öt rendszer együttesen alkotja.


A DBM Zrt. és a Bakonyi Erőmű Zrt. – a Veolia Magyarország cégcsoport tagjai – antikorrupciós irányítási rendszerének sikeres tanúsítása

A DBM Zrt. és a Bakonyi Erőmű Zrt. antikorrupciós irányítási rendszerének sikeres auditja alapján a Magyar Szabványügyi Testület 2023 novemberében mindkét szervezet számára kiadta a nemzeti MSZT- és a nemzetközi IQNET-tanúsítványokat. A tanúsított alkalmazási terület a DBM Zrt. esetében a villamosenergia-termelés, a Bakonyi Erőmű Zrt. esetében a villamos- és hőenergia-termelés, valamint -szolgáltatás, továbbá az energiatermelő berendezések üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése.



Az MSZT-auditorok továbbképzése

2023. november 30-án került sor a Magyar Szabványügyi Testület KIR-MEBIR-EgIR auditorainak online továbbképzésére. Az auditortalálkozó célja a követelményszabványok és az egyéb szabályozók előírásainak ismertetésén túl az elmúlt egy év akkreditációs és tanúsítási eredményeinek összefoglalása, az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése, az audittapasztalatok megbeszélése, az MSZT eljárásainak, dokumentumai változásának ismertetése volt.


Energiahatékonysággal kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése az energiahatékonysági irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Az elvárt jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez szükséges intézkedések meghatározása érdekében elengedhetetlen a jogszabályok változásának nyomon követése.



Az MSZT megújult akkreditációja az MSZ ISO/IEC 27001 szabvány szerinti tanúsításra

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) 2023. október 6-án döntött a Magyar Szabványügyi Testület akkreditációjának megújításáról az MSZ ISO/IEC 27001:2023 szabvány szerinti információbiztonság-irányítási rendszerek (IBIR) tanúsítása területén. Az újabb öt évig érvényes akkreditáció annak az igazolása is, hogy az MSZT már nem a korábbi szabvány, hanem a legújabb, a 2023. évi kiadású szabvány követelményei szerint végzi tevékenységét ezen a területen.


A Pannon-Biomassza Kft. – a Veolia Magyarország cégcsoport tagja – antikorrupciós irányítási rendszerének sikeres tanúsítás

A Veolia Energia Magyarország Zrt. 2021 júniusában - Magyarországon az elsők között - tanúsíttatta antikorrupciós irányítási rendszerét az MSZ ISO 37001:2019 szabvány szerint. A cégcsoport tagja, a Pannon-Biomassza Kft. 2023-ban vezette be az antikorrupciós irányítási rendszert a pécsi, a szakolyi, az ajkai és a dorogi telephelyén. Az itt végzett auditeljárások eredményeként a Magyar Szabványügyi Testület 2023 októberében kiadta a nemzeti MSZT- és a nemzetközi IQNET-tanúsítványokat. A tanúsított alkalmazási területek: biomassza tüzelőanyag beszerzés, -feldolgozás, -tárolás, -raktározás, -kereskedelem.


ARANYOKLEVÉL – a Fétis Kereskedelmi Kft. minőségirányítási rendszere működtetésének elismerése

Az MSZT azoknak a szervezeteknek adományoz ARANYOKLEVELET, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül fenntartják a Magyar Szabványügyi Testületnél. A Fétis Kereskedelmi Kft. MSZ EN ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerét első alkalommal 2000-ben tanúsította a Magyar Szabványügyi Testület. A minőségirányítási rendszer tanúsított alkalmazási területe: ipari minőségű kisgép- és szerszámkereskedelem, kisgépszerviz és automatizált gyártásellátó szolgáltatás.


KAPTáR (Központi Auditori Partneri Tároló) fájlmegosztó rendszer a tanúsított ügyfelek részére

Az MSZT Tanúsítási Titkársága, az auditfolyamatok támogatása céljából bevezette a KAPTáR (Központi Auditori Partneri Tároló) privát felhő alkalmazást.   Az alkalmazás részét képezi a Fájlkezelő, amely a nagy méretű fájlok biztonságos megosztására és tárolására szolgál úgy, hogy fizikailag nem terheli az informatikai rendszert és biztonságosabb adatátvitelt tesz lehetővé. 2024. január 1-től ezen a felületen küldhetők be dokumentumok (pl. dokumentációk, helyesbítés) az MSZT Tanúsítási Titkársága részére, valamint itt érhetők majd el a tanúsítási eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok is. A KAPTáR zökkenőmentes bevezetésének, a felület (a használatának) módjának bemutatása, valamint a felvetődő kérdések megbeszélése céljából az MSZT Tanúsítási Titkársága három alkalommal (2023. november 16. és 23. valamint december 7.) tervez online tájékoztatót (MS Teams) az MSZT által tanúsított ügyfelek számára. A tájékoztatóra az m.tod@mszt.hu  címen lehet jelentkezni.


IQNET-nap 2023

Az IQNET (Nemzetközi Tanúsítási Hálózat) tagjai minden éveben november 11-én emlékeznek meg a hálózat jelentőségéről, elismertségéről, szakmai súlyáról és elkötelezettségéről. Az IQNET – amelynek az MSZT 1998 óta teljes jogú tagja - ötvözi a helyi szakértelmet és a globális tapasztalatokat. Egyike annak a meglehetősen kevés szervezetnek, amely proaktív politikákát és gyakorlatot alakított ki az akkreditáció, a szabványosítás, a rendszerfejlesztés és a minőségi infrastruktúra területén. Ezt tükrözi az ez évi üzenet is, mely szerint „A globális elismertség és az egyedülálló helyi partneri tapasztalat kombinálásával érdemeljük ki a bizalmat!”.


Környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Az elvárt, jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez szükséges intézkedések meghatározása érdekében elengedhetetlen a változások nyomon követése..



A NAH megújította az MSZT akkreditációját az MSZ EN ISO 22000 szabvány szerinti tanúsításra

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) 2023. szeptember 21-én döntött a Magyar Szabványügyi Testület akkreditációjának újabb öt éves fenntartásáról az MSZ EN ISO 22000 szabvány szerinti élelmiszerláncok biztonsága rendszertanúsítás területén. Az akkreditáció az eddigi területeken túl a Kiegészítő szolgáltatások (H) élelmiszerlánc-kóddal is kiegészült. Ennek eredményeként az MSZT már tíz kategóriában nyújt akkreditált szolgáltatást az élelmiszerláncok biztonsága rendszertanúsítás területén.


Az OPUS ENERGETIKA integrált irányítási rendszerének sikeres tanúsítása az MSZT által

Az OPUS ENERGETIKA szervezetei minőség-, környezetközpontú, munkahelyi egészségvédelem és biztonság, illetve energiagazdálkodási integrált irányítási rendszereinek tanúsítási területei: OPUS TIGÁZ Zrt. - földgázelosztási működési engedélyes tevékenység; OPUS TITÁSZ Zrt.- villamos energia elosztói működési engedélyes tevékenység; OPTESZ OPUS Zrt. - támogató szolgáltatások.


ISO-felmérés az irányítási rendszerek tanúsításáról (ISO Survey) – 2022. december

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) a közelmúltban adta közre jelentését, amely a 2022. december 31-én érvényes rendszer-tanúsítványok világszintű felmérésen alapuló, becsült számát/adatait tartalmazza. Az adatokat az IAF MLA tagok által akkreditált tanúsító testületek szolgáltatták. A jelentés három adathalmazt tartalmaz: az érvényes tanúsítványok száma országonként a 16 ISO irányítási rendszerszabvány szerint; a tanúsítványok által lefedett telephelyek száma az egyes országokban; a tanúsítványok által lefedett ágazati szektorok száma országonként, 13 szakterülethez kapcsolódó ISO irányítási rendszerszabvány szerint (az ISO 22000, az ISO 29001 és ISO 13485 nem tartalmaz ágazati adatokat így nincsenek adatok). A legújabb adatforrás az IAF CertSearch adatbázis, amelyet a Nemzetközi Akkreditációs Fórum (IAF) hozott létre. Ennek köszönhetően nőtt az ISO Survey számára hozzáférhető adatmennyiség és az adatszolgáltatás pontossága. A jelentés külön táblázatokban tartalmazza a magyarországi adatokat is.


A felszín alatti vízzel és a földtani közeggel kapcsolatos fontos jogszabály

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Az elvárt, jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez szükséges intézkedések meghatározása érdekében elengedhetetlen a változások nyomon követése.



A Kartonbox Magyarország Papírfeldolgozó Kft. két telephelyére kiterjedő sikeres MSZ EN ISO 9001 szerinti tanúsítás

A Kartonbox Magyarország Papírfeldolgozó Kft. MSZ EN ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerének sikeres felügyeleti auditja a százhalombattai telephelyre, valamint új helyszínként a bácsalmási telephelyre is kiterjedt. Ennek eredményeként az MSZT ezzel a telephellyel kibővítve adta ki a nemzeti (MSZT-) és a nemzetközi (IQNET-) tanúsítványt. A Kartonbox Kft. minőségirányítási rendszerének tanúsított alkalmazási területe: papír csomagolóeszköz gyártása.



Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzverseny (JQA, IQNET) – 1453 db magyar pályamű

„Örömteli idők az emberek és a természet számára” címmel hirdette meg 2023-ban a JQA (japán tanúsító szervezet) – az IQNET-tel (Megfelelőségértékelő Testületek Nemzetközi Hálózata) közösen – a 23. Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzversenyt a 7–15 éves korosztály számára. A versenyre 83 országból és régióból összesen 9947 pályamunka érkezett. Magyarországról 1453 db rajzot küldtek be (csak a japán pályázók voltak többen). A nemzetközi szekció első helyezettjei között hat magyar kislány (8, 13, 14, 15 és két 10 éves) volt, a nemzetközi szekció említésre méltó kategóriájában pedig két magyar kislány (10 és 15 évesek) rajzát díjazták. A verseny magyarországi meghirdetésében és promotálásában a Magyar Szabványügyi Testület – az IQNET teljes jogú tagjaként – aktívan közreműködött.


Búcsú Dukai Pál vezető auditortól (1940–2023)

Dukai Pál 1998 és 2015 között (visszavonulásáig) volt az MSZT auditora, 1999-től vezető auditora. Kiemelkedő szakmai tudása és emberi tulajdonságai jelentősen hozzájárultak az MSZT tanúsítási tevékenysége elismertségéhez. Tudása átadásában mutatott önzetlensége nagyban hozzájárult auditorkollegái felkészítéséhez, az auditori munka szakmai színvonalának megőrzéséhez, illetve emeléséhez. 2012-ben ezt az MSZT érdemérem adományozásával ismerte el. Emlékét és szakmai hagyatékát megőrizzük, munkásságát továbbvisszük.



Az MSZT továbbra is teljes jogú IQNET-tag

A Magyar Szabványügyi Testület 1998 óta teljes jogú tagja az IQNET-nek (Megfelelőségértékelő Testületek Nemzetközi Hálózata). A legutóbbi – 2022-ben lezajlott – Peer Assessment audit alapján, a 2023. május 28. – június 2. között tartott 35. IQNET-Közgyűlés megerősítette a Magyar Szabványügyi Testület IQNET-tagságát.


ARANYOKLEVÉL – a TOOLEX Fémfeldolgozó Kft. minőségirányítási rendszere működtetésének elismerése

Az MSZT azoknak a szervezeteknek adományoz ARANYOKLEVELET, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül fenntartják a Magyar Szabványügyi Testületnél. A TOOLEX Fémfeldolgozó Kft. MSZ EN ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerét első alkalommal 2002-ban tanúsította a Magyar Szabványügyi Testület. A minőségirányítási rendszer tanúsított alkalmazási területe: mélyfúrók és alkatrészek előállítása, értékesítése, valamint az ezekkel kapcsolatos szolgáltatások.


A szabványok és a megfelelőségértékelés szerepe a fenntartható gyakorlatok megvalósításában – hat nemzetközi szervezet közös állásfoglalása

A szabványok és az akkreditált megfelelőségértékelés fenntartható gyakorlatok megvalósításában (fenntarthatóságban) betöltött szerepéről hat nemzetközi szervezet (IAF, ISEAL, UNDP, IIOC, IQNET, TIC Council) közös állásfoglalást adott ki. Az állásfoglalás – többek között – felhívja a figyelmet arra, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek, a természeti erőforrások nem fenntartható használata és a környezetkárosítás a bolygó jövőjét veszélyeztetik. Kihangsúlyozza, hogy a konszenzuson alapuló szabványok és az akkreditált megfelelőségértékelés döntő fontosságúak a fenntarthatóság megvalósításában, mivel támogatják és segítik a következőket: bizalomépítés, következetesség és átláthatóság, globális együttműködési képesség, kompetencia, piacképes megoldások, szabályozottság elismerése, alkalmazhatósági korlátok. Ennek eredményeként az elvárások egyértelműek és következetesek, ami biztosítja a pártatlan és hozzáértő teljesítményértékelést, valamint lehetővé teszi, hogy a szervezetek figyelemmel kísérjék és javítsák fenntarthatósági teljesítményüket.


Az MSZT élelmiszer-biztonsági irányítási rendszere auditorainak továbbképzése

A 2023. július 14-i továbbképzés fő témakörei a következők voltak: az eljárások és a formanyomtatványok változása az ISO 22003-1:2022 szabvány változása következtében; a műanyag (fröccsöntött, extrudált) csomagolóanyagok veszélyelemzése; az EU-BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE a helyes higiéniai gyakorlatokra és a HACCP-elveken alapuló eljárásokra kiterjedő élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek végrehajtásáról; ahatósági ellenőrzések tapasztalatai a vendéglátás/közétkeztetés élelmiszerlánc-kategóriában.




ARANYOKLEVÉL – a suIT Solutions Informatikai Szolgáltató Kft. minőségirányítási rendszere működtetésének elismerése

Az MSZT azoknak a szervezeteknek adományoz ARANYOKLEVELET, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül fenntartják a Magyar Szabványügyi Testületnél. A suIT Solutions Informatikai Szolgáltató Kft. MSZ EN ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerét első alkalommal 2013-ban tanúsította a Magyar Szabványügyi Testület. A minőségirányítási rendszer tanúsított alkalmazási területe: informatikai alkalmazások és rendszerek létrehozása és bevezetése, követése és karbantartása, támogatása és üzemeltetése, IT-tanácsadás.


Az MVM Csoport négy hálózati elosztótársasága integrált rendszerének sikeres tanúsítása

Az MVM Démász Áramhálózati Kft., az MVM Émász Áramhálózati Kft., az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. és az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. integrált tanúsítási rendszerének MSZT általi sikeres tanúsítása 2023 júniusában zárult le. A tanúsított alkalmazási terület a Démász és az Émász esetében a villamosenergia-elosztói engedélyesi tevékenység és kapcsolódó szolgáltatások, az Égáz-Dégáz és a Főgáz esetében pedig földgázelosztási engedélyesi tevékenység.


