Körforgásos gazdaság – megfelelőségértékelés

Az ember általában többet, jobbat, szebbet akar, azonban ezeket a vágyakat összhangba kell hozni a környezet realitásával. A korábbi évtizedek fejlődési terveiről bebizonyosodott, hogy ilyen formában nem tarthatók, az eddigi gazdasági gyakorlaton változtatni kell. A körforgásos gazdaság a klímaválság enyhítésének, az alkalmazkodási képesség növelésének, valamint társadalmunk fenntarthatóbbá tételének egy útja lehet.

Ha egy terméket újrahasznosítanak, akkor felmerülhet a kérdés a fogyasztóban és az ellátási lánc többi szereplőjében egyaránt, hogy az adott termék ezen új formájában is ugyanolyan jó minőségű, tartós-e. Ennek eldöntéséhez nyújthatnak segítséget a szabványok, valamint a megfelelőségértékelés is. A fenntarthatósági ISO-szabványok meghatározzák a körforgásos gazdaság elvének követelményeit, a tartósságot, az újrahasznosíthatóságot, a korszerűsíthetőséget, a javítást. A megfelelőségértékelési szabványok – az úgynevezett CASCO eszköztár – nemzetközileg elfogadott eszközöket nyújtanak a szakszerű, következetes és megbízható megfelelőségértékeléshez.

A körforgásos gazdasággal kapcsolatos szabványok kidolgozásával az ISO-ban az ISO/TC 323 Körforgásos gazdaság műszaki bizottság foglalkozik. Nemsokára több szabványuk is megjelenik – az ISO 59004 meghatározza a fő szakkifejezéseket, lefekteti a körforgásos gazdaság alapelveit, ezenkívül útmutatót ad annak megvalósításához. Az ISO 59010 az üzleti modellekkel és értékláncokkal, az ISO 59020 a körforgás mérésével és értékelésével foglalkozik. Az ISO/TR 59031 megvalósítási esettanulmányokat tartalmaz, és a funkcionális gazdaságra, a szolgáltatásokra épülő gazdaságra, a termék-szolgáltatás rendszerekre, a termékre mint szolgáltatásra és más teljesítményalapú megközelítésekre fókuszál.

A megfelelőségértékelés megmutatja, hogy egy adott termék, szolgáltatás, folyamat vagy rendszer megfelel-e a releváns kritériumoknak. Meghatározott szabályokat és eljárásokat alkalmaznak annak érdekében, hogy megmutassák a különböző dokumentumokban, úgymint szabványok, jogszabályok, szerződések, lefektetett követelmények megfelelő voltát.

A megfelelőség értékelésének többféle módja lehetséges, ezek a következők:

Ellenőrzés: Ennek során meghatározzák a vizsgálati minta jellemzőit. Az MSZ EN ISO/IEC 17025 írja le az ellenőrzés és a kalibráció követelményeit, melyekkel igazolható, hogy az adott laboratórium műszakilag megfelelő, pártatlan és folyamatosan képes érvényes és megbízható eredményt adni.

Vizsgálat: Ennek során megvizsgálják a mintát, összevetik egyezőségét a részletesen leírt követelményekkel vagy szakmai megítélés során az általános követelményekkel, melyeket az MSZ EN ISO/IEC 17020 tartalmaz.

Érvényesség: A validáló és verifikáló testületekre vonatkozó általános alapelveket és követelményeket az MSZ EN ISO/IEC 17029 írja le.

Tanúsítás: A tanúsítás független (harmadik féltől származó) megfelelőségi igazolást nyújt. A tanúsító szervezetekre vonatkozó követelményeket az MSZ EN ISO/IEC 17021-1 (az irányítási rendszerekre mint a megfelelőségértékelés tárgyaira), az MSZ EN ISO/IEC 17065 (a termékekre, folyamatokra és szolgáltatásokra mint a megfelelőségértékelés tárgyaira) és az MSZ EN ISO/IEC 17024 (a személyekre mint a megfelelőségértékelés tárgyaira) határozza meg.

E szabványokon kívül a CASCO eszköztár tartalmazza az akkreditáló testületekre vonatkozó követelményeket (MSZ EN ISO/IEC 17011), a szállítói nyilatkozatok általános előírásait (MSZ EN ISO/IEC 17050) és a megfelelőségi jeleket (MSZ EN ISO/IEC 17030). Ezen szabványok legtöbbje magyar nyelven is megjelent az MSZT kiadásában.

A fogyasztók és a vállalatok csak akkor fognak befektetni az újrahasznosított anyagokból készült árukba, ha bízhatnak abban, hogy a termékek biztonságosak, megbízhatók és megfelelnek a célnak. A megfelelőségértékelés itt jelenthet megoldást.

A gazdasági társaságoknak a nem is távoli jövőben fenntarthatóvá kell tenniük működésüket, például a körforgásos gazdaság kialakításával. Az MSZT lehetővé kívánja tenni, hogy ebben a fentiekben részletezett szabványokra is lehessen támaszkodni, ezért a körforgásos gazdaság és a vonatkozó szabványok bemutatására egy tájékoztató fórumot tervez a körforgásos gazdaságra vonatkozó szabványok magyar szabványként való kiadását megelőzően.

Zajdon Anna

2024. február