2021-as hírek

Megjelent a korszerűsített óvodaszabvány – MSZ 24203-1:2021

A nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai tárgyú, hét szabványból álló szabványcsalád első részének, azaz az MSZ 24203-1:2021 Nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai. 1. rész: Óvodák szabványnak, decemberben megjelent a korszerűsített változata. Az új óvodaszabványban – a 2012-es előzményszabványhoz képest – hat főbb változtatásra került sor.

 

Vasúti járművek hegesztése szabvány magyarul – MSZ EN 15085-2

Decemberben megjelent az MSZ EN 15085-2 Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek és részegységeik hegesztése. 2. rész: A hegesztőüzemekre vonatkozó követelmények szabvány magyar nyelvű változata, mely a hegesztett részegységek osztályozási szintjeit, a jellemző tevékenységek típusait, valamint azokat a követelményeket határozza meg, amelyeket a megfelelőség igazolása érdekében teljesíteni kell.

 

Megjelent a cementek CaSO4-tartalmú kötésszabályozó anyagaira vonatkozó szabvány korszerűsített, új kiadása – MSZ 4717:2021

A szabvány a cementek kalcium-szulfát-tartalmú természetes és mesterséges eredetű kötésszabályozó anyagainak mechanikai, fizikai és kémiai tulajdonságait, valamint ezek vizsgálatát írja le. Célja a cement természetes nyersanyagainak, így például a gipszkő helyettesítése más ipari folyamatokból származó melléktermékekkel. E környezetvédelmi szempontból fontos igény és a mesterséges eredetű, kalcium-szulfát-tartalmú anyagokkal végzett vizsgálatok és tapasztalatok alapozták meg az új, korszerűsített szabvány kiadását.

 

Minőségirányítási szabványok a hegesztés területén – magyar nyelven

Decemberben megjelentek az MSZ EN ISO 3834-2:2021, az MSZ EN ISO 3834-3:2021, és az MSZ EN ISO 3834-4:2021 szabványok magyar nyelvű változatai. Az MSZ EN ISO 3834 jelzetű, a fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei tárgyú szabványsorozat tagjai a fémek ömlesztőhegesztésével kapcsolatos események során követendő intézkedéseket határozzák meg: szerződéskötéskor (a hegesztés minőségirányítási követelményeinek előírása); a gyártás során (a hegesztés minőségirányítási követelményeinek kialakítása és fenntartása); a gyártási szabályzatok vagy alkalmazási szabványokat kidolgozásakor (a hegesztés minőségirányítási követelményeinek meghatározása); a hegesztés minőségirányítása teljesítményének független felek általi értékelésekor (a követelmények teljesítésének igazolása).

 

Magyar nyelvű szabvány a projekt-, a program- és a portfóliómenedzsment témakörében – MSZ ISO 21500:2021

Decemberben megjelent az MSZ ISO 21500:2021 Projekt-, program- és portfóliómenedzsment. Környezet és koncepciók szabvány magyar nyelvű változata, mely a projekt-, program- és portfóliómenedzsment szervezeti környezetét és alapkoncepcióit határozza meg, valamint útmutatást nyújt az ezekhez a szakterületekhez kapcsolódó szabványok együttes alkalmazásához (pl. MSZ ISO 21503:2019; MSZ ISO 21504:2017). A szabvány alkalmazásának lehetőségeit, módját és várható hatását a közeljövőben szakmai fórum tárja fel. Ennek időpontjáról, tematikájáról és a részvétel feltételeiről az MSZT honlapján, az MSZT akadémia linken tájékozódhat.

 

Cigaretták vizsgálati szabványai magyarul

2021 decemberében magyar nyelven megjelent az MSZ ISO 4387 Cigaretták. Az összes és a nikotinmentes száraz részecskefázis meghatározása rutinanalitikai cigarettaelszívató géppel; az MSZ ISO 10362-1 Cigaretták. A főfüstből származó összes részecskefázisban lévő víz meghatározása. 1. rész: Gázkromatográfiás módszer; az MSZ ISO 20193 Dohány és dohánygyártmányok. A vágott dohány vágatszélességének meghatározása; az MSZ ISO 13276 Dohány és dohánygyártmányok. A nikotin tisztaságának meghatározása. Gravimetriás módszer szilikovolfrámsav felhasználásával; valamint az MSZ ISO 22980 Dohány. Az összes alkaloid (nikotintartalom) meghatározása. Folyamatos áramlásanalízises módszer KSCN/DCIC felhasználásával nemzetközi cigarettavizsgálati szabvány.

 

Nanotermékek gyártása – Fenntartható Nanogyártási Keretrendszer (SNF) – új CEN/CWA kidolgozásának megkezdése

A CEN/CWA (CEN-munkaértekezleti megállapodás) témája a nanotermékek gyártási folyamatának fenntartható irányításához szükséges Fenntartható Nanogyártási Keretrendszer (SNF) meghatározása. Célja az alapkövetelmények meghatározása a nanotermékeket gyártók fenntarthatóság-szempontú értékeléséhez és a gyártóüzem fejlődése figyelemmel kíséréséhez, valamint a fejlesztési tervek kidolgozása. Az SNF-modell 3 lényeges fenntarthatósági szempontot vesz figyelembe: társadalmi, környezeti és gazdasági. A projektindító online ülésre 2022. január 22-én 9 és 12 óra között kerül sor. Az ülésre bárki bejelentkezhet (fmachicado@une.org), illetve küldhet észrevételeket, javaslatokat.

 

IPv6 által felgyorsított innováció – ETSI GR IPE 001

Megjelent az ETSI első, az IPv6 által felgyorsított innovációról szóló jelentése (ETSI GR IPE 001 „IPv6 Enhanced Innovation: Gap Analysis”). A jelentés átfogóan elemzi azokat a jelenségeket, amelyek az új szolgáltatások (pl. 5G és felhő) igénybevételekor keletkeztek. A jelentés szerint a digitalizáció és automatizálás területén az új technológiák [5G, a dolgok internete (Internet of Things: IoT), a felhőalapú számítástechnika, a felhőhálózatok konvergenciája és a peremhálózati számítástechnika] alkalmazása ugrásszerű fejlődést eredményez.