Az MSZT öt tanúsítási tevékenységének sikeres akkreditálása a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) 2023. június 22-én az akkreditált státus odaítélésével zárta le a Magyar Szabványügyi Testületnél folytatott akkreditálási eljárást. Az akkreditálás 5 évig érvényes az MSZ EN ISO 9001, az MSZ EN ISO 14001, az MSZ ISO 45001, az MSZ EN ISO 50001 szabványok és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES 2.0) szerinti rendszerek tanúsítása területén az eddigi akkreditált területeken túli további IAF-kódokkal kibővítve.




ESG-keretrendszer – vállalati fenntarthatósági jelentéstétel

Az ESG betűszó az Environmental (környezeti), Social (társadalmi) és Governance (irányítási) angol szavakból alakult. Az ESG-keretrendszeren belül ez az a 3 tématerület, amelyben a vállalatoktól elvárt a jelentéstétel. Az ESG célja a vállalatok mindennapi tevékenységében rejlő nem pénzügyi kockázatok és lehetőségek nyomon követése annak érdekében, hogy az érdekeltek hozzáférjenek az éghajlatváltozásból és más fenntarthatósági tényezőkből eredő, a befektetési kockázatok értékeléséhez szükséges információkhoz. Az ESG jelentéstételi kötelezettséget a jelenleg érvényben lévő Nem Pénzügyi Beszámolási Irányelv (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) szerint kell teljesíteni.



ARANYOKLEVÉL – a Budapesti Erőmű Zrt. minőségirányítási rendszere működtetésének elismerése

Az MSZT azoknak a szervezeteknek adományoz ARANYOKLEVELET, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül fenntartják a Magyar Szabványügyi Testületnél. A Budapesti Erőmű Zrt. MSZ EN ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerét első alkalommal 2011-ben tanúsította a Magyar Szabványügyi Testület. A minőségirányítási rendszer tanúsított alkalmazási területe: hő- és villamosenergia-termelés.


Az MSZT által tanúsított szervezetek visszajelzései

Az MSZT számára kiemelten fontos a tanúsított szervezetek elégedettsége és véleménye, ezért az MSZT Tanúsítási Titkársága tevékenységéről, auditorainak munkájáról folyamatosan gyűjti és értékeli az észrevételeket, hogy figyelembe vegye, beépítse azokat szolgáltatásnyújtásának napi rutinjába. Az egyik alapvető kérdés, hogy a szervezetek mit tartanak az MSZT erősségének, és milyen okok miatt ajánlanák más szervezeteknek is mint tanúsítót?


A tanúsításról közérthetően, 8. rész – az irányítási rendszerek dokumentációs követelményei

Az irányítási rendszerek bevezetésnek fő célja a szervezett, átlátható, nyomon követhető működés. Ezt támogatja a jól kialakított rendszer-dokumentáció, amely bármilyen formában (szabályzatok, eljárások, munkautasítások, feljegyzések, fényképek stb.) és adathordozón létezhet, valamint bármilyen forrásból származhat. Az irányítási rendszer kiépítésének – tanúsításának – alapkövetelménye a rendszer-dokumentáció. A tanúsítók felkészülésének is egyik fontos eleme ennek előzetes tanulmányozása, értékelése.


A zajjal és a rezgéssel kapcsolatos néhány kiemelten fontos jogszabály

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Az elvárt jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez szükséges intézkedések meghatározása érdekében elengedhetetlen a változások nyomon követése.





A 2023. május 2-ai MIR-VIR-MEES auditor-továbbképzés programja

2023. május 2-án került sor a Magyar Szabványügyi Testület MIR-VIR-MEES auditorainak online továbbképzésére. Az auditortalálkozó célja a követelményszabványok és egyéb szabályozók előírásainak ismertetésén túl az elmúlt egy év akkreditációs és tanúsítási eredményeinek összefoglalása, tájékoztatás az MSZT eljárásainak, dokumentumainak változásairól, továbbá az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése, valamint az audittapasztalatok megbeszélése volt az alábbi program szerint.


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a hulladékokkal és a hulladékgazdálkodással kapcsolatban

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez nyújt segítséget a tájékoztató dokumentum.



Aranyoklevél kiadása a Flow-Cont Intelligens Mérő- és Szabályozóberendezéseket Fejlesztő Kft. részére minőségirányítási rendszerének működtetésére

A Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevelet adományozott a Flow-Cont Intelligens Mérő- és Szabályozóberendezéseket Fejlesztő Kft.-nek minőségirányítási rendszerével kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.


Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet integrált irányítási rendszerének sikeres, MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti okirat-megújító, valamint MEES 2.0 szerinti tanúsítása

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet (OMIII) a korábbi Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (OKITI) és az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI – Nyírő Gyula Kórház) egyesülésével alakult meg 2021. április 1-jén. Az idegrendszer betegségeivel a legmagasabb progresszivitási szinten foglalkozó szakmák egy országos intézetben történő egységesítése lehetővé tette a nemzetközi színvonalú betegellátást, oktatást és kutatást. Az integráció segítségével új lehetőségek nyíltak a klinikai idegtudományok és a pszichiátria frontvonalában lévő módszerek bevezetésére.



2023 márciusában megjelent új, módosított és hatályon kívül helyezett, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez nyújt segítséget a tájékoztató dokumentum.



A Delta Technologies Nyrt. és Delta Systems Kft. – az MSZT új ügyfelei – antikorrupciós irányítási rendszerének sikeres tanúsítása

A Magyar Szabványügyi Testület a Delta Technologies Nyrt. és Delta Systems Kft. cégcsoportMSZ ISO 37001 Antikorrupciós irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval szabvány szerinti antikorrupciós irányítási rendszere szabványnak való megfelelőségéről nemzeti (MSZT-) és nemzetközi (IQNET-) tanúsítványt bocsátott ki. A tanúsítványok szerinti alkalmazási terület: informatikai/irodatechnikai termékek (hardver/szoftver) értékesítése és szervizelése; IT-rendszerek üzemeltetése és támogató szolgáltatások (tanácsadás, konszolidáció, projektmenedzsment, fejlesztés); Smart megoldások; hálózati megoldások; rendszer-integráció; szoftverfejlesztés; fővállalkozói tevékenység.


IQNET-együttműködés – az MSZT és más IQNET-tagok közös auditálási eljárásai 2022-ben

A Magyar Szabványügyi Testület 1998 óta teljes jogú tagja a Megfelelőségértékelő Testületek Nemzetközi Hálózatának (IQNET). Tagsága révén az MSZT-hez évek óta rendszeresen érkeznek egyszeri vagy ismétlődő felkérések az európai IQNET-tagoktól, hogy működjön közre magyarországi szervezetek irányítási rendszerének auditálásában, illetve jogi megfelelőségi auditok elvégzésében. Az ilyen együttműködések egyaránt hasznosak a külföldi tanúsító IQNET-partnerek és a tanúsított magyar szervezet számára. A hazai tanúsított szervezetnek csökkennek a tanúsítással kapcsolatos járulékos költségei (pl. nincs utazási és szállásköltség), az audit pedig csak magyar nyelvű, esetleg kétnyelvű lesz. A külföldi tanúsítónak a gazdaságossági és a kommunikációs szempontokon túl azért is érdeke az MSZT felkérése, mert a kompetens magyar auditor – hazai jogszabályismerete révén – a tanúsított szervezet számára hasznos fejlesztési lehetőségeket tárhat fel, így az auditnak magasabb a hozzáadott értéke. 2022-ben az MSZT-t a francia, az olasz, a spanyol és a svájci IQNET-tag kérte fel együttműködésre.


Az MSZT Megfelelőségtanúsítási Kollégium 2023. évi ülése

A Magyar Szabványügyi Testület 1998 óta teljes jogú tagja a Megfelelőségértékelő Testületek Nemzetközi Hálózatának  (IQNET). Tagsága révén az MSZT-hez évek óta rendszeresen érkeznek egyszeri vagy ismétlődő felkérések az európai IQNET-tagoktól, hogy működjön közre magyarországi szervezetek irányítási rendszerének auditálásában, illetve jogi megfelelőségi auditok elvégzésében. Az ilyen együttműködések egyaránt hasznosak a külföldi tanúsító IQNET-partnerek és a tanúsított magyar szervezet számára. A hazai tanúsított szervezetnek csökkennek a tanúsítással kapcsolatos járulékos költségei (pl. nincs utazási és szállásköltség), az audit pedig csak magyar nyelvű, esetleg kétnyelvű lesz. A külföldi tanúsítónak a gazdaságossági és a kommunikációs szempontokon túl azért is érdeke az MSZT felkérése, mert a kompetens magyar auditor – hazai jogszabályismerete révén – a tanúsított szervezet számára hasznos fejlesztési lehetőségeket tárhat fel, így az auditnak magasabb a hozzáadott értéke. 2022-ben az MSZT-t a francia, az olasz, a spanyol és a svájci IQNET-tag kérte fel együttműködésre.



Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a vízzel és a szennyvízzel kapcsolatban

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Elengedhetetlen annak naprakész ismerete, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépések szükségesek az előírt, elvárt követelmények teljesítése érdekében. A változások nyomon követéséhez nyújt segítséget a tájékoztató dokumentum.



Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ – sikeres ISO 9001 és MEES 2.0 szerinti tanúsítás, aranyoklevél

A Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ részére az intézmény minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként a Magyar Szabványügyi Testület 2023. január 16-ai dátummal aranyoklevelet adományozott. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél. Az aranyoklevél adományozásával egyidejűleg – a sikeres auditeljárás végén – az MSZT Tanúsítási Titkársága 2023 januárjában (immár negyedik alkalommal) meghosszabbította az Egészségügyi Központ ISO 9001 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES 2.0) szerinti integrált minőségirányítási rendszer járóbeteg-szakellátás, alapellátás: védőnői szolgálat alkalmazási területre kiterjedő tanúsítványainak érvényességét.


Az Intelliport Solutions Kft. és az Intelliport Systems Kft. – az MSZT új ügyfelei – antikorrupciós rendszerének (MSZ ISO 37001:2019) sikeres tanúsítása

Sikeresen zárult le az Intelliport Solutions Kft. és az Intelliport Systems Kft. MSZ ISO 37001:2019 szabvány szerinti antikorrupciós irányítási rendszerének (AKIR) tanúsítási eljárása, ami a nemzeti MSZT-, és a nemzetközi IQNET-tanúsítványok kiadását eredményezte. Az antikorrupciós irányítási rendszer tanúsított alkalmazási területei: intelligens biztonsági és ipari elektronikai hardver és kapcsolódó firmware tervezése, fejlesztése, gyártása és értékesítése, valamint szerviztevékenysége, üzemeltetése, kapcsolódó projektmenedzsment, hardver- és szoftvertanácsadás; alkalmazás- és szoftverfejlesztés, üzemeltetés és kapcsolódó szolgáltatások.


Tanúsításról közérthetően – irányítási rendszerek

A legelterjedtebb kilenc darab ISO irányítási rendszerszabvány segíti a szervezeteket politikájuk kialakításában és megvalósításában, folyamataik kezelésében, kitűzött céljaik elérésében. Ezek a szabványok minden gazdasági szektorban, bármilyen típusú és méretű szervezet esetében, a legkülönbözőbb földrajzi, kulturális és társadalmi körülmények között alkalmazhatók.


23. JQA Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzverseny

A japán tanúsító szervezet (JQA, Japan Quality Assurance Organization) a svájci székhelyű Megfelelőségértékelő Testületek Nemzetközi Hálózatával (IQNET-tel) közösen, az UNICEF Tokiói Iroda támogatásával huszonharmadik alkalommal hirdeti meg a Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzversenyt az „Örömteli idők az emberek és a természet számára” (Joyful Times for People and Nature) témakörben. A múlt évben meghirdetett 22. versenyre 61 országból és régióból regisztráltak, összesen 6390 pályamunkával. 2022-ben 712 db rajzzal Magyarország a harmadik legtöbb rajzpályázatot benyújtó ország volt, és számos díjat is nyert. Ebben az évben a jelentkezési határidő: május 31. A jelentkezési lapoknak és a rajzoknak erre a határidőre hiánytalanul be kell érkezniük a japán szervezőirodához.


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a vízzel és a szennyvízzel kapcsolatban

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Elengedhetetlen annak naprakész ismerete, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépések szükségesek az előírt, elvárt követelmények teljesítése érdekében. A változások nyomon követéséhez nyújt segítséget a tájékoztató dokumentum.



A LOGOSZ IT Services Kft. – az MSZT új ügyfele – minőségirányítási rendszerének tanúsítása

A 2013-ban alapított Logosz IT Services Kft. minőségirányítási rendszerének alkalmazási területe: integrált informatikai rendszerek tervezése, fejlesztése, szállítása, telepítése és üzemeltetése. Az MSZT nemzeti (MSZT-) és nemzetközi (IQNET-) tanúsítványok kiadásával ismerte el, hogy a Kft. minőségirányítási rendszere megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 nemzetközi szabvány szerinti követelményeknek.


A Veolia Magyarország cégcsoport újabb hat tagja antikorrupciós irányítási rendszerének tanúsítása

A Veolia Energia Magyarország Zrt. 2021 júniusában, Magyarországon az elsők között tanúsíttatta antikorrupciós irányítási rendszerét az MSZ ISO 37001:2019 szabvány szerint. 2022-ben a cégcsoport további hat tagja vezette be az antikorrupciós irányítási rendszert, amelyek szabványnak való megfelelőségét az MSZT a nemzeti (MSZT-) és a nemzetközi (IQNET-) tanúsítványok kiadásával ismerte el.



Tanúsításról közérthetően – 4. rész: Irányítási rendszerek típusai

Az irányítási rendszerek elemzése/megismerése/osztályozása lehetséges a megfelelőségigazolás szempontjából. Ebben az esetben A és B típusról beszélünk. Az A típus estében lehetséges az irányítási rendszernek való megfelelőség (és ennek tanúsítása, pl. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 stb. szerint). A B típus esetében a szabvány (pl. ISO 50004) általában csak útmutatóként szolgál, azaz ajánlásokat (iránymutatásokat) tartalmaz az A típusú irányítási rendszerszabvány (pl. ISO 50001) alkalmazásához. Vannak azonban kivételek.


2022 decemberében megjelent új és módosított, a környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Elengedhetetlen annak naprakész ismerete, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépések szükségesek az előírt, elvárt követelmények teljesítése érdekében. A változások nyomon követéséhez nyújt segítséget a tájékoztató dokumentum.



MSZT tanúsítási szolgáltatás – az Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. december 1-jei hatállyal módosította a tanúsított ügyfelei részére nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek dokumentumát (ÁSZF). Az antikorrupciós irányítási rendszer esetében  a Megbízó által előzetesen átadandó dokumentumok köre (1. fejezet, 2/8 oldal) kiegészült a következőkkel: beszerzési szabályzat, pénzügyi szabályzat, bejelentési szabályzat, jogszabályjegyzék, összeférhetetlenségi szabályzat, kötelezettségvállalással kapcsolatos szabályzat, kockázatelemzés módszertana, döntés- és hatásköri mátrix.


A tanúsításról közérthetően – a tanúsító kiválasztása

A tanúsító kiválasztásának néhány főbb szempontja az ár, az akkreditáció (a szakmai felkészültség igazolása), a hírnév (a tanúsítás marketingértéke), a referenciák (a gyakorlat és a munka minőségének igazolása, felmérhetősége), készség az integrált és az idegen nyelvű auditálásra (jobb idő- és költséghatékonyság, nemzetközi együttműködési lehetőség és elismertség).


