Erősödő együttműködés a nemzetközi színtéren

2022 végén a nemzetközi szabványosítás két szervezete, az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) és az IEC (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) közös nyilatkozatban részletezték az együttműködésükben elért sikereket. Közös céljük a párhuzamos munkavégzés elkerülése és a nemzetközi szabványosítási munka világszintű előmozdítása volt.

Az elmúlt néhány évben az IEC és az ISO titkárságai közötti kapcsolatfelvétel a főtitkárok szintjétől a TC-kig (műszaki bizottság) egyre gyakoribbá vált. Az IEC és az ISO elvei (ISO/IEC irányelvek) a közös szabványoknak is köszönhetően szorosan illeszkednek egymáshoz, számos területen dolgoznak együtt, mint például az ISO és az IEC közös Informatikai Műszaki Bizottsága (ISO/IEC JTC 1). Az irányítás szintjén az ISO Műszaki Irányító Testülete (TMB) és az IEC Igazgatótanácsa (SMB) továbbra is szorosan együttműködnek, minden évben több közös TMB-SMB ülést tartanak, és számos alkalommal iránymutatást adtak a különböző SMB/TMB munkacsoportok olyan kérdésekben, mint például az irányelvek harmonizációja, horizontális eredmények, vagy a távoli és hibrid ülések szervezése.

Az IEC és az ISO közötti szoros együttműködés olyan területeken is folytatódott, mint például az informatika, ez a nemzetközi szabványosítás értékeinek előmozdításához is hozzájárult. Sok ilyen együttműködési erőfeszítésben a harmadik nemzetközi szervezet, az ITU (Nemzetközi Távközlési Egyesület) is részt vett. További példa ezekre az erőfeszítésekre a Szabványosítási Program Koordinációs Csoport (SPCG) működése, amely a szabványosítási programok összehangolását végezte.

Az IEC és az ISO közötti, informatikai eszközökkel kapcsolatos együttműködés 2022-ben is kiemelt figyelmet kapott, kihangsúlyozva a szabványok online kollaborációs szerzői munkáját és az XML-kódolás harmonizálását. A projektekbe mindkét szervezet jelentős erőforrásokat fektetett, 2023 első felében azt tervezik, hogy az eddig beérkezett visszajelzéseket a lehető leghatékonyabban vegyék figyelembe a további fejlesztések során.

A két független szervezet közötti erős és hatékony partnerség támogatása érdekében az IEC és az ISO vezetői (elnökök, megválasztott elnökök és főtitkárok) 2023-ban továbbra is számos alkalommal találkoznak majd azzal a céllal, hogy meghatározzák a jövőbeli együttműködés lehetőségeit.

 

Krantz Domokos

2023. január