 

Okosközlekedés/okosszállítás – gyorsabb és biztonságosabb adatfeldolgozás – ISO 37180

A közlekedésben, illetve a szállításban az azonosításhoz és a hitelesítéshez használt QR-kódok használatát segíti a közelmúltban kiadott ISO 37180 Smart community infrastructures. Guidance on smart transportation with QR code identification and authentification in transportation and its related or additional services (Okosközösségi infrastruktúrák. Útmutató az okosközlekedéshez QR-kód-azonosítással és -hitelesítéssel a szállításban és a kapcsolódó vagy kiegészítő szolgáltatásokban) szabvány, melynek célja, hogy a szállítási szolgáltatások kényelmesebbek legyenek az ügyfelek és a szolgáltatók számára, miközben védik adataikat. Ez magában foglalja az olyan szempontokat, mint az okosközlekedés biztonsága, szervezése és működtetése QR-kód-azonosítással és -hitelesítéssel, valamint az okosszállítási szolgáltatások minőségi karbantartása.

 

Épületek nulla energia-, illetve szén-dioxid-kibocsátása – ISO/TS 23764

Az építőipar, valamint az épített környezet az üvegházhatású gázok kibocsátásának mintegy 35%-áért felelős. Az épületek nettó nulla energiakibocsátása jelentősen és jó irányba befolyásolná a klímaváltozást. Az ISO/TS 23764 Methodology for achieving non-residential zero-energy buildings (ZEBs) (Nem lakóépületek nulla energiafogyasztása elérésének módszertana) lépésről lépésre leírja, hogyan lehet csökkenteni az épületek energiafogyasztását és ez által a szén-dioxid-kibocsátást, hogyan lehet alkalmazni a megújuló erőforrásokat. Az útmutató olyan paramétereket vizsgál, mint a fűtés, a hűtés, a meleg víz, a világítás, a megújuló energiaforrások használata, az energiamenedzsment stb.

 

85. IEC-közgyűlés

2021-ben Az IEC 85. közgyűlését október 3. és 7. között rendezték meg Dubaiban, az IEC történetében először hibrid módon. A közgyűlésen megválasztották az IEC új elnökét, Jo Copsot. Elnöki mandátumának három kulcsfontosságú célkitűzése: „Növekedés”, „Piac” és „Digitálizáció”. A Tanács megvitatta és jóváhagyta az IEC szervezeti felépítésének módosítását. Ismételten sor került az IEC Bootcamp (a nemzetközi szabványosítási folyamat ismertetése) népszerűsítésére, az IEC Akadémia és Kapacitásépítés céljainak és eredményeinek megbeszélésére. Ülést tartott az SMB (Szabványosítási Igazgatóság) és a CAB (Megfelelőségértékelő Testület). A CB (Tanács) ülésén megvitatták és döntöttek a SMART szabványokról, a kockázati keretrendszerről és az IEC Alapítványi Projektekről, amelyek mindegyike elengedhetetlen az IEC jövőbeni munkájához és átláthatóságához az új kihívások és lehetőségek tekintetében.

 


Digitális fizetőeszközök egységesített rendszere – ISO 24165-1 és ISO 24165-2

Az ISO 24165-1 Digital token identifier (DTI). Registration, assignment and structure. Part 1: Method for registration and assignment és az ezt kiegészítő ISO 24165-2 Digital token identifier (DTI). Registration, assignment and structure. Part 2: Data elements for registration nemzetközi szabványok a felhasználók és a komoly játékosok számára a cserélhető digitális tokenekhez véletlenszerű, egyedi, egyértelmű, nyilvánosan elérhető és rögzített hosszúságú azonosító alkalmazására adnak lehetőséget.

 

30 éves a Bécsi Egyezmény

Az 1991 júniusában aláírt bécsi egyezmény megalapozta a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) és az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) közötti együttműködést.

 

Energiamegtakarítás lépésről lépésre

Az energiafelhasználás optimalizálására bevezetett energiagazdálkodási irányítási rendszerek hatékonyan tudják segíteni a szervezeteket, hogy folyamatosan javíthassák energiahatékonyságukat.

 


Iszap, kezelt biohulladék és talajvizsgálat

Magyar nyelven megjelentek az MSZ EN 15933:2013 Iszap, kezelt biohulladék és talaj. A pH meghatározása és az MSZ CEN/TS 16188:2021 Iszap, kezelt biohulladék és talaj. Elemek meghatározása királyvízben és salétromsavban történő feltárás után. Láng-atomabszorpciós spektrometriás módszer (FAAS) szabványok, melyek forrásszabványai az Európai Bizottság megbízása alapján készültek.

 

Gyalogos turistautak jelzései

Megjelent az MSZ 20587:2021 Gyalogos turistautak jelzései és azok alkalmazása szabvány, amely előzményszabványának korszerűsített, új változata. A dokumentum szerinti logika és sorrendiség segíti a gyalogos turistautak jelzéseinek értelmezését és használatát.

 

Megjelent az MSZ EN 197-5:2021 cementszabvány magyar nyelvű változata

Megjelent az MSZ EN 197-5:2021 Cement. 5. rész: CEM II/C-M kompozit-portlandcement és CEM VI kompozitcement szabvány magyar nyelvű változata. A szabvány a címében szereplő, a közelmúltban kifejlesztett két cementtel kapcsolatos követelményeket írja le. Tartalmazza a közzétételekor elérhető teljesítményjellemzők (kötési idő, szilárdság, térfogat-állandóság, hidratációs hő meghatározása) vizsgálati eljárásainak hivatkozásait is.

 

Betonszabvány – módosultak a gyártásellenőrzésre vonatkozó előírások

Megjelent az MSZ 4798:2016/3M:2021 Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon szabványmódosítás, amely magyar nyelven tartalmazza az MSZ EN 206:2013+A2:2021-ben megjelent, valamint a nemzeti kiegészítések ezekkel összefüggő módosításait is. Az MSZ EN 206:2014 2. módosítása egyértelműsíti a megfelelőségértékelésre vonatkozó útmutatást (10.2. szakasz), valamint ehhez kapcsolódva helyesbíti a gyártásellenőrzés értékelésére, felügyeletére és tanúsítására vonatkozó utasításokat tartalmazó C mellékletet is.

