Silók és tartályok földrengésre való tervezésének szabályai

 Az MSZT 2021. októberében megjelentette az MSZ EN 1998-4 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 4. rész: Silók, tartályok és csővezetékek szabvány magyar nyelvű változatát, amely magában foglalja a nemzeti előírásokat tartalmazó NA nemzeti mellékletet is.

Szeizmikus területen épülő silók és tartályok, valamint az ezekhez kapcsolódó vagy önálló hálózatot képező csővezetékek tervezésekor e szabvány előírásait kell alkalmazni az Eurocode 8 és további Eurocode-ok vonatkozó részeinek előírásaival együtt. A szabvány előírásai elsősorban az MSZ EN 1991-4, az MSZ EN 1992-3, az MSZ EN 1993-4-1 és az MSZ EN 1993-4-2 előírásait egészítik ki, melyek nem tartalmazzák a földrengésre való tervezés különleges követelményeit.

A szabvány megadja a földrengésre való tervezésre vonatkozó alapelveket és alkalmazási szabályokat a térszint feletti és térszint alatti csővezetékrendszerekből, valamint különböző típusú és eltérő célokra használt tárolótartályokból álló létesítmények vagy tartószerkezetileg független építmények (például különálló, egyedi célokra használt víztornyok vagy szemcsés anyagot tartalmazó silócsoportok stb.) tartószerkezeteinek szeizmikus tervezésével kapcsolatban. Ezenkívül e szerkezetek szeizmikus tervezéséhez szükséges további feltételeket és szabályokat tartalmaz méretre, szerkezettípusra és egyéb használati jellemzőre való korlátozás nélkül. Egyes tartály- és silótípusok esetére részletes értékelési módszereket és igazolási szabályokat ad meg.

Bár e szabvány alkalmazási területe kiterjed a nagy átmérőjű csővezetékekre, az azokra vonatkozó tervezési feltételek nem érvényesek a látszólag hasonló létesítményekre, mint például az alagutakra és a nagy méretű, felszín alatti szerkezetekre.

Ezenkívül a csővezetékrendszerekhez rendszerint kapcsolódó többfajta létesítmények, mint például szivattyútelepek, üzemeltetési központok, karbantartóállomások stb. tárgyalása kívül esik e szabvány alkalmazási területén. Azonban ezek számottevő mértékben befolyásolják a rendszer folyamatos működését, ezért szükségszerű ezek megfelelő figyelembevétele a földrengésre való tervezési folyamatban.

Ha a térszint feletti csővezetékek földrengéssel szembeni védelmét a csővezeték és annak támaszai (különösen, ha azok cölöpök) közé elhelyezett szeizmikus elszigetelő berendezésekkel biztosítják, akkor erre vonatkozóan az MSZ EN 1998-2:2015 érvényes. Szeizmikusan elszigetelt tartályok és silók, továbbá csővezetékrendszerek különálló létesítményei vagy azok alkotóelemeinek tervezése esetén az MSZ EN 1998-1:2008 vonatkozó előírásai érvényesek.

Az A és a B melléklet az alapelveken és módszertani megközelítéseken túlmutató, részletes analízismódszereket tartalmaz, számos jellegzetes esetre vonatkozóan.

 

Bernáth Csaba

Zajdon Anna

2021. október

Kapcsolat

Bernáth Csaba​

Kapcsolódó bizottságok

MSZT/MB 119 Teherhordó szerkezetek erőtani tervezése

CEN/TC 250 Tartószerkezeti Eurocode-ok

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!