Teher- és személyszállító targoncák

2023. szeptember 1-jén megjelent az MSZ EN ISO 3691-6:2022 Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 6. rész: Teher- és személyszállító targoncák (ISO 3691-6:2021) szabvány magyar nyelvű változata.

A fenti szabvány az MSZ ISO 5053-1:2020 szerinti önjáró, teheremelés nélküli teherszállításra tervezett targoncákra és/vagy három- vagy többkerekű személyszállító targoncákra vonatkozó biztonsági követelményekkel és ezek igazolásával foglalkozik, feltéve, hogy a kérdéses targoncák haladási sebessége nem haladja meg az 56 km/h-t és teherbírása kevesebb mint 5000 kg. Továbbá a szabvány alkalmazható az anyagok szállítására alkalmas platformmal felszerelt vagy személyszállítás céljából ülésekkel ellátott targoncákra is.

A szabvány az A mellékletében felsorolt, az alkalmazott gépekre vonatkozó minden jelentősebb veszéllyel, veszélyes helyzettel, illetve eseménnyel foglalkozik, kivéve a rendeltetésszerű használatot, valamint a gyártó által előre látható körülmények közötti rendellenes használatot. Nem foglalkozik a működés közbeni törés kockázata miatti veszélyekkel, és nem tartalmaz követelményeket olyan veszélyekre, amelyek közúti használat vagy robbanásveszélyes környezetben való használat során fordulhatnak elő.

A szabvány nem alkalmazható az elsősorban földmunkára vagy közúti vontatásra tervezett járművekre, a vezető nélküli targoncákra, a gyalogkíséretű targoncákra, a golfautókra, valamint az anyagok szállítására alkalmas platformmal felszerelt vontatótargoncákra, legfeljebb 20 000 N húzóerőig.

Az MSZ EN ISO 3691-6:2022 előzményéhez képest a főbb változások a következők:

  • módosították a Bevezetés fejezetet;
  • az egész dokumentumban frissítették az ISO 5053-ra való régi hivatkozásokat az ISO 5053-1-re, az ISO/TS 3691-7-re való hivatkozásokat pedig az EN 16307-6-ra;
  • a 4.7. szakaszban a stabilitásra vonatkozó követelményeket módosították az ISO 22915-17-re;
  • a 4.6.3.1. szakaszban a vezetőülés súlybeállítási tartományát „52 kg és 114 kg között”-re módosították;
  • a 4.6.3.3. szakaszban a megtartó eszközökre és kapaszkodókra vonatkozó követelményeket pontosították;
  • a 6.2.2.1. szakaszban a felsorolást kiegészítették a t) bekezdéssel;
  • a 6.2.5. szakaszban a régi követelmény helyébe az Európán kívüli regionális követelményekre való hivatkozás lépett, amelyet az ISO/TS 3691-8 tartalmaz.

A szabványban megadott követelményeket kiegészítő regionális követelményeket az MSZ EN 16307-6:2014 és az ISO/TS 3691-8:2019* tartalmazzák.

*Magyar nemzeti bevezetés alatt.

Kámán Gergely

2023. szeptember