Dinamikus jelzések

A meghatározott helyeket és irányokat jelző információk közlésére már régóta használnak statikus jelzéseket. A térben és időben változó, az adott állapotnak megfelelő és a biztonságot szem előtt tartó dinamikus jelzések fejlesztésével az utóbbi időben kezdtek el foglalkozni.

A különféle változó helyzetekben, például autópályákon, szabadtéren, középületekben és gyárakban használt dinamikus jelzések lényegesek az azonnali, friss és releváns információk közvetítéséhez. Ahhoz, hogy hatékonyak legyenek, jól láthatónak, biztonságosnak és mindenki számára hozzáférhetőnek kell lenniük.

A statikus jelzésekkel az MSZ EN ISO 7010:2020 Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések. Regisztrált biztonsági jelzések szabvány foglalkozik. Bár már felismerték a dinamikus jelzések jelentőségét és szükségességét is, eddig nem volt olyan nemzetközi szabvány, amely leírta volna mind az eszközgyártók, mind a tartalomkészítők számára fontos ergonómiai követelményeket. Annak érdekében, hogy ez az új technológia gyorsan és megfelelően terjedjen el, alapvető, hogy olyan jelzéseket alkossanak, amelyek figyelembe veszik az információ fogadójának ergonómiai jellemzőit. Ennek megfelelően dolgozták ki az ISO 23456-1 Dynamic signs in physical environments. Part 1: General requirements (Dinamikus jelzések fizikai környezetben. 1. rész: Általános követelmények) szabványt.

A dokumentum követelményeket tartalmaz a dinamikus jelzések helyes ergonómiájára vonatkozóan, beleértve a láthatóságot, a vizuális képbiztonságot és a hozzáférhetőséget. Figyelembe veszi a jelzés környezetének változó jellegét, például a megvilágítást és az emberek sűrűségét. Ez az eszközgyártók és a tartalomkészítők számára egyaránt hasznos útmutató a jelzések technológiai fejlesztéséhez biztosít platformot.

Az ISO 23456-1 szabványt az ISO/TC 159 Ergonómia műszaki bizottság SC 5 A fizikai környezet ergonómiája albizottsága dolgozta ki.

 

Forrás: Az ISO honlapja

 

Dosztály Zsolt

Zajdon Anna

2021. november