 

A falazóelemek síklapúságának meghatározására európai vizsgálati szabvány (MSZ EN 772-20) magyar nyelven

Megjelent magyar nyelven az MSZ EN 772-20:2021 Falazóelemek vizsgálati módszerei. 20. rész: Falazóelemek felületi síklapúságának meghatározása szabvány, mely az MSZ EN 772-20:2000 és az MSZ EN 772-20:2000/A1:2005 egyesített változata. A dokumentum leírja a vizsgálat végrehajtásához szükséges berendezéseket és a mintadarabok előkészítését, magát a vizsgálati eljárást, az eredmények kiszámítását és kiértékelését, továbbá meghatározza a vizsgálati jegyzőkönyvben szerepeltetendő adatokat.

 

Megjelent az új ISSN-szabvány (MSZ ISO 3297) magyar nyelvű változata

A magyar nyelven megjelent MSZ ISO 3297:2021 Információ és dokumentáció. Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma (ISSN) szabványnak az időszaki kiadványok és más „folytatódó források” tömör, egyedi és egyértelmű, nemzetközi szinten elfogadott azonosító kódja a tárgya. A „szabványos kód” nagymértékben megkönnyíti a könyvtárak, a referáló szolgáltatások és más tartalomfelhasználók, rendszerszolgáltatók, terjesztők és egyéb közvetítők, továbbá kiadók és más tartalom-előállítók között az információcserét, valamint az egymáshoz kapcsolódó „folytatódó források” csoportba rendezését.

 

Térben és időben változtatható dinamikus jelzések – ISO 23456-1

Az ISO 23456-1 Dynamic signs in physical environments. Part 1: General requirements (Dinamikus jelzések fizikai környezetben. 1. rész: Általános követelmények) szabványnak az autópályákon, szabadtéren, középületekben és gyárakban használt, térben és időben változó, az adott állapotnak megfelelő és a biztonságot szem előtt tartó dinamikus jelzések helyes ergonómiája – beleértve a láthatóságot, a vizuális képbiztonságot és a hozzáférhetőséget – a tárgya. A szabvány az eszközgyártók és a tartalomkészítők számára egyaránt hasznos útmutató, mivel fontos szempontokat ad a jelzések technológiai fejlesztéséhez.

 

Megjelent a közművezetékek elrendezése tárgyú szabvány (MSZ 7484) korszerű, új kiadása

Az MSZ 7487 Közművezetékek elrendezése szabvány összevonja és korszerűsíti a korábbi MSZ 7487 szabványsorozat részeit. A korszerűsített szabványban egységes nézőpont szerint – a korszerűtlen követelményeket törölve – találhatók az előzményszabvány előírásai, valamint az előzményszabványok megjelenése óta megjelent változások és új technológiák. A dokumentum célja a közterület alatti és fölötti tér célszerű és rendezett felhasználásának meghatározásával, az egységes elhelyezési rend rögzítésével a nyomvonal jellegű létesítmények megépítéséhez, ellenőrzéséhez, karbantartásához, javításához és zavartalan működéséhez szükséges térbeli viszonyok megteremtése.

 

A kiberbiztonsági katasztrófa kockázatának minimalizálása ISO/IEC szabványokkal

Az ISO/IEC JTC 1/SC 27 albizottság létrehozott egy munkacsoportot, amelytől azt remélik, hogy a posztkvantum titkosítással kapcsolatos munkájuk segíti minimalizálni egy esetleges biztonsági és adatvédelmi katasztrófa kockázatát. A számítógépek fejlődése, illetve a bűnözők technológiai erőforrásainak bővülése miatt a kriptográfusok a matematika (bonyolult matematikai algoritmusok) helyett a kvantummechanika törvényeire fókuszálnak a nagyobb biztonság érdekében. A kvantumkriptográfia a kvantumrészecskék viselkedésén alapul. Például egy kvantumkulcsszétosztásnak (QKD) nevezett titkosítási rendszer a fényrészecskék tulajdonságait felhasználva kódolja az üzeneteket. A hackerek egyetlen lehetősége a kulcs feloldására a részecskék mérése. A mérés azonban megváltoztatja a részecskék viselkedését és hibákat okoz, amelyek biztonsági riasztásokat váltanak ki.

 

Tiszta levegőt a kék égért – világnap

Szeptember 7. a Tiszta levegő világnapja. Ebben az évben a világnap célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a levegőszennyezés hatásaira és a levegő megtisztításának, illetve az ENSZ által megfogalmazott fenntartható fejlődési célok (3. Egészség és jólét, 7. Megfizethető és tiszta energia, 13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen) megvalósításának szükségességére. Az ISO több száz szabványt adott már ki ebben a témakörben: a kültéri és beltéri levegőszennyezés kezelése, a légszennyező anyagok kibocsátásának mérése, a munkahelyi levegő, az épületen kívüli és belüli szennyezéscsökkentési technológiák stb.

 

Európai „piszoárszabvány”

Megjelent az MSZ EN 13407:2015+A1:2019 Falivizeldék. Működési követelmények és vizsgálati módszerek szabvány magyar nyelvű változata. A szabvány a két osztályba, illetve négy altípusba sorolt, személyi higiénia felhasználású, egészségügyi kerámiából vagy rozsdamentes acélból készült falivizeldék vizsgálati módszereit írja le, valamint meghatározza a szerkezetre és teljesítményre vonatkozó jellemzőket.

 

40 éves az együttműködés az ISO és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség között

1981-ben írt alá együttműködési megállapodást a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) és az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet). Ennek keretében az ISO-tagok közreműködnek az IAEA nukleáris biztonságról, hulladékkezelésről, szállítási biztonságról, valamint a vészhelyzeti készültségről és reagálásról szóló biztonsági szabványainak kidolgozásában és felülvizsgálatában. Az IAEA szakértői pedig részt vesznek az ISO atomenergiával, minőségirányítással, víz- és levegőminőséggel foglalkozó műszaki bizottságainak munkájában, legutóbb az új nukleáris ellátási lánccal és az ivóvíz rádiumtartalmával kapcsolatos szabványok kidolgozásában.

 

Új ISO-szabványok a zöldfinanszírozás területén – a klímaváltozás elleni pénzügyi befektetések biztonsága

Az ISO 14030 Environmental performance evaluation. Green debt instruments (Környezeti teljesítményértékelés. Zöldhitelviszonyt megtestesítő értékpapírok) szabványsorozat nemzetközileg elfogadott ütemtervet biztosít a zöldkötvény-kibocsátáshoz és a zöld hiteligényléshez. Az új szabványok azokat a követelményeket és útmutatókat fedik le, melyek alapján az egyes támogató projekteket, eszközöket és tevékenységeket finanszírozó kötvények és hitelek „zöldnek” minősíthetők. A szabványok segítik a környezeti hatások, valamint a bevételek felhasználásának nyomon követését.

