Új rendszer és új magyar nyelvű szabvány a nyomástartó berendezések területén

A nyomástartó berendezések új rendszer szerint karbantartott szabványai közül elsőként az MSZ EN 13445-2:2021 Nem fűtött nyomástartó edények. 2. rész: Anyagok szabvány magyar nyelvű változata jelent meg 2022. május 1-jén. A karbantartás egyszerűsítését a szabványok tartamának 20 év alatt elért viszonylagos állandósulása és a változások könnyebb követhetősége iránti igény indokolta.

A CEN/TC 54 Nem fűtött nyomástartó edények európai szabványosító műszaki bizottság 2002-re készítette el a nem fűtött nyomástartó edényekre vonatkozó EN 13445 szabványsorozat első kiadását. Ez a nyomástartó berendezések területén olyan kulcsfontosságú szabványsorozat, amelynek alkalmazása estén vélelmezhető a nyomástartó berendezésekről szóló (2014/68/EU) irányelvnek (PED) való megfelelés, hiszen a szabványsorozat 1–6., valamint 8. és 10. része a PED-hez harmonizált szabvány.

A szabványsorozat bonyolultsága, a számos képlet, táblázat és ábra miatt sok kérdéssel és értelmezési problémával fordultak a bizottsághoz a szabványalkalmazók. A kérdések gyors megválaszolása, valamint a szabványok helyesbítése és módosítása érdekében létrehoztak egy Karbantartó ügyfélszolgálatot, amely képes gyorsan válaszolni a kérdésekre, helyesbíteni a javításra szoruló tartalmakat és nyilvántartást vezetni a bevezetett módosításokról. A helyesbítéseket javított oldalak kiadásával tették követhetővé, míg a jelentősebb változtatások módosításként jelentek meg. Bár a szabványsorozat részeit a korábbi helyesbített oldalak és módosítások beépítésével ötévente korszerűsítve újra kiadták, nehezen lehetett követni a változásokat, amelyeknek megfelelő, naprakész magyar nyelvű változatok elkészítése reménytelen vállalkozásnak tűnt.

Mivel a szabványok karbantartására létrehozott rendszer bizonytalanságot jelentett a szabványalkalmazók számára, viszont segítségével közel húsz év alatt a szabványok beértek, a tartalmuk állandósult, ezért a továbbiakban az EN 13445 szabványsorozat részei ötévente lesznek felülvizsgálva és szükség szerint korszerűsítve. Az ötéves ciklus első négy évében egy szabványnak évente legfeljebb egy módosítása lehet, és az ötödik évben új módosítást nem lehet munkába venni. Ötévente viszont minden korábbi változást megjelölve tartalmazó új kiadások fognak megjelenni. Ugyanez érvényes a fémből készült ipari csővezetékekről szóló MSZ EN 13480 szabványsorozatra is.

Ebben a rendszerben már érdemes elkészíteni az EN 13445 és az EN 13480 szabványsorozat részeinek magyar nyelvű változatait, hiszen akár több évig is változás nélkül érvényben maradhatnak

Az MSZ EN 13445 szabványsorozatból ebben a rendszerben elsőként megjelent EN 13445-2:2021 magyar nyelvű változatát az MSZT európai forrásból és saját költségére elkészítette, és várja a szabványsorozat további részeinek magyar nyelvű változata iránt érdeklődők jelentkezését.

Szabó József

2022. május

Kapcsolat

Szabó József​

Kapcsolódó bizottságok

MSZT/MCS 318 Kazánok és nyomástartó edények

CEN/CLC/JTC 2 Energetika

CEN/TC 110  Hőcserélők

CEN/TC 268  Kriogén tartályok és egyes hidrogéntechnológiai alkalmazások

CEN/TC 269  Nagy vízterű és vízcsöves kazánok

CEN/TC 282  Szerelvények cseppfolyósított földgázhoz (LNG) és szerelésük

CEN/TC 54 Nem fűtött nyomástartó edények

CEN/TC 57 Központi fűtési kazánok

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!