Vizsgálati szabvány a falazóelemek síklapúságának meghatározására

2021. november 1-jén jelent meg az MSZ EN 772-20:2021 Falazóelemek vizsgálati módszerei. 20. rész: Falazóelemek felületi síklapúságának meghatározása szabvány magyar nyelvű változata, melyet az MSZT/MB 108 Falazat nemzeti szabványosító műszaki bizottság készített el.

A szabvány egyesített változat, vagyis tartalmazza az MSZ EN 772-20:2000 Falazóelemek vizsgálati módszerei. 20. rész: Adalékos beton, műkő és természetes kő falazóelemek felületi síklapúságának meghatározása szabványt és annak 2005-ös módosítását is, az MSZ EN 772-20:2000/A1:2005 Falazóelemek vizsgálati módszerei. 20. rész: Falazóelemek felületi síklapúságának meghatározása dokumentumot.

A szabvány a falazóelemek felületi síklapúságának vizsgálati módszerét tartalmazza.

Ehhez megadja a vizsgálat vérehajtásához szükséges berendezéseket és a mintadarabok előkészítését, a vizsgálati eljárást, az eredmények kiszámítását és kiértékelését, továbbá a vizsgálati jegyzőkönyv elkészítéséhez szükséges adatokat.

A vékony ágyazóhabarcsos technológiához gyártott falazóelemek esetében a síktól való eltérést mindkét fekvőfelületen vizsgálni kell. A fekvőfelületek síktól való legnagyobb eltérése nem haladhatja meg a gyártó által közölt értéket.

A szabvány magyar nyelvű kiadásának elkészítéséhez a XELLA Magyarország Kft. járult hozzá.

 

Szendy Csabáné

2021. november