Eredményes IQNET-audit az MSZT-ben

A Magyar Szabványügyi Testület 1998-ban nyerte el a 34 ország 35 rendszertanúsító partnerszervezetét felölelő IQNET-ben (The International Certification Network, Megfelelőségértékelő Testületek Nemzetközi Hálózata) a teljes jogú tagságot. Az MSZT működését az IQNET Szakmai Értékelés és Tagság Állandó Bizottsága (SCPM, The Standing Committee Peer Review and Membership) hároméves rendszerességgel értékeli. A 2022. november 22–24. között tartott audit eredményeként az auditcsoport megerősítette az MSZT proaktív működését, elismerte az MSZT elmúlt időszakban elért eredményeit, előremutató fejlesztéseit és javasolta teljes jogú IQNET-tagságának fenntartását.


Az MSZT által tanúsított szervezetek visszajelzései

Az MSZT Tanúsítási Titkársága tevékenységéről, auditorainak munkájáról folyamatosan gyűjti az általa tanúsított szervezetek észrevételeit azzal kapcsolatban, hogy mit tartanak az MSZT erősségének és milyen okok miatt ajánlanák az MSZT-t más cégnek is mint tanúsítót. A beérkezett észrevételek és javaslatok – értékelés és elemzés után – beépülnek a tanúsítási szolgáltatás napi rutinjába.


MSZT auditor-továbbképzés: ISO 14001 (KIR) – ISO 45001 (MEBIR) – ISO 50001 (EgIR)

2022. december 1-jén került sor a Magyar Szabványügyi Testület KIR-MEBIR-EgIR auditorainak online továbbképzésére. Az auditortalálkozó célja a követelményszabványok és az egyéb szabályozók előírásainak ismertetésén túl az elmúlt egy év akkreditációs és tanúsítási eredményeinek összefoglalása, az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése, valamint az audittapasztalatok megbeszélése volt, továbbá tájékoztatás történt az MSZT eljárásainak, dokumentumainak változásairól és az IQNET arculatváltásához kapcsolódó tanúsítványokról és emblémákról.


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a környezetvédelemmel kapcsolatban

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Elengedhetetlen annak naprakész ismerete, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépések szükségesek az előírt, elvárt követelmények teljesítése érdekében.



IQNET – világméretű kölcsönös bizalom a rendszertanúsításban

Az IQNET (Megfelelőségértékelő Testületek Nemzetközi Hálózata) tagjai minden évben november 11-én, világszerte újra és újra méltatják, illetve hangsúlyozzák az IQNET-hálózat jelentőségét a megfelelőségértékelés területén. A helyi szakértelmet a globális tapasztalatokkal és elismeréssel ötvözve az IQNET egyike annak a meglehetősen kevés szervezetnek, amely proaktív politikát és gyakorlatot folytat az akkreditációval, a szabványosítással, a rendszerfejlesztéssel és a minőségi infrastruktúrával kapcsolatban. Az IQNET-tagok közötti bizalom, azaz tanúsításaik világszintű kölcsönös elismerésének alapja, hogy akkreditált vagy elismert nemzetközi követelmények és kritériumok szerint folyamatosan erősítik kompetenciáikat, megteremtik képességeiket, megalapozzák erőforrásaikat és szolgáltatásaikat annak érdekében, hogy tanúsításukat világszerte elismerjék és ezzel elősegítsék az általuk tanúsított szervezetek üzleti folyamatainak fejlesztését, valamint globális piaci versenyképességének javítását. Az MSZT 1998 óta az IQNET teljes jogú  tagja.


Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Kft. – sikeres MEES 2.0 szerinti igazolás és ISO 9001:2015 szerinti tanúsítás

A Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Kft. MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 2.0 előírásain alapuló integrált irányítási rendszerének sikeres auditja alapján az MSZT 2022 októberében pozitív döntést hozott a MEES 2.0 követelményeinek való megfelelés igazolásáról szóló tanúsítvány kiadásáról és az ISO 9001:2015 tanúsítási okirat érvényességének fenntartásáról. A szervezet integrált irányítási rendszerének alkalmazási területe az ISO 9001 területén: rehabilitációs fekvő- és járóbeteg-szakellátás és -gondozás, a MEES területén: fekvőbeteg-ellátás folyamata, járóbeteg-szakellátás folyamata és a hozzá kapcsolódó általános diagnosztikai folyamatok, vezetési és humánerőforrás-menedzsment, erőforrások és épületek, berendezések, biztonsági folyamatok, klinikai audit, betegjogok, tájékoztatás, adatkezelés és egyéb betegbiztonság, a nozokomiális fertőzések megelőzése és ellátása.


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a levegővel kapcsolatban

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Elengedhetetlen annak naprakész ismerete, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépések szükségesek az előírt, elvárt követelmények teljesítése érdekében.


Tanúsításról közérthetően – 2. rész: A tanúsítás és felételei

A megvásárolt termékek és szolgáltatások esetében a bizalom megerősítésének egyik eszköze, ha a megfelelőséget egy harmadik fél is igazolja. Az igazolást/értékelést végző szervezeteknek felkészült, pártatlan és következes, működésükkel kapcsolatosan nemzetközileg elfogadott szabványoknak kell megfelelniük. Az irányítási rendszereket auditáló és tanúsító testületek részére, felkészültségük igazolására (akkreditálásukra) az MSZ EN ISO/IEC 17021-1 Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 1. rész: Követelmények szabvány határoz meg követelményeket.



Az ARNICA Kft. élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerének tanúsítása, valamint HACCP- és GMP-rendszerének igazolása

Az ARNICA Kft. sikeres MSZ EN ISO 22000:2018 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerének tanúsítása, továbbá a MÉ 2-1/1969 és a Jó Gyártási Gyakorlat irányelv (CAC/RCP) előírásai alapján a szervezet élelmiszer-biztonsági irányítási, HACCP- és GMP-rendszerének alkalmazási területe a következő: étrend-kiegészítő termékek gyártása.


Informatikai és antikorrupciós irányítási rendszerek – MSZT-auditorok továbbképzése

2022. október 7-én került sor az informatikai (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO 22301, ISO/IEC 19770) és az antikorrupciós (ISO 37001) irányítási rendszerekkel kapcsolatos online auditor-továbbképzésére a Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága szervezésében. Az előadások témái a következők voltak: a szabványok és változásaik ismertetése, pénzügyi kontrollok audittapasztalatai, információbiztonság, kiberbiztonság és adatvédelem, információbiztonsági kontrollok, valamint cégcsoportok információbiztonsági (IBIR)/üzletmenet-folytonossági irányítási rendszereinek (ÜMFIR) audittapasztalatai.


Az ISO-rendszerek tanúsításról közérthetően – cikksorozat

A most induló cikksorozat célja az irányítási rendszerek iránt érdeklődők – legyenek kezdők, haladók vagy „fekete övesek” – tájékoztatása az ISO-rendszerek és tanúsításuk kialakulásáról, alapjairól, bevezetésük és alkalmazásuk feltételeiről, nehézségeiről, valamint hasznosságáról.


Irányítási rendszerek a világban – ISO-felmérés a tanúsítások számáról: ISO Survey 2021

Megjelent az ISO évente megismételt, világszintű felmérésének eredménye az ISO irányítási rendszerszabványainak megfelelő érvényes tanúsítványok számáról. Az adatszolgáltatók az IAF MLA tagok által akkreditált tanúsító testületek. Az ISO Survey of Certifications (ISO Survey 2021) a 2021. december 31-én érvényes tanúsítványok becsült számadatait tartalmazza (köztük a magyarországi adatokkal). A 2021. évi felmérés az előző kiadáshoz képest 4 további szabvánnyal bővült (ISO 20121, ISO 29001, ISO 44001 és ISO 55001), így összesen 16 ISO irányítási rendszerszabványt foglal magában.



ÁSZF változás

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. szeptember 1-jei hatállyal módosította a tanúsított ügyfelei részére nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek dokumentumát (ÁSZF).


Szép magyar eredmények a 22. JQA Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzversenyen

A JQA japán tanúsító szervezet a svájci székhelyű IQNET Nemzetközi Tanúsító Hálózattal közösen – hagyományt teremtve – 2022-ben huszonkettedik alkalommal hirdette meg a Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzversenyt a 7–15 éves korosztály számára, az UNICEF Tokyo Iroda támogatásával. A verseny célja a gyermekek nevelése a környezet szeretetére és védelmére. A verseny magyarországi meghirdetésében és promotálásában a Magyar Szabványügyi Testület – az IQNET teljes jogú tagjaként – ahogy minden évben, így 2022-ben is örömmel működött közre.




Az MSZ EN ISO 41001 (LégIR) MSZT-auditorképzés programja

2022. augusztus 10-én került sor a létesítménygazdákodási (LégIR-) auditorok online képzésére a Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkárságának szervezésében. Az auditortalálkozó célja a vonatkozó szabvány előírásainak ismertetésén túl az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése volt.


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály az energiahatékonysággal kapcsolatban

A jelenleg kialakulóban lévő energiaválságban kiemelten fontos célkitűzéssé vált mind hazánk, mind az Európai Unió számára az energiafelhasználás csökkentése. A lakossági fogyasztók tudatosabb energiafelhasználása, valamint a gyártók folyamatos technológiai fejlesztései által egyre magasabb energiahatékonysággal üzemelő berendezések érhetők el, ezzel csökkentve a környezetre gyakorolt negatív hatásokat. A gazdálkodó szervezetek energiagazdálkodási teljesítményének folyamatos javításához további segítséget ad az MSZ EN ISO 50001:2019 szabvány követelményeinek való megfelelés és annak harmadik fél általi tanúsítása.



A Kartonbox Magyarország Papírfeldolgozó Kft. – az MSZT új ügyfele – sikeres MSZ EN ISO 9001 szerinti tanúsítása

A hullámkarton termékek értékesítésével és gyártásával foglalkozó Kartonbox Magyarország Papírfeldolgozó Kft. által működtetett, az MSZT által az MSZ EN ISO 9001 szerint auditált minőségirányítási rendszerének alkalmazási területe: papír csomagolóeszköz gyártása. A tanúsítási eljárás eredményeként a Kartonbox Magyarország Papírfeldolgozó Kft. az MSZT- és a nemzetközi IQNET-tanúsítványt is megkapta.


LOXON-csoport-tagvállalatok – az MSZT két új ügyfele – integrált irányítási rendszerének sikeres tanúsítása

A szoftvertermékekkel és szolgáltatásokkal foglalkozó LOXON-csoport a meglévő és működő MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány szerinti információbiztonsági (IBIR) és az MSZ EN ISO 22301:2020 szabvány szerinti üzletmenet-folytonossági irányítási rendszereikkel integrálták az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerüket (MIR). Az MSZT Tanúsítási Titkársága integrált (MIR-IBIR-ÜMFIR) irányítási rendszerének okirat-megújító és tanúsítási auditja – a romániai (Loxon Solutions SRL) és az Egyesült Arab Emirátusokban (Loxon Solutions FZ LLC) található szervezetekre is kiterjesztve – a nemzeti MSZT- és a nemzetközi IQNET-tanúsítványok kiadásával zárult.


Az MSZT Tanúsítási Titkársága akkreditált státusának fenntartása az MSZ EN ISO 9001, az MSZ EN ISO 14001, az MSZ ISO 45001, az MSZ EN ISO 50001 szabványok és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES 2.0) szerint

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) ez év májusában három alkalommal tartott irodai helyszíni szemlét az MSZT Tanúsítási Titkárságánál az MSZ EN ISO 9001, az MSZ EN ISO 14001, az MSZ ISO 45001, az MSZ EN ISO 50001 szabványok és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok szerinti rendszertanúsítás területén. Az irodai szemléket öt tanúsított szervezet auditjának helyszíni megfigyelése egészítette ki. A NAH 2022. július 12-én döntött az akkreditált státusz fenntartásáról.


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a hulladékokkal és a hulladékgazdálkodással kapcsolatban

Környezetünk és egészségünk védelme érdekében kulcsfontosságú a hulladékgazdálkodás helyes gyakorlatának kialakítása és az egyre korszerűbb technológiák, eljárások alkalmazása. A hulladékok keletkezésének megelőzését, azok újrahasznosítását, feldolgozását és a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítását, a természeti erőforrások felhasználásának csökkentését, valamint az elhasználódott és feleslegessé vált anyagok környezetbe való visszakerülésének megelőzését jogszabályok is segítik.



A Sykes Közép-Európa Kft. minőségirányítási rendszere tanúsításának megújítása

A Sykes Közép-Európa Kft.-t 1999-ben alapították Budapesten, a SYKES cégcsoport első közép-európai ügyfélszolgálati központjaként. 2021 szeptembere óta a Sitel Group® nemzetközi cégcsoport része. Az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerüket először 2016-ban tanúsíttatták az MSZT-vel. Az MSZT Tanúsítási Titkársága által lefolytatott, júniusban sikerrel zárult tanúsítási okirat-megújító eljárás eredményeként a minőségirányítási rendszer alkalmazási területe: Teljes körű ügyfélszolgálat-menedzsment, beleértve a „work at home” szolgáltatásokat.


Az APT Hungária Kft. – az MSZT új ügyfele – MSZ EN ISO 9001 és MSZ EN ISO 17100:2019 szerinti sikeres tanúsítása

A MSZT Tanúsítási Titkársága 2022 májusában és júniusában folytatta le az APT Hungária Kft. integrált irányítási rendszerének tanúsítási auditját. Ennek alapján az MSZT kiadta a nemzeti (MSZT-) és a nemzetközi (IQNET-) tanúsítványokat. A szervezet integrált irányítási rendszerének alkalmazási területe: fordítás és a hozzá tartozó vevőtámogatás, tolmácsolás és a hozzá tartozó vevőtámogatás, vevőszolgálat.


MSZT-auditorok továbbképzése – MSZ EN ISO 22000 (ÉBIR)

2022. június 29-én került sor az ÉBIR-auditorok online továbbképzésére a Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága szervezésében. Az auditortalálkozó témái a következők voltak: Az élelmiszer-biztonsági kultúra iránti követelmények és a megvalósítás módszerei; étrend-kiegészítők, élelmiszerek és speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek gyártásával kapcsolatos CCP-k, mPrP-k (élelmiszerlánc-kategória K); MSZ ISO/TS 22002-6:2022 Élelmiszer-biztonsági előfeltételi programok. 6. rész: Takarmány- és állateledel-előállítás; az audittapasztalatok megbeszélése; az auditeljárásokkal kapcsolatos változások ismertetése.


Az IQNET megújult arculata

A svájci székhelyű IQNET Association (Megfelelőségértékelő Testületek Nemzetközi Hálózata) tagjainak száma jelenleg 35, melyek 34 európai, illetve Európán kívüli országot képviselnek. Az IQNET-tagoknak megközelítőleg 400 leányvállalata működik a világ különböző pontjain. Az IQNET magyar partnere – 1998-tól teljes jogú tagja – a Magyar Szabványügyi Testület. Az IQNET többéves szakmai egyeztetés után, igazodva a szervezetben történt változásokhoz, arculatváltásról döntött, melynek részeként megújította az okiratot, a partneri tagságot jelölő logót és a tanúsítási emblémát is. Ezeket az MSZT 2022 júniusától használja az új és megújító eljárások során.


