Az ESG-beszámolót támogató szabványok

Egyre több vállalkozás számára válik kötelezővé az éves ESG-beszámoló készítése. Az ESG a környezeti (Environmental), a társadalmi (Social) és a vállalatirányítási (Governance) szavak rövidítése. A felkészülés, valamint a beszámolók készítése és minősítése során is jó szolgálatot tesznek a szabványok, főként az irányítási rendszerszabványok.

 

Hatályba lépett a fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2023. évi CVIII. törvény, amellyel Magyarország teljesítette a CSRD irányelv bevezetésére vonatkozó kötelezettségét.

A törvény szerint a vállalkozások egy részének évente ESG beszámolót kell készíteni. Az ESG olyan fenntarthatósági kérdésekre vonatkozó szempontrendszer, amely egy vállalkozás esetén a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási hatásait és tényezőit értékeli a fenntarthatóság szempontjából. Az EFRAG által előkészített, az ESG-beszámolók tartalmát részletező ESRS standardokhoz tartozó adatpontok száma és tartalma alapján a vállalkozások számára nem lesz egyszerű a beszámolók elkészítése.

A szabványok értékes támogatást nyújtanak az ESG-beszámolókkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez és így a fenntarthatósági célok eléréséhez:

  • a minimumkövetelmények meghatározásában;
  • a vállalkozások egységes szemléletformálását, felkészítését, fejlesztését célzó programok kialakításában;
  • az ESG-tanácsadók, -minősítők és -tanúsítók egységes tematikára épülő felkészítésében.
  • az egységes, összehasonlítható beszámolók elkészítésében és a fenntarthatóság felé mutató trendek elérésében, illetve kimutatásában;
  • a beszámolók egységes értékelésében, minősítésében és tanúsításában;
  • az ESG-adatszolgáltatás és a kötelezettségteljesítés megfelelőségének felügyeletében.

A következőkben azokra a szabványokra hívjuk fel a figyelmet, amelyek alapján elismert eljárások alkalmazhatók és megbízható adatok kaphatók az ESG-beszámoló témáinak egyes adatpontjaihoz.

Környezeti (E) témakör

A vállalkozásokat a környezeti témakörbe tartozó céljaik meghatározásában és elérésében, a jogszabályi követelmények teljesítésében, köztük az ESG-beszámoló elkészítésében a következő szabványok segíthetik.

A környezeti témakör egészét támogató szabványok

Környezetközpontú irányítási rendszerek: MSZ EN ISO 14001

A környezetbarát tervezés integrálása: MSZ EN ISO 14006

A környezeti átvilágítás értékelése: MSZ EN ISO 14015

Környezeti költségek és hasznok meghatározása: MSZ EN ISO 14007

A környezeti hatások és szempontok pénzügyi értékelése: MSZ EN ISO 14008

Életciklus-értékelés: MSZ EN ISO 14040, MSZ EN ISO 14044

A különböző környezeti témákat támogató szabványok

Éghajlatváltozás
(ESRS E1)

Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

Energiagazdálkodás

Szennyezés
(ESRS E2)

Kibocsátások

Vízi és tengeri erőforrások
(ESRS E3)

Vízhasználat

Biodiverzitás és ökológiai rendszerek
(ESRS E4)

Biodiverzitás

Erőforrások felhasználása és körforgásos gazdaság
(ESRS E5)

Körforgásos gazdaság, hulladékkezelés

 

Társadalmi (S) témakör

A következő szabványok az üzleti célok és a társadalmi érdekek között segítenek a vállalkozásoknak egyensúlyozni. Iránymutatást adnak a hátrányos helyzetű csoportok és közösségek lehetőségeinek javítására az értékláncon és a saját munkakörnyezetükön belül. Segítik e szempontok figyelembevételét a vállalkozás tevékenységeinek, termékeinek és szolgáltatásainak tervezésekor.

A társadalmi témakör egészét támogató szabványok

Társadalmi felelősségvállalás: MSZ EN ISO 26000

Fenntartható beszerzés: ISO 20400

Társadalmi életciklus-értékelés: ISO 14075 (kidolgozás alatt)

Ezek a szabványok a környezeti és a vállalatirányítási témakört is támogatják.

A különböző társadalmi témákat támogató szabványok

Saját munkaerő
(ESRS S1)

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

  • Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere: MSZ ISO 45001
  • Pszichológiai egészség és biztonság a munkahelyen: MSZ ISO 45003

Vevők és végfelhasználók (ESRS S4)

Akadálymentes hozzáférés

 

Vállalatirányítási (G) témakör

A vállalatirányítással kapcsolatos szabványok elősegítik a vállalkozások számára olyan gyakorlatok, politikák és struktúrák kialakítását, amelyek alapján működésüket etikus és átlátható módon irányíthatják és felügyelhetik. Lehetővé teszik számukra a jogszabályi követelmények azonosítását és teljesítését, miközben elősegítik a felelőtlen vagy csalárd üzleti gyakorlatok megelőzését. Támogatást nyújtanak a kedvezőtlen környezettel szembeni ellenállóképességük növelése érdekében a kockázatkezelés és az üzletmenet folytonosság révén.

A vállalatirányítási témakör egészét támogató szabványok

A vállalkozások fenntartható fejlődésnek megfelelő irányítása: ISO 53001 (kidolgozás alatt)

A különböző vállalatirányítási témákat támogató szabványok

Üzletvitel
(ESRS G1)

Megfelelőség

 

Az ESG-beszámolóban és a fenntarthatósági célok elérésében a legnagyobb segítséget az előzőekben felsorolt, a PDCA-cikluson keresztül a fejlesztésre is megoldást adó irányítási rendszerszabványok nyújtják. Ezen a területen további szabványok is készülnek, és az egyes adatpontokhoz egyéb szabványok alkalmazása is előnyös lehet.

Már az ESG-beszámolóra való felkészülésben érdemes a szabványok, különösen az irányítási rendszerszabványok szerepére, az alkalmazásukkal járó előnyökre is kitérni, hogy a beszámolók elkészítése, minősítése és ellenőrzése során minden érintett számára ismertek legyenek az alkalmazásukkal járó előnyök.

 

Szabó József

2024. április

 

Forrás:

CEN and CENELEC’s new brochure: Standards in support of ESG reporting

Kapcsolat

Szabó József​

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!