Égéstermék-elvezető berendezések beton béléscsövei

2023. szeptember 1-jén európai pályázati forrásból megjelent az MSZ EN 1857:2010 Égéstermék-elvezető berendezések. Építőelemek. Beton béléscsövek szabvány magyar nyelvű változata, amelyet az MSZT/MB 114 Kémények nemzeti szabványosító műszaki bizottság dolgozott ki.

A dokumentum a beton béléscsővel ellátott, egy- és többhéjú égéstermék-elvezető berendezések leírásával, tervezésével, vizsgálatával és kivitelezésével foglalkozó szabványok sorozatának egyike, amely a többhéjú égéstermék-elvezető berendezések építéséhez használt, szigeteléssel ellátott vagy szigetelés nélküli, előregyártott beton béléscsövek és illesztések anyagait, méret- és teljesítménykövetelményeit írja elő, beleértve a vizsgálati módszereket is.

A dokumentum alkalmazható az emeletmagasságú és csak a kezeléshez megerősített égéstermék-béléscsövekhez is.

A teljesítménykövetelményeket a szabvány 8. fejezete tartalmazza, a 9. fejezete pedig megadja a hőmérsékleti, a nyomásosztályokat, a tűzzel szembeni, továbbá a kondenzátummal szembeni ellenállás osztályait, a korrózióállósági osztályokat és a beton béléscsövek megjelölési rendszerét.

Az A melléklet a vizsgálati módszereket írja le, a B melléklet az illesztési típusokra ad példákat. A C melléklet a hővezetési ellenállás számítását adja meg. A mintavételi terv követelményeit a D melléklet tartalmazza. A vizsgálatsorozat rendjére az E melléklet ad ajánlást. A beton béléscsövek gyakori típusainak rövidített megjelöléseit táblázatos formában az F melléklet tartalmazza, a ZA melléklet pedig a szabvány harmonizált szakaszait írja le.

Szendy Csabáné

2023. szeptember