A környezetvédelemmel kapcsolatban 2022 júniusában megjelent új és módosított jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A jogszabályi környezet és az egyéb követelmények változásainak nyomon követése tehát minden szervezet számára alapvető fontossággal bír.



Sikeres áttérés a MEES 2.0 szerinti rendszerre a Bugát Pál Kórház integrált minőségirányítási rendszerének okirat-megújító eljárása során

A Magyar Szabványügyi Testület a Bugát Pál Kórház MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 2.0 előírásain alapuló integrált irányítási rendszerének működését okirat-megújító eljárás alapján kiadott megfelelés igazolásáról szóló tanúsítvánnyal igazolta. A Kórház lehetővé tette, hogy az auditon részt vegyen a Nemzeti Akkreditáló Hatóság képviselője is, amivel jelentősen hozzájárult az MSZT MEES-akkreditációjának fenntartásához.


A MiKoMi Kft. – az MSZT új ügyfele – minőség-, környezetközpontú, valamint munkahelyi egészségvédelem- és biztonságirányítási rendszereinek sikeres tanúsítása

A MiKoMi Kft. MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási, MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási, MSZ ISO 45001 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem- és biztonságirányítási rendszereket magában foglaló integrált irányítási rendszerének működését a Magyar Szabványügyi Testület megfelelés igazolásáról szóló tanúsítvánnyal igazolta.


Az MSZT által tanúsított szervezetek elégedettségének mérése

Az MSZT Tanúsítási Titkársága folyamatosan gyűjti és elemzi a tanúsított szervezetek véleményét és észrevételeit tevékenységéről, illetve auditorai munkájáról. Az elmúlt időszakkal kapcsolatos felmérésnek különösen az újonnan alkalmazható/alkalmazott online audittechnikák bevezetése miatt volt kiemelt jelentősége.


A környezetvédelemmel kapcsolatban 2022 májusában megjelent új és módosított jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató nyújt segítséget.



Az első sikeres IT-vagyongazdálkodás-irányítási rendszertanúsítás (ISO/IEC 19770-1:2017) a 4iG Nyrt.-nél – az MSZT új tanúsítási szolgáltatása

A budapesti központtal működő, magyar többségi tulajdonosi háttérrel rendelkező 4iG Nyrt. a hazai informatikai és ICT-piac egyik meghatározó szereplője, a tudásalapú digitális gazdaság egyik vezető vállalata. A 4iG Nyrt. több mint 25 éve van jelen az iparági és iparágfüggetlen innovatív technológiák területén.


Az EU-FIRE Kft. – az MSZT új ügyfele – orvostechnikai eszközök minőségirányítási rendszerének sikeres tanúsítása

Az EU-FIRE Kft. az MSZ EN ISO 13485:2016 modellszabvány alapján kiépített irányítási rendszere tanúsítására a Magyar Szabványügyi Testületet kérte fel. A tanúsítási eljárás sikeresen zárult le 2022 márciusában. Az orvostechnikai eszközök minőségirányítási rendszerének tanúsított alkalmazási területe: forgácsolt és fröccsöntött orvosi eszközök bérgyártása, MDR I. osztályú nem steril, nem mérőfunkciós, nem újrafelhasználható orvosi eszközök fejlesztése, gyártása és értékesítése.


MIR-VIR-MEES auditorok továbbképzése

Az MSZT MIR-VIR-MEES auditorok online továbbképzésének témakörei: NAS felhőalapú szolgáltatás használata az MSZT Tanúsítási Titkárságon; az ISO 9001 Auditing Practices Group 2021-ben módosult dokumentumának ismertetése; MSZ EN ISO 13485:2016/A11:2022 Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási rendszerek. Szabályozási célú követelmények ismertetése; a konfiguráció, a változáskezelés és a külső/beszállító folyamatok a VIR-ben; napelemrendszerek jogi környezete és működtetési tapasztalatai; minőségügyi szempontok minőségjellemzőinek alkalmazása az MSZ EN 15224 szabvány alapján; valamint a klinikai auditra vonatkozó követelmények gyakorlati megvalósítása.




Sikeres áttéréses felügyeleti eljárás az MSZT-nél az MSZ EN ISO/IEC 27006:2021 szabvány alapján

A Magyar Szabványügyi Testület elsőként teljesítette az információbiztonság-irányítási rendszerek tanúsítóira vonatkozó áttérési követelményeket az MSZ EN ISO/IEC 27006:2021 szabvány alapján. Erről a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) 2022. március 3-án döntött, és az akkreditált státusz fenntartásával igazolta, hogy az MSZT IBIR-tanúsítási eljárása megfelel az MSZ EN ISO/IEC 27006:2021 szabvány új követelményeinek.


A PAPACK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerének tanúsítása

A PAPACK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Papack Kft.) célja, hogy partnereit és a fogyasztókat a legjobb, állandó minőségű, valamint a hatályos előírásoknak mindenben megfelelő termékekkel lássák el. Ennek érdekében a több éve tanúsított MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszeréhez (MIR) integrálta az MSZ EN ISO 22000:2018 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert (ÉBIR). A MSZT az integrált rendszer sikeres auditja alapján kiadta a megfelelőségi tanúsítványt.


A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. – az MSZT új ügyfele – antikorrupciós irányítási rendszerének tanúsítása

A MÁV Zrt. elkötelezett, hogy tevékenysége átlátható, jogkövető és bizalmat keltő legyen. Ennek érdekében döntött a felső vezetés az MSZ ISO 37001:2019 Antikorrupciós irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval szabvány szerinti rendszer bevezetéséről, majd a rendszer megfelelőségének Magyar Szabványügyi Testület általi tanúsíttatásáról. Az MSZT – antikorrupciós irányítási rendszer tanúsítására akkreditált szervezetként – elvégezte a tanúsítási auditot és kiadta a megfelelőségi tanúsítványt.


Az MSZT IQNET-tagságának megerősítése

A Magyar Szabványügyi Testület IQNET-tagságát az IQNET ügyvezetője a 2022. március 21-én kelt levelében erősítette meg. Az MSZT 1998. június 12. óta tagja a Tanúsító Szervezetek Nemzetközi Hálózatának (IQNET – The International Certification Network). A svájci (Bern) székhelyű IQNET-nek jelenleg 35 (európai és Európán kívüli) országból 37 tagja, és a tagoknak összesen 400 leányvállalata van világszerte. Az IQNET teljes jogú tagjaként az MSZT nemzetközi előírások szerinti tanúsítási szolgáltatást nyújt és az MSZT-tanúsítvány mellett meghatározott területeken nemzetközi elismertségű IQNET-tanúsítványt is kiadja.


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a felszín alatti vízzel és a földtani közeggel kapcsolatban

Felszín alatti vízkészleteink kiemelkedő természeti erőforrást jelentenek, hiszen ivóvízellátásunk több mint 95%-ban felszín alatti vizekből ered. A felszín alatti vizek ugyanakkor a természetes növényzet és a mezőgazdaság szempontjából is jelentősek. Több olyan, természetvédelmi szempontból kiemelt terület van hazánkban, ahol az alulról felszivárgó nedvesség biztosítja a különleges élővilág életfeltételeit, ezért megóvásuk elengedhetetlenül fontos feladat.



Játszótéri eszközök biztonságosságának ellenőrzése

2004. február 1-jén lépett hatályba a gazdasági és közlekedési miniszter 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelete a játszótéri eszközök biztonságosságáról, amely előírja a közterületeken, óvodákban, iskolákban lévő játszótéri eszközök átfogó, országos szintű felülvizsgálatát. A játszótéri eszközök üzemeltetői a rendeletben meghatározott ideig, 2005. június 30-ig kötelesek voltak az eszközök állapotát és biztonságát szakmailag felkészült szervezettel ellenőriztetni, majd ezt a felülvizsgálatot az előírt rendszerességgel megismételni.


Sikeres felügyeleti akkreditációs eljárás az MSZ ISO 37001:2019 szabvány szerinti tanúsításra

2021. december 14-én tartotta a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) az irodai helyszíni szemlét a Magyar Szabványügyi Testületnél, az antikorrupciós irányítási rendszerek (AkIR) tanúsítása területén. Az MSZT telephelyén lefolytatott vizsgálatot egy tanúsított szervezet távauditálási technikával folytatott helyszíni auditjának megfigyelése egészítette ki, pozitív eredménnyel. A NAH 2022. február 24-én döntött az akkreditált státusz fenntartásáról.


Sikeres okirat-megújító eljárás a Bipros Szolgáltató Kft.-nél az információbiztonság-irányítási rendszer tanúsítása területén

Bipros Szolgáltató Kft. bérszámfejtési és egyéb adminisztratív szolgáltatásokat nyújt a cégek üzleti tevékenységéhez. Tagjai képzett bérszámfejtési szakemberek, akik a Deloitte nemzetközi könyvvizsgáló- és tanácsadócégnél átfogó szakismereteket szereztek és ezt a hozzáadott értékű tudást nyújtják ügyfeleik legbonyolultabb bérszámfejtési problémainak megoldására. Az elektronikus információk, valamint az informatikai rendszerek jelentős szerepet játszanak a kulcsfontosságú üzleti folyamataik támogatásában.


Aranyoklevél kiadása az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt. részére a minőségirányítási rendszerének működtetésére

A Magyar Szabványügyi Testület ügyvezető igazgatója aranyoklevelet adományozott az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt.-nek minőségirányítási rendszerével kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.





APFM-Systems Informatikai Kft. – az MSZT új ügyfele – információbiztonság-irányítási rendszerének sikeres tanúsítása

Az APFM-Systems Kft. (a továbbiakban: Társaság) több mint 10 éve tevékenykedik az ingatlanüzemeltetés szoftveres támogatása szakterületen. Meggyőződésük, hogy az információ az ügyfelek és a Társaság számára is olyan vagyonelem, amely esetében ki kell zárni az illetéktelenek általi hozzáférést és a véletlen/szándékos változás vagy megsemmisülés lehetőségét a hitelesség, a rendelkezésre állás, illetve az üzletmenet-folytonosság érdekében. Ezzel a céllal a Társaság az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány szerinti információbiztonság-irányítási rendszert épített ki, illetve működtet. A rendszer szabványnak való megfelelőségét az MSZT Tanúsítási Titkárság sikeres auditja igazolta. A szervezet információbiztonság-irányítási rendszerének alkalmazási területe: „Komplex ingatlanüzemeltetési szoftverek tervezése, fejlesztése, kapcsolódó üzleti tanácsadás. A fejlesztett szoftverek üzemeltetése SaaS-szolgáltatás keretében”.




NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – az MSZT új ügyfele – információbiztonság-irányítási rendszerének sikeres tanúsítása

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) MSZ ISO/IEC 27001 szabvány szerint felépített információbiztonság-irányítási rendszerének tanúsítása decemberben sikeresen lezárult. A tanúsítási eljárás egyértelműen igazolta, hogy a szervezet számára a vevők elégedettsége, az információbiztonság, a szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó jogszabályok betartása maradéktalanul érvényesül a közületi ügyfeleknek nyújtott minősített és nem minősített elektronikus aláírás szolgáltatás, az állampolgárok részére nyújtott minősített , a közületi ügyfeleknek nyújtott minősített és nem minősített elektronikus bélyegzés szolgáltatás, a közületi ügyfeleknek és állampolgároknak nyújtott minősített időbélyegzés-szolgáltatás, a közületi ügyfeleknek nyújtott nem minősített weboldal-hitelesítő tanúsítvány szolgáltatás, a közületi ügyfeleknek nyújtott titkosító, autentikációs és egyéb tanúsítvány szolgáltatás során.

 

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ – az MSZT új ügyfele – irányítási rendszerének sikeres tanúsítása

A decemberben sikeresen lezárult tanúsítási eljárás igazolta, hogy a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátás, diagnosztikai tevékenység, rehabilitációs ellátás, egynapos sebészeti ellátás, fogászati alap-, szak- és ügyeleti ellátás alkalmazási területen megfelel az MSZ EN ISO 9001 követelményeinek. A Magyar Szabványügyi Testület ezt MSZT- és IQNET-tanúsítvány kiadásával ismerte el.

 

Aranyoklevél az Országos Mozgásszervi Intézet részére

Az Országos Mozgásszervi Intézet (OMINT) az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI), valamint az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) összeolvadásával jött létre. A Magyar Szabványügyi Testület 2009-ben tanúsította először az ORFI integrált, MSZ EN ISO 9001 szabványon és MEES-standardokon alapuló minőségirányítási rendszerét, majd 2021 novemberében, a negyedik megújító audit alkalmával igazolta, hogy a szervezet – immár az OMINT részeként – teljesítette a MEES 2.0 Kézikönyv követelményeire való áttérést. Ezzel teljesült az Aranyoklevél-adományozás feltétele, mely szerint az MSZT minden olyan intézménynek aranyoklevelet adományoz, amelyik irányítási rendszerét eredményesen működteti és fejleszti, valamint tanúsítványát legalább 12 éven keresztül fenntartja a Magyar Szabványügyi Testületnél.

 



A Siemens Mobility Kft. integrált irányítási rendszerének sikeres tanúsítása

A Siemens Mobility Kft. – létrejöttével egyidőben – bevezette és tanúsíttatta a vállalati kultúrájához tartozó irányítási rendszereket (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, MSZ ISO 45001), amelyeket 2021-ben kiegészített a vasúti szervezetek üzleti irányítási rendszerével, az MSZ ISO/TS 22163 szabványon alapuló szektorspecifikus minőségirányítási rendszerrel. Az így kialakult integrált irányítási rendszer tanúsítására a korábban bevezetett rendszereket is tanúsító MSZT-t kérték fel. Az auditok alapján az MSZT pozitív döntést hozott, így a Siemens Mobility Kft. elnyerte a kötöttpályás (nagyvasúti, városi, elővárosi) járművek és azok részegységeinek, berendezéseinek, alkatrészeinek, valamint kötöttpályás közlekedésbiztonsági, elektrotechnikai, elektronikai és infokommunikációs hálózatok, rendszerek és megoldások, készülékek, berendezések, létesítmények értékesítése, fejlesztése, tervezése, kivitelezése, üzembe helyezése, helyhez, illetve nem helyhez kötött karbantartása, javítása, felújítása, korszerűsítése, tesztelése és mérése, garanciális és garancián túli szerviztevékenysége és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, MSZ ISO 45001), valamint a kötöttpályás (nagyvasúti, városi, elővárosi) járművek és azok részegységeinek, berendezéseinek, alkatrészeinek helyhez, illetve nem helyhez kötött karbantartása, javítása, felújítása, korszerűsítése, tesztelése és mérése, garanciális és garancián túli szerviztevékenysége és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása (MSZ ISO/TS 22163) alkalmazási területekre a tanúsítványokat.

