Az Európai Bizottság klímapolitikájához kulcsfontosságúak a szabványok

2021. február 24-én az Európai Bizottság elfogadta az új EU-stratégiát a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásról, mely kijelöli annak útját, hogyan készüljünk fel Európában a klímaváltozás elkerülhetetlen hatásaira. A Bizottság határozottan kijelenti stratégiájában, hogy szándékában áll „fokozni az együttműködést a szabványügyi szervezetekkel, biztosítva ezáltal, hogy a meglévő szabványok klímamegfelelők (climate-proof) legyenek, illetve dolgozzanak ki olyan új szabványokat, amelyek a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást segítik elő.”

A CEN és a CENELEC támogatja az európai célkitűzést a klímaváltozás csökkentését, valamint az elkerülhetetlen következményekre való felkészülést illetően. A 2013-as első EU adaptációs stratégia megjelenése óta a CEN és a CENELEC szorosan együttműködik az Európai Bizottsággal a kulcsfontosságú infrastruktúrák éghajlatváltozási szempontból való vizsgálatában a releváns szabványok felülvizsgálatával. A szabványok első sorozata, melyek a különböző szektorok alkalmazkodási megoldásait tartalmazzák, hamarosan elkészülnek.

Amellett, hogy a CEN-CENELEC Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás koordinációs csoportja kibővítette tevékenységi körét, 2020 végén új műszaki bizottságot hoztak létre a témához kapcsolódóan – az új CEN/TC 467 Klímaváltozás műszaki bizottság alapvető célja olyan európai szabványok kidolgozása, amelyek támogatják az EU politikai céljait. Ez a tény világosan mutatja a klímaváltozás jelentőségét az európai szabványosításban.

 

A CEN és CENLEC klímaváltozást csökkentő erőfeszítéseinek összefoglalása a következő dokumentumban olvasható: Standards in support of the European Green Deal Commitments.

Forrás: https://www.cencenelec.eu/News/Brief_News/Pages/TN-2021-011.aspx

 

Csík Gabriella

Zajdon Anna

2021. április