Légzésvédők

2023. január 1-jén megjelent az MSZ EN 143:2021 Légzésvédők. Részecskeszűrők. Követelmények, vizsgálat, megjelölés szabvány magyar nyelvű változata.

A dokumentum visszavonja és helyettesíti az MSZ EN 143:2001 és az MSZ EN 143:2000/A1:2006 hivatkozási számú dokumentumokat.

Ez a dokumentum a rásegítés nélküli légzésvédőkben (RPD-kben), cserélhető szerkezeti elemekként használt részecskeszűrőket határozza meg és a követelményeknek való megfelelőség értékeléséhez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat foglalja magában.

Az előző kiadáshoz, az MSZ EN 143:2001-hez képest a fő műszaki változtatások a következők:

  1. meghatározások és szimbólumok hozzáadása;
  2. leírások törlése;
  3. névleges értékek és tűrések megváltoztatása;
  4. kockázatfelmérés alkalmazása, pl. a hibamód- és hatáselemzés (FMEA) hozzáadása;
  5. a kettős szűrők hozzáadása;
  6. az eltömődés törlése;
  7. a szemrevételezés ellenőrzésre módosulása, és részletes jegyzék beillesztése;
  8. a szűrő penetrációs vizsgálatának változása az EN 13274-7-nek való megfelelés szerint;
  9. a szűrőkre vonatkozó megjelölés változása;
  10. adott esetben az összes adat hozzáigazítása a vizsgálati eljárásokban bekövetkezett változásokhoz.

A szabvány ZA melléklete ezen európai szabvány és a lefedni kívánt 2016/425/EU [2016 OJ L81] rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményei közötti kapcsolatot mutatja be.

Antal Andrea Zsuzsa

2023. január