2023-ban alakult nemzetközi és európai bizottságok

2023-ban is számos új bizottság alakult nemzetközi és európai szinten. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) és a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC), valamint ezek európai megfelelői, az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) sok olyan innovatív témát vontak be a formális szabványosításba, amellyel korábban nem találkozhattunk. Az alábbi bizottságok közül sok már szerepelt korábbi Hírleveleinkben, azonban az átláthatóság érdekében az alábbiakban megtalálható egy összefoglaló lista.

ISO:

A bizottság azonosító száma

A bizottság angol neve

A bizottság magyar neve

ISO/TC 342

Management consultancy

Vezetési tanácsadás

ISO/PC 343

Management System for UN Sustainable development goals. Requirements for any organization

Irányítási rendszer az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz. A szervezetekkel szemben támasztott követelmények

ISO/TC 344

Innovative logistics

Innovatív logisztika

ISO/TC 345

Specialty metals and minerals

Speciális fémek és ásványi anyagok

ISO/TC 347

Data-driven agrifood systems

Adatközpontú élelmiszeripari rendszerek

ISO/PC 348

Sustainable raw materials

Fenntartható nyersanyagok

 

IEC:

A bizottság azonosító száma

A bizottság angol neve

A bizottság magyar neve

IEC/PC 130

Cold storage equipment for medical use

Gyógyászati használatra szánt hűtött tárolóberendezések

IEC/PC 131

Rotating electrical machines for the traction of road vehicles

Villamos forgógépek közúti járművek hajtására

 

CEN/CENELEC:

A bizottság

azonosító száma

A bizottság angol neve

A bizottság magyar neve

CEN/TC 472

Rare Earth

Ritkaföldfémek

CEN/TC 473

Circular Economy

Körforgásos gazdaság

CEN/TC 474

CO2 capture, transportation, utilization, storage and carbon accounting

CO2-kivonás, -szállítás, -hasznosítás, -tárolás és a kibocsátás számszerűsítése

CLC/TC 47X

Semiconductor devices and trusted chips

Félvezető eszközök és megbízható chipek

CLC/SR SET

Sustainable Electrified Transportation

Fenntartható villamosított szállítás

CEN/CLC/JTC 23

Horizontal topics for Personal Protective Equipment (PPE)

Az egyéni védőeszközre (EV-re) vonatkozó horizontális kérdések

CEN/CLC/JTC 24

Digital Product Passport (DPP)

Digitális termékútlevél (DPP)

CEN/CLC/WS DEFACTO

Definition of parameters required for modelling of the material, cell and manufacturing process behaviour for battery cells for the automotive market

Az autóipar számára készített akkumulátorcellák anyagának, cellájának és gyártási folyamatának modellezéséhez szükséges paraméterek meghatározása

CEN/CLC/WS DSO

Digital sovereignty

Digitális szuverenitás

CEN/CLC/WS LEVEL-UP

Circularity Protocols for extending the useful Life of Large Industrial Equipment

Körforgásos protokollok az ipari nagyberendezések hasznos élettartamának meghosszabbításához

CEN/CLC/WS MADRAS

Advanced materials and processing in organic electronics

Továbbfejlesztett anyagok és feldolgozás a szerves elektronikában

CEN/CLC/WS ZDMbasics

Zero-Defect Manufacturing. Basic Principles and Requirements

Hibamentes gyártás. Alapelvek és követelmények

CEN/CLC/WS USER CHI

Innovative solutions for user centric charging infrastructure for electric vehicles

Innovatív megoldások a villamos járművek felhasználó-központú töltési infrastruktúrájához

CEN/SS S30

Occupational health and safety management systems

Foglalkozás-egészségügyi és biztonsági irányítási rendszerek

CEN/WS 118

Absorbent hygiene products. Test methods for analyzing trace chemicals

Nedvszívó higiéniai termékek. Vizsgálati módszerek a nyomokban lévő vegyi anyagok elemzéséhez

CEN/WS COURAGEOUS

Unmanned aircraft systems. Counter UAS. Testing methodology

Pilóta nélküli légijármű-rendszerek (UAS). UAS-elhárítás. Vizsgálati módszertan

CEN/WS CSBIM

Geometric framework, coordinate systems and markers for BIM construction projects (Coordinate Systems at BIM)

Geometriai keretrendszer, koordináta-rendszerek és jelölések a BIM építési projektekhez (Koordináta-rendszerek a BIM-ben)

CEN/WS EUBSUPERHUB

A harmonization of KPIs for supporting the next generation of EPCs

A KPI-k harmonizálása az EPC-k következő generációjának támogatásához

CEN/WS FAT4LI

Fatigue4Light advanced and fast fatigue testing methods

Fatigue4Light, fejlett és gyors módszerek fárasztóvizsgálatokra

CEN/WS GAR

Guidelines on Action Research for Large Scale Piloting

Útmutató a nagyszabású kutatásokra irányuló kísérleti projektekhez

CEN/WS OMIC

Methodology for the construction of omics-related graphs from animal, vegetal and environmental omic data-GLOMICAVE

Módszertan omikákkal kapcsolatos grafikonok készítéséhez állati, növényi és környezeti omikai adatokból – GLOMICAVE

CEN/WS RECLAIM

CEN Workshop on Methodology for managing maintenance strategy and remanufacturing projects of large industrial equipment

CEN Workshop az ipari nagyberendezések karbantartási stratégiájának és felújítási projektjeinek irányítási módszertanáról

CEN/WS SUNCOCHEM

Testing and evaluating the performance of devices for electrocatalytic CO2-reduction

Az elektrokatalitikus CO2-redukciós eszközök teljesítményének vizsgálata és értékelése

CEN/WS SensorAPI

CBRNe SENSOR API Network Protocols, Data Formats and Interfaces

CBRNe SENSOR API hálózati protokollok, adatformátumok és interfészek

CEN/WS TDT

Trusted Data Transaction

Megbízható adatforgalom

CEN/WS XRLPA

eXtended Reality (XR) for Learning and Performance Augmentation

Kiterjesztett valóság a tanulás és a teljesítmény fokozására

CEN/WS 064 Phase 4

Design and Construction Codes for Gen II to IV nuclear facilities

A II–IV. generációs nukleáris létesítmények tervezési és építési szabályzata

CLC/BTTF 173-1

Closures for optical distribution points. Outdoor. Aerial l

Kötéslezárók fénytávközlési elosztópontokhoz. Kültéri légkábelek

CLC/BTTF 176-1

Managing issues related to harmonization of European standards within the CLC/SR 33 portfolio

Az európai szabványok harmonizációjával kapcsolatos kérdések kezelése a CLC/SR 33 portfólión belül