Megjelent a Közművezetékek elrendezése című szabvány új kiadása

2021. november 1-jén megjelent az MSZ 7487 Közművezetékek elrendezése szabvány, amely összevonja és korszerűsíti az MSZ 7487 szabványsorozat korábbi részeit. A korszerűsített szabványban egységes nézőpont szerint újraszerkesztve és a korszerűtlen követelményeket törölve találhatók az előzményszabvány előírásai, továbbá a dokumentumba beépítésre kerültek az előzményszabványok megjelenése óta megjelent változások és új technológiák.

A szabványt az MSZT/MCS 144 Közművek létesítése műszaki bizottság készítette, amelyhez a téma fontossága miatt a szabvány kidolgozási ideje alatt további szakértők csatlakoztak a közműszolgáltatók és közműtervezők részéről, valamint a Magyar Közút és a Budapest Közút, a BKV Zrt. és az Agrárminisztérium képviseletében. A szabvány kiadásának elkészítéséhez az ÉMÁSZ Hálózati Kft., az ELMŰ Hálózati Kft., az MVM Démász Áramhálózati Kft., az E. ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt., az E. ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. és az E. ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. járult hozzá. A Magyar Szabványügyi Testület ezúton is köszöni a szabványosítási tevekénységben részt vett intézmények és szakértők munkáját és hozzájárulását.

A szabvány célja a közterület alatti és fölötti tér célszerű és rendezett felhasználásának meghatározásával, az egységes elhelyezési rend rögzítésével a nyomvonal jellegű létesítmények megépítéséhez, ellenőrzéséhez, karbantartásához, javításához és zavartalan működéséhez szükséges térbeli viszonyok biztosítása. Nem tartalmaz azonban az adott közműhálózat tervezésére és kivitelezésére vonatkozó előírásokat, ezeket az adott szakterület jogszabályai, műszaki-biztonsági szabályzatai és műszaki-biztonsági irányítási rendszerei adják meg. A szabvány elsősorban a hálózati engedélyesek és egyéb közműtársaságok, a közművezetéket tervezők, beruházók és kivitelezők, valamint a közműépítések engedélyezésével foglalkozó hatóságok számára készült.

Az MSZ 7487 sorozathoz képest a főbb változások az alábbiak:

  • a teljes szabványsorozat összevonása egy dokumentumba, továbbá az ehhez kapcsolódó teljes szerkezeti felülvizsgálat: új Bevezetés és új 1–3. fejezet;
  • a korábban az MSZ 7487-1:1979-ben megadott szakkifejezéseket a Szakkifejezések és meghatározásuk fejezet tartalmazza, amennyiben e dokumentum tekintetében relevánsak; az MSZ 7487-2:1980 és az MSZ 7487-3:1980 tartalma a 4–8. fejezetben összevonva található, továbbá az elhelyezési ábrák egyégesen az A mellékletben és a jelzőszalag használatára vonatkozó előírások a B mellékletben szerepelnek;
  • a térszint alatti közművezetékek egymástól, valamint a természetes és épített objektumoktól való távolságát, valamint a takarás mértékét két új összevont táblázat adja meg külön-külön belterületek és külterületek esetén; a közös közműsávos fektetés esetére érvényes alternatív értékek törlésre kerültek;
  • megadott körülmények között a szabvány lehetőséget ad a közművezetékek (jellemzően villamosenergia- és további kábelek) egymás feletti párhuzamos vezetésére.

A korszerűsített szabvány fontos új eleme a védőcsőkötegben vagy védőcsőtömbben való elhelyezés szabályainak megadása. A Magyarországon még nem gyakori technológiára vonatkozó előírások megadása egy rendkívül előremutató fejlesztés, amely segítheti a technológia elterjedését, különösen azokon a területeken, ahol ez nagy előnnyel járhat, pl. a zöldmezős beruházások esetében vagy ahol a közművezetékek elhelyezésére és fás szárú növények telepítésére szolgáló terület várhatóan kevés.

A szabvány alkalmazási területébe tartoznak az OTÉK által meghatározott bármely területfelhasználási egységbe tartozó terület közterületén, külterületen és közforgalom számára megnyitott magánterületeken a térszint alatti vagy feletti elhelyezésre, felújításra vagy átépítésre kerülő közcélú vezetékek: a vízellátás vezetékei, a csapadékvíz- és szennyvízelvezetés vezetékei, a villamosenergia-ellátás ≤ 132 kV vezetékei, a távhőellátás (távfűtés és távhűtés) vezetékei, a hírközlési és az infokommunikációs vezetékek, a gázellátás vezetékei, a vontatási energiaellátás vezetékei, a forgalomirányító és jelzőberendezések vezetékei; beleértve az ezekhez tartozó és rendeltetésszerű működésükhöz szükséges építmények, valamint berendezések föld feletti és föld alatti tér felhasználására vonatkozó elhelyezési szabályait.

A szabvány foglalkozik továbbá az épített közművek és a közterületen lévő fás szárú növények kapcsolatával, valamint előírásokat ad meg a fák és egyéb növényzet kapcsolatára az épített közművekkel.

 

Bernáth Csaba

Zajdon Anna

2021. november

Kapcsolat

Bernáth Csaba​

Kapcsolódó bizottságok

MSZT/MCS 144 Közművek létesítése

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!