 

A H3Hungary Kft. – az MSZT új ügyfele – minőségirányítási rendszerének sikeres tanúsítása

A HardBodyHang brand mögött álló H3Hungary Kft. olyan vállalkozás, melynek küldetése a városi sportjellegű eszközök gyártása, telepítése és karbantartása, a beltéri sporteszközök kültéri alternatíváinak fejlesztése, valamint kültéri saját testsúlyos sporteszközök gyártása és szerelése. A vállalkozás nemzetközileg is elismert brandet épített fel. A társadalom iránti felelősségérzet, a vevők jogos elvárása, valamint a magas szintű/minőségű szolgáltatás igénye miatt 2021-ben az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány előírásain alapuló hatékony minőségirányítási rendszert vezettek be. A minőségirányítási rendszer tanúsítására az MSZT-t kérték fel. A tanúsítási audit alapján a szervezet a kültéri sporteszközök és ezek kombinációinak tervezése, gyártása, szerelése, üzembe helyezése és karbantartása alkalmazási területre elnyerte a nemzeti MSZT- és a nemzetközi IQNET-tanúsítványt.

 

A 2021. november 24-ei KIR-MEBIR-EgIR auditor-továbbképzés programja (online)

A továbbképzésen a következő tárgyú előadások szerepeltek: általános tájékoztató, eljárás- és formanyomtatvány-változások, visszacsatolás az elmúlt év tapasztalatai alapján; Környezetközpontú irányítási rendszerek. A környezetbarát tervezés integrálásának irányelvei (ISO 14006:2020); a víziközmű-szolgáltatás környezeti tényezői; az 1/2020. MEKH-rendeletben rögzített, 2022. január 24-től életbe lépő feladatok; új kémiai biztonsági előírások auditoroknak; Munkahelyi egészségvédelem és biztonságmenedzsment. Pszichológiai egészség és biztonság a munkahelyen. Irányelvek a pszichoszociális kockázatok kezelésére (ISO 45003:2021).

 

Tanúsított partnereink visszajelzései

A továbbképzésen a következő tárgyú előadások szerepeltek: általános tájékoztató, eljárás- és formanyomtatvány-változások, visszacsatolás az elmúlt év tapasztalatai alapján; Környezetközpontú irányítási rendszerek. A környezetbarát tervezés integrálásának irányelvei (ISO 14006:2020); a víziközmű-szolgáltatás környezeti tényezői; az 1/2020. MEKH-rendeletben rögzített, 2022. január 24-től életbe lépő feladatok; új kémiai biztonsági előírások auditoroknak; Munkahelyi egészségvédelem és biztonságmenedzsment. Pszichológiai egészség és biztonság a munkahelyen. Irányelvek a pszichoszociális kockázatok kezelésére (ISO 45003:2021).

 


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a zajjal és a rezgéssel kapcsolatban

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez nyújt segítséget a tájékoztató dokumentum.

 



Az Országos Onkológiai Intézet MEES 2.0 minőségirányítási rendszerének sikeres tanúsítása

Az Országos Onkológiai Intézet Magyarországon elsőként teljesítette fekvőbeteg-ellátó intézményként a MEES 2.0 követelményeinek való megfelelést úgy, hogy ezt a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által eddig erre a területre egyetlenként akkreditált Magyar Szabványügyi Testület tanúsította.

Az MSZT Tanúsítási Titkársága kétszakaszos eljárásban végezte el az Országos Onkológiai Intézet minőségirányítási rendszerének MEES 2.0 kézikönyv szerinti tanúsítási auditját. Ennek eredményeként nyert igazolást a fekvőbeteg- és járóbeteg-ellátó intézményekre vonatkozó követelmények maradéktalan teljesítése és vált lehetővé az MSZT-tanúsítvány kiadása.

 

A Goodwill Pharma Kft. élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerének tanúsítása, valamint HACCP- és GMP-rendszerének igazolása

Az 1997-ben alapított Goodwill Pharma Kft. gyógyszerforgalmazással, gyógyszer-kereskedelemmel, étrend-kiegészítők, valamint speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek gyártásával és értékesítésével foglalkozik. A kétszakaszos [az MSZ EN ISO 22000:2018 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer tanúsítása, a MÉ 2-1/1969 és a Jó Gyártási Gyakorlat irányelv (CAC/RCP) előírásai alapján a HACCP- és GMP-rendszerek igazolása], sikeres audit eredményeként a nemzeti MSZT-, valamint a nemzetközi IQNET-tanúsítványok és igazoló okiratok kiadására került sor.

 



Az ONVILL Kft. integrált minőségirányítási rendszerének (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) sikeres tanúsítása

Az ONVILL Elektrotechnikai Létesítményeket Építő, Karbantartó és Technológiai Szerelő Kft. 2004 óta működő, az MSZT által tanúsított MSZ EN ISO 9001 szabványon alapuló minőségirányítási rendszerével integrálva, a környezetvédelem (a környezetvédelmi elvárások teljesítése) és a fenntartható fejlődés érdekében 2021-ben bevezette az MSZ EN ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszert is. Az MSZT által szeptemberben befejezett MSZ EN ISO 9001 szerinti megújító, valamint az MSZ EN ISO 14001 szerinti kezdeti tanúsítási eljárás MSZT- és IQNET-tanúsítványt eredményezett a kis- és középfeszültségű áramszolgáltatói, illetve ipari hálózatok szerelése és karbantartása; ipari épületszerkezeti szerelés; építőmesteri és kiegészítő szakipari munkák alkalmazási területen.

 

A DMRV Zrt. integrált minőségirányítási rendszerének (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) sikeres tanúsítása – az MSZT új, tanúsított ügyfele

A Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom megyéhez tartozó 120 település közel 500 ezer lakosának vízellátásáért, valamint 96 település közel 400 ezer lakosának szennyvízelvezetéséért felelős DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. a színvonalas és biztonságos közüzemi szolgáltatás érdekében MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási és ezzel integrált, MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert működtet. Az integrált rendszer MSZT által végzett, szeptemberben véget ért auditja MSZT-tanúsítványt eredményezett ivó- és ipari víztermelés és -elosztás, szennyvízelvezetés, -tisztítás és -elhelyezés, mélyépítés és építőipari tevékenység alkalmazási területen.

 



Sikeres okirat-megújító eljárás – kozmetikumok helyes gyártási gyakorlatának igazolása területén – a Hightech Natural Zrt.-nél

A Hightech Natural Zrt. 2010-ben alakult Babos Natural Zrt néven. A vezérigazgató sok éves gyógyszeripari tapasztalat után döntött úgy, hogy kozmetikumokkal szeretne foglalkozni.  A több mint 7 éves kutató-fejlesztő munka eredményeképp születtek meg a DRHAZI hightech hatóanyag-kozmetikumok, amelyeket folyamatosan fejlesztenek. A DRHAZI hightech hatóanyag-kozmetikumokat manuális technikával saját maguk gyártják és fejlesztik Magyarországon, a Pilis szívében, családi vállalkozás keretében. A vezetés elkötelezett a szabályozott módon történő termékelőállítás iránt, ezért döntöttek az MSZ EN ISO 22716:2008 szabvány alkalmazása és sikeres működtetése mellett , mely a Magyar Szabványügyi Testület igazoló eljárása során bizonyítást nyert.

 

Az MSZT antikorrupciós (AKIR-) valamint, információbiztonsági és informatikai szolgáltatási (IBIR/ITIL) auditor-továbbképzése és szakmai találkozója

2021. szeptember 03-án került sor az MSZT AKIR-, valamint IBIR/ITIL auditorainak online továbbképzésére az MSZT Tanúsítási Titkársága szervezésében. A találkozó főbb témái az MSZT általános éves összefoglalóján, valamint az eljárások és formanyomtatványokváltozásainak ismertetésén túl kiterjedtek az információbiztonsági szabványok változásaira, az ISO/IEC 19770-1 Informatika. IT-eszközgazdálkodás szabvány bemutatására, az MSZ ISO/IEC 27001 információbiztonsági- és MSZ EN ISO 22301 üzletmenet-folytonossági irányítási rendszerszabványok összehasonlítására, az MSZ ISO/IEC 27001 szabvány auditálási tapasztalataira, továbbá a felhőalapú szolgáltatások lehetőségének kihasználására a tanúsítási eljárásokban. Az AKIR-auditorok részére ismertetésre került az ISO 37002 útmutatószabvány, majd az előadók összefoglalták az MSZ ISO 37001 szabványokhoz köthető auditok gyakorlati tapasztalatait.

 

Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a levegővel kapcsolatban

Az ENSZ a levegőterheltség globális problémájára való figyelemfelhívásként 2019 decemberében szeptember 7-ét a „Tiszta levegő a kék égboltért” nemzetközi napjává nyilvánította. A jogszabályok alkalmazása elősegíti a levegő védelmét, ezáltal az emberi egészség védelmét is, lehetővé téve számunkra, hogy mérsékelhessük a környezetünkre gyakorolt negatív hatásokat.

 

Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása – VP2-4.1.8-21

A Felhívás célja a szántóföldi növénytermesztés, illetve a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadottérték-termelésének fokozása, az új digitális szántóföldi és kertészeti technológiák, valamint precíziós termesztési módok elterjesztésének támogatása, a precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének ösztönzése. A Felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők által megvalósítani kívánt beruházások kiemelt támogatása.

 



A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ négyes integrált irányítási rendszerének sikeres tanúsítási eljárása

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (MH EK) feladataival, küldetésével, jövőképével és stratégiájával összhangban működteti integrált irányítási rendszerét az MSZ EN ISO 9001:2015 (MIR), MSZ EN 15224:2017 (EeIR), MSZ EN ISO 14001:2015 (KIR) szabványok szerint, melyet kibővített az MSZ ISO 45001:2018 – a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR) – szabvánnyal. A négyes integrált irányítási rendszer sikeres működtetése a Magyar Szabványügyi Testület tanúsítási eljárása során bizonyítást nyert.

 

Aranyoklevél kiadása a Bánáti + Hartvig Építész Iroda Kft. részére

A Bánáti + Hartvig Építész Iroda Kft. részére, a minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként, a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) aranyoklevelet adományozott. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

 

2021 júliusában megjelent módosított, illetve hatályon kívül helyezett, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató nyújt segítséget.

 



Aranyoklevél kiadása az ÁTI DEPO Zrt. részére

Az ÁTI DEPO Közraktározási Zrt. részére az intézmény minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként a Magyar Szabványügyi Testület ügyvezető igazgatója 2021. június 28-ai dátummal aranyoklevelet adományozott.

 

Tájékoztató az IQNET 33. közgyűléséről

2021. június 7–11. között került megrendezésre az IQNET (Nemzetközi Tanúsító Hálózat, melynek az MSZT 1998 óta teljes jogú tagja) éves közgyűlése. A járványhelyzetre való tekintettel ez évben is online módon, videókonferencián keresztül zajlott a heti üléssorozat. A 33. közgyűlésen az IQNET Headoffice tevékenységének visszajelzését, az Állandó Bizottságok beszámolóit és a Bizottságok stratégiai mozgatórugóinak jóváhagyását követően a legfontosabb esemény az új partnerként csatlakozó ICS (Institute for System Certification, Bosnia and Herzegovina) bosnyák tanúsító szervezet társult tagként való megválasztása volt. 

 

Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése – VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 pályázati felhívás

A Felhívás célja, hogy a mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra jutást elősegítő, a technológiai fejlesztést, továbbá a környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó komplex beruházásokat támogassa az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében. A Felhívás lehetőséget teremt az élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó komplex, akár stratégiai jelentőségű fejlesztések végrehajtására.

 



Személyes szakmai egyeztetés az IQNet ügyvezető igazgatójával

A változó körülményekhez és az aktuális kihívásokhoz igazodva az IQNet Központ új kezdeményezéseként 2021. május 17-én személyes partneri egyeztetés zajlott le az IQNet ügyvezető igazgatója és az MSZT között. Az egyeztetés célja az IQNet tagjainak tájékoztatása volt a szervezet jövőbeli kezdeményezéseiről, a projektekről, valamint az üzleti lehetőségekről.

 


Aranyoklevél kiadása a VOLÁNPACK Zrt. részére

A VOLÁNPACK Csomagoló és Szolgáltató Zrt. részére a szervezet minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként a Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevelet adományozott.

 

Tanúsított partnereink visszajelzései

Az MSZT – Tanúsítási Titkárságának tevékenységéről, auditorainak munkájáról – folyamatosan gyűjti és értékeli azokat az észrevételeket, amelyek megalapozzák további magas színvonalú tanúsítási szolgáltatásait.

 

Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a felszín alatti vízzel és a földtani közeggel kapcsolatban

Felszín alatti vízkészleteink kiemelkedő természeti erőforrást jelentenek, hiszen ivóvízellátásunk több mint 95%-ban felszín alatti vizekből ered. A felszín alatti vizek ugyanakkor a természetes növényzet és a mezőgazdaság szempontjából is jelentősek. Több olyan, természetvédelmi szempontból kiemelt terület van hazánkban, ahol az alulról felszivárgó nedvesség biztosítja a különleges élővilág életfeltételeit, ezért megóvásuk elengedhetetlenül fontos feladat.

 



Aranyoklevél kiadása a Pharmatextil Kft. részére

A Pharmatextil Gyógyászati Textilgyártó Kft. részére a szervezet minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként a Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevelet adományozott.

 

2021 áprilisában megjelent új, illetve módosított, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

 



Sikeres áttérés az új, munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó irányítási rendszerszabványra (MSZ ISO 45001:2018) a TIGÁZ Zrt.-nél

A TIGÁZ Zrt. Magyarország legnagyobb vezetékes földgázelosztója, amely hazánk 7 megyéjében üzemelteti földgázelosztó rendszerét. A szervezet munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó irányítási rendszerét (MSZ ISO 45001:2018) az integrált irányítási rendszeren belül (MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015) működteti, és az esedékes okirat-megújító audit alkalmával eredményesen áttért a MEBIR-szabvány MSZ ISO 45001:2018-as verziójára.

 


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a hulladékokkal és a hulladékgazdálkodással kapcsolatban

Környezetünk és egészségünk védelme érdekében kulcsfontosságú a hulladékgazdálkodás helyes gyakorlatának kialakítása és az egyre korszerűbb technológiák, eljárások alkalmazása. A hulladékok keletkezésének megelőzését, azok újrahasznosítását, feldolgozását és a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítását a cikkben szereplő jogszabályok alkalmazása segíti, melyeknek figyelembevételével csökkenthető a természeti erőforrások felhasználása és az elhasználódott, feleslegessé vált anyagok környezetbe való visszakerülése.

 

Nemzeti Kiválóság Díjjal ismerik el a legsikeresebb magyar szervezeteket

A Magyar Minőség Társaság (MMT) Magyar Minőség lapjának 2021. áprilisi számában jelent meg az alábbi cikk a fenti címmel, mely szerint ismét lehetőség nyílik a hazai vállalkozások és szervezetek számára, hogy megmutassák kiváló teljesítményüket, a bizonyítottan sikeres társaságok már pályázhatnak a Nemzeti Kiválóság Díjra. A cikket az MMT előzetes hozzájárulásával, változatlan tartalommal közöljük, ezzel hozzájárulva az információ minél szélesebb körben való továbbterjesztéséhez.

 


Akkreditált tanúsítás – MEES 2.0

Elsőként nyújt akkreditált MEES 2.0 tanúsítási szolgáltatást a Magyar Szabványügyi Testület a Nemzeti Akkreditáló Hatóság döntése alapján.