 

Silók és tartályok tervezése földrengésre

Megjelent az MSZ EN 1998-4 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 4. rész: Silók, tartályok és csővezetékek szabvány magyar nyelvű változata, amely magában foglalja a nemzeti előírásokat (NA nemzeti mellékletet) is. A szabvány a térszint feletti és térszint alatti csővezetékrendszerekből, valamint különböző típusú és eltérő célokra használt tárolótartályokból álló létesítmények vagy tartószerkezetileg független építmények tartószerkezetének földrengésre való tervezésekor mértékadó alapelveket és alkalmazási szabályokat tartalmazza. Az A és a B melléklet az alapelveken és módszertani megközelítéseken túlmutató, részletes analízismódszereket ír le.

 

Nagy szulfáttartalmú kohósalakcementek

Megjelent az MSZ EN 15743:2010+A1:2015 Nagy szulfáttartalmú kohósalakcement. Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek szabvány magyar nyelvű változata. A szabvány meghatározza és megadja a nagy szulfáttartalmú kohósalakcement, valamint alkotórészei arányait és követelményeit. Tartalmazza az alkotórészekkel szembeni mechanikai, fizikai, kémiai követelményeket, beleértve a hidratációs hőt, valamint a megfelelőségi kritériumokat is.

 

A hegesztési munkarendi előírások tartalma

Megjelent az MSZ EN ISO 15609-1:2020 Fémek hegesztési munkarendjének előírása és minősítése. Hegesztési munkarendi előírás. 1. rész: Ívhegesztés (ISO 15609-1:2019) és az MSZ EN ISO 15609-2:2020 Fémek hegesztési munkarendjének előírása és minősítése. Hegesztési munkarendi előírás. 2. rész: Gázhegesztés (ISO 15609-2:2019) magyar nyelvű változata. A hegesztési munkarendi előírás (WPS) tartalmazza a hegesztett kötés minőségét befolyásoló jellemzőknek azokat az igazolt értékeit, amelyek betartásával a követelményeknek megfelelő kötés állítható elő. A szabványok az előző kiadáshoz képest több fontos változást tartalmaznak.

 

Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén – MSZ EN ISO 21904-1 magyar nyelven

Megjelent az MSZT által 2020 augusztusában angol nyelven bevezetett négyrészes MSZ EN ISO 21904 szabványsorozat első részének, az MSZ EN ISO 21904-1 Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén. Hegesztési füstöt elszívó és leválasztó berendezések. 1. rész: Általános követelmények (ISO 21904-1:2020) szabványnak a magyar nyelvű változata. A szabvány – egyebek mellett – a hegesztés és rokon eljárások (pl. ívhegesztés és termikus vágás) által generált füst elszívására és leválasztására használt légtechnikai berendezések általános követelményeit, valamint az elszívóberendezések megjelöléséhez szükséges adatokra, minden részük tervezésére és elkészítésére, valamint az expozíció szempontjából biztonságos munkahelyi gyakorlatra vonatkozó követelményeket is tartalmazza.

 


Megújult az Online Szabványkönyvtár

Az MSZT Online Szabványkönyvtár – a felhasználók igényeit figyelembe véve – szeptemberben jelentősen megújult. A korábbi felhasználói felülethez képest megszűnt a szabványoldal harmadolt töredezettsége; a képernyő bal felső részében a korlátozott láthatóság; a JNLP-fájlként való fájlmegnyitás; a Java program szükségessége a dokumentumok megnyitásához.

Újdonság, hogy a szabványoldal teljes oldalként látható és a képernyő méretéhez igazodik; a fájlmegnyitás PDF-jellegű, ezáltal gyorsabb az igények kiszolgálása; a szolgáltatás mobileszközökön is használható; egyszerre több fájl is megnyitható, így a fájlok tartalmi összehasonlítása is lehetséges; a szabványokban a tartalomjegyzékben szereplő fejezetcímek szerint lehet navigálni (kivéve a csak képi formátumban digitalizálható/digitalizált régi szabványokat).

 

Kormányzati támogatás az Online Szabványkönyvtár előfizetéséhez

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a 2020. évi program folytatásaként, ebben az évben is támogatja minden előfizető Online Szabványkönyvtár előfizetését. Ennek köszönhetően, felhasználóhelyenként 40.000 Ft-tal kevesebbet kell fizetni a teljes (bruttó) előfizetési díjnál. A támogatást 2021. december 10-ig, illetve/vagy a rendelkezésre álló támogatási összeg határáig lehet igénybe venni.

 

Kiváló minőségű szolgáltatás

Mindannyian tudjuk, hogy a szolgáltatás minősége milyen jelentős különbséget eredményez, és azok a cégek, amelyek ezt nem veszik figyelembe, könnyen veszteségesek lehetnek.

 


Mobiltelefonok töltése

A JQA japán tanúsító szervezet huszonegyedik alkalommal hirdette meg a Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzversenyt.

 

Lassítás – a bolygó érdekében

Az okosvárosok különféle innovatív megoldásokat alkalmaznak annak érdekében, hogy csökkentsék a környezeti terhelést. Ennek egyik módja a tömegközlekedési eszközök sebességének átgondolt szabályozása – ezzel kapcsolatban jelent meg nemrégiben az ISO 37167:2021 Okosvárosok infrastruktúrája. Okosközlekedés az energiamegtakarítás érdekében megtervezett lassítással.

 

Új szabványok viselhető technológiákra

Az első példa a viselhető technológiákra a XVI. századra vezethető vissza, amikor az órákat viselték nyakláncként csakúgy, mint karkötőként, később pedig zsebben.

 

Kültéri fitneszeszközök

Magyar nyelven megjelent – 2021. szeptember 1-jén – az MSZ EN 16630 Állandóra telepített kültéri fitneszeszközök. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek szabvány.

