IEC/TC 13

Villamosenergia-mérés és -szabályozás
(Electrical energy measurement and control)

Kapcsolat

Krantz Domokos

06-1-456-6915

A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) TC 13 műszaki bizottsága a villamos energia fogyasztásmérő és vezérlőberendezéseinek szabványosításáért felelős. Ez az egyik legrégebbi IEC műszaki bizottság, melynek első szabványát 1931-ben adták ki.

Titkárságát 1948 óta Magyarország (Magyar Szabványügyi Hivatal/Magyar Szabványügyi Testület) látja el. A magyar titkárság annak elismerése, hogy a villamos fogyasztásmérőt Bláthy Ottó szabadalmaztatta 1889-ben és hogy a – ma az ITRON-csoporthoz tartozó – Ganz Kft. az egyik legjelentősebb gyártó. Az elektromechanikus (indukciós) mérők máig is az e szabadalomban leírt elvek szerint működnek.

A bizottság működési területe váltakozó áramú és egyenáramú villamos energia teljesítmény- és fogyasztásmérésének és vezérlésének szabványosítása, az okos energiahálózatok részét képező okos mérők és rendszerek szabványosítása, valamint a fogyasztásmérők vizsgálóberendezéseire és vizsgálati módszereire vonatkozó szabványok kidolgozása.

A fő területek a következők:

Okos fogyasztásmérés: A számítástechnika és távközlés integrálása az energiahálózatok berendezéseibe a hálózat rugalmasabb, hatékonyabb, „okosabb" működtetését teszi lehetővé. A helyi energiatermelés, az energiatárolás, a villamos járművek, az okos háztartási készülékek elterjedése, az igény a részletes információra a piac valamennyi szereplője számára megteremtette a lehetőséget a sokfunkciós, adatcserére képes mérő- és vezérlőeszközök kifejlesztésére, amelyek az okos hálózatok alapinformációit nyújtják. A szabványok lehetővé teszik a különböző gyártmányú rendszerek együttműködését és a biztonságos adatcserét.

Elektronikus fogyasztásmérők: A hagyományos indukciós fogyasztásmérőket felváltják az elektronikus elven működő, sokfunkciós, távoli adatcserét is lehetővé tévő mérők. A hagyományos, induktív mérőváltók mellett megjelentek a kisfeszültségű és az elektronikus, analóg vagy digitális mérőváltók is. A meglévő típusvizsgálati szabványokat ezért a technológiai változások figyelembevételével át kell dolgozni, beleértve a növekvő elektromágneses zavartatással szembeni védettség és a biztonság követelményeit is.

Az IEC/TC 13 szervezeti felépítése:


Az IEC/TC 13-nak P- (P = Participating: résztvevő) és O- (O = Observer: megfigyelő) tagjai vannak.

Az IEC/TC 13-nak három munkacsoportja van. Ezek működési területe a következő:

WG 11 Villamos fogyasztásmérő berendezések

Az elektromechanikus és elektronikus mérők és vezérlőberendezések típusvizsgálatával (IEC 62052 / 62053 / 62054) és átvételével (IEC 62058) kapcsolatos szabványokért felelős. A jelenleg folyó munka célja a korábbi szabványok alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok, a technológiai változások és az új igények figyelembevétele.

WG 14 Adatcsere mérőleolvasáshoz, tarifa- és terhelésszabályozáshoz

A fogyasztásmérő és vezérlőberendezésekkel történő adatcserével foglalkozik. Az IEC 62056 DLMS/COSEM szabványsorozat a liberalizált energiapiacok igényeinek megfelelően lehetővé teszi az okos fogyasztásmérőkkel történő biztonságos és hatékony adatcserét a piac szereplői számára és biztosítja a különböző gyártók készülékei közötti együttműködést. Ez a szabvány az alapja a legtöbb okos fogyasztásmérő projektnek Európában és szerte a világon. A munkacsoport kapcsolatban áll az okos hálózatokkal és okos otthonokkal foglalkozó más szabványosító bizottságokkal, valamint a svájci székhelyű DLMS Felhasználók Egyesületével, amelynek világszerte több mint 300 tagja van. Ez a szervezet végzi az IEC 62056 szabvány szerint gyártott mérők jóváhagyását.

WG 15 Okos fogyasztásmérő-funkciók és -eljárások

Az előrefizetős fogyasztásmérő rendszerek és fogyasztásmérők szabványosításával foglalkozik. Ezek a már hazánkban is alkalmazott rendszerek lehetővé teszik, hogy a fogyasztó – pl. egy automatánál – előre kifizesse a megvásárolni kívánt villamos energia árát és ezáltal jobban tudja ellenőrizni energiafogyasztását. A WG 15 kapcsolatot tart a dél-afrikai székhelyű Standard Transfer Specification (STS) Egyesülettel, amely a világ számos országában, főleg a déli féltekén elterjedt STS specifikációt ajánlotta fel nemzetközi szabványosításra.

Az IEC/TC 13 szabványait világszerte alkalmazzák.

Európában a CENELEC/TC 13 az IEC/TC 13 tükörbizottsága. Az IEC/TC 13 által kidolgozott szabványok párhuzamos szavazás útján európai szabványokká és így nemzeti szabványokká is válnak.

Azonban egyes Európai Irányelvekhez – így különösen a Mérőműszerek Irányelvhez (MID), a villamos energia belső piacára vonatkozó és az energiahatékonysági irányelvekhez – kapcsolódóan az Európai Bizottság is ad ki szabványosítási mandátumokat (M/347, M/441, M/490, M/541). A villamos fogyasztásmérés területén ezen szabványok kidolgozásáért a CENELEC/TC 13 felel. Az IEC/TC 13/ WG 14 megfelelője a CLC/TC 13/ WG 02. Az ezen munkacsoport által kidolgozott műszaki specifikációkat a CENELEC a drezdai együttműködés keretében szabványosításra felajánlotta a TC 13-nak.

Az IEC/TC 13 magyar tükörbizottsága az MSZT/MB 842 Berendezések villamos energia mérésére és terhelésszabályozásra műszaki bizottság. Az MSZT/MB 842 munkájában az áramszolgáltatókon és a gyártókon kívül más érintettek képviselői is részt vesznek.