A CEN és a CENELEC 2021. évi építőipari munkaprogramja – 2. rész

A márciusban megjelent első rész után a második részben áttekintjük az építmények tartószerkezeti és hőtechnikai számításaihoz, valamint az építmények életciklusához kapcsolódó szabványosítási tevékenységeket, beleértve az építményinformációs modellezést (BIM).

 

EUROCODE

A tartószerkezeti Eurocode-ok az épületek és mélyépítési munkák tervezésével kapcsolatos átfogó szabványcsalád. A CEN/TC 250 „Tartószerkezeti Eurocode-ok” európai műszaki bizottság által készített 59 tartószerkezeti Eurocode-szabvány egyaránt alkalmazható mind a teljes szerkezetekre, mind az egyes részekre (termékekre).

Az Európai Bizottság felkérte a CEN-t, hogy vizsgálja felül a meglévő Eurocode-okat a szabványsorozatok javítása céljából (M/515 szabványosítási kérelem) a korszerű technikai követelmények és a piaci igények szerint. Az új területeken folytatott további fejlesztések magukban foglalják a meglévő tartószerkezetek értékelését és új anyagok, például tartószerkezeti üveg, szálerősítésű polimerek és membránszerkezetek felhasználását.

Az M/515 szabványosítási megbízás alapján 76 projektcsoportot hoztak létre nyílt szakértői felhívások után, majd négy szakaszban indult el a korszerűsítés. Az első szakasz 2018 áprilisában fejeződött be, a munka jelenleg a 3. és a 4. szakaszban tart. A szabványok kiadásának időpontját egy átfogó publikációs terv adja meg, melynek kidolgozása során figyelembe vették a szabványsorozatok kölcsönös összefüggéseit. 2021-ben a CEN/TC 250 e publikációs terv szerint folytatja a szabványok és egyéb eredménytermékek felülvizsgálatát, kiemelve a következőket:

  • EN 1990 Eurocode. A tartószerkezeti és geotechnikai tervezés alapjai szabvány a tönkremenetelük következménye szerint meghatározza a tartószerkezetek (beleértve a geotechnikai szerkezeteket is) biztonságára, használhatóságára, szilárdságára és tartósságára vonatkozó alapelveket és követelményeket;
  • EN 1993-1-1 Eurocode 3. Acélszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános szabályok és épületekre vonatkozó szabályok szabvány megadja az acélszerkezetekre vonatkozó alapvető szabályokat.

 

Építmények fenntarthatósága

A CEN/TC 350 „Építmények fenntarthatósága” műszaki bizottság felelős a fenntarthatósági szempontok értékelésére szolgáló horizontális szabványosított módszerek kidolgozásáért új és meglévő építési munkák esetében, ideértve a környezeti terméknyilatkozatokra vonatkozó szabványokat.

2021-ben a CEN/TC 350 folytatja az M/350 szabványosítási kérelem szerinti szabványosítást, melyek közül kiemeljük az

  • EN 15978-1 Építmények fenntarthatósága. Módszertan az épületek teljesítményének értékelésére. 1. rész: Környezeti teljesítmény szabványt, amely az épületek környezeti teljesítményének meghatározására; valamint az
  • EN 15978-2 Építmények fenntarthatósága. Módszertan az épületek teljesítményének értékelésére. 2. rész: Társadalmi teljesítmény szabványt, amely az épületek társadalmi teljesítményének kiszámítására ad meg új eljárásokat, az épületek fenntartható felújítási lehetőségeinek értékelése céljából.

 

Veszélyes anyagok kibocsátása

2021-ben a CEN/TC 351 „Építési termékek. A veszélyes anyagok kibocsátásának értékelése” műszaki bizottság új szabványokat dolgoz ki a veszélyes anyagok kimosódásával, tartalmával és elemzésével kapcsolatban egy jelenleg folyó körvizsgálat validálási eredményei alapján. Emellett egy kibocsátott gamma-sugárzás dózisértékelésével foglalkozó szabvány kidolgozása is folyamatban van. E munka eredménye lehetővé teszi, hogy a jövőben az építési termékekből származó veszélyes anyagok kibocsátásának nyilatkozatát beépítsék az építési termékek CE-jelölésébe.

