KÖZLEMÉNY A SZABVÁNYOK ENGEDÉLY NÉLKÜLI HASZNÁLATÁRÓL

A szabványok és a szabványkiadványok szerzői jogi védelem alatt állnak!

A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) , valamint a nemzetközi (ISO/IEC) és az európai (CEN/CENELEC/ETSI) szabványügyi szervezetek kizárólagos felhatalmazása alapján a Magyar Szabványügyi Testület jogosult és köteles ellátni a nemzeti szabványok szerzői jogi védelmét. Ez annyit jelent, hogy a szabványokat (beleértve a visszavont szabványokat is) részeiben vagy egészében az MSZT engedélye nélkül másolni, sokszorosítani, forgalmazni, árusítani vagy bármilyen egyéb módon terjeszteni, közreadni tilos. Az ilyen tevékenységek, illetve a szerzői jogok bármilyen módon való megsértése jogszabálysértő magatartás, amelynek összes következményét a jogsértésért felelősnek kell viselnie.

A Magyar Szabványügyi Testület szerzői jogainak sorozatos és egyre nagyobb méreteket öltő megsértése miatt átfogó intézkedések szükségesek. Ennek keretében az MSZT fokozottan vizsgálja, hogy egyes személyek, cégek, vállalkozások, intézmények honlapjain, kiadványaiban, oktatási anyagaiban, vagy szolgáltatásuk részeként közzétettek-e, terjesztettek-e, sokszorosítottak-e (akár belső felhasználásra), vagy értékesítettek-e szabványokat olyan módon, hogy arra az MSZT nem adott felhatalmazást.

A jogsértés következményeinek elkerülése érdekében a szabványfelhasználók, a szabványok iránt érdeklődők, a vállalkozások, az oktatási intézmények, a magánszemélyek stb. saját érdekükben felül kell vizsgálják, hogy az általuk felhasznált, közétett, terjesztett, sokszorosított szabványok vagy szabványrészletek felhasználási módjára van-e az MSZT-től engedélyük. Ha nincs, akkor vagy véget kell vetni a felhasználás jogsértő módjának, vagy haladéktalanul és dokumentáltan kezdeményezni kell az MSZT engedélyének beszerzését. Ellenkező esetben a szerzői jogok megóvása végett az MSZT kénytelen eljárni a jogsértőkkel szemben és érvényesíteni a jogsértésekből eredő kárigényét.

Azoknak, akik fontosnak tartják a szabványok tartalmának ismertetését, javasoljuk az MSZT engedélyének megszerzését. A jogszerű felhasználás igényét az ugyvtit@mszt.hu e-mail-címen kérjük bejelenteni.