 

ACIS PLAN Kft. tanúsított minőségirányítási rendszere – az MSZT új ügyfele

Az ACIS PLAN Kft. tevékenysége elsősorban üzemanyagtöltő állomások komplex tervezése (a projekt lebonyolítása a használatbavételi engedély megszerzéséig), olajipari és veszélyes folyadékok, gázok technológiai rendszereinek tervezése, felelős műszaki vezetői projektek lebonyolítása, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátása (épületgépészet, GO szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propán-bután töltőtelepek építése/ kivitelezése területen). Szolgáltatásaik színvonalának folyamatos tökéletesítése és a vevőik elégedettsége érdekében bevezették, majd 2021-ben az MSZT Tanúsítási Titkársággal tanúsíttatták az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint működtetett minőségirányítási rendszert.

 

A Megfelelőségtanúsítási Kollégium (MK) 2021. február 10-i online ülése

Az érdekelt felek képviseletét ellátó testület ülésén elemezte és értékelte az MSZT tanúsítási tevékenységének pártatlanságát, átláthatóságát és fejlesztési lehetőségeit. Az online formában megtartott ülés résztvevői a beszámolókat elfogadták és egyetértettek abban, hogy az MSZT az irányítási rendszertanúsítási tevékenységét érintő lehetséges veszélyeket folyamatosan figyelemmel kíséri, elemzi és a szükséges intézkedéseket végrehajtja, valamint tevékenységét pártatlanul végzi.

 


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a vízzel és a szennyvízzel kapcsolatban

Fontos cél a vizek épségének megóvása, helyreállítása, használat utáni megtisztítása olyan mértékben, hogy az azonos legyen a használat előtti minőséggel. A jogszabályok, szabványok változásának köszönhetően a mintavételi módszerek, a vizsgálandó paraméterek, valamint az egyes paraméterekre vonatkozó határértékek sokat változtak az elmúlt évtizedek során, ezzel elősegítve a felszíni és a felszín alatti vizek tisztaságának megőrzését, javítását.

 



Sikeres, új MSZ ISO/TS 22163:2017 szerinti rendszer tanúsítási és IQNet SR 10 megújító eljárás a Stadler Magyarország Kft.-nél

A Stadler Magyarország Kft.-t 2005-ben alapították, a Stadler szerviz divíziójának tagjaként. A szerviz divízión belül kötöttpályás járművek karbantartását, hibaelhárítását, javítását, mosását, tisztítását, továbbá a vasúti járművek hordműveinek, futóműveinek, forgóvázainak szerelését és javítását végzik a pusztaszabolcsi és szolnoki telephelyeiken.

A vállalat az MSZ EN ISO 9001 (MIR), az MSZ EN ISO 14001 (KIR), majd az IQNet SR 10 szerinti társadalmi felelősségvállalás irányítási rendszerének tanúsíttatását követően 2020 decemberében az MSZ ISO/TS 22163 (VIR) szabványnak való megfelelőségét is igazolta.

 

Az MSZT új ügyfele – minőségirányítási rendszer tanúsítása területén – a Radchem Kft.

A Radchem Kft.-t 2016. március 24-én alapították. Kezdetben sugárvédelmi tanácsadással, sugárvédelmi rendszerek tervezésével és sugárvédelmi mérőeszközök kereskedelmével foglalkoztak. A megnövekedett piaci érdeklődésre és igényekre reagálva a cég tovább bővítette tevékenységi körét a zárt radioaktív sugárforrások import- és reexport-kereskedelmére, illetve saját tervezésű berendezések gyártására. Vezetői döntésük alapján tevékenységük támogatására bevezették a MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert, melynek sikeres működtetése a Magyar Szabványügyi Testület tanúsítási eljárása során bizonyítást nyert.

 

Fókuszban a biztonságos játszótér az önfeledt játékért! Az MSZT játszótéri eszközök biztonságosságát ellenőrző szolgáltatása

A játszótéri eszközök üzemeltetői a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint kötelesek a játszótéri eszközök állapotát és biztonságát szakmailag felkészült szervezettel ellenőriztetni, majd ezt a felülvizsgálatot az előírt rendszerességgel megismételni. A Magyar Szabványügyi Testület a gyártóktól és az üzemeltetőktől független szervezetként végzi a játszótéri eszközök ellenőrzését.

 

2021 januárjában megjelent új, illetve módosított, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

 


A bizalmat együtt építjük! 

2020-ról pozitívan: MSZT-IQNet szakmai együttműködései, bizalmon alapuló partneri kapcsolatok és az IQNet 30. évfordulója.

 

Az MSZT új ügyfele – antikorrupciós irányítási rendszer (MSZ ISO 37001:2019) tanúsítása területén – a 4iG Nyrt.

A 4iG Nyrt.-t 25 éves piaci tapasztalata, a folyamatos innováció, magasan képzett szakemberei és az ügyfelek igényeit kiszolgáló megbízható megoldásaik tették Magyarország egyik piacvezető IT-vállalatává. A Csoport üzleti működésének és sikerének alapját az ambiciózus célkitűzések, a kiemelkedő teljesítmény és a minden körülmények között tisztességes üzleti magatartás képezi a jogszabályok, a belső szabályzatok, illetve a szakmai és az etikai szabályok betartása mellett. Tevékenységüket az MSZ ISO 37001 szabvány szerint felépített antikorrupciós irányítási rendszer szerint végzik. A szervezet követelményszabványnak való megfelelő működését igazolja az MSZT, harmadik fél által, 2020 decemberében befejeződött tanúsítása.

 

Az MSZT új ügyfele – a minőségirányítási és információbiztonsági irányítási rendszer tanúsítása területén – a Danutek Hungary Kft.

A Danutek Hungary Kft. az elektronikai gyártóipar szereplői számára kínál teljes körű gyártási, automatizálási megoldásokat, viszonteladói és szerviztámogatói tevékenységet, telepítési és beüzemelési, valamint kapcsolódó oktatási tevékenységet végez. A szervezet hosszú távú céljainak elérése, tevékenységének támogatása és a minőségi ügyfélközpontú kiszolgálás folyamatos fejlesztése érdekében elkötelezettséget vállalt az MSZ ISO/IEC 27001 szabvány szerinti információbiztonsági irányítási rendszer, és az MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kiépítésére és tanúsíttatására.

 

Tanúsított partnereink visszajelzései

Az MSZT – Tanúsítási Titkárságának tevékenységéről, auditorainak munkájáról – folyamatosan gyűjti és értékeli azokat az észrevételeket, amelyek megalapozzák további magas színvonalú tanúsítási szolgáltatásait.

 

Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály az energiahatékonysággal kapcsolatban

Az elmúlt évtizedben kiemelt célkitűzéssé vált mind hazánk, mind az Európai Unió számára az energiafelhasználás csökkentése. A gyártók folyamatos technológiai fejlesztései által egyre magasabb energiahatékonysággal üzemelő berendezések érhetők el. A gazdálkodó szerveztek energiagazdálkodási teljesítményének folyamatos javításához további segítséget ad az ISO 50001:2018 szabvány követelményeinek való megfelelés és annak harmadik fél általi tanúsítása.

 



Lezajlott az első MEES 2.0 szerinti áttérés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény felügyeleti eljárása során

A Budapest XV. kerületében működő Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény küldetése a kerületi lakosok magas szintű szakorvosi ellátása. Az intézmény vezetése elkötelezett a minőségirányítási (MSZ EN ISO 9001:2015 és Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok) rendszer működtetése, folyamatos fejlesztése mellett. A szervezet integrált irányítási rendszere 2012 óta tanúsított az MSZT által, és a 2020-ban esedékes felügyeleti audit alkalmával elsőként tért át eredményesen a MEES 2.0 verziójára.

 

Aranyoklevél kiadása a BABLENA TRADE Kft. részére minőségirányítási rendszerének működtetésére

A Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevelet adományozott a BABLENA TRADE Kft.-nek minőségirányítási rendszerével kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

 

Az MSZT online auditor-továbbképzése és szakmai találkozója

2020. november 26-án került sor a KIR-MEBIR-EgIR auditorok online továbbképzésére a Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága szervezésében. A KIR-MEBIR-EgIR auditortalálkozó célja a belső szabályozó dokumentumok és új szabványok előírásainak ismertetésén túl, tényezőspecifikus előadásokon keresztül az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése, valamint az audittapasztalatok megbeszélése volt.

 

2020 novemberében megjelent új, illetve módosított, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

 

DECEMBER 9. – KORRUPCIÓELLENES VILÁGNAP

A Korrupcióellenes Világnap (december 9.) létrehozásának célja, hogy fókuszba állítsa a korrupció negatív hatásait, és hatékony fellépést tegyen lehetővé a visszaszorítására. Az ISO 37001 az első olyan nemzetközi irányítási rendszerszabvány, amelyet kimondottan a korrupció és a vesztegetés ellen dolgoztak ki. Az MSZT, döntése alapján, az MSZ ISO 37001:2019 antikorrupciós irányítási követelményszabvány szerinti tanúsítási szolgáltatását akkreditáltan kívánja nyújtani, ezért tájékoztatjuk jelenlegi és leendő partnereinket, hogy az akkreditálási folyamatot megkezdtük.

 

A biztonságos élelmiszer-előállítást segíti a NAK új kiadványa​

Megjelent a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) „Biztonságos élelmiszer-előállítás” című, ingyenesen letölthető háromkötetes kiadványa, melyet az élelmiszeripari vállalkozások számára dolgozott ki. A kiadvány elkészítésében szerzőként fontos szerepet vállalt Sósné Dr. Gazdag Mária, az MSZT vezető auditora, társszerzőként Kéki Zsuzsanna, a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetője és Petrányi Adrienn, a Szabványosítási Titkárság lektora. A sajtóközleményt a NAK hozzájárulásával közöljük.

 


Állásfoglalás

Tájékoztatás az MSZT Tanúsítási Titkárság partnerei részére az auditok veszélyhelyzet utáni ütemezésével kapcsolatban.

 



Sikeres áttérés az új munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszerszabványra (MSZ ISO 45001:2018) a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-nél

A NÚSZ Zrt. nemzetstratégiai jelentőségű társaság, mely több évtizedes múltra tekint vissza. A szervezet tevékenysége során kiemelt értékként kezeli a minőséget, a környezetet, a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot. A szervezet munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó irányítási rendszere a működtetett integrált irányítási rendszeren belül 2014 óta tanúsított az MSZT által, és a 2020-ban esedékes okirat-megújító audit alkalmával eredményesen áttért a MEBIR-szabvány MSZ ISO 45001:2018 verziójára.

 

Az MSZT online auditor-továbbképzése és szakmai találkozója

2020. október 15-én került sor a MIR-auditorok online továbbképzésére az MSZT Tanúsítási Titkársága szervezésében. A képzés célja az MSZT belső dokumentációjának változásával és a nemzetközi auditgyakorlatokat ismertető dokumentumok módosulásával kapcsolatos ismeretek, a vasúti szervezetek minőségirányítási rendszerének követelményeit tartalmazó szabványismeretek, továbbá a távauditálási tapasztalatok megosztásán túl az auditálási folyamatok harmonizálása, valamint az auditori tapasztalatok cseréje volt.

 

Kertészeti üzemek korszerűsítése – A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.3-20

A Felhívás támogatja a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítását és az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentését, valamint további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, illetve a foglalkoztatás növelése. A Felhívás tartalmi értékelése során a környezeti szempontok érvényesítésének vizsgálatakor pontértékkel bír az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti tanúsítvány megléte.

 

2020 októberében megjelent új, illetve módosított, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

 


Az MSZT online antikorrupciós (AKIR-) auditor-továbbképzése és szakmai találkozója

2020. szeptember 30-án került sor az MSZT AKIR-auditorainak online továbbképzésére az MSZT Tanúsítási Titkársága szervezésében. Az AKIR-auditor-találkozó főbb témái az ISO 37001 szabvány követelményeinek és az MSZT eljárásainak, formanyomtatványainak ismertetésén túl a vállalati szintű korrupciós gyakorlatokat és szervezeti kockázatokat, valamint a távauditálás tapasztalatait érintették. A képzés célja az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése.

 

Aranyoklevél kiadása a Bárdi Autó Zrt. részére a minőségirányítási rendszerének működtetésére

A Magyar Szabványügyi Testület ügyvezető igazgatója aranyoklevelet adományozott a Bárdi Autó Zrt.-nek minőségirányítási rendszerével kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

 


Megfelelőségértékelés a Covid19 alatt (Az ISO CASCO/STAR felmérése – kivonat)

A koronavírus 2019 végi megjelenése, majd az ebből fakadó világjárvány szinte minden tevékenységre hatással volt, beleértve a megfelelőségértékelést is. 2020 májusában az ISO Megfelelőségértékelési Bizottságának Stratégiai Szövetsége és Szabályozó Csoportja (CASCO/STAR) felmérést készített a megfelelőségértékelésben dolgozók között, hogy megértse azok Covid19-hez kapcsolódó kihívásait.

 

Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a levegővel kapcsolatban

A levegőterheltség globális problémájára való figyelemfelhívásként szeptember 7-ét az ENSZ a „Tiszta levegő a kék égboltért” nemzetközi napjává nyilvánította. A következő jogszabályok alkalmazása elősegíti a levegő védelmét, ezáltal az emberi egészség védelmét is, lehetővé téve számunkra, hogy mérsékelhessük a környezetünkre gyakorolt negatív hatásokat.

 

Energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgálni képes mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztése és kapacitásbővítése – GINOP-1.2.11-20

A Felhívás célja a hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében az innovatív, nagy növekedési potenciállal bíró vállalkozások növekedési lehetőségeinek javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, valamint az egyre erősödő zöldgazdaságba az eddigieknél nagyobb mértékű bekapcsolódása a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. A GINOP-1.2.11-20 pályázat által lehetőség nyílik az irányítási rendszerek kiépítésének és tanúsíttatásának részbeni támogatására.

 


Az MSZT új ügyfele – minőségirányítási és információbiztonsági irányítási rendszer tanúsítása területén – az ACPM IT Kft.

Az ACPM IT Kft. globális tevékenységet folytató tanácsadó cég, nemzetközi ügyfeleiknek a legmagasabb szintű szolgáltatást tudják nyújtani IT-tanácsadási területeken. A cég szolgáltatásai minőségének folyamatos fenntartása, az ügyfelek, partnerek és saját adatainak védelme és az érdekelt felek IT- és információbiztonsági elvárásainak való folyamatos megfelelés biztosítása érdekében az MSZT által tanúsíttatta az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeit kielégítő minőségirányítási és az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány követelményeit kielégítő információbiztonsági irányítási rendszerét.

 

Sikeres áttérés az új energiagazdálkodási irányítási rendszerszabványra (MSZ EN ISO 50001:2019) az ÁTI Depo Közraktározási Zrt.-nél

Az ÁTI Depo Közraktározási Zrt. Magyarország egyik legnagyobb raktárkapacitással rendelkező logisztikai szolgáltatója. A szervezet energiagazdálkodási irányítási rendszere a működtetett integrált irányítási rendszeren belül 2018 óta tanúsított a Magyar Szabványügyi Testület által. Az irányítási rendszerek fejlesztése iránti elkötelezettségüket bizonyítva, 2020-ban az elsők között vállalták az új irányítási rendszerszabványra való áttérést (MSZ EN ISO 50001:2019).

