ISO-IEC együttműködés 2020–2021

Ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül! Ha messzire akarsz jutni, vegyél társakat magad mellé!

2019 végén az ISO és az IEC tájékoztatta tagjait arról, hogy az információtechnológiai (IT) területen növelni szeretnék az együttműködést. Már akkor látszott, hogy ez nem elegendő, szükség lesz egyfajta közös kultúra kiépítésére is. 2020 kezdetén úgy tűnt, hogy megindulhat a szorosabb kooperáció továbbfejlesztése, mellyel növelhetik a hatékonyságot és a globális kapacitásépítési tevékenységeket, csökkenthetik a párhuzamos munkát egy adott szabvány kidolgozásakor, valamint bővíthetik a szabványosítási témák körét.

 

A tervek ellenére azonban az elmúlt 10 hónap fő feladata mindkét szervezet számára az volt, hogy a Covid-világjárvány ellenére folytassa a munkát, és zökkenőmentes legyen az átállás az új helyzetre – ehhez felül kellett vizsgálni a működési terveket, biztosítani kellett a hatékony tájékoztatást, ki kellett alakítani a tárgyalások újfajta munkamódszereit, valamint meg kellett erősíteni a tagokkal kiépített kapcsolatot. Mindezen kihívások ellenére nagy léptekkel folytatódott tovább az együttműködés az IEC főtitkára, Phillipe Metzger és az ISO főtitkára, Sergio Mujica vezetésével, és számos területen lényeges előrelépések történtek.

 

Az IT-t illetően az alábbi eredmények születtek:

  • Egyesített ITAG/ITSAG [IEC’s Information Technology Advisory Group (ITAG), ISO’s Information Technology Strategic Advisory Group (ITSAG)] megbeszélést tartottak 2020 januárjában, hogy támogassák a további együttműködést; jelenleg egy munkacsoport azon dolgozik, hogy kijelölje a hasznos közös célokat, valamint az IT-vel kapcsolatos együttműködés fő teljesítménymutatóit.
  • A közös online szabványalkotói munkát lehetővé tevő szerződést írtak alá.
  • Már mindkét szervezet NISO-STS kompatibilis XML-formátumban küldi az anyagokat a tagoknak és a partnereknek. Folytatódik a munka a bizottsági munkadokumentumok alkalmazásprogramozási felületéről (API) szóló harmonizált specifikáció tervezetén is; az API-k lényegesek mindkét szervezet IT-stratégiájában, hogy a tagok, a partnerek, valamint a cégek/ipar értéknövelt termékeket és szolgáltatásokat tudjanak létrehozni.

 

Az együttműködés legszebb példája most talán az a döntés volt, hogy ingyenessé tették a lélegeztetőgépekkel kapcsolatos közösen kidolgozott szabványokat, így támogatva a Covid elleni nemzetközi küzdelmet. Ezzel a jelentős lépéssel az IEC és az ISO megerősítette világszintű vezető szerepét, amely ma is fontos, a világ továbbra is küzd ezzel a példa nélküli egészségügyi krízissel.

Az elnökök megbeszéléseit a járvány miatt csak virtuálisan tarthatták meg augusztusban és decemberben, melyek során az IEC elnöke, Yinbiao Shu és az ISO elnöke, Eddy Njoroge támogatásával a következő lényeges feladatokat határozták meg:

 

  • Folytatólagos munkaprogram meghatározása a közös ISO/IEC együttműködés elősegítésére.
  • A közös munka és az eredmények rendszeres megosztása a tagokkal és a munkatársakkal.
  • Azoknak a területeknek a meghatározása, ahol átfedés van.
  • Információcsere a kulcsfontosságú ügyekben (szükség esetén az irányító testületekkel) a szinergiát és a stratégiai témák kezelését illetően, mint pl. a fenntartható fejlődési célok és a klímaváltozás.
  • Az IT-infrastruktúrát és más operatív tevékenységet illetően további együttműködés megvalósítása; ideértve a bizottságokban folyó munkát és a Covid miatt kialakult helyzet eredményezte új kihívásokra és lehetőségekre adott válaszokat.
  • A közös munka és együttműködés intézményesítése mindkét szervezetben, beleértve az elnökök rendszeres megbeszéléseit, valamint a készülő együttműködést a szervezetek elnökei és főtitkárai között.

 

Az ISO és az IEC továbbra is erősíti a közös munkát ott, ahol szükséges és ahol a tagok részéről erre igény mutatkozik. Az ISO és az IEC együttműködése példaértékű a világ számára, hiszen a kölcsönös tisztelet és a közös munka eredményeképpen átfogó megoldásokat nyújtanak ott is, ahol senki más nem tud.

 

Zajdon Anna

2021. január