Hőtechnikai értékek meghatározása

2023. május 1-jén jelent meg az MSZ EN 1745:2020 Falazatok és falazati termékek. A hőtechnikai tulajdonságok meghatározásának módszerei szabvány magyar nyelvű változata, amelyet az MSZT/MB 108 Falazat nemzeti szabványosító műszaki bizottság dolgozott ki részben a XELLA Magyarország Kft. és a Wienerberger zRt. anyagi támogatásával, részben MSZT-önköltségre, részben pályázati forrásból.

A dokumentum módszereket ad a falazatok és a falazati termékek hővezetési tényezőjének és hővezetési ellenállásának száraz állapotban mért és tervezési értékeinek meghatározására.

A szabvány a következő falazóelem-típusokat veszi figyelembe:

—      tömör falazóelemek;

—      üreges falazóelemek;

—     összetett falazóelemek.

A száraz állapotban mért érték a falazóanyag, falazóelem vagy falazat jellemzője.

A száraz állapotban meghatározott hőtechnikai érték kifejezhető, mint hővezetési tényező vagy hővezetési ellenállás. A hőtechnikai értékek meghatározhatók megadott adatokból (táblázatból), mérésekkel, számításokkal vagy ezek kombinációjával.

A szabványban megadott eljárások szerint határozhatók meg a hőtechnikai tervezési értékek. A különböző módszereket táblázatok szemléltetik. Az egyes vizsgálati módszerekhez tartozó mintadarabok legkisebb száma a 2. táblázat szerinti.

A dokumentum visszavonja és helyettesíti az MSZ EN 1745:2012-t. A kidolgozása során:

—      az 1. ábrát az 1a. és 1b. táblázatokra cserélték;

—      szerkesztési javításokat végeztek;

—     módosításokat végeztek a 3.1.5. és a 3.1.10. szakaszban;

—     az A mellékletben szereplő szakkifejezést módosították;

—     az A melléklet oszlopában a fejlécet módosították;

—     a G melléklettel kiegészítették a szabványt.

A falazati termékek anyagainak λ10,száraz,anyag-értékei az A mellékletben, a különböző üregelrendezésű falazóelemek esetére a λ10,száraz,elem-értékek a B mellékletben találhatók. A C melléklet ad példát a B melléklet szerinti táblázat alkalmazására.

A D melléklet az alkalmazott számítási eljárások esetére ad követelményeket.

Az E melléklet az ekvivalens λ10,száraz,elem hővezetésitényező-értékek meghatározásához használt jellemzőkre vonatkozó információkat adja meg.

Az F mellékletben megadott alternatív eljárás alapelve, hogy a tervezési nedvességtartalom az üregek arányának megfelelően legyen korrigálva.

 

Szendy Csabáné

2023. május