 



2020 augusztusában megjelent új, illetve módosított, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

 



A Birla Carbon Hungary Kft. energiagazdálkodási irányítási rendszerének sikeres áttérése az MSZ EN ISO 50001:2019 szabványra

A Birla Carbon Hungary Kft. ipari korom gyártásával és fejlesztésével foglalkozik, lépést tartva a kor követelményeivel és megfelelve azoknak, kiemelt figyelmet fordít a termék-előállítás során az energiahatékonysággal, az energiahasznosítással és az energiafelhasználással kapcsolatos pozitív, mérhető eredmények megvalósítására. Az MSZT felkészült auditorai 2020 júniusában végezték el a szervezet energiagazdálkodási rendszerének felügyeleti és egyben az MSZ EN ISO 50001 szabvány 2019. évi verziójára vonatkozó áttérési auditját.

 

Sikeres alkalmazásiterület-bővítés felügyeleti audit alkalmából a TCT HUNGARY Kft. integrált – minőség-, környezetközpontú és információbiztonsági – irányítási rendszer területén

A hazai telekommunikációs piacon 1989 óta díjszámláló és vonalminőség-vizsgáló berendezések gyártásával és fejlesztésével jelen lévő TCT HUNGARY Kft. alkalmazási területét innovatív szemléletmódjának köszönhetően tovább bővítette a 3D fémnyomtatási kapacitás kialakításával. Az auditorok javaslata alapján a Magyar Szabványügyi Testület pozitív döntést hozott az alkalmazási terület bővítése okán a módosított nemzeti MSZT- és a nemzetközi IQNet-tanúsítványok kiadására vonatkozólag.

 

Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a hulladékokkal, hulladékgazdálkodással kapcsolatban

Környezetünk és egészségünk védelme érdekében kulcsfontosságú a hulladékgazdálkodás helyes gyakorlatának kialakítása, az egyre korszerűbb technológiák, eljárások alkalmazása. A hulladékok keletkezésének megelőzését, azok újrahasznosítását, feldolgozását és a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítását a cikkben szereplő jogszabályok alkalmazása segíti, melyeknek figyelembevételével csökkenthető a természeti erőforrások felhasználása és az elhasználódott, feleslegessé vált anyagok környezetbe való visszakerülése.

 


HELLO HIGIÉNIA!​

Ellenőrzött biztonság és higiénia
Az IQNet Ltd. új tanúsítási szolgáltatása

A vállalkozások számára a COVID–19-világjárvány mindent megváltoztatott. Az új helyzetben a bizalom elnyerése és fenntartása fontosabb, mint valaha. A vendégek és az ügyfelek döntésekor kiemelkedő prioritást kap a higiénia és a biztonság. A negatív hatásokkal szemben, piaci pozíciójuk visszaszerzéséhez a szálloda- és vendéglátóiparnak is felkészültnek és rugalmasnak kell lennie, továbbá a megváltozott vevői igényekhez szükséges alkalmazkodnia.

 

Az MSZT új ügyfele – minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerek tanúsítása területén – a HÉSZ-VILL Kft.​

A HÉSZ-VILL Kft. 0,4 kV-os elosztóberendezések gyártásával, szerelésével, épületvillamossági építési és hálózati szerelési tevékenységgel, valamint generálkivitelezési tevékenységgel foglalkozik. A Társaság az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti okirat-megújító és az MSZ EN ISO 14001:2015 szerinti tanúsítási eljárásának integrált lefolytatására a Magyar Szabványügyi Testületet kérte fel.

 


Az MSZT online információbiztonsági auditor-továbbképzése és szakmai találkozója

2020. június 25-én került sor az információbiztonsági (IBIR-) és információtechnológiai (ITIL-) auditorok online továbbképzésére az MSZT Tanúsítási Titkársága szervezésében. A képzés célja az új ismeretek, szabványváltozások, távauditálási tapasztalatok megosztásán túl az auditálási folyamatok harmonizálása, valamint az auditori és akkreditálási tapasztalatok cseréje volt.

 

2020 júniusában megjelent új, illetve módosított, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

 


Állásfoglalás

Tájékoztatás az MSZT Tanúsítási Titkárság partnerei részére az auditok veszélyhelyzet utáni ütemezésével kapcsolatban.

 

Az MSZT új ügyfele a minőségirányítási rendszer tanúsítása területén az Olajkút Fehérvár Kereskedelmi Kft.​

Az Olajkút Fehérvár Kft. kamionmosó, illetve tartálytisztító állomás üzemeltetésével foglalkozik, gazdasági céljainak eléréséhez, az elvégzett munka minőségének folyamatos garantálására, hogy a vevői igények minél teljesebb körű kielégítése megtörténjen, továbbá a piaci lehetőségeinek kiterjesztése érdekében 2020-ban döntött az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kiépítése és az MSZT általi tanúsíttatása mellett.

 

Sikeres okirat-megújító eljárás a Budapesti Erőmű Zrt.-nél minőségirányítási rendszer tanúsítása területén

A Budapesti Erőmű Zrt. már több mint 100 éve vesz részt a főváros energiaellátásában, napjainkban is a főváros és környékének egyik legjelentősebb energiatermelője, aminek biztosítása érdekében alkalmazzák és működtetik az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert. A pandémiahelyzet következtében az okirat-megújító auditot a nemzetközi és a hazai akkreditációs követelményekkel összhangban távaudit formájában végezte el az MSZT Tanúsítási Titkársága két jól felkészült auditorral.

 


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a felszín alatti vízzel és a földtani közeggel kapcsolatban

Felszín alatti vízkészleteink kiemelkedő természeti erőforrást jelentenek, hiszen ivóvízellátásunk több mint 95%-ban felszín alatti vizekből ered. A felszín alatti vizek ugyanakkor a természetes növényzet és a mezőgazdaság szempontjából is jelentősek. Több olyan, természetvédelmi szempontból kiemelt terület van hazánkban, ahol az alulról felszivárgó nedvesség biztosítja a különleges élővilág életfeltételeit, ezért megóvásuk fontos feladat.

 


Sikeres információbiztonság-irányítási és üzletmenet-folytonossági integrált irányítási rendszer auditja a LOXON SOLUTIONS Zrt.-nél

A 2000-ben alapított LOXON SOLUTIONS Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. a kockázatkezelési és hitelezési szoftverek piacának vezető szolgáltatójává vált Közép- és Kelet-Európa, valamint a FÁK országaiban. Ennek biztosítása céljából az eddig is eredményesen működtetett és az MSZT által tanúsított MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány szerinti információbiztonság-irányítási rendszerébe integrálták az MSZ EN ISO 22301:2020 szabvány szerinti üzletmenet-folytonossági irányítási rendszert, amelyet a Magyar Szabványügyi Testületnél elsőként tanúsíttattak.

 

Sikeres okirat-megújító eljárás a Caola Zrt.-nél

– minőségirányítási rendszer tanúsítása, valamint kozmetikumok helyes gyártási gyakorlatának igazolása területén                           

 

A Caola Zrt. kozmetikai, háztartásvegyipari készítményeket, szabadforgalmú inszekticideket gyárt és értékesít különböző kiszerelési formában. Ezek biztosítása céljából alkalmazzák és működtetik az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert, valamint az MSZ EN ISO 22716:2008 szabványt, mely útmutatást nyújt a kozmetikai termékekkel kapcsolatos helyes gyártási gyakorlathoz (GMP). Az auditorok javaslata alapján az MSZT pozitív döntést hozott a nemzeti MSZT- és a nemzetközi IQNet-tanúsítványok, valamint a GMP igazoló okirat kiadására vonatkozólag.

 

VERSENYHATÁRIDŐ-HOSSZABÍTÁS: 21. JQA Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzverseny

Felhívjuk minden érdeklődő figyelmét, hogy az év elején meghirdetett 21. JQA Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzverseny jelentkezési határidejét a szervező fél (JQA japán tanúsító szervezet) a kialakult COVID–19-járványhelyzetre való tekintettel meghosszabbította:

Az új beadási határidő: 2021. május 31. (hétfő). A verseny témája változatlan marad.

 

2020 áprilisában megjelent új, illetve módosított, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

 


Állásfoglalás

Tájékoztatás az MSZT Tanúsítási Titkárság partnerei részére az auditok veszélyhelyzet alatti ütemezésével kapcsolatban.

 

Hatodik tanúsítási ciklusát kezdte az Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fonyód

– Aranyoklevél kiadása a minőségirányítási rendszer működtetésére –

 

Az Egészségügyi Nonprofit Kft. – Fonyód Gyógyintézet 2005 óta partnere a Magyar Szabványügyi Testületnek (MSZT). Az MSZT Tanúsítási Titkársága 2020-ban immár a hatodik tanúsítási ciklust megkezdve végezte el a Gyógyintézet minőségirányítási rendszerének ISO 9001 szabvány szerinti megfelelőségértékelését, és hozott pozitív döntést a tanúsítási okirat, valamint az Aranyoklevél kiadásáról az Intézet számára.

 

Aranyoklevél kiadása a Papack Kft. részére a minőségirányítási rendszerének működtetésére

A Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevéllel ismerte el a Papack Kft. minőségirányítási rendszerének működtetése iránti elkötelezettségét. A kitüntetést azok a szervezetek kaphatják, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

 

A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén (VP3-4.2.1-4.2.2-19)

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a Rövid Ellátási Lánc (REL) együttműködési csoportokban részt vevő mezőgazdasági termelők számára élelmiszer-előállításhoz kapcsolódó beruházások végrehajtására. Jelen Felhívás a REL együttműködési csoportok tagjai számára olyan élelmiszeripari és borászati fejlesztések végrehajtására ad lehetőséget, amelyek hozzásegíthetik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához.

 

Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a vízzel és a szennyvízzel kapcsolatban

Fontos cél a vizek épségének megóvása, helyreállítása, használat utáni megtisztítása olyan mértékben, hogy az azonos legyen a használat előtti minőséggel. A szabványok változásának köszönhetően a jogszabályok, a mintavételi módszerek, a vizsgálandó paraméterek, valamint az egyes paraméterekre vonatkozó határértékek sokat változtak az elmúlt évtizedek során, ezzel elősegítve a felszíni és a felszín alatti vizek tisztaságának megőrzését, javítását.

 



Aranyoklevél kiadása a G és T Műanyagfeldolgozó és Szolgáltató Kft. részére a minőségirányítási rendszerének működtetésére

A Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevéllel ismerte el a G és T Műanyagfeldolgozó és Szolgáltató Kft. minőségirányítási rendszere működtetése iránti elkötelezettségét. A kitüntetést azok a cégek kaphatják, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

 

Az MSZT új ügyfele – a minőségirányítási és az információbiztonság-irányítási rendszer tanúsításának területén – a DOTO Systems Zrt. 

A 2019-ben alakult vállalat kizárólagosan végzi a DOTO System magyarországi és európai uniós fejlesztését és értékesítését. A cég vezetése elkötelezett a tevékenységének folyamatos fejlesztése és a magas színvonalú szolgáltatás nyújtása iránt, ezért döntött az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány szerinti integrált vállalatirányítási rendszer működtetése és tanúsíttatása mellett.

 

Társtanúsítás az MSZT tanúsított partnereinek az IQNet-hálózaton belül

A Magyar Szabványügyi Testület az IQNet (Nemzetközi Tanúsító Hálózat) teljes jogú tagjaként lehetővé teszi külföldi társtanúsítvány megszerzését. Ez a szolgáltatás különösen azoknak a vállalatoknak hasznos, amelyek olyan külföldi partnerekkel állnak üzleti kapcsolatban, akik saját országbeli tanúsítványt igényelnek, illetve amelyek piaci előnyre tehetnek szert, ha rendelkeznek az üzleti céljaik szerinti országban működő tanúsító szervezet tanúsítványával is.

 

2020 februárjában megjelent új, módosított, illetve hatályon kívül helyezett, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen a követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

 

Állásfoglalás

Tájékoztatás az MSZT Tanúsítási Titkárság partnerei részére az auditok veszélyhelyzet alatti ütemezésével kapcsolatban.

 


Az MSZT új ügyfele – minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerek tanúsítása területén – a Profi-Bagger Kft.​

A Profi-Bagger Kft. 1993-ban alakult, fő tevékenysége kezdetben a használt és új földmunkagépek kereskedelme és szervizelése volt, mely a későbbiek során kiegészült a kommunális és hulladékfeldolgozó célgépek telepítésével. A Társaság az ISO 9001 és az ISO 14001 integrált irányítási rendszerének okirat-megújító auditja alapján az MSZT kiadta a nemzeti MSZT- és a nemzetközi IQNet-rendszertanúsítványt.

 

Aranyoklevél kiadása az NSL SECURITY Kft. részére a sikeres MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti megújító auditot követően

A Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevelet adományozott az NSL SECURITY Kft. részére minőségirányítási rendszerével kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. A kitüntetést azok a cégek kaphatják, amelyek irányítási rendszerüket kiválóan és eredményesen működtetik, fejlesztik és a tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül fenntartják a Magyar Szabványügyi Testületnél.

 


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály az energiahatékonysággal kapcsolatban​

Az elmúlt évtizedben kiemelten fontos célkitűzéssé vált mind hazánk, mind az Európai Unió számára az energiafelhasználás csökkentése. A gyártók folyamatos technológiai fejlesztései által egyre magasabb energiahatékonysággal üzemelő berendezések érhetők el. A gazdálkodó szerveztek energiagazdálkodási teljesítményének folyamatos javításához további segítséget ad az ISO 50001:2018 szabvány követelményeinek való megfelelés és annak harmadik fél általi tanúsítása.

 


Az MSZT új ügyfele – a minőségirányítási rendszer tanúsítása területén – a CREENSOL Kft.

A 2019-ben alapított CREENSOL Creative Engineering Solutions Kft. elsősorban a nukleáris ipar területén működő mérőeszközök, irányítástechnikai és technológiai informatikai rendszerek, erőművi szimulátorok fejlesztésére fókuszál. A Társaság minőségirányítási rendszerének tanúsítási auditja alapján az MSZT kiadta a nemzeti MSZT- és a nemzetközi IQNet-rendszertanúsítványt.

 

Sikeres információbiztonsági irányítási rendszer tanúsítása az MSZT új ügyfelénél, a TC2-nél

A felhőinformatikával foglalkozó TC2 portfóliójában szerepel a koncepcióalkotás, tervezés, oktatás, fejlesztés, implementálás, üzemeltetés új rendszerekre és a meglévők migrálására. A TC2 folyamatai fejlesztése és az információbiztonság kiemelt kezelése érdekében döntött az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány szerinti irányítási rendszer bevezetéséről és tanúsíttatásáról.

 


Tájékoztató az IQNet év végi üléséről​

Az IQNet (Nemzetközi Tanúsító Hálózat), melynek az MSZT 1998 óta teljes jogú tagja, 2019. november 25–29. között tartotta év végi ülését Antalyában. A tagok szélesebb körben évente kétszer találkoznak a szervezet által nyújtott szolgáltatások, harmonizációs elvek, valamint tagsági kérdések frissítése, megvitatása és a szükséges döntések meghozatala érdekében.

