Tájékoztató az MSZT környezettudatos működéséről

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) hazai, regionális és nemzetközi szinten elismert független, nonprofit köztestület, amely a rendelkezésére álló eszközök felhasználásával elkötelezetten dolgozik a jövő nemzedék életterének megőrzéséért.
Az MSZT, bár alaptevékenysége szerint nem tartozik a kiemelten környezetterhelő szervezetek közé, mégis fontosnak tartja az aktív részvételt a környezet védelmében.
Az MSZT saját tulajdonú székháza fekvésével, téglaburkolatával jól illeszkedik az épített és a természeti környezethez, elhelyezkedése szerint jól megközelíthető tömegközlekedési eszközökkel is. Az irodaház a modern munkahely összes kritériumának megfelelő munkakörülményeket biztosítja munkavállalóink számára. A II. szinten található belső udvar üde színfoltja épületünknek. Az épületben központi klíma- és intelligens fűtési rendszer működik.
Munkavállalóink részére akasztós rendszerű kerékpártárolót alakítottunk ki, amivel tárolási lehetőséget nyújtunk a kerékpárral közlekedők számára.

Az évek során tevékenységünket kitűzött stratégiai céljainknak megfelelően, gazdasági pozíciónkat megtartva végeztük. A gazdaság a társadalom fenntartásának eszköze, melyet megfelelő módon, a környezeti elemek károsítása nélkül kell működtetnünk. Ennek figyelembevételével 2008-ban elkészítettük és azóta is rendszeresen elvégezzük testületünk környezeti teljesítményének értékelését. Teljesítményértékelésünk célja egyrészt a szennyezés megelőzése, kibocsátásaink felügyeletével annak elkerülése, csökkentése, illetve szabályozott szinten tartása, másrészt a tevékenységünkkel kapcsolatos közvetett és közvetlen környezeti hatások figyelemmel kísérése. Ezen belül célul tűztük ki a hulladékmennyiség csökkentését, ugyancsak nagy hangsúlyt fordítva a megelőzésre. E cél érdekében átszerveztük egyes folyamatainkat (pl. a nyomtatást), energiatakarékos berendezéseket szereztünk be. Szelektív hulladékgyűjtés keretén belül gondoskodunk a hulladékok különválogatásáról, elősegítve az újrahasznosítást.

Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a jövő nemzedékét is a környezettudatos magatartásra ösztönözzük, így 2000 óta részt veszünk a Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajz Verseny népszerűsítésében. (Szervezők: a JQA japán tanúsító szervezet és az IQNet Nemzetközi Tanúsító Hálózat. Támogató: UNICEF http://www.childrens-drawing.com).
Tudjuk és hisszük, hogy köztestületként is megvan a helyünk a környezet megóvásában. Látjuk és tesszük feladatainkat a mindennapi működésben. Szándékunk, hogy nemcsak magunkat, hanem a velünk együtt dolgozókat is ösztönözzük, kellő információkkal lássuk el és együttesen lépjünk fel a környezetkárosítás ellen.

„ Az ész az embernek nem azért adatott, hogy a természet felett uralkodjék, hanem, hogy azt követni s annak engedelmeskedni tanuljon." – Eötvös József