A Magyar Szabványügyi Testület honlapjának regisztráció nélküli használatához kapcsolódó adatkezelési tájékoztató (2019)

I. Általános információk

I.1. Az adatkezelő megnevezése

Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)

Képviseli: Pónyai György

Adatvédelmi tisztviselő: Nagy Richárd

Elérhetősége: adatvedelem@mszt.hu

Székhely: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.

Postacím: H-1450 Budapest 9., Pf.: 24.

E-mail-cím: adatvedelem@mszt.hu

Telefonszám: +36 (1) 456-6800

Honlap: www.mszt.hu

I.2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az MSZT adatkezeléseire az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  • az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról
  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
  • a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény
  • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

II. Az MSZT adatkezelésével összefüggő információk

II.1. A Magyar Szabványügyi Testület honlapjának regisztráció nélküli használatával összefüggő adatkezelés

1. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja

A) Az MSZT szervere gyűjti az IP-címet és a használt böngésző típusát, ennek célja hibaelhárítás.

B) Az MSZT honlapja által alkalmazott sütik (cookie-k).

Látogatói adatkezelés az MSZT honlapján

(1) A sütik (a továbbiakban: cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie-k célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie-k, amelyeket a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie-k (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amelyek addig a számítógépen maradnak, amíg a felhasználó le nem törli azokat. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat (kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek) csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

(2) A felhasználó (Érintett) hozzájárulását nem igénylő cookie-k esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a cookie-kra vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

Tájékoztatás

(1) Az általánosan elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően az MSZT is használ cookie-kat weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató (Érintett) számítógépére, amikor felkeres egy webhelyet. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-knak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. A cookie-k általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

(2) Az MSZT honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

•          a látogatás időpontja;

•          a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

(3) A cookie-k használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a cookie-kat, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők cookie-beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

•          Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

•          Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

•          Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

•          Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7

•          Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

•          Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8

•          Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq

•          Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

(4) A weboldalon használt cookie-k önmagukban nem alkalmasak a felhasználó (Érintett) személyének beazonosítására.

(5) Az MSZT honlapján alkalmazott cookie-k:

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenetsütik (session cookies)

Ezek a cookie-k ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között – különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen cookie-k adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a cookie-k e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről.

A kezelt adatkör: munkamenet-azonosítás, kérés-választ biztosító biztonsági kód.

Ezen adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

Használatot elősegítő cookie-k:

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett (látogató) hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a szolgáltatás hatékonyságának növelése, a felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Az adatkezelés időtartama: 12 hónap.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont), valamint az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

3. Az adatkezelés időtartama

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetőleg az 1. pontban meghatározott ideig.

Az 1. pontban hivatkozott IP-címeket az MSZT 30 napig tárolja.

4. Hozzájárulás visszavonása

A megadott személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás bármikor visszavonható az adatvedelem@mszt.hu e-mail-címre írt levélben, a kezelt személyes adatok azonosításra alkalmas módon történő megjelölésével.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen tájékoztató által érintett munkafolyamatok során alkalmazott cookie-k minden esetben az Érintett által használt eszközre kerülnek, így azok törlését csak az Érintett tudja elvégezni, az MSZT-t erre tekintettel semmilyen adattörlési kötelezettség nem terheli.

5. Az Érintett jogai

Az Érintett, amennyiben személyes adatai kezeléséhez kifejezett hozzájárulását adta, az alábbi jogokkal rendelkezik: hozzáférés, helyesbítés, törlés, az adatkezelés korlátozása, az adatkezelés elleni tiltakozás és az adathordozhatóság.

6. Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett, amennyiben a személyes adatai kezeléséhez fűződő jogai sérülnek, az alábbi bíróságokhoz fordulhat jogorvoslatért: Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve Fővárosi Törvényszék.

7. Panaszbenyújtás joga az adatkezeléssel szemben

Az Érintett, személyes adatai kezelésével összefüggésben panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

8. A személyes adatok forrása

Valamennyi személyes adat az Érintettől származik.

Magyar Szabványügyi Testület

Budapest, 2019

www.mszt.hu