Szabványok a tűzállósági vizsgálatokról

Az MSZT 2020 decemberében és 2021 januárjában a tűzállósági vizsgálatok alapvető követelményeit megadó két magyar nyelvű szabványt jelentetett meg az ÉMI Nonprofit Kft. szakmai támogatásával és hozzájárulásával: az MSZ 14800-6:2020-at és az MSZ EN 1363-1:2020-at.

Az MSZ 14800-6:2020 Tűzállósági vizsgálatok. 6. rész: Tűzterjedés vizsgálata épülethomlokzaton szabvány 2020. december 1-jén jelent meg, mely egy vizsgálati módszert ír elő a homlokzati tűzterjedési határérték meghatározásához. A vizsgálat célja a függőleges és a vízszintes irányú tűzterjedési jellemzők (tűzterjedési határérték: Th) meghatározása:

–   nyílásos épülethomlokzatokon létesített, légréssel szerelt és légrés nélküli bevonatokra, burkolatokra és THR-re (összetett külső hőszigetelő rendszer, OTSZ szerinti megfogalmazás szerint vakolt hőszigetelő rendszer) vonatkozóan; továbbá

–   nyílásos épülethomlokzatok esetén a tűzterjedés elleni gátak geometriai kritériumainak nem megfelelő homlokzati megoldásokra vonatkozóan (beleértve a homlokzati falszerkezeteket is).

Az E és F tűzzel szembeni viselkedési osztályú (reaction to fire) és/vagy tűzvédelmi osztályú bevonatok, burkolatok és THR-ek vizsgálata nem képezi a szabvány tárgyát. A tűzzel szembeni viselkedési osztály meghatározása az MSZ EN 13501-1, a tűzvédelmi osztály meghatározása az Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői című Tűzvédelmi Műszaki Irányelv szerint történik.

Az MSZ 14800-6 korszerűsített változata visszavonja és helyettesíti az MSZ 14800-6:2009-et, a főbb változások a következők:

a) szerkesztési változások, új 2. és 3. fejezet, a további fejezetek átszámozása;

b) a 4. fejezetben pontosításra került a modellépítmény kialakítása, amikor a fogadófal nem értelmezhető, illetve az oldalsó fal és mennyezet kialakítása tűzálló bélés beépítésével, továbbá engedélyezett szárnyfalak elhelyezése;

c) a vizsgálóberendezés kialakítását mutató korábbi 1. és 2. ábra pontosítása a változásoknak megfelelően, valamint új 4. és 5. ábra;

d) az 5.2. szakaszban pontosításra került, hogy milyen szerkezetekre vonatkozik;

e) az 5.3. szakasz szerinti szerkezet pontosítása, új 6–9. ábra;

f) a 6.2–6.5. szakaszban pontosításra kerültek a vizsgálati tűzhatás és a hőmérsékletmérés követelményei, illetve előírások szerepelnek a helyiségek ajtóinak nyitva tartására vonatkozóan;

g) a 6.6. szakaszban új értékelési kritériumok megadása a tűzterjedési határértékre;

h) a 8. fejezet pontosítása a változások szerint.

2021. január 1-jén megjelent az MSZ EN 1363-1:2020 Tűzállósági vizsgálatok. 1. rész: Általános követelmények magyar nyelvű változata. A szabvány visszavonja az MSZ EN 1363-1:2013-at, s legfőbb változás a teherhordó kapacitás kritériumának újrameghatározása.

Az MSZ EN 1363 sorozatot először 2000-ben adták ki, és a következő részekből áll:

–   1. rész: Általános követelmények;

–   2. rész: Alternatív és kiegészítő eljárások;

–   3. rész: A vizsgálókemence működésének hitelesítése (ENV-ként jelent meg).

Az 1. rész azóta több korszerűsítésen esett át, amelyek mindegyikének megjelent a magyar nyelvű változata (MSZ EN 1363-1:2000, MSZ EN 1363-1:2013, MSZ EN 1363-1:2020). A 2. rész, az MSZ EN 1363-2:2000 ugyancsak elérhető magyarul.

Az 1. rész megállapítja az általános alapelveket a szabványos tűzhatásnak kitett különböző építményszerkezeti elemek tűzállóságának meghatározására. A speciális követelményeknek megfelelő alternatív és kiegészítő eljárásokat a 2. rész tartalmazza.

A tűzállóság meghatározásának célja, hogy értékelni lehessen az építményszerkezeti elem próbatestének viselkedését meghatározott tűzhatás- és nyomáskörülményeknek való kitettség esetén. A módszer eszközt ad meg egy elem magas hőmérséklet-kitettséggel szembeni ellenálló képességének mennyiségi meghatározásához. Ez olyan kritériumok megállapításával történik, amelyekkel többek között a teherhordó kapacitás, a tűzátterjedés (integritás) és a hőátbocsátás (hőszigetelés) jellemzők kiértékelhetők.

Mindkét szabvány kidolgozásában aktív szerepet vállaltak az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. szakértői.

Az MSZT/MB 110 az ősz folyamán további szabványokat dolgozott ki és fogadott el, amelyek a tűzállósági vizsgálatok elvégzésével, valamint az abból származó eredmények kiterjesztett alkalmazásával foglalkoznak. Az alábbi szabványok magyar nyelvű változatainak megjelenése 2021 első félévében várható:

MSZ EN 15254-4:2019 Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 4. rész: Üvegezett szerkezetek

MSZ EN 15254-5:2018 Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 5. rész: Fém szendvicspanelek

MSZ EN 15269-1:2019 Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 15882-1:2011+A1:2018 Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 1. rész: Szellőzővezetékek

 

Bernáth Csaba

Zajdon Anna

2021. január

Kapcsolat

Bernáth Csaba​

Kapcsolódó bizottságok

MSZT/MB 110 Építmények tűzvédelme és tűzállósági vizsgálatok

CEN/TC 127 Építmények tűzvédelme

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!