 


Targoncákkal kapcsolatos szabványmódosítások

2021. szeptember 1-jével megjelentek az alábbi szabványmódosítások magyar nyelven: MSZ EN ISO 3691-1:2015/A1:2020 Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 1. rész: Önjáró ipari targoncák, a vezető nélküli, a változtatható kinyúlású és a teherszállító targoncák kivételével. 1. módosítás (ISO 3691-1:2011/Amd 1:2020) és az MSZ EN ISO 3691-5:2015/A1:2020 Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 5. rész: Gyalogkíséretű targoncák. 1. módosítás (ISO 3691-5:2014/Amd 1:2020).

 

Betonban használt rögzítések

Az MSZT 2021. szeptember 1-jén jelentette meg az MSZ EN 1992-4 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 4. rész: Betonban használt rögzítések tervezése szabványt magyar nyelven, amely az első a legújabb generációs Eurocode-szabványok között. A magyar nyelvű változat kidolgozásában részt vettek az MSZT/MB 119 Teherhordó szerkezetek erőtani tervezése és az MSZT/MB 107 Beton és előregyártott betontermékek műszaki bizottság tagjai is.

 Az olimpiai doppingellenes laboratórium megbízhatóságának biztosítása

Az olimpiai játékok során rendszeresen előfordulnak doppingvétségek, melyek Tokiót sem kerülték el. Mivel a világ legjobb sportolóinak hírneve és karrierje függ a vizsgálati eredményektől, elengedhetetlen, hogy a tesztek megbízhatók és az eredmények nemzetközileg összehasonlíthatók legyenek.

 

Orvostechnikai eszközök grafikus szimbólumai

Az orvostechnikai eszközökön megadandó tájékoztatást az ellátási lánc bármely nyelven beszélő résztvevője számára érthetően kell feltüntetni. Ebből kifolyólag számos nemzetközileg elfogadott grafikus szimbólum van használatban, melyek szabványát az ISO nemrég vizsgálta felül.

 


Az online szállásfoglalás szabályozása

Az utóbbi években az online szállásfoglalás mértéke jelentősen megnőtt – a Condor Ferries adatai szerint a szállásfoglalások közel 60%-a a világhálón keresztül történik. Becslések szerint 2023-ra a világon mintegy 700 millió ember már online fog szobát foglalni.

 

Kis sebességű automatizált vezetési rendszerek

A kis sebességű automatizált vezetési (LSAD-) rendszerek lehetőséget biztosítanak a városoknak a torlódások és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére, ezáltal hozzájárulva a nettó zéró kibocsátási célokhoz és az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz. Ezeket a rendszereket előre meghatározott útvonalakon való üzemeltetésre tervezték, kis sebességű környezetben, és gyakran használják kereskedelmi, üzleti helyeken vagy egyetemeken.

 


Műtrágyavizsgálati szabványok magyar nyelven

Az MSZT 2021. augusztus 1-jén megjelentetett két új műtrágya témájú szabványt magyar nyelven, melyeket az MSZT/MB 709 Műtrágyák és talajjavítók műszaki bizottság készített el.

 

Mikrobiológiai vizsgálatok az élelmiszerláncban

Az MSZT 2021 augusztusában megjelentette az élelmiszerlánc mikrobiológiájáról szóló két 2017-es szabvány magyar nyelvű változatát, melyeket az MSZT/MB 609 Élelmiszer-mikrobiológia műszaki bizottság készített el.

 

„Hűvös anyagok” az élhető városi klímáért

Jelenleg az emberek fele él városokban, azonban az előrejelzések szerint ez az arány 2050-re eléri a 80%-ot, ami a népességnövekedést figyelembe véve már 8 milliárd embert jelent. A városokban termelik meg a GDP 80%-át, s itt használják fel az energia 70%-át, valamint a hulladéktermelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának 75%-áért is felelősek. Ennek egyik oka a városi hőszigethatás, amely a „hűvös anyagok” használatával csökkenthető.

 Bővül az MSZ EN 16475 szabványsorozat

A CEN 2020 áprilisában tette közzé az égéstermék-elvezető berendezések tartozékaival foglalkozó EN 16475 szabványsorozat utolsó két tagját, az EN 16475-1-et és az EN 16475-6-ot. A két szabványt a CEN/TC 166 Kémények műszaki bizottság dolgozta ki.

 Változatlan marad az ISO 9001

A legkedveltebb, világszinten több millió szervezet által alkalmazott minőségirányítási szabvány, az ISO 9001 nemrég kapta meg „alkalmassági bizonyítványát”.  

 

Visszanyert szilárd tüzelőanyagok

A hulladék tiszta energiaforrássá való átalakítása, a visszanyert szilárd tüzelőanyagok a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének egy módját, s ezáltal a zöldgazdaság kiépítésének egyik eszközét jelentik.

 


ETSI-kiadvány az IKT jövőbeli trendjeiről

„Az információs és kommunikációs technológia (IKT) egy izgalmas és dinamikus terület, amely folyamatos innovációban van a meglévő elképzelések és technológiák fejlődésén keresztül, ugyanakkor a zavaró technológiák és a váratlan új felhasználási esetek révén is.”

 

Fogyasztói segítség az internetes feltételek megértéséhez – Új bizottság

Az internethasználók körében gyakori és elfogadott jelenség a hosszadalmas és egy átlagfelhasználó számára keveset jelentő jogi szöveg – a szerződési feltételek – olvasás nélküli elfogadása. De mit tehet egy felelős szervezet, ha az a célja, hogy a vevői tényleg felelős döntést hozzanak a kattintás előtt? Az ISO legújabb bizottsága pont ezzel foglalkozik.

 

Az épített környezet hozzáférhetősége és biztonsága

Az épületeket, valamint azok környezetét az emberek többsége nehézségek nélkül, problémamenetesen tudja használni: be tud lépni az épületbe, a lépcsőn az emeletre probléma nélkül fel tud jutni, gond nélkül használja a lakását és az ott található berendezéseket. Nem tekintjük létfontosságú tényezőnek az akadálymentességet.

 


Díszvilágítási füzérek

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. július 1-jén az MSZ EN 60598 Lámpatestek sorozat két részének magyar nyelvű változatát tette közzé.

 


Turizmus a járvány sújtotta világban

Új útmutató készült az iparág biztonságos újraélesztésére

 

Az elmúlt időszak egyik legjobban sújtott ágazata a turizmus – mely a munkahelyek 10%-át biztosítja világszerte, a GDP jelentős hányadát adja, és sok millió ember megélhetését befolyásolja. Ezenkívül hatással van más területekre is, mint például a természetvédelem, kultúra és kulturális örökség.