 

Aranyoklevél kiadása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézménye részére

A Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevéllel ismerte el Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézménye minőségirányítási rendszere működtetése melletti elkötelezettségét. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

 


Eredményesen zárult a nemzetközi IQNet-audit az MSZT-ben

A Magyar Szabványügyi Testület rendszertanúsításban elért nemzetközi és hazai elismertségét többek között az 1998-ban elnyert teljes jogú IQNet-tagság alapozta meg. A 33 ország 35 rendszertanúsító partnerszervezetét felölelő IQNet (Nemzetközi Tanúsítási Hálózat; The International Certification Network) számos lehetőséget teremt tagszervezetei számára, úgymint a nemzetközi szintű szakmai tapasztalatcserét, a jó tanúsítási gyakorlat partnerek közötti megosztását, a harmonizált tanúsítási eljárások alkalmazását, illetve ezek alapján az IQNet-tagok tanúsítványainak kölcsönös elismerését.

 

Áttérés a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok Kézikönyv (MEES) 2.0 változatára

2019. október 16-án megjelent a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok kézikönyv (MEES) 2.0 változata az Egészségügyi Közlöny LXIX. évfolyam 17. számában, amely az eddigi MEES 1.0 kézikönyvet váltja fel. Az akkreditált tanúsító testületek és a tanúsított szervezetek új szabványra való áttérésével kapcsolatos információkat a Nemzeti Akkreditálási Hatóság a 2019. november 15-én hatályba léptetett Áttérési ütemterv a Magyar Egészségügyi Ellátások Standardok (MEES) 2.0 alkalmazására című dokumentumában rögzítette.

 

Aranyoklevél kiadása a Kühne Mezőgazdasági Gépgyár Zrt. részére a sikeres MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti megújító auditot követően

A Magyar Szabványügyi Testület ügyvezető igazgatója aranyoklevelet adományozott a Kühne Mezőgazdasági Gépgyár Zrt. részére minőségirányítási rendszerével kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. A kitüntetést azok a cégek kaphatják, amelyek irányítási rendszerüket kiválóan és eredményesen működtetik, fejlesztik és a tanúsítványukat 12 éven keresztül fenntartják a Magyar Szabványügyi Testületnél.

 

2019 novemberében megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

 

Tanúsított partnereink visszajelzései

Az MSZT – Tanúsítási Titkárságának tevékenységéről, auditorainak munkájáról – folyamatosan gyűjti és értékeli azokat az észrevételeket, amelyek megalapozzák további magas színvonalú tanúsítási szolgáltatásait.

 


Az MSZT új ügyfele – a környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítása területén – a Dometál Préstechnikai Kft.

A Dometál Kft. működésében fontos szerepet játszik a vevői igényeknek való megfelelés, a kiváló minőség megteremtése, valamint a folyamatos fejlesztés mellett a környezetvédelem iránti elkötelezettség is. A Társaság elkötelezett, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos lépéseket integrálja mindennapi működésébe, s e feladatok ellátására, az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány alapján vezette be környezetközpontú irányítási rendszerét. 

 

A gyermekek biztonsága a játszótereken

A gyermekek biztonsága a játszótereken – a Karc FM rádió riportja az MSZT játszóterek biztonságát vizsgáló tanúsítási menedzserével (a riport kezdete: kb. 13:50)

https://karcfm.hu/archiv/spajz-2019-10-21-0900-1159/

 

Aranyoklevél kiadása a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. részére a sikeres MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti megújító auditot követően

A Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevelet adományozott a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. IT-szolgáltatások üzletága részére minőségirányítási rendszerével kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. A kitüntetést azok a cégek kaphatják, amelyek irányítási rendszerüket kiválóan és eredményesen működtetik, fejlesztik és a tanúsítványukat 12 éven keresztül fenntartják a Magyar Szabványügyi Testületnél.


Auditor-továbbképzés és szakmai találkozó az MSZT-ben

2019. november 7-én került sor a KIR-MEBIR-EIR auditorok továbbképzésére a Magyar Szabványügyi Testület Horváth Mihály téri székházában. A KIR-MEBIR-EIR MSZT-auditortalálkozó célja az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése, valamint az audittapasztalatok megbeszélése volt.

 

Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a levegővel kapcsolatban

A levegő szennyezettségére a téli fűtési időszak beköszöntével nagyobb figyelmet fordítunk, azonban egész évben szükséges kiemelt fontosságúként kezelni a levegő minőségét, hiszen a szennyezett levegő komoly egészségügyi kockázatot jelent. A levegőminőség javítása és a kibocsátott szennyező anyagok mennyiségének csökkentése a társadalom közös érdeke. A jogszabályok betartása elősegíti a környezetet érő káros hatások csökkentését, ezáltal az emberi egészség védelmét is.

 


Aranyoklevél kiadása a HUNGAROCOM Híradástechnikai Kft. részére a minőségirányítási rendszerének működtetésére

A Magyar Szabványügyi Testület ügyvezető igazgatója aranyoklevelet adományozott a HUNGAROCOM Híradástechnikai Kft.-nek minőségirányítási rendszerével kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

 


Információbiztonsági auditor-továbbképzés és szakmai találkozó az MSZT-ben

2019. szeptember 16-án került sor az információbiztonsági auditorok interaktív továbbképzésére az MSZT Horváth Mihály téri székházában. A képzés célja az új ismeretek megosztásán túl az auditálási folyamatok harmonizálása, valamint az auditori és akkreditálási tapasztalatok cseréje volt. A találkozón az MSZT ISMS-auditorokon kívül ISMS-auditorjelöltek és integrált eljárásokban érdekelt MIR-auditorok is részt vettek.

 

2019 szeptemberében megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

 


A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága elsők között nyújtja az MSZ EN ISO 22000:2018 szabvány szerinti akkreditált tanúsítási szolgáltatást

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) 2019 júniusában két napon át tartotta az irodai helyszíni szemléjét az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek tanúsítása területén, kiemelt figyelmet fordítva az MSZ EN ISO 22000:2018 szabvány áttérési követelményeinek való megfelelőségre. Az MSZT telephelyén lefolytatott vizsgálatot az auditorok helyszíni megfigyelése egészítette ki, pozitív eredménnyel. Köszönjük azoknak az ügyfeleinknek és auditorainknak, akik segítő támogatásukkal biztosították a zökkenőmentes és sikeres eljárás lebonyolítását. A NAH 2019. augusztus 29-én döntött a módosított  akkreditálási okirat kiadásáról, mely döntéstől kezdve a Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága jogosult az MSZ EN ISO 22000:2018 szabvány szerinti akkreditált tanúsítvány kiadására.

 

Aranyoklevél kiadása a BioCo Magyarország Kft. részére az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerének működtetésére​

A Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevelet adományozott a BioCo Magyarország Kft.-nek élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerével kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

 


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a zajjal és rezgéssel kapcsolatban

Napjaink felgyorsult világában az egyik legelterjedtebb és a lakosság legjelentősebb részét érintő környezetkárosító tényező a zajszennyezés. A zaj alattomos és szinte észrevétlenül hat az egészségünkre. A zajos környezetet a szívinfarktus egyik rizikófaktoraként is kezelik. Zaj hatására csökken a teljesítőképesség, romlik a koncentráció, ami balesetveszélyt okozhat.

 


Az MSZT új ügyfele az ARNICA Kft

Az ARNICA Kft. fő tevékenysége az étrend-kiegészítő termékek fejlesztése és gyártása. A szervezet célja, hogy minőségi termékekkel lássák el partnereiket, melyhez támogatást nyújt a bevezetett és működtetett MSZ EN ISO 22000:2005 szerinti, illetve a GMP- és HACCP-rendszer. A Magyar Szabványügyi Testület auditeljárása igazolta a cég rendszerének követelmények szerinti működését.

 


Sikeres új információbiztonság-irányítási rendszer tanúsítási eljárás a Hungaro DigiTel Kft.-nél

Hungaro DigiTel Kft. (HDT Kft.) működése és szolgáltatásai területén az érdekelt felek információbiztonsági elvárásainak való folyamatos megfelelést meghatározó tényezőként kezeli, ezeknek a feladatoknak az ellátására integrálta a meglévő MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított – és az idei eljárás után aranyoklevéllel minősített – minőségirányítási rendszeréhez az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szerinti információbiztonság-irányítási rendszert.

 

2019 júliusában megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követését tájékoztató anyag segíti.

 


A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága elsők között nyújtja az MSZ ISO 45001:2018 és az MSZ EN ISO 50001:2019 szabványok szerinti akkreditált tanúsítási szolgáltatását

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) 2019 májusában két napon át tartotta az irodai helyszíni szemléjét a Magyar Szabványügyi Testületnél (MSZT) az irányítási rendszerek (MIR, KIR, MEBIR, EgIR, MEES) tanúsítása területén integrált eljárásban, kiemelt figyelmet fordítva az MSZ ISO 45001:2018 és az MSZ EN ISO 50001:2019 szabványokkal kapcsolatos áttérési követelményeknek való megfelelőségre.

 

Az első sikeres áttérés a munkahelyi egészségvédelem és biztonság új irányítási rendszerszabványára (MSZ ISO 45001:2018)

A Best-Vill. 2000 Kft. tevékenységének középpontjában a megbízó áll, törekvésük, hogy a társadalmi, meghatározott és az elvárt igényeinek folyamatosan és maradéktalanul megfeleljenek, a cégük iránti bizalmat megtartsák, illetve azt erősítsék. Működési stratégiájuk gyakorlati megvalósítása érdekében elsőként vállalták a Magyar Szabványügyi Testület tanúsított partnerei közül, hogy az MSZ ISO 45001:2018 szabvány követelményeit bevezetik és felkészülnek az új tanúsítási követelményekre.

 

Az MSZT új ügyfele – a minőségirányítási rendszer tanúsítása, valamint a kozmetikumok helyes gyártási gyakorlatának igazolása területén – a C&C Laboratory Kft.

A C&C Laboratory Kft. kozmetikai készítményei kiterjedt viszonteladói hálózatának köszönhetően ma már nem csupán Magyarországon, hanem a világ számos más pontján is megvásárolhatók. A Társaság az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 22716:2008 szabványok alapján bevezetett integrált irányítási rendszerével kívánja biztosítani vevői igényeiknek és a jogszabályi előírásoknak való folyamatosan megfelelő termék előállítását. A cég minőségirányítási és GMP-rendszerének szabványkövetelmények szerinti megfelelő működését a Magyar Szabványügyi Testület 2019 júniusában végzett auditeljárása igazolta.

 

Auditor-továbbképzés és szakmai találkozó az MSZT-ben

2019. június 11-én került sor az ÉBIR-auditorok továbbképzésére a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) Horváth Mihály téri székházában:

Az ÉBIR-auditortalálkozó célja az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése, az audittapasztalatok megbeszélése volt.

 

Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a hulladékokkal, hulladékgazdálkodással kapcsolatban

A fogyasztói társadalom óriási mennyiségű hulladékkal terheli környezetünket. A műanyag hulladékok fele egyszer használatos eszközökből származik, melyeknek lebomlási ideje több száz évre is tehető. A következő jogszabályok alkalmazása csökkenti a természeti erőforrások igénybevételét, valamint az elhasználódott anyagok természetbe való visszakerülését hulladék formájában. 

 


Az MSZT új ügyfele − az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer tanúsítása területén − a Tiszafüredi Thermál Kft.

A Tiszafüredi Thermál Kft. célkitűzése a kiváló minőségű, lúgosító hatású italok és üdítőitalok előállítása, értékesítése, valamint a vásárlók bizalmának elnyerése és a meglévő kapcsolatok elégedettségének fenntartása mellett, az új piaci lehetőségek kialakítása. A Társaság ezeknek a feladatoknak az ellátására vezette be az MSZ EN ISO 22000:2018 alapján, az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerét.

 

Sikeresen lezajlott az első MSZ EN ISO 50001:2019 szerinti okirat-megújító eljárás a MAPEI Kft.-nél

A Mapei Kft. az építőipari segédanyaggyártás és -forgalmazás egyik legjelentősebb piaci szereplője. Munkájuk során elkötelezték magukat a kisebb energiafelhasználással járó technológiák alkalmazási arányának javítására, az energiafelhasználás fokozatos csökkentésére. A cég az energiagazdálkodási irányítási rendszerének esedékes okirat-megújító eljárása keretében elsőként tért át a Magyar Szabványügyi Testületnél az MSZ EN ISO 50001 szabvány 2019. évi verziójára.

 

2019 májusában megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követését tájékoztató anyag segíti.

 

Tanúsított partnereink visszajelzései

Az MSZT – Tanúsítási Titkárságának tevékenységéről, auditorainak munkájáról – folyamatosan gyűjti és értékeli azokat az észrevételeket, amelyek megalapozzák további magas színvonalú tanúsítási szolgáltatásait.

 


 Az MSZT új ügyfele – az információbiztonság-irányítási rendszer tanúsításának területén – az ACE Telecom Kft.

Az ACE Telecom Kft.  vállalati és lakossági ügyfelei részére kínál infokommunikációs megoldásokat. Szolgáltatásait – amelyek a közeljövő kihívásaira adnak választ – folyamatosan fejleszti, így gondoskodva arról, hogy ügyfeleinek ICT-rendszerei mindig naprakészek legyenek. A cég küldetése, hogy ügyfelei részére minőségi internet-, telefon- és adatközponti szolgáltatásokat nyújtson professzionális technológia alkalmazásával, illetve magas színvonalú ügyfélkiszolgálással.

 

 Jól vizsgázott az ID&Trust Kft. információbiztonság-irányítási és informatikai szolgáltatásirányítási rendszere a kezdeti tanúsítási eljárása során​

Az ID&Trust Kft. az elektronikus azonosítás és aláírás nemzetközi specialistája. 2002-es megalakulásuk óta olyan egyedi, korábban sehol sem alkalmazott informatikai termékekkel jelentek meg a nemzetközi piacon, mint az IDentity Suite azonosítókártya-platform, az SPPS kártya megszemélyesítő rendszer, a SmartSign Anywhere middleware vagy a GoodID.

 

 Aranyoklevél kiadása az ELEKTRO PROFI Vállalkozási Kft. részére minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerének működtetésére​

A Magyar Szabványügyi Testület az ELEKTRO PROFI Vállalkozási Kft.-nek aranyoklevelet adományozott minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerével kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket kiválóan, eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

 

 Néhány kiemelten fontos érvén

yes jogszabály a felszín alatti vízzel és földtani közeggel kapcsolatban​

Felszín alatti vízkészleteink kiemelkedő természeti erőforrást jelentenek, hiszen ivóvízellátásunk több mint 95%-ban felszín alatti vizekből ered. A felszín alatti vizek jelentősége ugyanakkor a természetes növényzet és a mezőgazdaság szempontjából is jelentős. Több olyan természetvédelmi szempontból kiemelt terület van hazánkban, ahol az alulról felszivárgó nedvesség biztosítja a különleges élővilág életfeltételeit, ezért megóvásuk fontos feladat.

 

Archívum

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!

Tanúsítási szolgáltatásaink

Kérjen ajánlatot!