Mesterséges intelligencia

Habár a mesterséges intelligencia (MI) már az 1950-es évek óta létezik, az utóbbi években látványosan gyors fejlődésnek indult. Az egyre nagyobb mértékű tőkeinvesztálás a mesterségesintelligencia-rendszerekbe és az egyre szélesebb körű felhasználás pl. az egészségügy, a közlekedés, a mezőgazdaság stb. területén új kihívásokat teremt az ipar és a társadalom számára. Az MI speciális, mert képes utánozni az ember kognitív képességeit, adatokat értelmezni és azokból következtetéseket levonni. A mesterséges intelligenciáról szóló hírekkel az utóbbi időben nap mint nap találkozhatunk. Cikkek sora szól arról, hogy milyen nagyszerű dolgokra képes, ugyanakkor a lehetőségek mellett számos veszélyt is rejt magában. A mesterséges intelligencia sem mindentudó, nem mindenható és mindent megoldó, hiába tűnik annak, a nem megfelelő alkalmazása akár tragédiába is fulladhat. Nem lesz mindenre megoldás – vannak esetek, amikor az ember nem helyettesíthető.

A világ kezdi felismerni az MI szabályozásának szükségességét – az EU nemrégiben megalkotta az első szabályozó törvényt. Ennek nyomán az amerikai nagyvállalatok is, pl. Microsoft, Google, Meta, OpenAI, Amazon aláírtak egy megállapodást, mely szerint a biztonságot szem előtt tartva bizonyos korlátozásoknak vetik alá magukat. Az adatokkal való visszaélés, nem megfelelő használat veszélyes és károkozó lehet, sértheti az emberi méltóságot és értékeket, elősegítheti a diszkriminációt.

Az EU központi szerepet szán a szabványoknak a kockázatos MI-alkalmazások területén. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos szabványosítás célja, hogy a szakértők és az érdekelt felek meghatározzák az átlátható tevékenységi kereteket, mellyel növelik a bizalmat és az elfogadottságot az MI iránt az iparban és a társadalomban. Ez főképpen az MI-alkalmazások minőségét, biztonságát, nyomonkövethetőségét, átláthatóságát érinti. Az AI standardization roadmap lényeges szerepet tölt be ebben – konkrét követelményeket fogalmaz meg az MI-törvénnyel kapcsolatos szabványok kidolgozásával kapcsolatban.

Ennek támogatására 2022-ben a CEN és a CENELEC létrehozta a CEN/CLC/JTC 21 Artificial Intelligence műszaki bizottságot, mely az MI- és a kapcsolódó szabványok kidolgozásáért és átvételéért felelős, valamint hogy útmutatást adjon más, MI-vel kapcsolatos műszaki bizottságoknak. A CEN/CLC/JTC 21 átveszi a már meglévő vagy kidolgozás alatt álló szabványokat például az ISO/IEC JTC 1-től és albizottságaitól, mint pl. SC 42 Artificial Intelligence, valamint új szabványokat is kidolgoz, melyek európai vonatkozásúak, és támogatják az EU politikáját, törvényeit, elveit és értékeit.

Amennyiben részt kíván venni az MI-vel kapcsolatos szabványosítási munkában, kérjük, jelezze ezt a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

Zajdon Anna

2023. augusztus

Kapcsolat

Nagy Gábor​

Kapcsolódó bizottságok

CEN/CLC/JTC 21 Mesterséges intelligencia

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!