2021-ben alakult új szabványosító műszaki bizottságok

A korábbi évekhez hasonlóan 2021-ben is számos új bizottság alakult nemzetközi és európai szinten. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO), a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC), valamint ezek európai megfelelői, az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) az általános szabványosítás területén számos olyan területet vontak be a formális szabványosításba, amelyekkel korábban nem találkozhattunk, kiemelt fontosságúnak tekintve a mindenki számára elérhető, hozzáférhető módszerek megosztását. Az alábbi bizottságok közül sok már szerepelt korábbi Hírleveleinkben, azonban az átláthatóság érdekében az alábbiakban megtalálható egy összefoglaló lista.

2021-ben alakult műszaki bizottságok:

CEN/CENELEC:

CEN/BT/TF Beauty Salons

Beauty Salons. Definition of additional specifications for the advanced treatments

Szépségszalonok. Korszerű kezelések kiegészítő előírásainak meghatározása

CEN/CLC/ETSI/CG-SG

CEN-CENELEC-ETSI Coordination Group on Smart Grids (CG-SG)

Okoshálózatokkal foglalkozó CEN-CENELEC-ETSI koordinációs csoport (CG-SG)

CEN/CLC/WS DS

Digital sovereignty

Digitális szuverenitás

CEN/WS 064 Phase 3 – PG 1

Mechanics GEN II-III reactors

II-III. generációs reaktorok mechanikája

CEN/WS 064 Phase 3 – PG 2

Mechanics GEN IV and innovative reactors

IV. generációs és innovatív reaktorok mechanikája

CEN/WS 064 Phase 3 – PG 3

Civil works

Építési munkák

CEN/WS 064 Phase 3 – PG 4

Electrical Equipment

Villamos berendezések

CEN/WS 096

Mapping of future needs of standardisation in the paper and board sector

A szabványosítás jövőbeli terveinek felmérése a papír- és kartoniparban

CEN/WS 115

Test method for the evaluation of the adhesive properties of fibre reinforced polymer composite joints

Szálerősítésű polimer kompozit kötések ragasztó tulajdonságai értékelésének vizsgálati módszere

CEN/WS CURSOR

Urban search and rescue. Guideline for the application of a test method for innovative technologies to detect victims in debris

Városi kutató- és mentőegységek. Útmutató a vizsgálati módszerek alkalmazására az áldozatok romok alóli innovatív technológiával való felkutatásához

CEN/WS KEY-BIOWASTE

KEY-BIOWASTE

KULCS-BIOHULLADÉK

CLC/SR 129

Robotics for electricity generation, transmission and distribution systems

Robotika a villamosenergia-termelő, átviteli és elosztórendszerekben

CLC/SR AAL

Active Assisted Living

Tevékeny és önálló életvitel

CLC/SR COMM

Communication Technologies and Architectures

Kommunikációs technológiák és architektúrák

CLC/SR LVDC

Low Voltage Direct Current and Low Voltage Direct Current for Electricity Access

Kisfeszültségű egyenáram és kisfeszültségű egyenáram a villamosenergia-hozzáféréshez

CLC/SR SM

Smart Manufacturing

Okosgyártás

CLC/SR Smart Cities

Electrotechnical aspects of Smart Cities

Okosvárosok elektrotechnikai szempontjai

CLC/SR Smart Energy

Smart Energy

Okosenergia

CLC/SS V24

Information technology equipment and audio, video and audio-visual equipment and systems

Informatikai berendezések és audio-, video- és audiovizuális berendezések és rendszerek

CLC/TC 219

Mains communicating systems

Hálózati kommunikációs rendszerek

IEC/ISO:

IEC/TC 59/SC 59N

Electrical air cleaners for household and similar purposes

Háztartási és hasonló jellegű villamos légtisztítók

IEC/TC 129

Robotics for electricity generation, transmission and distribution systems

Robotika a villamosenergia-termelő, átviteli és elosztórendszerekben

ISO/PC 337

Guidelines for the promotion and implementation of gender equality

Útmutató a nemek közötti egyenlőség támogatásához és megvalósításához

Az MSZT a fenti nemzetközi szabványosító szervezetek tagjaként várja a fenti témákban érintett szervezetek, vállalatok képviselőinek jelentkezését, amennyiben az európai és nemzetközi szintű munkában részt kívánnak venni. Megfelelő számú jelentkező esetén az MSZT nemzeti műszaki szabványosító tükörbizottságot hoz létre az itt felsorolt bizottságokhoz.

Érdeklődés esetén, a magyarországi bevezetés támogatásával kapcsolatban, illetve további információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu.