Magyar nyelven megjelent környezetközpontú irányítás – életciklus-értékelés témájú szabványok

Világunk átalakulóban van. A közelmúlt történései még jobban rávilágítottak a már meglévő „zöld” törekvések szükségességére. Kétségtelen, hogy az előttünk álló évek legfontosabb témája világszerte a környezetvédelem és az energiagazdálkodás lesz.

A klímavédelemmel összefüggő, egyre specifikusabb és részletesebb nemzetközi, valamint európai szabványok nélkül az ipari szereplők nem lesznek képesek megvalósítani a nemzetközi és európai szinten előírt követelményeket, melyek az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a káros hatások csökkentéséhez, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, a tiszta, megfizethető és állandó energiaellátáshoz szükségesek.

A Magyar Szabványügyi Testület is alkalmazkodik e törekvésekhez, és egyre több környezetvédelmi témájú szabványt igyekszik kiadni magyar nyelven.

2022 májusában két új magyar nemzeti szabvány jelent meg e területen, melynek kiadását Európai Uniós pályázat tette lehetővé.

1. Az MSZ EN ISO 14040:2022 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Alapelvek és keretrendszer (ISO 14040:2006 + Amd 1:2020) szabvány magyar nyelvű egyesített változata magában foglalja a forrásszabvány Amd 1 módosítását is. A szabvány az életciklus-értékelés (LCA) alapelveinek és keretrendszerének részletes leírásával segíti a gyártókat és a felhasználókat abban, hogy a termékek előállításával, valamint felhasználásával összefüggő környezeti hatásokat könnyebben tudják kezelni.

Az LCA-vizsgálatnak négy fázisa van:

  • a cél- és hatásterület meghatározása;
  • a leltárelemzés;
  • a hatásvizsgálat;
  • az értelmezés (kiértékelés).

Az LCA egy vagy több meghatározott funkciót ellátó termékrendszerként modellezi a termék életciklusát. A termékrendszerek modulok sorozatára vannak felosztva, melyek megkönnyítik a termékrendszer bemeneteinek és kimeneteinek azonosítását.

A szabvány e fázisokat és termékrendszereket fejti ki részletesen, főként elméleti, tudományos megközelítéssel.

A szabvány A melléklete példákat felsorolva nyújt részletes tájékoztatást az LCA alkalmazásáról.

2. Az MSZ EN ISO 14044:2022 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Követelmények és irányelvek (ISO 14044:2006 + Amd 1:2017 + Amd 2:2020) szabvány magyar nyelvű egyesített változata magában foglalja a forrásszabvány Amd 1 és Amd 2 módosítását is.

A szabvány az életciklus-értékelés (LCA) követelményeinek és irányelveinek részletes leírásával segíti a gyártókat és a felhasználókat abban, hogy a termékek előállításával, illetve felhasználásával összefüggő környezeti hatásokat könnyebben tudják kezelni.

Ez a nemzetközi szabvány az MSZ EN ISO 14040:2022-höz hasonlóan leírja az LCI-vizsgálat fázisait, az azokra vonatkozó követelményeket és irányelveket úgy, hogy számos gyakorlati példát is tartalmaz a könnyebb érthetőség érdekében.

A szabvány mellékleteiben megtalálhatók

  • az adatgyűjtő lapokra,
  • az életciklus-értelmezésekre és
  • a hozzárendelési eljárásokra vonatkozó tájékoztató példák, valamint
  • a környezeti lábnyomokra vonatkozó követelmények.

 

Antal Andrea Zsuzsa

2022. május