 

Az épített környezet hozzáférhetősége

A CEN/CLC/JTC 11 „Az épített környezet hozzáférhetősége” műszaki bizottság dokumentumokat dolgoz ki az M/420 „Az épített környezet közbeszerzésének akadálymentességi követelményei” szabványosítási kérelem alapján. Továbbá kidolgoz két műszaki jelentést is, amelyek a műszaki teljesítmény kritériumait és követelményeit, valamint az épített környezet hozzáférhetőségével és használhatóságával kapcsolatos megfelelőségértékelésének módszereit adja meg. E dokumentumok az EN 17210 Az épített környezet hozzáférhetősége és használhatósága. Funkcionális követelmények szabványt egészítik ki. Az épített környezet hozzáférhetősége kulcsfontosságú az emberek mindennapi életében, valamint az épületek, utcák, parkok használhatósága szempontjából sérültségtől vagy életkortól függetlenül.

 

Építményinformációs modellezés (BIM)

A CEN/TC 442 „Építményinformációs modellezés (BIM)” műszaki bizottság sokéves munkája 2020-ban újabb mérföldkőhöz ért, mert megjelent az első tisztán európai szabvány a témában: EN 17412-1 Építményinformációs modellezés. Szükséges információszint. 1. rész: Fogalmak és alapelvek, melyet már 2021-ben is több európai és nemzetközi szabvány követ majd, ezek közül kiemeljük a következőket:

  • EN 17549-1 Építményinformációs modellezés (BIM). Az EN ISO 16739-1:2018-on alapuló információstruktúra az építési elemek adatcserélési sablonjai és adatlapjai számára. 1. rész: Adatsablonok és konfigurált építési elemek, valamint az
  • EN 17473 Építményinformációs modellezés (BIM). A létesítmények életciklusa során használt építési elemek adatsablonjai. Az építési termékekről szóló rendelet (CPR) szerinti harmonizált műszaki előírásokon alapuló adatsablonok.

Továbbá a CEN/TC 442 megerősíti kapcsolatait a CENELEC-közösségekkel olyan közösösen érdekelt témákban, mint például az otthoni és épületi elektronikus rendszerek, az alkalmazott világítástechnika, az elektromos kiegészítők. A BIM-mel kapcsolatos szabványosítás hozzájárul az információk hatékony kezeléséhez az eszköz életciklusának tervezési, építési és üzemeltetési szakaszában. Az elkövetkező időszakban egyre nagyobb teret nyer a BIM-alapú szemlélet, amely az elkövetkező években is sok új szabvány kidolgozását igényli az információcsere és -használat jövőbeni kompatibilitásának biztosítása érdekében.

 

Bernáth Csaba

Szendy Csabáné

Zajdon Anna

2021. április

Kapcsolódó bizottságok

MSZT/MB 106 Épületek és épületszerkezetek hővédelme

MSZT/MB 119 Teherhordó szerkezetek erőtani tervezése

MSZT/MB 150 Építmények fenntarthatósága

MSZT/MB 442 Építményinformációs modellezés (BIM)

MSZT/MB 443 Építészet és műemlékvédelem

 

CEN/CLC/JTC 11      Az épített környezet hozzáférhetősége

CEN/TC 89       Épületek és épületszerkezetek hőtechnikai viselkedése

CEN/TC 250     Tartószerkezeti Eurocode-ok

CEN/TC 350     Építmények fenntarthatósága

CEN/TC 351     Építési termékek. A veszélyes anyagok kibocsátásának értékelése

CEN/TC 442  Építményinformációs modellezés (BIM)

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!