A hozzáférés-kezelés keretrendszere

Az információbiztonság kezelése összetett feladat, mely elsősorban kockázatalapú megközelítésen alapul. Ezt számos biztonságtechnikai rendszer támogatja, amelyek a szabályzásokkal és a szervezetpolitikával összhangban működnek. Az információbiztonságban a hozzáférés-kezelő rendszer kulcsszerepet tölt be a felek – az emberek vagy gépek és az információtechnológiai források – közötti kapcsolat kezelésében. Az internet fejlődésével az információtechnológiai források a megosztott hálózatokon találhatók, az ezekhez való hozzáférés szabályozott kell legyen, általánosan elfogadott feltételekkel és modellekkel.

A személyazonosság kezelése is a hozzáférés-kezelő rendszer fontos része, hiszen az azonosítás és a hitelesítés azon keresztül valósul meg. Az MSZ EN ISO/IEC 29146:2023 Informatika. Biztonságtechnika. A hozzáférés-kezelés keretrendszere szabvány a meglévő személyazonosság-kezelő rendszer vagy infrastruktúra meglététől függ. A hozzáférés-kezelés keretrendszere az átfogó személyazonosság- és hozzáférés-kezelési keretrendszer egyik része. Másik része az MSZ EN ISO/IEC 24760 IT-biztonság és -adatvédelem. A személyazonosság-kezelés keretrendszere szabványsorozatban meghatározott személyazonosság-kezelési keretrendszer.

Az MSZ EN ISO/IEC 29146 kialakította és meghatározta a hozzáférés-kezelő rendszer keretrendszerét, valamint az információhoz, az infokommunikációs technológiai (IKT-) forrásokhoz való hozzáférés folyamatának biztonságos kezelését. Megadja a hozzáférés-kezelő rendszer fogalmait, szereplőit, referenciaszerkezetét, funkcionális követelményeit és gyakorlatait, valamint az ellenőrző modelleket. Elsősorban az egy szervezetre vonatkozó hozzáférés-szabályozásra fordít figyelmet, de további megfontolásokat tartalmaz a több szervezet közötti együttműködés során szükséges hozzáférés-szabályozásra vonatkozóan.

A szabványok magyar nyelvű változatának kidolgozásához az MSZT várja azon cégek, szolgáltatók, szervezetek stb. jelentkezését, akik az MSZT-vel együttműködve támogatnák a szabványok magyar nyelvű kiadását. A támogatással kapcsolatban további információkért, kérjük, keressen bennünket a szabvtit@mszt.hu elérhetőségen.

Zajdon Anna

2023. szeptember