 E-sport és online játékok – Új bizottság

Az e-sport és az online játékok világa a szabványosítás számára új terület. Az iparág világszinten felívelőben van, értéke meghaladja az 1 milliárd dollárt; az e-sportok szakértői – becslések alapján – a 2020–2027-es időszakra évente mintegy 25%-os növekedést prognosztizálnak. Az ISO a DIN-nel együttműködve márciusban konferenciát is rendezett a témáról (https://www.iso.org/iso-din-e-sports.html), melynek eredményeként megindult a szabványügyi szerveződés a területen.

 

Feszültségminőség

A hálózati feszültség minősége számos paramétertől függ, melyekre kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy a fogyasztók villamos berendezései kifogástalanul és károsodás nélkül tudjanak üzemelni a nap 24 órájában. Az elosztóhálózatok feszültségjellemzőit és vizsgálati módszereit több szabvány is részletezi, többek között az MSZ EN 50160, melynek magyar nyelvű változata 2021. június 1-jén jelent meg.

 

ETSI Security Week 2021

Az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) virtuálisan ebben az évben is megrendezi kiberbiztonsági rendezvényét június 14–18. között.

 


Referenciaanyagokkal foglalkozó új ISO-bizottság alakult

Az igény a világ bármely laboratóriumai közötti összevethető mérési eredményekre sosem volt nagyobb, mint napjainkban. Ehhez alapvető a metrológiailag visszavezethető referenciaanyagok használata a kalibrálás és validálás során. Ezeket nevezik tanúsított referenciaanyagoknak (certified reference material – CRM). A referenciaanyagok általánosságban is fontosak a vizsgálat minőségbiztosításának szempontjából – mindezek indokolták egy új, ezzel foglalkozó ISO műszaki bizottság létrehozását.

 100 éve alakult meg az első magyar szabványosító szervezet

100 éve, 1921. április 28-án tartotta alakuló ülését a magyar szabványosítás első hivatalos szervezete, a Magyar Ipari Szabványosító Bizottság. Az alapítók – a mai napig érvényes iránymutatásként – a Bizottság „feladatát abban állapították meg, hogy az összegyűjtött adatoknak és a külföldi eredményeknek felhasználásával az ipar közreműködésével magyar szabványokat állapítson meg. Evégett alakítandónak tartott: főbizottságot, elnökséget, szakbizottságokat, tanácsot, titkárságot”.

 

A vasút éve

Európában 2021 a vasút éve. Ebből az alkalomból a CEN és a CENELEC büszkén mutatja be szabványait.

 


A hangnyomásszintek meghatározása

Az MSZT 2021. május 1-jén közzétette az MSZ ISO 1996-2:2021 Akusztika. A környezeti zaj leírása, mérése és értékelése. 2. rész: A hangnyomásszintek meghatározása szabványt.

 Legyen újra jó érzés bent lenni…

Bár a jelen járványos időszakban a zárt helyek, épületek a fertőzésveszély miatt kockázati tényezőt jelenthetnek, ezért ezeket igyekszünk elkerülni, ennek ellenére az épületek továbbra is fontos szerepet töltenek be, nélkülözhetetlenek számunkra. Lényeges, hogy biztonságos, környezetbarát, akadálymentes és kellemes, valamint „egészséges” épületeink legyenek – ennek eléréséhez nyújtanak segítséget az alábbi ISO-szabványok is.

 

Új ISO-projektbizottság jött létre

Az ISO Műszaki Igazgatótanácsa elfogadta a 37/2021 határozatot, melynek értelmében létrejött az ISO/PC 335 Útmutató szervezetek számára az online szerződési feltételek fogyasztói értelmezhetőségének javítására elnevezésű projektbizottság.

 


Élelmiszerekkel érintkező anyagok és termékek

E témában 2021. május 1-jén az MSZT két magyar nyelvű szabványt jelentetett meg: MSZ EN 1186-13:2003 Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek. Műanyagok. 13. rész: A nagy hőmérsékleten való teljes migráció vizsgálati módszerei; MSZ EN 15136:2006 Élelmiszerekkel érintkező anyagok és termékek. Bizonyos, korlátozott felhasználású epoxiszármazékok. A BADGE, a BFDGE és azok hidroxi- és klórozott származékainak meghatározása élelmiszer-utánzó modellanyagokban.

 

Elektromágneses összeférhetőségről szóló szabványok magyarul

2021. május 1-jén az MSZ EN IEC 61000 Elektromágneses összeférhetőség (EMC) sorozat további három része jelent meg magyar nyelven. Ezeket az általános EMC-zavartűrési szabványokat akkor kell alkalmazni, ha nincs ilyen célú termék- vagy termékcsaládszabvány.

 

Gépek biztonsága

A gépek biztonsága tárgykörében 2021. május 1-jén két szabvány jelent meg magyar nyelven: az MSZ EN ISO 14118:2018 és az MSZ EN ISO 20607:2020. Mindkét dokumentum különösen fontos a gépgyártók; az egészségügyi és biztonsági testületek; a géphasználók/munkáltatók és munkavállalók; a gépkarbantartók és egyéb, a gépipar területén működő piaci szereplők számára.

 
Közlemény időpontváltozásról

Természetes világítás épületekben.
Az MSZ EN 17037:2019 szabványT ismertető SZAKMAI FÓRUM

Az MSZT 2021. április 29-ére hirdette meg az MSZ EN 17037 Természetes világítás épületekben szabványt ismertető szakmai fórumot.

A szabvány kidolgozását és a szakmai fórumot szervező munkatársunk, Kosák Gábor tragikus eltávozása miatt az MSZT későbbi időpontban rendezi meg a fórumot.

Felhívom az érdeklődők figyelmét arra, hogy a szakmai fórum új időpontja
2021. május 13., csütörtök.

 

Erdők az egészséges bolygóért és az egészséges emberért

Az ember természeti lény, bármennyire is a városokba, a hatalmas házak, üvegfelületek és sugárutak közé szorulva él. Ha azonban kimegy a természetbe, az erdőbe, háta mögött hagyja a nyüzsgő várost, annak számtalan pozitív hatása van.

 

Az MSZ EN/IEC 61724 szabványsorozat magyarul

2021. április 1-jén megjelent az IEC 61724 szabványsorozat 3 része magyar nyelven, melyeket az MSZT/MB 882 Fotovillamos napenergia-rendszerek nemzeti szabványosító műszaki bizottság dolgozott ki. A magyar nyelvű változatok elkészítéséhez a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. járult hozzá.

 

Frekvenciavédelem működési követelményei

Az MSZT 2021. április 1-jén megjelentette az MSZ EN IEC 60255-181 Mérőrelék és védelmi készülékek. 181. rész: A frekvenciavédelem működési követelményei (IEC 60255-181:2019) szabvány magyar nyelvű változatát, melyet az MSZT/MB 808 Erősáramú relék nemzeti szabványosító műszaki bizottság készített el. A szabvány magyar nyelvű változatának elkészítéséhez a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. járult hozzá.

 

Információbiztonság-irányítási rendszerek

Az információbiztonság tárgykörében 2021. április 1-jén jelent meg az MSZ EN ISO/IEC 27006:2021 Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények magyar nyelvű változata, mely a korábbi kiadás (ISO/IEC 27006:2015) mellett tartalmazza annak 2020-as módosítását (ISO/IEC 27006:2015/AMD 1:2020) is.

 


Új szabvány a takarmányok vizsgálatára

Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) fontosnak tartja az élelmiszer- és takarmánybiztonságra összpontosító európai szabványokat, melyeket a CEN/TC 327 műszaki bizottság dolgoz ki takarmányok mintavételére és elemzésére vonatkozóan – beleértve a kémiai, biokémiai, mikrobiológiai, fizikai és mikroszkópos módszereket is.

 

A legfinomabb spárga kiválasztása

A spárgát a görögök és a rómaiak több mint kétezer évvel ezelőtt kezdték el termeszteni fiatal hajtásaiért, és azóta is népszerű. Julius Caesar például olvasztott vajjal fogyasztotta, a németek pedig annyira szeretik, hogy spárgamúzeumot tartanak fenn Schrobenhausen városkában.

 

Járványkezelés szabványokkal

A Covid19-járvány arra kényszerített bennünket, hogy gyorsan alkalmazkodjunk a változó körülményekhez. Ma már számos olyan szabvány létezik, mely segítséget nyújt a járványhelyzet kezeléséhez.

 

Kosák Gábor (1960-2021)

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Kosák Gábor kollégánk, aki 2008 óta dolgozott a Magyar Szabványügyi Testületnél. Halálával nagy veszteség érte a magyar villamosipari szabványosítás egészét. Lelkiismeretesen látta el szabványosítási feladatait; emellett a kultúra szenvedélyes támogatója volt.

 


A fémek csoportosítása hegesztéshez

A hegesztők és a hegesztési munkarend gazdaságos minősítésében nagy jelentősége van annak, hogy egy anyagminőség minősítése érvényes lehet a hasonló alapanyagok hegesztésére is.

 

A klímaváltozás értékelése

A klímaváltozás sokunknak jelent komoly problémát – az extrém időjárás, a biodiverzitás csökkenése, a környezeti katasztrófák: ezek a Világgazdasági Fórum listáján a vezető globális kockázati tényezők, melyekkel szembe kell néznünk.

 

Adatok védelme az okosvárosokban

A felhőalapú számítástechnika, a tárgyak internete, a mobilhálózatok és a mesterséges intelligencia csak néhány eszköz, amelyet a városok használnak a hatékonyság növelése és az állampolgárok életminőségének javítása érdekében.

 


Füstérzékelők

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. március 1-jén tette közzé az MSZ EN 54-12:2015 Tűzjelző berendezések. 12. rész: Füstérzékelők. Optikai elven, fénysugárral működő vonali érzékelők magyar nyelvű változatát.

 


Természetes fény épületekben

2020 októberében megjelent az MSZ EN 17037 Természetes világítás épületekben című szabvány magyar nyelvű változata, amelynek forrásszabványát a CEN/TC 169 Alkalmazott világítástechnika európai szabványosító bizottság készítette el. A Magyar Szabványügyi Testület április 29-ére szabványismertető fórumot szervez.

 Az OLED-világításnak bealkonyult?

A 2021. január 21-én tartott CLC/TC 34 értekezleten az európai szabványosító bizottság javasolta, hogy – figyelembe véve a piaci érdektelenséget és a rendelkezésre álló erőforrások (elsősorban szakértők) hiányát – vonják vissza az EN 62868 Szerves fénykibocsátó diódás (OLED-) panelek általános világításra szabványsorozat már megjelent részeit, és hagyjanak fel a jelenleg folyó, illetve jövőbeli szabványtervezetek kidolgozásával.

 

A CEN és a CENELEC hosszú távú stratégiája

A CEN és a CENELEC 2021 februárjában hosszú kidolgozási folyamat és az azt követő egyeztetés után kiadta a 2030-ig szóló közös, hosszú távú stratégiáját. A magas szintű, jövőbe tekintő dokumentum a következő évtizedben meghatározza az európai szabványosítás jövőjét, formába önti a két szervezet 44 tagjának és a közös szabványosításban együtt dolgozó 34 európai országnak a törekvéseit.

 

Megjelentek az első magyar nyelvű BIM-szabványok

Március 1-jén új korszak nyílt hazánk építésgazdaságának történetében. Az MSZT megjelentette a teljes építésgazdasági szektor szabványos BIM-gerincű modernizációját megalapozó MSZ EN ISO 19650 szabványsorozat két kulcsfontosságú szabványának magyar nyelvű változatát.

 


Figyelmeztető jelzések

A figyelmeztető jelzések életbevágóan fontosak mindennapi életünk során – elképzelhetetlen katasztrófákat és anyagi károkat okozna, ha például nem jeleznék az útépítést, a veszélyes kanyarokat, a (nagy)feszültséget…

 

Biztonsági berendezések létesítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. március 1-jén tette közzé az MSZ HD 60364-5-56:2019 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-56. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Biztonsági berendezések (IEC 60364-5-56:2018) magyar nyelvű változatát.

 


Környezetvédelmi szabványok

A CEN-CENELEC megjelentetett egy kiadványt a környezetvédelmet segítő szabványokról, e cikk ennek kivonatát tartalmazza.

 Fűszerek régen és ma

A sáfrány, a vanília, a szerecsendió és egyéb egzotikus fűszerek egykor annyit értek, mint az azonos súlyú arany – városokat és uralkodókat tettek gazdaggá. A fűszer-kereskedelem évszázadokon át fontos szerepet töltött be, mely a hatalomról és a gazdagságról szólt. Számos értékes fűszer Indiából, Kínából és Indonéziából származott.

