A járófelületek letapogatható burkolóelemei

Az épített környezetben minden időben a különböző burkolatok meghatározó szerepet töltöttek be. Legyen a burkolat épület, építmény vagy közlekedési létesítmény burkolata, minden esetben meghatározott céllal készült szerkezetről van szó. Már a korábbi hazai szabványok is foglalkoztak a különböző anyagú burkolatokkal, de a CEN/TC 178 Burkolóelemek és szegélykövek európai műszaki bizottság is a 2000-es évek eleje óta folyamatosan dolgozza ki azokat a termékszabványokat, amelyek egy-egy szakterületen az ott használt termékekre vonatkozó követelményeket és a beépíthetőség feltételeit adják meg. Ebbe a sorba illeszkedik a CEN/TS 15209:2021 Tactile paving surface indicators produced from concrete, clay and stone (Járófelületek letapogatható burkolóelemei betonból, égetett agyagból és kőből) európai műszaki specifikáció, mely a CEN/TS 15209:2008 korszerűsített változataként annak helyébe lép.

A forgalom jellege szerint megkülönböztethetünk gyalogos- és járműforgalomnak kitett kültéri vagy beltéri burkolatokat. A megkülönböztetés különösen lényeges a járófelületek burkolatai esetében, mivel a burkolatot érő terheléseket befolyásolja az igénybevétel, a forgalmi terhelés és befolyásolják a környezeti hatások. Minden esetben az igénybevételek figyelembevételével tervezett burkolat jelenti a megfelelő megoldást.

A hatvanas évektől kezdődően az utcák és terek gyalogjárdáit, a sétálóutcák díszburkolatait, valamint a kerékpárutakat elterjedten építik ki a különböző anyagú kiselemes burkolókból. Az utóbbi időben az autóbusz-megállók, a parkolók, a buszpályaudvarok, a metróállomások, a vasúti és villamosperonok, a benzinkutak, valamint az autópályák és az ipari területek kiszolgáló létesítményeinél készültek kiselemes burkolatok.

A kiselemes burkolatok elemei betonból, égetett agyagból és természetes kőből előállított termékek, amelyek mindegyikére termékszabványok vonatkoznak. Ezek a termékszabványok tartalmazzák azokat a követelményeket, melyeknek az útburkoló elemeknek meg kell felelniük, és tartalmazzák a követelményeket ellenőrző vizsgálatokat is.

Az előírások mind a beton-, mind pedig az égetett agyag termékeknél, a felületi tulajdonságokra a látható felső lap kialakítására, a kőanyagú lapok esetében pedig a használatnak kitett felület megmunkálására vonatkoznak. A CEN/TS 15209:2021 ezzel szemben olyan kiselemes burkolólapokra ad meg követelményrendszert, amelynek alapján gyártott termékből készített burkolatok, burkolatrészek esetében fogyatékkal élő embertársaink letapogatható információkhoz juthatnak.

A közlekedésben a jelzések célja a forgalom biztonságossága, valamint a különböző célú tájékoztatás. A tájékoztatás lehet veszélyre figyelmeztető, tiltó, vagy a forgalom céljának megfelelő eligazító jellegű. Burkolatok esetében a jelzések lehetnek lokálisak vagy nagyobb területre kiterjedők.

A vezetősáv a látássérültek számára nyújt információt, segítve haladásukat a térben olyan helyeken, ahol e nélkül elvesztenék tájékozódóképességüket. A vezetősáv segítséget nyújt, nemcsak a vakoknak (fehér bottal közlekedőknek), a gyengénlátóknak, az aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkező fogyatékossággal élőknek, de a bizonytalanul közlekedőknek, a nehezen tájékozódó embertársainknak is.

Az Európai Parlament 2001. február 14-én elfogadta azt az alapdokumentumot, amelyben rögzítette, hogy az önálló akadálymentes közösségi és egyéni közlekedést minden ember számára biztosítani kell.

A 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet – az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) című jogszabály – 2012. áprilisi állásfoglalása szerint az akadálymentes közlekedés céljára az építmények belső közlekedőtereinél a vakok és gyengénlátók számára eligazítást segítő kitapintható padlóburkolatot és optikai vezetősávot is kell tervezni és létesíteni.

A Magyar Vakok- és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) 2009 novemberében állásfoglalást adott ki a Magyarországon közforgalmú területeken használható, közlekedést segítő letapogatható (taktilis) jelzések alkalmazásáról.

Az MVGYOSZ állásfoglalása mind a kültéri, mind a beltéri burkolatokra vonatkozóan a figyelmeztető területrészek és a vezetősávok kialakítására ad meg ajánlásokat. Figyelmeztető előjelzés esetében, kül- és beltéren, az alábbiak betartása kötelező: a teljesen süllyesztett járdaszegélyek, a rámpák, a lépcsőkarok mellett a kar szélességének megfelelő és legalább 60 cm mélységű figyelmeztető sáv szükséges. Az „erre haladhatsz biztonságosan” jelentéssel bíró vezetősávot a haladási iránnyal párhuzamosan, síkból kidomborodóan bordázottan kell kialakítani.

A kiselemes útburkoló termékek közül a beton- és az égetett agyag termékeket a megfelelő technológiával gyártják, míg a természetes kövekből készítettek magukon viselik a kőzet képződéséből, a kőzetet ért utólagos hatásokból adódó tulajdonságokat. Ezért az előbbiek tervezett tulajdonságokkal rendelkező termékek, míg az utóbbiak tapasztalattal megszerzett tulajdonságok alapján kiválasztott, természetes anyagú termékek.

A burkolóelemek járófelületeibe a letapogatható jelzéseket, a beton- és az égetett agyag termékek esetében megfelelően kialakított formázószerszámok segítségével, a természetes kőanyagú termékek esetében programozható számítógéppel vezérelt marógépekkel (ún. CNC-gépekkel) lehet kialakítani.

A CEN/TS 15209:2021 a veszélyt jelző burkolóelemek esetében a pontszerű elemek kiosztására, azok profiljára (BL1–BL4), a vezetősáv burkolóelemei esetében a sávszélességre, a sávok egymástól való távolságára és a különböző profilokra (RL1–R4) ad rajzos információt. A dokumentum ezenkívül foglalkozik a letapogatás, az érzékelhetőségen túlmenően, a vizuális, a szemmel megítélhető jelentéstartalom fontosságával is.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a különböző járófelületű burkolatokon a közlekedés rendjét szabályozó, a biztonságos közlekedést segítő jelzések minden időben meghatározóan fontosak voltak. Legyenek ezek a jelzések táblák, hang- vagy fényjelzések, de fogyatékkal élő embertársaink és a naponta közlekedő emberek számára is a burkolati jelek lehetnek a legfontosabbak.

A műszaki specifikáció magyar nyelven való bevezetésének támogatása érdekében keresse munkatársainkat a szabvtit@mszt.hu vagy az m.szendy@mszt.hu e-mail-címen.

 

Dr. Gálos Miklós                                                   Szendy Csabáné

az MSZT/MB 116 elnöke                                     az MSZT/MB 116 titkára

 

2022. április

Kapcsolódó bizottságok

MSZT/MB 116 Kis burkolóelemek, szegélykövek és építőkövek

CEN/TC 178 Burkolóelemek és szegélykövek

CEN/TC 246 Természetes díszítőkövek

ISO/TC 327 Természetes építőkövek

ISO/TC 328 Műkövek

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!