Szabvány jellegű dokumentumok megjelenése

CEN/TS, CEN/TR, CWA

2021. január

CEN/TR 17614:2021
 

Standard method for assessing and improving the energy efficiency of waste water treatment plants

CEN/TC 165

2021-01-13

CEN/TS 1329-2:2021
 

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure. Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U). Part 2: Guidance for the assessment of conformity

CEN/TC 155

2021-01-13

CEN/TS 17394-1:2021
 

Textiles and textile products. Part 1: Safety of children’s clothing. Security of attachment of attached components to infants’ clothing. Specification

CEN/TC 248

2021-01-13

CEN/TS 17394-3:2021
 

Textiles and textile products. Part 3: Safety of children’s clothing. Security of attachment of metal mechanically applied press fasteners. Test method

CEN/TC 248

2021-01-13

CEN/TS 17394-4:2021
 

Textiles and textile products. Part 4: Safety of children’s clothing. Security of attachment of components except buttons and metal mechanically applied press fasteners. Test method

CEN/TC 248

2021-01-13

CEN/TS 17403:2021
 

Fertilizers. Determination of cold water insoluble nitrogen and hot water insoluble nitrogen in solid urea formaldehyde and methylene urea slow-release fertilizers and determination of the solubility of nutrient polymers in phosphate buffer solution with a pH of 7,5 at 100 °C

CEN/TC 260

2021-01-13

CEN ISO/TR 21186-1:2021
 

Cooperative intelligent transport systems (C-ITS). Guidelines on the usage of standards. Part 1: Standardization landscape and releases (ISO/TR 21186-1:2021)

CEN/TC 278

2021-01-20

CEN ISO/TR 22411:2021
 

Ergonomics data for use in the application of ISO/IEC Guide 71:2014 (ISO/TR 22411:2021)

CEN/TC 122

2021-01-20

CEN/TS 15427-1-2:2021
 

Railway applications. Wheel/Rail friction management. Part 1-2: Equipment and Application. Top of Rail materials

CEN/TC 256

2021-01-20

CEN/TS 15427-2-2:2021
 

Railway applications. Wheel/Rail friction management. Part 2-2: Properties and Characteristics. Top of Rail materials

CEN/TC 256

2021-01-20

CEN/TR 13582:2021
 

Installation of thermal energy meters. Guidelines for the selection, installation and operation of thermal energy meters

CEN/TC 176

2021-01-27

CEN/TR 17611:2021
 

Algae and algae products. Specifications for cosmetic sector applications

CEN/TC 454

2021-01-27

CEN/TR 17612:2021
 

Algae and algae products. Specifications for pharmaceutical sector applications

CEN/TC 454

2021-01-27

 

Megrendelőlap  Letöltés

A kitöltött és aláírt űrlapot a kiado@mszt.hu e-mail-címre kérjük megküldeni.

 

Műszaki specifikációkat (CEN/TS, Technical Specification) a CEN műszaki bizottságai (TC) elsősorban az európai piac fejlődésének támogatását célzó témakörök szempontjainak közzétételére, az előírásokra és a kapcsolódó vizsgálati módszerekre vonatkozó piaci iránymutatáshoz, valamint a kísérleti körülmények és/vagy fejlődő technológiák előírásainak megalkotására hoznak létre. A TS normatív tartalmú dokumentum. Akkor is TS-t dolgoznak ki, ha bizottsági szinten nincs meg a megfelelő támogatás az EN kiadásához. Több TS is létezhet azonos témakörben, de EN-nel nem lehet ellentétes műszaki tartalmú. A TS kidolgozásakor nincs szüneteltetési eljárás, nemzeti köröztetés (Enquiry), a TS-eket 3 évente felül kell vizsgálni. Nemzeti szintű bevezetésük nem kötelező.

Műszaki jelentések (CEN/TR, Technical Report) akkor készülnek, ha a CEN műszaki bizottságai (TC) sürgős vagy hasznos tájékoztatást szeretnének adni a CEN/CENELEC tagjainak, az Európai Bizottságnak, az EFTA titkárságának vagy más kormányzati szerveknek, illetve kívülálló testületeknek. A TR informatív tartalmú dokumentum, mely korlátlan ideig érvényben maradhat. A TR kidolgozásakor nincs szüneteltetési eljárás, nemzeti köröztetés (Enquiry). Nemzeti szintű bevezetésük nem kötelező.

Munkaértekezleti megállapodásokat (CWA, Workshop Agreement) CEN-munkaértekezletek során dolgoznak ki, tehát nem a hagyományos műszaki bizottsági eljárással készül. A CEN adja ki a három hivatalos nyelv (angol, német, francia) közül legalább az egyiken. Olyan megállapodás, amely meghatározott egyének vagy szervezetek, vagyis a kidolgozók közötti megegyezést tükrözi. Ezek az egyének vagy szervezetek felelősek a dokumentum tartalmáért. A munkaértekezleti megállapodás esetében a közmegegyezés korlátozott, nincs kötelező nemzeti szintű jóváhagyás vagy bevezetés a CEN-tagok részéről. A CWA 3 évig érvényes, melynek egyszeri meghosszabbítása lehetséges.