Az ESG-vel kapcsolatos környezeti szabványok
– 2. rész –

A vállalati fenntarthatósági irányelv, a CSRD a magyar jogrendszer részévé vált 2024 áprilisában. Ennek értelmében a jogszabályban meghatározott vállalatok számára évente kötelező az ESG-adatszolgáltatás.Az ESG a környezeti (Environmental), a társadalmi (Social) és a vállalatirányítási (Governance) szavak angol rövidítése. Az ESG-beszámolók tartalmát az ESRS európai fenntarthatósági jelentéstételi standardok írják elő.

Korábbi cikkünkben összefoglalásképpen olvashattak az ESG-t támogató szabványokról, jelen cikkben folytatjuk a vonatkozó szabványok ismertetését, amelyek az előírt kritériumok teljesítését támogatják. Előző cikkünkben az ISO 14000 szabványsorozat másik három eleméről írtunk – ISO 14001, ISO 14006 és ISO 14007. Az alábbiakban újabb, idetartozó témájú szabványokat ismertetünk:

MSZ EN ISO 14008 A környezeti hatások és a kapcsolódó környezeti szempontok pénzügyi értékelése

A szabvány módszertani keretet határoz meg a környezeti hatások és a kapcsolódó környezeti szempontok monetáris értékelésére. A monetáris értékelési módszerek a környezet változásainak pénzbeli értékét határozzák meg, nem pedig a környezet abszolút értékét. A környezeti hatások közé tartoznak az ember egészségére, valamint az épített és természeti környezetre gyakorolt hatások, a kibocsátások és a természeti erőforrások felhasználási módja. Ez az értékelési módszer hasznos a szervezeti stratégia és a beruházási megfontolások, a termék- és szolgáltatástervezés, a vezetői számvitel, a teljesítményértékelés, a környezeti monitoring és jelentéstétel, a jogalkotás vagy a környezetvédelmi politika és szabályozás során.

A szabvány foglalkozik a monetáris értékelés tervezésével, magával a monetáris értékeléssel, a monetárisan értékelt környezeti hatások és a kapcsolódó környezeti szempontok közötti kapcsolatok létrehozásának módjával, a monetáris értékelés minőségének ellenőrzésével és a jelentéstétellel.

MSZ EN ISO 14015 Környezetközpontú irányítás. Útmutató a környezeti átvilágítás értékeléséhez

A szabvány a kötelezettségek és a felelősségek átadásával kapcsolatosan, valamint a jogi kötelezettségek teljesítésének, végrehajtásának és felügyeletének támogatására alkalmazható. Bármilyen méretű szervezet számára megfelelő, és alkalmazható szervezeten belüli, valamint külső értékelésekhez, harmadik fél igénybevételével vagy anélkül.

A szabvány leírja az értékelésben részt vevő felek szerepét és felelősségét, valamint az értékelési folyamatának szakaszait (tervezés, információgyűjtés, ellenőrzés, értékelés és jelentés). A meglévő és az újonnan szerzett információk értékelése során a környezeti átvilágítás a környezeti szempontokkal, kérdésekkel és feltételekkel kapcsolatos üzleti következményekre vonatkozó következtetéseket von le többek között a következő hatások elemzéséből: fennálló és potenciális szennyezés, kockázatok kezelésére irányuló megfelelő beruházások megléte vagy hiánya, ellátási lánc felügyelete.

MSZ EN ISO 14040 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Alapelvek és keretrendszer

A környezetvédelem fontosságának, valamint a gyártott és az elfogyasztott termékkel, igénybe vett szolgáltatással kapcsolatos lehetséges hatások megértésére és kezelésére szolgáló módszerek egyike az életciklus-értékelés (LCA). Az LCA figyelembe veszi a környezeti tényezőket és a lehetséges környezeti (pl. az erőforrások felhasználásával és a kibocsátások környezeti következményeivel járó) hatásokat a termék teljes életciklusán keresztül, a nyersanyag beszerzésétől kezdve a gyártáson át a felhasználásig, az életciklus végi kezelésig, az újrafeldolgozásig és a végső ártalmatlanításig.

Az LCA-vizsgálatnak négy fázisa van:

a) a cél és a hatásterület meghatározásának fázisa;

b) a leltárelemzési fázis;

c) a hatásvizsgálati fázis; és

d) az értelmezési fázis.

Az LCA-ban részt vevő szakemberek számára a 2022-ben, magyar nyelven megjelent MSZ EN ISO 14044 részletezi az LCA elvégzésének követelményeit.

Zajdon Anna

2024. június

Kapcsolódó bizottságok

ISO/TC 207 Környezetközpontú irányítás

MSZT/MCS 725 Környezetirányítási rendszerek

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!