 

Az ellátás helyén végzett vizsgálatok (POCT)

2021. február 1-jén megjelent az MSZ EN ISO 22870 Az ellátás helyén végzett vizsgálatok (POCT). Minőségi és felkészültségi követelmények szabvány magyar nyelvű változata, amely olyan kórházak, klinikák, valamint ambuláns ellátást nyújtó egészségügyi szervezetek számára készült, amelyek POCT-t is végeznek.

 A Covid19 hatása az európai és a nemzetközi szabványosítás folyamataira

Sajnálatos módon a koronavírus továbbra is része maradt mindennapi életünknek, ezzel együtt a szabványosítás, a szabványalkotás folyamataiba is beépült. A napokban sajtóközleményben nyilatkozott az európai és a nemzetközi szabványügyi szervezetek vezetősége a kényszerintézkedések fenntartásáról, és ennek megfelelően az MSZT is hasonlóképp cselekszik.

 

2020-ban alakult új szabványosító műszaki bizottságok

A 2020-as évben is számos új bizottság alakult nemzetközi és európai szinten, a Covid kihívásainak ellenére is. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) és a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC), valamint ezek európai megfelelői, az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) a szabványosítás területén sok olyan témát vont be a formális szabványosításba, amellyel korábban nem találkozhattunk.

 


A virtuális valóság oktatásban való alkalmazása

A Covid19-járvány világszerte sok millió ember oktatási szokásait változtatta meg. Az online oktatás általánosan elterjedtté vált. Az innovatív technológiák, például a virtuális valóság (VR), átalakíthatják az oktatást a valós világ élményeinek (mint például a kirándulások) szimulálásával.

 


Hő- és áramlástechnika

2019 júliusában a CEN megjelentette a hő- és áramlástechnikai méretezési eljárásokkal foglalkozó szabványsorozat (EN 13384) első két részének módosított változatát, melyeket az MSZT első lépésben 2020 áprilisában jóváhagyó közleménnyel vezetett be, majd 2021. február 1-jén jelent meg magyar nyelven.

 Egy csepp se menjen kárba…

A világ népességének fele olyan helyen él, ahol évente legalább egy hónapon keresztül vízhiány van, és mintegy 500 millió ember él elsivatagosodott térségben.

 


„Környezeti információk” értékelése

A Föld népessége az utóbbi 200 évben exponenciálisan növekszik, ezért egyre sürgetőbbé válik, hogy bolygónk erőforrásait helyes és megfelelő módon használjuk fel.

 

Megújult a Magyar Szabványügyi Testület hivatalos lapja​

Az új esztendővel megújult a Szabványügyi Közlöny is. A minden hónap elsején megjelenő Szabványügyi Közlöny tartalma és felépítése követi a már jól megszokott, a szabványosítási közlemények közzétételére vonatkozó módszertant és eleget tesz a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény rendelkezéseinek.

 

A felhő szerepe​

Sokunk számára a felhő egyfajta virtuális meghajtót jelent. A felhő az adatok, videók és képek biztonságos tárolására szolgál a kibertérben. A felhő bárhol elérhető, ahol internetkapcsolat van, és nem foglalja a tárhelyet a laptopon vagy a telefonon. De ennél többet is tud. Támogatja a videókonferencia-technológiát, mely most a világjárvány idején milliók munkáját, ezenkívül az online kereskedelmet is segíti.

 
Háztartási hűtőkészülékek – jellemzők és vizsgálati módszerek​

2019 folyamán az Európai Bizottság új környezetbarát tervezési és energiacímkézési követelményeket fogadott el az egyes, energiával kapcsolatos termékcsoportokhoz, például a háztartási hűtőkészülékekhez. A követelmények új módszereket tartalmaznak a termékek energiafogyasztásának meghatározására, pontos vizsgálati eredmények elérésére és a tényleges használati körülményeknek megfelelő teljesítmény értékelésére.

 

Kiberbiztonsági szabványosítási konferencia 2021​

Az európai szabványügyi szervezetek (CEN, CENELEC és ETSI) és az ENISA (az Európai Unió Kiberbiztonsági Ügynöksége) virtuális kiberbiztonsági szabványosítási konferenciát tart 2021. február 2–4-én. A rendezvény fő témája az „Európai szabványosítás az EU kiberbiztonsági törvényének támogatására”, amely mellett a rádióberendezésekről szóló irányelv (RED), a dolgok fogyasztói internete (CIoT) és az 5G is napirendre kerül.

 

Tetoválás és szoláriumozás szabványosan​

Nemrég jelent meg az MSZ EN 17169:2020 Tetoválás. Biztonsági és higiéniai előírások című szabvány, amely követelményeket és javaslatokat tartalmaz a higiénikus és biztonságos tetoválási gyakorlattal kapcsolatban, melyek alkalmazásával mind az ügyfelek, mind a tetoválók megvédhetők a fertőzésektől. A tetoválás okozta fertőzésveszély minimálisra csökkentése az ügyfelek, a tetoválók és más, a tetoválási helyiségekben dolgozók érdekében a megfelelő higiéniai eljárások alkalmazásával lehetséges.

 

ISO-IEC együttműködés 2020–2021​

2019 végén az ISO és az IEC tájékoztatta tagjait arról, hogy az információtechnológiai (IT) területen növelni szeretnék az együttműködést. Már akkor látszott, hogy ez nem elegendő, szükség lesz egyfajta közös kultúra kiépítésére is. 2020 kezdetén úgy tűnt, hogy megindulhat a szorosabb kooperáció továbbfejlesztése, mellyel növelhetik a hatékonyságot és a globális kapacitásépítési tevékenységeket, csökkenthetik a párhuzamos munkát egy adott szabvány kidolgozásakor, valamint bővíthetik a szabványosítási témák körét.

 

Szabványok a tűzállósági vizsgálatokról​

Az MSZT 2020 decemberében és 2021 januárjában a tűzállósági vizsgálatok alapvető követelményeit megadó két magyar nyelvű szabványt jelentetett meg az ÉMI Nonprofit Kft. szakmai támogatásával és hozzájárulásával: az MSZ 14800-6:2020-at és az MSZ EN 1363-1:2020-at.